Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Eindpresentatie: Smart Cities Challenge (conclusies)

Dit zijn de slides van de eindpresentatie op de Smart Cities Challenge van 3 mei 2016 te Gent. Een overzicht door Delaware Consulting van de 7 strategische domeinen waarover die dag gebrainstormd werd: Smart Economy, Smart Food, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Citizens, Smart Living. Dit evenement werd mogelijk danzij deze partners: Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent, Eneco, Vlaamse Overheid, Universiteit Gent, Eandis, TomTom, BNP Paribas-Fortis, Roof Food, Delaware Consulting, Indra, Volvo, Port of Ghent, Bright Advocaten, Seeq animatievideo's, Trigger social media marketing en de talrijke aanwezigen, bedankt!

(event powered by JCI Gent Artevelde)

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Eindpresentatie: Smart Cities Challenge (conclusies)

 1. 1. SMART CITIES CHALLENGE – 3 mei 2016 Conclusie
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7 Smart Energy situering • Klimaat doestellingen • Impact op energie landschap • Uitdagingen van smart energy binnen de smart city • Aligneren met de visie van stad Gent
 8. 8. 8 Project: Smart Energy wijk • Vanuit enthousiasme en betrokkenheid van de burger samen de volgende stap zetten richting smart energy • Sensibiliseren & adviseren - Vandaag: • Energie efficiëntie • Zuinig gebruiken - Morgen: • Verbruik op het juist tijdstip = Verbruiken als de zon schijnt en de wind waait
 9. 9. 9 Project: Smart Energy wijk • Meten is weten - Inzicht verwerven - Visualiseren • DOEN - Gedrag aanpassen - Samen actie definiëren met de partners
 10. 10. 10
 11. 11. 11 Idee KOER zkt FOOD
 12. 12. 12 KOER zkt FOOD 03/05/2016 School x Stad Gent KOER zkt FOOD Community Lokale cateraar Opzet educatief plan Coördinatie partners Verwerking oogst zomermaanden Sensibilisatie duurzame voeding Ontzorgen opstarten moestuin initiatief Versterken band over generatie heen Kennis Coördinatie Schoolwinkel Stad Gent Direct Scholengemeenschap Opbrengst zomerperiode Opbrenst winkel ( af te spreken met school) - groenten - Verwerkte producten Personeel Materiaal - Zaden - Bakken - Werkmateriaal
 13. 13. 13 KOER zkt FOOD – Volgende stappen ACTIE DOEL Pitch Zoeken ondernemer + Draagvlak onderzoeken bij community Business plan Financiële slaagkans onderzoeken Funding navragen - Korte keten wedstrijd Stad Gent - Crowdfunding Opstarten van initieel project
 14. 14. 14
 15. 15. 15 Context - Beschikbaarheid aan ruimte • Kamers, parking, tuinen/groen, serres, bedrijfspanden (sfeer / co- working), (zwem)baden - Ruimtetekort in de stad & project noden • Vluchtelingen, studenten, start-ups, verenigingen, artiesten, noodwoning
 16. 16. 16 Concept • Platform dat aanbod & vraag tijdelijk samenbrengt SPACE SOURCING
 17. 17. 17 SPACE SOURCING - Data combineren om V&A te detecteren • Stad, banken, openbaar vervoer, energie maatschappijen - Rating & review systeem tav ruimte - Rewards - Wettelijk kader & contracten (verzekeringen, etc) - Communicatie: ruimtemakelaar, social media, stadsmagazine, networking
 18. 18. 18
 19. 19. 19 SMART LIVING
 20. 20. 20 SMART LIVING
 21. 21. 21 SMART Living Energie als beleving Fitness gezondheid cooperatie contact beweging Ledlampjes voor groenten E-krediet opwekken Polyvalente ruimte Opladen toestellen Scoot mobiel opladen Scoot mobiel opladen buurt tastbaarheid Prototype uitrolbaar
 22. 22. 22
 23. 23. Smart parking lab • Stadsmobiliteit aangenamer maken door de combinatie van de geschatte reistijd tot alle parkeermogelijkheden en TomTom verkeersinformatie
 24. 24. Smart parking: waarom? • Stad • Inwoners • Toeristen • Shopping • Werkgevers • Pendelaars • Identificatie • Beschikbaarheid • Parking buiten het stadscentrum verder uitbouwen • Totale reistijden
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27 Afbakening • Het onderwerp is Buurt Mantelzorg • Gericht op de geëngageerde vrijwilliger van de 21st eeuw - Je meldt je beschikbaar als het jou past, je wordt aangesproken als het jou past, je zet je in als het jou past - Je kan je breed en gevarieerd inzetten - Hulpvrager en Vrijwilliger kiezen beiden voor elkaar - Je kiest waar je je op engageert en waarop niet (afstand, soort van vrijwilligers werk) - Beiden kunnen met elkaar communiceren via WhatsApp of via de telefoon om concreet af te spreken • Sociale wederzijdse ranking van Hulpvrager en Vrijwilliger borgen kwaliteit en duurzaamheid
 28. 28. 28
 29. 29. 29 Tinder Buurt Mantelzorg • Vraag en Aanbod zijn op elk moment up to date • Vraag en Aanbod zijn heel summier gecategoriseerd (Mobiliteit, Gezelschap, Verzorging) • Geografische focus op Gent - Het platform is op het Internet beschikbaar - Creëren en opvolgen van de vraag doen we enkel in Gent en wie weet in bepaalde buurten • Samenwerking met bestaande vrijwilligersorganisaties om de opstart te borgen en een aanspreekpunt te voorzien voor de vrijwilligers - OCMW Gent, CM Vrijwilligerswerk, Rode Kruis Vlaanderen en mogelijk andere spelers
 30. 30. 30 De belanghebbenden en hun rol • Bestaande vrijwilligersorganisaties actief in de zorg voor het borgen van een (bestaande) vrijwilligerscontext, opleiding en coaching van hulpvragers en vrijwilligers, verzorgen van de nodige communicatie - Ziekenfondsen - OCMW - Rode Kruis • Gentse Zorg actoren om het initiatief bekend te maken bij het doelpubliek • App en Platform provider om het platform te realiseren - Bestaande platform spelers zoals evapp en Cubigo of nog ruimer - Schip.gent (Startup) - Artevelde Hogeschool - Universiteit Gent • De vragers - Iedereen die in de buurt woont met een zorgvraag • De Vrijwilligers - Iedereen die in de buurt woont en bereid is om zich te engageren binnen het frame van een hedendaagse levensstijl • Hello Neighborhood, Palto Tinder, Mijne gebuur mijn moat.
 31. 31. 31 Kritische Succes Factoren • Engagement, Resources van de partners • Het Platform realiseren, funding • Bestaande initiatieven goed scannen om dubbel werk te vermijden
 32. 32. 32 Volgende Stappen • Finaliseren van het Charter op basis van de outcome van vandaag • Intekenen op het Charter van een of meer vrijwilligersorganisaties, de Gentse zorg spelers en een platform provider

×