Publicité

Contenu connexe

Plus de SmartLandFIResearch(18)

Publicité

Teesit Asuminen.pptx

  1. Maankäyttöpolitiikan muotoilu (tavoitteet ja keinot) on valinta, jota kunnat eivät välttämättä tee tietoisesti.
  2. • Maankäyttöpolitiikan keinovalikoima on laaja ja mahdollistaa erilaiset valinnat (muunlaisetkin kuin julkisen maan kehittämisen) • Valintojen pitäisi olla tietoisia, eikä ratkaisuja pitäisi ottaa annettuina. • Toteutuksella pitäisi olla yhteys maankäyttöpolitiikan sisällöllisiin tavoitteisiin. Aktiivinen maapolitiikka Passiivinen maapolitiikka 1. Julkisen maan kehittämiseen nojautuva maapolitiikka 2. Kasvuorientoitunut aktiivinen maapolitiikka 3. Asuntopoliittista ohjausta painottava maapolitiikka 4. Kunnan elinvoimaisuuden vahvistamiseen tähtäävä maapolitiikka 5. Yksityisomisteisen maan kehittämiseen keskittyvä maapolitiikka
  3. Maankäyttöpolitiikan valinnat voivat heikentää asuntotarjontaa ja nostaa asumisen hintaa
  4. Maankäyttöpolitiikalla voidaan edistää monia tavoitteita, mutta sillä voi olla myös (tahattomia) haitallisia vaikutuksia Hinta Määrä Joustamaton asuntotarjonta Kysyntä2 Kysyntä1 Joustava asuntotarjonta • Rakentamisen kustannuksiin vaikuttavat tekijät 1) Suorat kustannusvaikutukset 2) Epäsuorat kustannusvaikutukset – prosessin kesto • Vaikutuksia myös sosiaaliseen kestävyyteen Q1 Q2 H2 H1 Rajoittavampi maankäyttöpolitiikka
  5. Informaation saatavuus parantaa maankäyttöpolitiikan toimijoiden kykyä toimia tehokkaasti
  6. • Olemassaoleva ja saavutettava tieto kunnan maapolitiikasta muodostaa pohjan sidosryhmien ja maapolitiikkatoimien kohteiden odotuksille ja toiminnalle • Eri toimijoille ei ole välttämättä itsestään selvää, millaisia toiminta- mahdollisuuksia heillä on, mitä heiltä odotetaan tai millaisia toimia kunnan maapolitiikalta voi odottaa • Tieto on tärkeää oman toiminnan suunnittelua varten (myös kunnan itsensä!) • Informaatiolla on merkittävä tehtävä myös maapolitiikan hyväksyttävyyden, läpinäkyvyyden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta

Notes de l'éditeur

  1. Maankäyttöpolitiikalla voidaan edistää monia tavoitteita, mutta sillä voi olla myös (tahattomia) haitallisia vaikutuksia Maankäyttöpolitiikan keinot vaikuttavat rakentamisen kustannuksiin, ja sitä kautta asuntotarjontaan, asuntotarjonnan hintajoustoon ja asuntojen hintoihin Maankäyttöpolitiikan valinnoilla voi olla vaikutuksia myös sosiaaliseen kestävyyteen
Publicité