Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA)

Soley Sezgin Akten
Soley Sezgin AktenPhysis Eğitim ve Danışmanlık, Owner à Physis Eğitim ve Danışmanlık
Transaksiyonel Analiz'le
Kurumsal Gelişim Programları
Soley S. Akten
Physis Eğitim ve Danışmanlık
Transaksiyonel Analiz (TA)
• Tüm dünyada kabul görmüş bir sosyal psikoloji alanı
olup Eğitim-Psikoloji –Örgüt alanlarında son derece
kabul gören ve konu uzmanlarının (eğitmen, danışman,
yönetici) ilişki yönetiminde hızlı sonuç aldıkları bir
kuramdır.
• Transaksiyonel Analiz (TA) insanların düşünce, duygu ve
davranışları hakkında anlaşılması kolay bir sosyal
psikoloji teorisidir. İnsan kişiliğini, ilişkileri ve iletişimi
anlamak için kullanışlı bir model olan TA, kişisel ve
profesyonel gelişim ve değişim için sistematik bir
çerçeve sunar.
Bu analiz metodu sayesinde;
Kendinizin ve çalışanlarının iletişim biçimlerini, kendinizin ve çalışanlarınızın
çalışma ve yönetim stillerini tanıyabilirsiniz. Transaksiyonel Analiz her seviyede
yönetici ve çalışana performanslarını olumsuz etkileyecek davranışları
durdurmalarını sağlayacak önemli anahtarlar sunar. Liderlik biçimlerinizi
algılamanıza ve kendi stilinizi geliştirmenize yardımcı olur.
Gelişimsel Transaksiyonel Analiz metoduyla iş yaşamında oynanan güç
oyunlarını kolaylıka farkedebilir, ve durdurabilrsiniz. Daha huzurlu, sağlıklı bir
iletişime dayanan işbirlikleri kurabilirsiniz. Kendinizin ve çalışanlarınızın
motivasyon unsurlarının farkına varır ve çalışan memnuniyeti yüksek bir
yönetici olabilirsiniz.
Gelişimsel TA Uzmanı kimdir?
• Bu Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik Ülkelerinde sadece TA
konusunda akredite olmuş kurum ve kişilerin verdikleri eğitimlerle
alınan uluslarararası bir sertifikasyondur. Gelişimsel Transaksiyonel
Analiz (TA) Uzmanı 300 saat TA eğitimi ve 75 saat TA süpervizyonu
almalı, bunun yanında en az 500 saat mesleki olarak TA pratiği
yapmış olmalıdır.
• Uzmanlık sertifikasyonu ve akreditaysonunu almak için bunlara ilave
24.000 kelimelik bir yazılı sınavdan ve TA konusunda Eğitmenlik
statüsünde olan en az 4 kişilik bir kurul sınavından başarıyla
geçmek gerekir. Tüm bu çalışmaların sonunda Avrupa
Transaksiyonel Analiz Derneği (EATA) tarafından Gelişimsel
Transaksiyonel Analist sertifikasyonu alınmaktadır.
Gelişimsel TA Uzmanı siz ve firmanız için neler
yapabilir?
• Lider Gelişim Programları
• Performans Gelişim Programları
• İnsan Kaynakları için Gelişim Programı
• İç Eğitmen kadroları için Etkili Eğitimci Gelişimi
• Değişimle Çalışmak
• Müşteriyle Yüzyüze Gelen ekipler için Zor Müşterilerle
Başaçıkmak
• Operasyon ve Mavi Yaka çalışanlar için Gelişim
Programları
Liderlik Gelişim Programları
• Rekabet koşullarında artık kurumlar /firmalar
çalışanlarını daha fazla düşünmeye, daha yaratıcı
olmaya, inisiyatif kullanma yönünde daha çok
cesaretlendiriyor. Bu şekilde de sürekli büyüme ve
başarıya odaklanan ekipler yaratmayı hedefliyor.
• Bunun gerçekleşmesi için, liderler, işi yürüten yöneticiler
birlikte çalıştıkları kişileri göz önünde bulundurmalıdır,
kurumda neyi destekliyorlar, kendilerinden ve diğer
çalışanlardan en iyi sonuçları nasıl alabilirler ve gelecek
nesillere nasıl bir kurumsal miras bırakacaklar?
Liderlik Gelişim Programları
• İletişim ve Takım Çalışması
• Etkileme Becerileri
• Zor insanlarla iletişim
• Performans Liderliği
• Motivasyon
• Çalışma Stilleri
Bireylerin, insan davranışını anlamalarında en
güçlü psikolojik araç olan Gelişimsel TA’nın
kavramlarıyla tanışması sağlanır.
Performans Gelişim Programları
• Kurumunuzda müşteriyle yüz yüze gelen, teknik veya
idari, orta kademe yönetici vb. kilit pozisyondaki
çalışanlarınız için hem ilişki yönetimlerinde hem de iş
performanslarını artıracak bir dizi eğitim ve gelişim
programı sunulmaktadır.
• İhtiyaçlarınıza uygun derinlemesine ve sonuçlara yönelik
eğitim programları tasarlanır ve gerçekleştirilir.
Performans Gelişim Programları
Eğer çalışanlarınız aşağıdaki konularda
desteğe ihtiyacı varsa:
• Öz-Güveni güçlendirme
• Etkileme Becerileri
• İletişim
• Zor insanlarla başa çıkma
• Performans değerlemesi ve etkileri
• Stresle başa çıkma
Transaksiyonel Analiz’le Lider Eğitimci Programı
Bu eğitim programında İletişim, etkileşim, grup süreçleri konusunda
pratik araçlara sahip olan TA yaklaşımını ve araçlarının yakından
tanımak. Bu kavramlar yardımı ile sınıfa ve öğrenmeye farklı açılardan
bakma, görme, analiz etme ve müdahale etme becerilerini geliştirmek
hedeflendi.
Sınıf yönetimi konusundaki kitaplarda hep “Öğretmen yapmalı”,
“Öğretmen yapmamalı” ile başlayan cümleler var. Meli, malılar la da
sınıfı yönetmek zor.
Analiz araçlarına ihtiyaç var.
• Eğitim ortamında ego durumları
• Öğrenme ve motivasyon
• Sınıf oyunları
• Eğitimci stilleri
• Zor katılımcılarla başa çıkmak
İK Çalışanları için Transaksiyonel Analiz’le Gelişim
Programı
Bu eğitim programıyla İK çalışanlarının kurum içindeki
faaliyetlerinde daha olumlu, ve daha etkili hizmet
sunabilmeleri için güçlendirilmeleri hedeflenmektedir.
Özellikle İK çalışanlarının, yönetimdeki rolü, personel ile
ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda karşılaştıkları olay
ve durumlarda yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
• İletişim stillerimiz
• Güç Oyunları
• Grup dinamikleri
• Çalışma stilleri
• Performans gelişimi
• Değişimi yaşamak
Değişimle Çalışmak
TA çalışmalarında esas konu her zaman değişimdir.
Duygu-Düşünce-Davranışlarda değişim ve kurumun
getirdiği yeniliklere karşı bireyin ve ekiplerin yaklaşımı
değişim yönetiminin bir parçasıdır. Bu çalışmada ele
alınacak konular:
Değişimle Çalışmak
• Değişime tepkiler
• Gelişim döngüleri
• Değişim ve birey
• Çatışma ve Öfkeyle başa çıkma
• Düşünce ve Çalışma stili Farklılıkları
• İlişkiyi geliştirme ve birbirini anlamak
Zor Müşterilerle Başa çıkma
• Zor müşterilerle/insanlarla başa çıkmada Gelişimsel
Transaksiyonel Analizin kesin sonuç verdiğini görüyoruz.
• Özellikle Müşteri İlişkileri profesyonelleri bu analiz
metoduyla neden bazı müşterilerde zorlandıklarını
kolaylıkla keşfeder ve yaşadıkları olumsuzluklarla daha
kolay başa çıkabilirler.
• Gelişimsel TA kavramlarıyla bir sonraki şikayeti daha
güçlü karşılanmasını sağlar ve kişinin kendi içsel
engellerini görmesine ışık tutar.
• Sonuç olarak kişiye daha güçlü, daha özerk ve daha
başarılı olabileceği bir çalışma hayatı sağlar.
Zor Müşterilerle Başa çıkma
• Ego Durumları
• Etkileşimler /Transaksiyonlar
• TA kavramlarıyla Şikayet Çözümü
• Motivasyon ve Çalışma Stilleri
• Psikolojik Oyunlar
Yöntem ve Uygulama:
• Gelişimsel TA kavramlarıyla ekiplerinizin gelişim alanına göre çeşitli
eğitim programları düzenlenebilir. TA eğitim çalışmalarında, klasik
ve bildik eğitim anlayışının dışına çıkarak, farklı bir grup dinamiği
yaratma, farklı bir eğitimci /kolaylaştırıcı modeli yaratma yönünde
kullanabilecek teknikler, doğrudan uygulamanın içinde
yaşayarak/yaşatarak hayata geçirilir.
• Alışılagelmiş eğitim senaryolarının tam tersine, TA çalışmalarında,
hem katılımcı hem de TA uygulayıcısı “yetişkin eğitimlerinde
kullanılan co-creation ve co-structuring” modellerini uygulayarak
katılımcının ihtiyaçlarına göre ajanda belirlenir. Uygulamalı geçecek
olan çalışmalarda eğitimcinin getirdiği vakalarla birlikte, katılımcıların
deneyim ve gözlemlerinin de tartışıldığı ve analiz edildiği bölümlerde
öğrenmenin pekişmesi hedeflenir.
• Kurumunuzun ihtiyaçlarına yönelik olarak programlar eğitim, grup
çalışmaları ve yaşantı grupları olarak 1/2 günlük veya 1 günlük
olarak gerçekleştirilebilir.
Adres: PhysisMed, Gümüşsuyu Mah. Ayaspaşa camii sok. No:2, Kat:4, Daire : 5
Tel 2: 0 212 243 60 28
Cep Tel: 0 555 266 63 33
e-posta: soley@physised.com
www.physised.com
1 sur 17

Recommandé

Soley Sezgin Akten Psikolojik Danışma Hizmetleri par
Soley Sezgin Akten Psikolojik Danışma HizmetleriSoley Sezgin Akten Psikolojik Danışma Hizmetleri
Soley Sezgin Akten Psikolojik Danışma HizmetleriSoley Sezgin Akten
430 vues2 diapositives
İğne çuvaldız par
İğne çuvaldızİğne çuvaldız
İğne çuvaldızilker KALDI
967 vues40 diapositives
Bilgilendirme Sunumu par
Bilgilendirme SunumuBilgilendirme Sunumu
Bilgilendirme Sunumuilker KALDI
627 vues38 diapositives
İş liderliği par
İş liderliğiİş liderliği
İş liderliğiilker KALDI
1.5K vues49 diapositives
Ekiplerin motivasyonu par
Ekiplerin motivasyonuEkiplerin motivasyonu
Ekiplerin motivasyonuKenan Erdoğan
786 vues21 diapositives
Stres azalma ve motivasyon teknikleri eğitimi par
Stres azalma ve motivasyon teknikleri eğitimiStres azalma ve motivasyon teknikleri eğitimi
Stres azalma ve motivasyon teknikleri eğitimiRemzi Tekeli Eğitim&Danışmanlık
792 vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Moti̇vasyon Motivation par
Moti̇vasyon MotivationMoti̇vasyon Motivation
Moti̇vasyon MotivationFurkan Orkan Bayram
517 vues22 diapositives
Değişime Liderlik Etmek par
Değişime Liderlik EtmekDeğişime Liderlik Etmek
Değişime Liderlik EtmekNovida Global
390 vues23 diapositives
Liderlik ve i̇kna par
Liderlik ve i̇knaLiderlik ve i̇kna
Liderlik ve i̇knailker KALDI
1.8K vues28 diapositives
Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Unive... par
Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Unive...Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Unive...
Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Unive...Univerist
20.1K vues28 diapositives
Motivasyon par
MotivasyonMotivasyon
MotivasyonRemzi Tekeli Eğitim&Danışmanlık
609 vues2 diapositives
Motivasyon Teknikleri par
Motivasyon TeknikleriMotivasyon Teknikleri
Motivasyon TeknikleriKemal ASLAN
348 vues28 diapositives

Tendances(20)

Liderlik ve i̇kna par ilker KALDI
Liderlik ve i̇knaLiderlik ve i̇kna
Liderlik ve i̇kna
ilker KALDI1.8K vues
Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Unive... par Univerist
Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Unive...Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Unive...
Yönetim ve Liderlik Kavramları - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Unive...
Univerist20.1K vues
Motivasyon Teknikleri par Kemal ASLAN
Motivasyon TeknikleriMotivasyon Teknikleri
Motivasyon Teknikleri
Kemal ASLAN348 vues
Çalışan Bağlılığı: Çalışanlarınızı Tanıyın par Dilek Türk
Çalışan Bağlılığı: Çalışanlarınızı TanıyınÇalışan Bağlılığı: Çalışanlarınızı Tanıyın
Çalışan Bağlılığı: Çalışanlarınızı Tanıyın
Dilek Türk2.4K vues
Bizim şirketin ömrü ne kadar? par ilker KALDI
Bizim şirketin ömrü ne kadar?Bizim şirketin ömrü ne kadar?
Bizim şirketin ömrü ne kadar?
ilker KALDI463 vues
Örgütsel Motivasyon par OZDEN OZLÜ
Örgütsel MotivasyonÖrgütsel Motivasyon
Örgütsel Motivasyon
OZDEN OZLÜ5.8K vues
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik par Gursoy Erol
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlikYenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Yenilikçi çevik atak liderler şirketler takımlar icin ges danismanlik
Gursoy Erol940 vues
Mükemmelliğe Bir Yolculuktur ; Ahenk par Fatma ÇINAR
Mükemmelliğe Bir Yolculuktur ; AhenkMükemmelliğe Bir Yolculuktur ; Ahenk
Mükemmelliğe Bir Yolculuktur ; Ahenk
Fatma ÇINAR488 vues
3uncu goz isadami kocluk programi par Gursoy Erol
3uncu goz isadami kocluk programi3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programi
Gursoy Erol516 vues
Takim çAlişMasi par huseyin
Takim çAlişMasiTakim çAlişMasi
Takim çAlişMasi
huseyin11.1K vues
GES Danisman Kullanma Kilavuzu par Gursoy Erol
GES Danisman Kullanma KilavuzuGES Danisman Kullanma Kilavuzu
GES Danisman Kullanma Kilavuzu
Gursoy Erol1K vues
Nasıl Bir Yönetici ?_Lütfullah Kutlu_30 Temmuz 2013 par LÜTFULLAH KUTLU
Nasıl Bir Yönetici ?_Lütfullah Kutlu_30 Temmuz 2013Nasıl Bir Yönetici ?_Lütfullah Kutlu_30 Temmuz 2013
Nasıl Bir Yönetici ?_Lütfullah Kutlu_30 Temmuz 2013
LÜTFULLAH KUTLU1.9K vues

Similaire à Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA)

RCBA & DOOR 2012 Eğitimler Katalogu par
RCBA & DOOR 2012 Eğitimler KataloguRCBA & DOOR 2012 Eğitimler Katalogu
RCBA & DOOR 2012 Eğitimler Kataloguİsmet Barutcugil
768 vues25 diapositives
Kurumsal danışmanlık ve eğitim par
Kurumsal danışmanlık ve eğitimKurumsal danışmanlık ve eğitim
Kurumsal danışmanlık ve eğitimARSEM ASIKOGLU
3.7K vues17 diapositives
KoçLuk&MentöRlüK par
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüKfahricelik
4.9K vues22 diapositives
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari par
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan KaynaklariAretiasus
2K vues49 diapositives
SağLıK TanıTıMı par
SağLıK TanıTıMıSağLıK TanıTıMı
SağLıK TanıTıMıTayfun Turkalp
418 vues28 diapositives

Similaire à Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA)(20)

Kurumsal danışmanlık ve eğitim par ARSEM ASIKOGLU
Kurumsal danışmanlık ve eğitimKurumsal danışmanlık ve eğitim
Kurumsal danışmanlık ve eğitim
ARSEM ASIKOGLU3.7K vues
KoçLuk&MentöRlüK par fahricelik
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüK
fahricelik4.9K vues
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari par Aretiasus
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Aretiasus 2K vues
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız par Visio Academy
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket TanıtımımızVisio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy126 vues
Cagri Merkezi Oryantasyon par Aretiasus
Cagri Merkezi OryantasyonCagri Merkezi Oryantasyon
Cagri Merkezi Oryantasyon
Aretiasus 1.7K vues
Temel Koçluk Eğitimi par Univerist
Temel Koçluk EğitimiTemel Koçluk Eğitimi
Temel Koçluk Eğitimi
Univerist518 vues
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines... par Univerist
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...
Univerist695 vues
Eriksson WorkShops 2011 par argunbtr
Eriksson WorkShops 2011Eriksson WorkShops 2011
Eriksson WorkShops 2011
argunbtr1.1K vues
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 13-kali̇te i̇yi̇leşti̇rmede eki̇p-... par Prof. Dr. Halit Hami Öz
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 13-kali̇te i̇yi̇leşti̇rmede eki̇p-...Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 13-kali̇te i̇yi̇leşti̇rmede eki̇p-...
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 13-kali̇te i̇yi̇leşti̇rmede eki̇p-...
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri par feldispat
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleriToplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
feldispat5.6K vues
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme par Osman Nar
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
Osman Nar52.6K vues
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ par SelmaAYDIN3
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ
SelmaAYDIN3184 vues

Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA)

 • 1. Transaksiyonel Analiz'le Kurumsal Gelişim Programları Soley S. Akten Physis Eğitim ve Danışmanlık
 • 2. Transaksiyonel Analiz (TA) • Tüm dünyada kabul görmüş bir sosyal psikoloji alanı olup Eğitim-Psikoloji –Örgüt alanlarında son derece kabul gören ve konu uzmanlarının (eğitmen, danışman, yönetici) ilişki yönetiminde hızlı sonuç aldıkları bir kuramdır. • Transaksiyonel Analiz (TA) insanların düşünce, duygu ve davranışları hakkında anlaşılması kolay bir sosyal psikoloji teorisidir. İnsan kişiliğini, ilişkileri ve iletişimi anlamak için kullanışlı bir model olan TA, kişisel ve profesyonel gelişim ve değişim için sistematik bir çerçeve sunar.
 • 3. Bu analiz metodu sayesinde; Kendinizin ve çalışanlarının iletişim biçimlerini, kendinizin ve çalışanlarınızın çalışma ve yönetim stillerini tanıyabilirsiniz. Transaksiyonel Analiz her seviyede yönetici ve çalışana performanslarını olumsuz etkileyecek davranışları durdurmalarını sağlayacak önemli anahtarlar sunar. Liderlik biçimlerinizi algılamanıza ve kendi stilinizi geliştirmenize yardımcı olur. Gelişimsel Transaksiyonel Analiz metoduyla iş yaşamında oynanan güç oyunlarını kolaylıka farkedebilir, ve durdurabilrsiniz. Daha huzurlu, sağlıklı bir iletişime dayanan işbirlikleri kurabilirsiniz. Kendinizin ve çalışanlarınızın motivasyon unsurlarının farkına varır ve çalışan memnuniyeti yüksek bir yönetici olabilirsiniz.
 • 4. Gelişimsel TA Uzmanı kimdir? • Bu Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik Ülkelerinde sadece TA konusunda akredite olmuş kurum ve kişilerin verdikleri eğitimlerle alınan uluslarararası bir sertifikasyondur. Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA) Uzmanı 300 saat TA eğitimi ve 75 saat TA süpervizyonu almalı, bunun yanında en az 500 saat mesleki olarak TA pratiği yapmış olmalıdır. • Uzmanlık sertifikasyonu ve akreditaysonunu almak için bunlara ilave 24.000 kelimelik bir yazılı sınavdan ve TA konusunda Eğitmenlik statüsünde olan en az 4 kişilik bir kurul sınavından başarıyla geçmek gerekir. Tüm bu çalışmaların sonunda Avrupa Transaksiyonel Analiz Derneği (EATA) tarafından Gelişimsel Transaksiyonel Analist sertifikasyonu alınmaktadır.
 • 5. Gelişimsel TA Uzmanı siz ve firmanız için neler yapabilir? • Lider Gelişim Programları • Performans Gelişim Programları • İnsan Kaynakları için Gelişim Programı • İç Eğitmen kadroları için Etkili Eğitimci Gelişimi • Değişimle Çalışmak • Müşteriyle Yüzyüze Gelen ekipler için Zor Müşterilerle Başaçıkmak • Operasyon ve Mavi Yaka çalışanlar için Gelişim Programları
 • 6. Liderlik Gelişim Programları • Rekabet koşullarında artık kurumlar /firmalar çalışanlarını daha fazla düşünmeye, daha yaratıcı olmaya, inisiyatif kullanma yönünde daha çok cesaretlendiriyor. Bu şekilde de sürekli büyüme ve başarıya odaklanan ekipler yaratmayı hedefliyor. • Bunun gerçekleşmesi için, liderler, işi yürüten yöneticiler birlikte çalıştıkları kişileri göz önünde bulundurmalıdır, kurumda neyi destekliyorlar, kendilerinden ve diğer çalışanlardan en iyi sonuçları nasıl alabilirler ve gelecek nesillere nasıl bir kurumsal miras bırakacaklar?
 • 7. Liderlik Gelişim Programları • İletişim ve Takım Çalışması • Etkileme Becerileri • Zor insanlarla iletişim • Performans Liderliği • Motivasyon • Çalışma Stilleri Bireylerin, insan davranışını anlamalarında en güçlü psikolojik araç olan Gelişimsel TA’nın kavramlarıyla tanışması sağlanır.
 • 8. Performans Gelişim Programları • Kurumunuzda müşteriyle yüz yüze gelen, teknik veya idari, orta kademe yönetici vb. kilit pozisyondaki çalışanlarınız için hem ilişki yönetimlerinde hem de iş performanslarını artıracak bir dizi eğitim ve gelişim programı sunulmaktadır. • İhtiyaçlarınıza uygun derinlemesine ve sonuçlara yönelik eğitim programları tasarlanır ve gerçekleştirilir.
 • 9. Performans Gelişim Programları Eğer çalışanlarınız aşağıdaki konularda desteğe ihtiyacı varsa: • Öz-Güveni güçlendirme • Etkileme Becerileri • İletişim • Zor insanlarla başa çıkma • Performans değerlemesi ve etkileri • Stresle başa çıkma
 • 10. Transaksiyonel Analiz’le Lider Eğitimci Programı Bu eğitim programında İletişim, etkileşim, grup süreçleri konusunda pratik araçlara sahip olan TA yaklaşımını ve araçlarının yakından tanımak. Bu kavramlar yardımı ile sınıfa ve öğrenmeye farklı açılardan bakma, görme, analiz etme ve müdahale etme becerilerini geliştirmek hedeflendi. Sınıf yönetimi konusundaki kitaplarda hep “Öğretmen yapmalı”, “Öğretmen yapmamalı” ile başlayan cümleler var. Meli, malılar la da sınıfı yönetmek zor. Analiz araçlarına ihtiyaç var. • Eğitim ortamında ego durumları • Öğrenme ve motivasyon • Sınıf oyunları • Eğitimci stilleri • Zor katılımcılarla başa çıkmak
 • 11. İK Çalışanları için Transaksiyonel Analiz’le Gelişim Programı Bu eğitim programıyla İK çalışanlarının kurum içindeki faaliyetlerinde daha olumlu, ve daha etkili hizmet sunabilmeleri için güçlendirilmeleri hedeflenmektedir. Özellikle İK çalışanlarının, yönetimdeki rolü, personel ile ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda karşılaştıkları olay ve durumlarda yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. • İletişim stillerimiz • Güç Oyunları • Grup dinamikleri • Çalışma stilleri • Performans gelişimi • Değişimi yaşamak
 • 12. Değişimle Çalışmak TA çalışmalarında esas konu her zaman değişimdir. Duygu-Düşünce-Davranışlarda değişim ve kurumun getirdiği yeniliklere karşı bireyin ve ekiplerin yaklaşımı değişim yönetiminin bir parçasıdır. Bu çalışmada ele alınacak konular:
 • 13. Değişimle Çalışmak • Değişime tepkiler • Gelişim döngüleri • Değişim ve birey • Çatışma ve Öfkeyle başa çıkma • Düşünce ve Çalışma stili Farklılıkları • İlişkiyi geliştirme ve birbirini anlamak
 • 14. Zor Müşterilerle Başa çıkma • Zor müşterilerle/insanlarla başa çıkmada Gelişimsel Transaksiyonel Analizin kesin sonuç verdiğini görüyoruz. • Özellikle Müşteri İlişkileri profesyonelleri bu analiz metoduyla neden bazı müşterilerde zorlandıklarını kolaylıkla keşfeder ve yaşadıkları olumsuzluklarla daha kolay başa çıkabilirler. • Gelişimsel TA kavramlarıyla bir sonraki şikayeti daha güçlü karşılanmasını sağlar ve kişinin kendi içsel engellerini görmesine ışık tutar. • Sonuç olarak kişiye daha güçlü, daha özerk ve daha başarılı olabileceği bir çalışma hayatı sağlar.
 • 15. Zor Müşterilerle Başa çıkma • Ego Durumları • Etkileşimler /Transaksiyonlar • TA kavramlarıyla Şikayet Çözümü • Motivasyon ve Çalışma Stilleri • Psikolojik Oyunlar
 • 16. Yöntem ve Uygulama: • Gelişimsel TA kavramlarıyla ekiplerinizin gelişim alanına göre çeşitli eğitim programları düzenlenebilir. TA eğitim çalışmalarında, klasik ve bildik eğitim anlayışının dışına çıkarak, farklı bir grup dinamiği yaratma, farklı bir eğitimci /kolaylaştırıcı modeli yaratma yönünde kullanabilecek teknikler, doğrudan uygulamanın içinde yaşayarak/yaşatarak hayata geçirilir. • Alışılagelmiş eğitim senaryolarının tam tersine, TA çalışmalarında, hem katılımcı hem de TA uygulayıcısı “yetişkin eğitimlerinde kullanılan co-creation ve co-structuring” modellerini uygulayarak katılımcının ihtiyaçlarına göre ajanda belirlenir. Uygulamalı geçecek olan çalışmalarda eğitimcinin getirdiği vakalarla birlikte, katılımcıların deneyim ve gözlemlerinin de tartışıldığı ve analiz edildiği bölümlerde öğrenmenin pekişmesi hedeflenir. • Kurumunuzun ihtiyaçlarına yönelik olarak programlar eğitim, grup çalışmaları ve yaşantı grupları olarak 1/2 günlük veya 1 günlük olarak gerçekleştirilebilir.
 • 17. Adres: PhysisMed, Gümüşsuyu Mah. Ayaspaşa camii sok. No:2, Kat:4, Daire : 5 Tel 2: 0 212 243 60 28 Cep Tel: 0 555 266 63 33 e-posta: soley@physised.com www.physised.com