Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Verkostomainen ja luova tiimityö

 1. Verkostomainen ja luova tiimityö Juha Laamanen/ Sovelto Vartti tunnista
 2. Agenda • Läpinäkyvyyden aika • Tieto on arvokasta, eikä sitä pidä jakaa kenelle tahansa? • Organisaatio on yhteisö, ei koneisto • Sosiaalinen intranet • Miten alun perin vapaa-ajalta tutut käytännöt esim. sosiaalisen tekniikan välineissä muuttavat ammattiviestintää? 2
 3. Sosiaalisuus ja työelämä • kuulumista ryhmään • kommunikointia ja vuorovaikutusta • vaikutuksen luomista • "jäljen jättämistä" • lajitoveruutta
 4. Joitain määritelmiä sosiaalisesta mediasta • Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla lähde: Wikipedia • Yhteisöllisesti tuotettua sisältöä • Tuotetaan vapaasti hyödynnettävillä web-työkaluilla joiden sisältöä palvelun ylläpitäjä ei aktiivisesti ohjaa • keskustelupalstat • blogit • virtuaalimaailmat • sisällönjakopalvelut • Verkostoitumispalvelut • Yrityksen sisäiset verkostot ja palvelut (Wikit ja intra)
 5. ”Sosiaalinen media on mielentila” • ” Sosiaalinen media ei ole media tai markkinointia. Se ei myöskään ole tekniikkaa, softa, alusta tai facebook. Sosiaalinen media on mielentila jossa tärkeintä on kuunteleminen, seuraaminen, jakaminen ja kertominen. Yrityksen/asiakkaiden, asiakkaiden ja yrityksen henkilöiden, johdon ja työntekijoiden, organisaation jäsenten kesken jne” • Juha Laamanen/Sovelto • http://kilta.sovelto.fi/creative/digimarkkinointi/some-on-mielentila-mita- olen-oppinut-somesta-vuoden-aikana/
 6. 6
 7. Miksi FB Menestyi? • Feedi ja käyttökokemus! • Jakaminen • Ryhmäytyminen • Yli Miljardi käyttäjää • Ihmislajille ominaista käytöstä • Ohitti suosiossa Googlen • http://www.1stwebdesigner.com/des kesällä 2012 (Alexa) ign/facebook-success-and- competitors/ 7
 8. Jakaminen, yhteistyö ja yhteinen tiedonrakentelu • Lähde: Ilkka Olander, Sometek.fi 8
 9. Oivallus • EK: Oivallus raportti http://ek.multiedition.fi/oivallus/fi/arkisto/julkaisut/index. php?we_objectID=152 • “Teollisuusyhteiskunnasta on siirrytty kohti tietoyhteiskuntaa tai kokeiluyhteiskuntaa. Keskeiseksi on noussut se, osataanko työskennellä uudella tavalla ja siten saada aikaan uudistettuja tai uusia ratkaisuja. Haasteeseen vastatakseen yritykset muuttavat työn tekemisen tapojaan. Mekaaninen ajattelu, ”by the book”, on valttia yhä harvemmin. Tarkat ohjeet korvautuvat suuntaviivoilla ja tavoitteiden abstraktiotaso kasvaa. Työn sisällöt ja säännöt määritellään usein itse tai yhdessä muiden kanssa." 9
 10. Ryhmä on kokemusten ja tietämyksen resurssi- jakamalla ei voi hävitä Yhteinen tavoite Tehokkuus Luovuus Hauskuus 10
 11. Läpinäkyvyyden aika • http://kulttuuristrategia.fi/2012/02/13/transparency-brings- sloads-of-good/ • Äärimmäinen esimerkki. Joidenkin mielestä vaarallinen ;-) • Murtaa perinteiset konventiot ja menestyy • Myös Great Place to Work Instituutin tutkimat maailman parhaat monikansalliset yritykset nimesivät yrityskulttuurin tekijäksi, josta ne saavat suurimman (80%) liiketoiminnallisen hyödyn. • Läpinäkyvyyden kulttuuri mhdollistaa aidon “yritysälyn” muodostumisen. • Yhteisö vs. koneisto/ Organismi vs. prosessi. 11
 12. Kumpi onpi parempi? Yhteisö, Koneisto, Organismi Prosessi 12
 13. Sosiaalinen Intranet Miksi koulukaverit 80- luvulta ovat tavoitettavampia kuin kollegat omassa organisaatiossa? 13
 14. Sosiaalinen Intranet? • Sosiaalinen media on paljon muutakin kuin Facebook. Se on myös yhteisöllinen toimintatapa, joka antaa useita uusia mahdollisuuksia organisaation sisäisen työskentelyn tehostamiseen, hiljaisen tiedon tallentamiseen, tiedonhallintaan ja ajankäyttöön sekä työntekijöiden perehdyttämiseen. • Kaija Pöysti, Intosome • Vuorovaikutusseinillä (vrt. Facebook) sisältö virtaa reaaliaikaisesti ja niitä on siksi kätevä kaikkeen välittömään vuorovaikutukseen. Seinien etu on kommunikoinnin nopeus, minkä vuoksi ne ovat luonteva kanava päivittäisten ja ajankohtaisten asioiden hoitoon (esim. dokumenttien jako, vinkit, linkit, tiedotus, uutiset). • Kun yksilön vapaus yhdistetään jakamiseen, tuloksena voi olla hedelmällinen jaettu työprosessi. 14
 15. Kulttuurimuutos tarvitaan 1. Johto sitoutuu itse käyttämään sosiaalista intranetiä ainakin ajoittain, ja sallii myös asiantuntijoiden käyttää keskusteluun aikaansa 2. Sosiaaliseen intraan suhtaudutaan virallisena viestintäkanavana – ei vapaaehtoisena foorumina 3. Sosiaalisella intranetilla on omistaja, joka ohjaa muita käyttäjiä oikeaan suuntaan ja näyttää esimerkkiä 4. Työntekijöitä palkitaan tiedon jakamisesta ja siten opetetaan siihen, että vain jaettu tieto on arvokasta 5. Myös huumori sallitaan! • Puolet sosiaalisen intranetin käyttöönotosta on kulttuurin muutosta ja puolet työkalun käyttöönottoa. • Heidi Selkäinaho/Sininen Meteoriitti 15
 16. Ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumaton työ • Samalla kannattaa ehdottomasti huolehtia että “sisäinen some” on käytettävissä helposti missä tahansa. • Case: Yammer, “Company Facebook” 16
 17. 17
 18. Loppusanat • Sosiaaliset tekniikat toimivat todistetusti hyvin • Vaativat osallistavan ja avoimen työkulttuurin • Onnistuessaan sosiaalinen intranet ja viestintätapa vähentävät sähköpostihässäkkää ja mahdollistavat aidon organisaatioälyn kasvamisen • Yrityskulttuuri mahdollistaa kasvun! • Sosiaalinen ERP, CRM, Office, 365…. • sosiaalinen kerros tulee kattavasti kaikkiin työkaluihin Roadmap SP/Yammer 18
 19. Kiitos! 19

Notes de l'éditeur

 1. Kurssikohtaisillavuorovaikutusseinillä (vrt. Facebook) sisältövirtaareaaliaikaisestijaniitä on siksikäteväkaikkeenvälittömäänvuorovaikutukseen. Seinienetu on kommunikoinninnopeus, minkävuoksi ne ovatluontevakanavapäivittäistenjaajankohtaistenasioidenhoitoon (esim. dokumenttienjako, vinkit, linkit, tiedotus, uutiset).Seinienkäyttövoi olla vapaamuotoisempaa (vrt. kahvipöytäkeskustelu) kuinmuidenvälineiden.  Yksiniidenfunktioonkintoimia”sosiaalisenaliimana”,jokasitooihmisiäyhteen. Vaikkaseinienkäyttöäeisidottaisitiukastiviralliseenopiskeluun, se eitarkoita, etteiköniistävoisi olla  paljonhyötyä. Useinparhaatideatsyntyvätjuurivapaamuotoisessajapäämäärättömässäkeskustelussa.Kun tällainenyksilönvapausyhdistetäänjakamiseen, tuloksenavoi olla hedelmällinenjaettuoppimisprosessi.
Publicité