Publicité

SACET-comportare la sarcini variabile.ppt

6 Nov 2022
Publicité

Contenu connexe

Publicité

SACET-comportare la sarcini variabile.ppt

 1. 1 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti STUDIUL COMPORTĂRII UNEI SURSE DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ LA SOLICITĂRILE VARIABILE ALE CONSUMATORILOR URBANI Universitatea POLITEHNICA Bucureşti Ana-Maria BIANCHI Florin BALTĂREŢU Sorin DIMITRIU NACOT 2013 Mihai IONESCU RADET Bucureşti
 2. 2 Introducere “Pentru zonele urbane aglomerate, cu densitate mare de locuire, toate studiile realizate la nivel naţional şi internaţional au condus la concluzia că, din punct de vedere al eficienţei energetice şi al protecţiei mediului, sistemele centralizate de alimentare cu energie termică (SACET) sunt avantajoase” “Strategia naţională de alimentare cu energie termică a localităţilor” (aprobată prin H.G. 882/2004)
 3. 3 SACET SURSA DE E.T. REŢEA DE DISTRIBUŢIE CONSUMATORI
 4. 4 Comportarea consumatorilor In trecut comportament pasiv, fără acţionarea organelor de reglare In prezent comportament activ, cu acţionarea organelor de reglare în funcţie de confortul dorit şi nivelul acceptat de cheltuieli. Rezultat Sarcină puternic variabilă a reţelei Debite CAF1 CAF2 504 672 840 1008 1176 1344 1512 1680 1848 2016 2184 ora Q Q
 5. 5 CTZ “Casa Presei” Data construirii: 1951-1952 Amplasament: zona de nord a Mun. Bucureşti Putere termică instalată: 80 Gcal/h (93 MW) Agent termic: apă fierbinte 150 oC / 16 bar Consumatori: 15500 apart, agenţi economici, “Imprimeriile Coresi” (fosta Casa Scânteii) Echipamente: Etapa I de modernizare 1996: 4 CAF x 5 Gcal/h (5,8 MW) 1 CABS 2t/h, 8 bar Etapa II de modernizare 2002-2004 2 CAF x 30 Gcal/h (35 MW) 1 CABS 8 t/h, 16 bar Staţie de dedurizare Gospodărie de combustibil lichid
 6. 6 Schema termomecanică CTZ “Casa Presei” – Et. II
 7. 7 Modelul fizic CTZ “Casa Presei” – Et. II - debitul de agent necesar pe turul reţelei - debitulde agent pe retur - temperatura agentului pe turul reţelei - temperatura agentului pe retur     T T V V       R R V V       T T t t     R R t t Parametrii care determină funcţionarea centralei:
 8. 8 Modelul matematic Bilanţ centrală R R t V ,  AD AD t V ,  T T t V ,  T AD V V                  ] kJ/h [ 3600 h] / [m3 Q t c V t c V t c V V V V R R R AD T T AD R T              R AD T T R R AD AD T T t t t V t V t V t V Q           1 16 , 1 16 , 1      Q T R T AD V V V V ) 1 (         [m3/h] → Coeficientul de pierderi Ecuaţiile de bilanţ Sarcina termică CAF5 CAF 6 Funcţionare Q Q Q Q Q Q Q Q CAF CAF CAF CAF          5 , 0 Gcal/h 30 . 0 ; Gcal/h 30 6 5 6 5 agent tur agent retur apă adaus [kW] Qmax=30 Gcal/h Qmax=30 Gcal/h
 9. 9 Model matematic Bilanţ CAF a aCAF t V ,  TCAF RC t V ,  TCAF aCAF t V ,  TCAF CAF t V ,  CAF CAF Q     AD R T AD AD R AD T a t t V t V t V V t         1     aCAF CAF a TCAF V c Q t t     3600 [oC] [oC]   RCAF TCAF CAF CAF t t c Q V      3600 [m3/h] 400 min  CAF V  [m3/h] 800 max  CAF V  [m3/h] 350 max  RC V  [m3/h] Temp. apei de alimentare Temp. ieşire din cazan Debitul cazanului Condiţii de funcţionare C 95 o  RCAF t
 10. 10 Model matematic Recirculare T T t V ,  a aCAF t V ,  a RR t V ,  CAF 5 CAF 6 TCAF aCAF t V ,  a TCAF T TCAF T RR r t t t t V V        Q Coeficientul de recirculare Condiţia de funcţionare T TCAF t t 
 11. 11 Rezultate Scenariu ipotetic Temperaturi retea 0 20 40 60 80 100 120 140 0 100 200 300 400 500 600 700 800 ore grd C Temperatura tur Temperatura retur 0   /h m 800 3  T V  Coeficientul de pierderi Debitul de agent pe tur Debite retea 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 200 400 600 800 ore mc/h Debit tur Debit recirculat ore funcţionare ore funcţionare
 12. 12 Rezultate Debitele şi temperaturi CAF5 Temperaturi CAF5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 100 200 300 400 500 600 700 800 ore grd C T iesire T intrare Debite CAF5 0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600 700 800 ore mc/h Vcaf Va Vr Funcţionare continuă Q Q Q Q Q Q Q Q CAF CAF CAF CAF          5 , 0 Gcal/h 30 . 0 ; Gcal/h 30 6 5 6 5
 13. 13 Rezultate Debitele şi temperaturi CAF6 Debite CAF6 0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600 700 800 ore mc/h Vcaf Va Vr Temperaturi CAF6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 100 200 300 400 500 600 700 800 ore grd C T iesire T intrare Funcţionare dacă sarcina termică a centralei depăşeşte 30 Gcal/h (35 MW) Q Q Q Q Q Q Q Q CAF CAF CAF CAF          5 , 0 Gcal/h 30 . 0 ; Gcal/h 30 6 5 6 5
 14. 14 Rezultate Simularea unui regim real Temperatura tur - retur CAF5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 ore o C calculat masurat Debit CAF5 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 ore m 3 /h calculat masurat Temperaturi Debite ore funcţionare ore funcţionare
 15. 15 Rezultate Simularea unui regim real Temperatura tur - retur CAF6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 ore o C calculat masurat Debit CAF6 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 ore m 3 /h calculat masurat Temperaturi Debite ore funcţionare ore funcţionare
 16. 16 Concluzii Scenariu ipotetic  Modelul matematic descrie corect relaţiile funcţionale între temperaturi şi debite  Se constată că pentru un anumit scenariu de variaţie a temperaturilor şi debitelor tur-retur, există mai multe variante de reglaj ale cazanelor, putând fi pus în evidenţă regimul optim, corespunzător eficienţei maxime.  Se pot elabora funcţii de reglaj automat care să permită un regim optim de temperaturi şi debite, in timp real, conform solicitărilor consumatorilor.
 17. 17 Concluzii Simularea unui caz real  Se constată o coincidenţă bună între rezultatele calculelor şi datele înregistrate în timp real  Diferenţele constatate la comparararea rezultatelor se explică prin fatul că programul de simulare presupune luarea unor decizii optime, în timp ce reglarea în exploatare se realizează doar parţial automat  Programul de simulare permite personalului de exploatare luarea de decizii în timp real, privind reglajele optime de temperaturi şi debite  Conducerea funcţionării centralei cu ajutorul unor astfel de programe de simulare permite urmărirea în timp real a sarcinii termice cerute de consumatori  Se pot satisface cerinţele consumatorilor cu un consum minim de combustibil, respectiv rezultând o emisie minimă de gaze.
 18. 18 MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE
Publicité