Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

august_2014_pip_gr_ii.ppt

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Educatiaformala
Educatiaformala
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 143 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à august_2014_pip_gr_ii.ppt (20)

Plus récents (20)

Publicité

august_2014_pip_gr_ii.ppt

 1. 1. DESPRE EDUCAŢIE
 2. 2. • putem defini educaţia atât ca proces cât şi ca rezultat: • când vorbim de educaţia ca proces avem în vedere ansamblul de acţiuni prin care se realizează transmiterea cunoaşterii şi influenţele sistematice şi organizate prin care se realizează formarea personalităţii umane
 3. 3. • ca rezultat, educaţia indică nivelul de instrucţie, de cultură, de conturare a diferitelor componente ale personalităţii în urma influenţelor educaţionale • în limbajul cotidian vorbim despre cineva ca fiind bine educat (sau bine crescut) sau prost educat (prost crescut, lipsit de educaţie) • paideia, bildung, bildungsroman
 4. 4. • PAIDEIA – desemnează educaţia ce conferă omului a doua sa natură. Vechii greci erau obsedaţi de formare
 5. 5. • rostul educaţiei este de a îndrepta, de a ciopli, de a lăsa să crească • traducerea în latină a lui “paideia” prin „educatio” pierde sensul de a adăuga omului a doua natură, considerată nemuritoare
 6. 6. • se impune în schimb, un alt sens, acela de a elimina din natura înnăscută a individului, ceea ce este rău sau inacceptabil pentru societate • educaţia creştină medievală a păstrat acest ultim sens
 7. 7. • paideia înseamnă desăvârşirea umanului prin cultură, iar educatio a ajuns să însemne eliberarea umanului de răul diabolic
 8. 8. • Educaţia = proces de transmitere a unor informaţii, deprinderi, valori etc. • punct de vedere criticat de: Socrate – Banchetul şi Karl Popper – teoria găleată a cunoaşterii
 9. 9. • transmiterea are drept presupoziţie ideea unei diferenţe de potenţial între desăvârşirea adultului şi imaturitatea copilului (Dewey) ► ascultarea pasivă din partea copilului, centrarea scenariului educaţional pe profesor
 10. 10. • Poate fi considerat copilul un simplu spectator? NU • copilul se manifestă ca un centru de nevoi, interese şi iniţiative proprii, uneori opunându-se ferm intenţiilor şi activităţilor adultului • copilul învaţă chiar de la naştere, fără ajutor din partea adulţilor
 11. 11. ► activităţile sale nu sunt întâmplătoare, fără scop sau inutile ► fiinţa umană se caracterizează prin tendinţa inerentă de a desfăşura o activitate = performativitate
 12. 12. EDUCAŢIA FORMALĂ, NONFORMALĂ, INFORMALĂ • prin educaţia formală desemnăm sistemul educaţional de tip şcolar, structurat ierarhic, obiectivat în diferite tipuri de şcoli şi cicluri de şcolaritate • educaţia formală se realizează pe baza unor finalităţi şi obiective explicite, a unor conţinuturi structurate şi transmise sistematic de către un personal calificat în acest scop, profesorii
 13. 13. • educaţia nonformală este reprezentată de ansamblul activităţilor educative instituţionalizate care se realizează în afara sistemului formal al educaţiei şcolare • poate fi oferită adulţilor la locul de muncă şi prin activităţi ale organizaţiilor (m robu)
 14. 14. • poate fi oferită prin organizaţii sau servicii care constituie un complement al sistemelor formale: clase de arte, muzică şi sport sau meditaţii particulare ptr pregătirea examenelor
 15. 15. ► educaţia nonformală a devenit treptat un mijloc de suplimentare a educaţiei formale ► şcoala îşi lărgeşte sfera de activitate spre educaţia nonformală prin parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală, cu instituţii sociale/culturale (m robu)
 16. 16. • activităţile nonformale pot fi: 1. în afara clasei – cercuri pe discipline, competiţii, expoziţii etc 2. în afara şcolii – spectacole, excursii, conferinţe, cluburi, dezbateri etc 3. după integrarea profesională, ca activităţi de formare continuă (m robu)
 17. 17. • elevii pot participa la programe de educaţie nonformală: 1. programe europene ptr tineret – Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci 2. vizite de studiu în ţară/străinătate, ateliere de pictură, muzică, teatru, graffiti, IT, fotografie etc 3. tabere ptr elevi, cluburi ale elevilor, proiecte iniţiate de ONG-uri etc (m robu)
 18. 18. • educaţia informală se obiectivează în influenţele educaţionale nesistematice, mai mult sau mai puţin spontane şi întâmplătoare care se exercită asupra individului în contactele şi interacţiunile sale cotidiene (grupuri de prieteni, strada şi « cultura » acesteia, familie) • influenţele educaţionale nesistematice nu urmăresc obiective educaţionale explicite
 19. 19. • în principiu, cele trei domenii educaţionale menţionate ar trebui să acţioneze convergent • în realitate, ele funcţionează în concurenţă şi adesea în opoziţie
 20. 20. • Şcoala este, din ce în ce mai mult, concurată de educaţia nonformală şi informală, de « educaţia » promovată de mediile de informare (mai ales de televiziune şi internet)
 21. 21. EDUCAŢIE VERSUS DRESAJ Liviu Antonesei • educaţie – dresaj ► scopul amândurora este adaptarea • dar: mediul celorlalte vieţuitoare este unul natural/mediul omului este cultural • adaptarea celorlate vieţuitoare este mai degrabă pasivă ► ele îşi modifică forma, modul de reacţie în raport cu un mediu ostil pe care nu-l pot modifica
 22. 22. EDUCAŢIE VERSUS DRESAJ • adaptarea umană este întotdeauna activă ► omul modifică mediul şi creează cultura • dresajul – este o formă superioară de adaptare, deoarece animalul este “învăţat” să execute ceea ce, în mod natural nu execută
 23. 23. • este o formă impusă din exterior, prin constrângere ► se realizează prin impunerea şi consolidarea unor reflexe condiţionate, ce se adaugă reflexelor necondiţionate (zestrea genetică)
 24. 24. EDUCAŢIE VERSUS DRESAJ • prin dresaj animalul nu-şi schimbă statutul, rămâne tot animal, dar este ne-liber, este “domesticit” • a dresa oamenii înseamnă a atenta la statutul lor de fiinţe culturale, deci libere ► aceasta nu înseamnă absenţa constrângerilor sau a responsabilităţii = sunt liber asumate
 25. 25. EDUCAŢIE VERSUS ÎNDOCTRINARE Constantin Cucoş • îndoctrinarea – formă de manipulare, de persuasiune clandestină, de condiţionare a conştiinţelor fără conştientizarea de către subiecţi a acţiunii la care au fost supuşi
 26. 26. • îndoctrinarea – se prezintă ca: învăţare, formare, educare, re-educare, iluminare, îndrumare, corectare etc.
 27. 27. EDUCAŢIE VERSUS ÎNDOCTRINARE • Situaţii de îndoctrinare: • a învăţa fără a înţelege ceea ce trebuie înţeles • a abuza de argumentul autorităţii în predare
 28. 28. • a preda plecând de la prejudecăţi • a prezenta o doctrină ca fiind singura valabilă
 29. 29. EDUCAŢIE VERSUS ÎNDOCTRINARE • Îndoctrinarea se bazează pe: • substituirea gândirii personale prin gândirea altora, prin apelul la autoritate: a cărţilor, a personalităţilor etc. • prezenţa prejudecăţilor, a “idolilor”
 30. 30. • ignorarea responsabilităţii personale • gândire perturbată de prezenţa pasiunilor, fricii, insecurităţii, resentimentelor
 31. 31. RELAŢIA EDUCAŢIE-PEDAGOGIE • educaţia este obiectul de studiu al pedagogiei • ► distincţie între educaţie ca realitate ontologică (fapt existenţial) şi pedagogie ca realitate epistemologică (reflecţie teoretică asupra educaţiei).
 32. 32. PEDAGOGIA – ARTĂ SAU ŞTIINŢĂ? • pedagogia traversează astăzi, o criză de statut/identitate: • pedagogia este ştiinţă • pedagogia este artă
 33. 33. PEDAGOGIA CA ŞTIINŢĂ • “Pedagogia este ştiinţa care bazându-se pe cunoaşterea naturii omeneşti şi ţinând seama de idealul către care trebuie să tindă omenirea stabileşte un sistem de principii după care se va îndruma influenţa intenţionată a educatorului asupra celui educat”. G.G.Antonescu
 34. 34. PEDAGOGIA CA ŞTIINŢĂ • dacă acceptăm că pedagogia este o ştiinţă, trebuie să acceptăm şi următoarele consecinţe: • pedagogia va oferi o cunoaştere suficientă dar şi eficientă a realităţii educaţionale
 35. 35. • pe baza acestei cunoaşteri, pedagogia va oferi o metodă eficientă de formare a elevilor • profesorii trebuie să-şi asume eşecurile elevilor
 36. 36. PEDAGOGIA CA ŞTIINŢĂ • pentru a deveni profesor sunt necesare studii academice • din perspectiva pedagogiei ca ştiinţă, elevii sunt percepuţi ca o masă omogenă, având aceleaşi nevoi şi interese
 37. 37. • profesorul va utiliza una şi aceeaşi metodă de predare pentru întreaga clasă
 38. 38. PEDAGOGIA CA ARTĂ • “Pedagogia este arta de a instrui şi de a forma individul. Principiul oricărei pedagogii este nu numai de a transmite cunoştinţe, dar şi de a forma oameni.” (Dictionar Larousse)
 39. 39. PEDAGOGIA CA ARTĂ • dacă acceptăm că pedagogia este artă trebuie să acceptăm şi următoarele consecinţe: • pedagogia nu poate oferi o cunoaştere eficientă şi suficientă a realităţii educaţionale
 40. 40. • pedagogia nu poate oferi o metodă eficientă de formare a elevilor • profesorul nu-şi asumă eşecurile elevilor
 41. 41. PEDAGOGIA CA ARTĂ • pentru a deveni profesor nu sunt necesare studii academice, ci practica la locul de muncă, ucenicia • elevii vor fi priviţi ca individualităţi, ca persoane având nevoi şi interese specifice
 42. 42. • profesorul va utiliza metode de instruire diferenţiate, personalizate în funcţie de nevoile şi interesele elevilor
 43. 43. PEDAGOGIA – ARTĂ SAU ŞTIINŢĂ? • Concluzii: • Pedagogia conţine două niveluri: • teoretic – la nivelul căruia se încearcă utilizarea unor metode, instrumente specifice ştiinţelor mature (exacte)
 44. 44. • practic – aplicativ – se regăseşte în modul de a se manifesta al profesorului în sala de clasă; utilizează şi instrumente, metode care ţin de arsenalul artei ► – profesori de vocaţie sau competenţi
 45. 45. PROBLEMA EDUCABILITĂŢII emil păun • este omul o fiinţă educabilă? • 1. omul este o fiinţă educabilă la modul absolut (Socrate, Iisus, Erasmus din Rotterdam)
 46. 46. • 2. omul nu este o fiinţă educabilă (unii teoreticieni din domeniul ingineriei genetice, Schopenhauer etc.)
 47. 47. • 3. omul este o fiinţă educabilă între anumite limite fixate de zestrea sa genetică (Jean-Jacques Rousseau)
 48. 48. PROBLEMA EDUCABILITĂŢII • TEORII PRIVIND EDUCABILITATEA • teoriile ereditariste (ineiste) susţin rolul primordial şi decisiv al eredităţii în evoluţia omului (în plan filogenetic si ontogenetic)
 49. 49. • uneori, prin exagerarea rolului eredităţii, s-a ajuns la teoriile despre superioritatea unei rase în raport cu altele
 50. 50. PROBLEMA EDUCABILITĂŢII • teoriile ambientaliste: - susţin (absolutizează) rolul factorilor socio-educaţionali (mediul social şi educaţia) în dezvoltarea psihoindividuală, negând sau desconsiderând semnificaţia eredităţii
 51. 51. • străbătute de un exagerat optimism pedagogic, aceste teorii s-au dovedit unilaterale
 52. 52. PROBLEMA EDUCABILITĂŢII • teoria dublei determinări: - pune în evidenţă nu numai influenţa specifică a fiecărei categorii de factori, ci, mai ales, interacţiunea lor în procesul dezvoltării psihoindividuale
 53. 53. • în esenţă, această teorie susţine că programul nostru genetic este un ansamblu de virtualităţi a cărui actualizare depinde de condiţiile de mediu şi de educaţie
 54. 54. PROBLEMA EDUCABILITĂŢII • ereditatea – însuşirea fundamentală a materiei vii care se referă la transmiterea de la o generaţie la alta, sub forma codului genetic, a mesajelor de specificitate ale speciei
 55. 55. • identitatea genetică este imposibilă între antecesori şi descendenţi, fiecare individ fiind unic
 56. 56. PROBLEMA EDUCABILITĂŢII • ereditatea reprezintă un ansamblu de predispoziţii native, care fac parte din 3 categorii de “caractere”: 1. genotipul – totalitatea proprietăţilor ereditare ale unui organism, zestrea sa ereditară; are 2 componente:
 57. 57. • genotipul general – conţine elemente predeterminate, comune speciei şi care se transmit pe cale genetică (ex conformaţia corporală, bipedismul etc) • genotipul individual – conţine elemente de variabilitate în interiorul speciei (ex culoarea ochilor, a părului etc)
 58. 58. PROBLEMA EDUCABILITĂŢII 2. fenotipul – totalitatea caracteristicilor unui individ, ca rezultat al interacţiunilor primare ale genotipului cu mediul • este determinat de baza ereditară şi de factorii de mediu
 59. 59. PROBLEMA EDUCABILITĂŢII • MEDIUL - este constituit din totalitatea elementelor cu care individul interacţionează, direct sau indirect pe parcursul dezvoltării sale
 60. 60. - influenţa mediului se face pe mai multe planuri: natural- geografic (relief, climă), social (familie, grup de joacă)
 61. 61. - acţiunea mediului asupra dezvoltării personalităţii poate fi directă (ex clima) sau indirectă, mediată de caracterul comunităţii umane (nivel de trai, grad de cultură, civilizaţie)
 62. 62. PROBLEMA EDUCABILITĂŢII • există mediu proximal – lucruri, persoane, evenimente cu care individul interacţionează zilnic • există mediu distal – lucruri, persoane, evenimente îndepărtate în spaţiu şi timp de individ (internet, mass- media)
 63. 63. • un factor de mediu prezent, dar indiferent individului este inert din perspectiva dezvoltării (ex melodie ptr un surd)
 64. 64. PROBLEMA EDUCABILITĂŢII - condiţia dezvoltării este ca acel factor să acţioneze asupra individului, care, la rândul lui, să reacţioneze, intrând în interacţiune - nişă de dezvoltare – accentul este pus pe activizare, pe trezirea interesului copilului
 65. 65. - structura nişei de dezvoltare – - a. elementele (obiecte, persoane, lucruri) accesibile copilului la diferite vârste
 66. 66. PROBLEMA EDUCABILITĂŢII - b. răspunsurile şi reacţiile anturajului faţă de copil - c. cerinţele adultului vizând competenţele încurajate, vârsta la care sunt solicitate, nivelul de performanţă solicitat
 67. 67. - d. activităţi impuse/propuse copilului - nişa de dezvoltare se structurează în funcţie de tradiţie, de gradul de dezvoltare economică, de reprezentările sociale despre copil şi copilărie
 68. 68. IDEALUL EDUCAŢIONAL • idealul educaţional = perfecţiune, arhetip, model, tipar ► zeii au reprezentat primul model, iar faptele lor (mitul) au reprezentat tiparul perfect pentru faptele oamenilor ► idealul nu poate fi atins
 69. 69. • idealul are două componente: 1. utopică - are legătură cu aspiraţia omului către perfecţiune, dar ignoră posibilităţile sale reale 2. realistă – strâns legată de posibilităţile reale ale persoanei
 70. 70. IDEALUL EDUCAŢIONAL • idealul reprezintă tipul de personalitate dezirabilă pentru o societate, la un moment dat • de obicei, este consemnat în documente oficiale, mai ales în legea învăţământului
 71. 71. IDEALUL EDUCAŢIONAL • în şcoală, idealul se configurează în: 1. modul de elaborare a materialelor (forma/numărul manualelor etc) 2. mod de predare 3. mod de evaluare
 72. 72. 4. modul în care profesorul interacţionează cu elevul 5. modul în care se implică în rezolvarea conflictelor care apar în sala de clasă
 73. 73. IDEALUL EDUCAŢIONAL • prezenţa idealului are drept suport afectivitatea • de aceea, prezenţa idealului constituie cel mai bun factor de motivare a elevului
 74. 74. • în acelaşi timp, datorită suportului afectiv, idealul prezintă şi riscul fanatizării
 75. 75. IDEALUL EDUCAŢIONAL • în şcoală, idealul reprezintă o perpetuă sursă de conflict, întrucât şcoala nu poate propune un ideal care să răspundă aspiraţiilor, nevoilor şi intereselor tuturor elevilor
 76. 76. ► oferta şcolii nu se poate suprapune în întregime peste cerere (ce vor actorii economici, ce vrea societatea, ce vor părinţii, ce vor elevii)
 77. 77. IDEALUL EDUCAŢIONAL • Etapele constituirii idealului în spaţiul european 1. Vechii greci • idealul la vechii greci (Kalokagathia) cuprinde trei valori: • adevăr • bine • frumos
 78. 78. • aceste trei valori sunt solidare între ele► pentru vechii greci, un lucru bun este neapărat adevărat şi frumos • tânărul grec trebuia să aibă un suflet bun, un trup frumos şi un spirit dornic de adevăr
 79. 79. IDEALUL EDUCAŢIONAL • romanii: • vechii greci au fost cuceriţi din punct de vedere politic şi militar de romani • din punct de vedere cultural, romanii au fost dominaţi de cultura grecească, de unde au preluat şi idealul: „Mens sana in corpore sano».
 80. 80. IDEALUL EDUCAŢIONAL 2. Evul mediu • evul mediu a fost dominat, din punct de vedere cultural, spiritual de biserică şi teologie
 81. 81. • regăsim, în această perioadă, trei tipuri de ideal: – idealul aspiraţiei către sfinţenie, către valorile creştine – idealul cavaleresc – idealul călugărului soldat
 82. 82. IDEALUL EDUCAŢIONAL – idealul aspiraţiei către sfinţenie care, cunoaşte două întruchipări: 1. aspiraţia către sfinţenie prin intermediul ascetismului (askesis – stăpânire de sine, abţinere) 2. aspiraţia către sfinţenie prin intermediul culturii (biblioteca)
 83. 83. IDEALUL EDUCAŢIONAL idealul cavaleresc - cuprinde valori ca: 1. vitejie 2. onoare 3. fidelitate sau loialitate (suveran-vasal, jurământ – onoarea este mai presus decât viaţa)
 84. 84. – idealul călugărului soldat: templierii, cavalerii de Malta, ioaniţii etc. (călugări care au ales să lupte ptr eliberarea Mormântului Sfânt)
 85. 85. IDEALUL EDUCAŢIONAL 3. Renaşterea • preia idealul antichităţii greco – romane pe care îl redă prin sintagma “uomo universale” • spre deosebire de antici care cultivau măsura, în această perioadă se cultivă excesul în toate
 86. 86. • renaşterea în sine este un exces în toate: este singura perioadă din istora umanităţii în care întâlnim genii în mai multe domenii (Culianu: “Eros şi magie în Renaştere)
 87. 87. IDEALUL EDUCAŢIONAL • renaşterea este epoca în care virtuţile trupului sunt aduse în prim plan (romane, picturi)
 88. 88. • se scrie pentru prima dată jurnal (faptele oamenilor sunt considerate suficient de importante pentru a fi consemnate; în centrul atenţei este omul (antropocentrism)
 89. 89. IDEALUL EDUCAŢIONAL 4. Epoca modernă • această perioadă aduce în prim plan valorile cetăţeneşti, astfel: • pe filiera Revoluţiei Franceze: libertate, egalitate, fraternitate • pe filiera anglo – saxonă: legalitatea
 90. 90. • în rezumat, idealul european cuprinde opt valori: bine, adevăr, frumos, aspiraţie către virtuţile creştine, libertate, egalitate, fraternitate, legalitate
 91. 91. DESPRE ÎNVĂŢARE • învăţarea = schimbare relativ persistentă în comportamentul real/potenţial al unui individ, schimbare datorată experienţei
 92. 92. • dacă nu s-a produs nici o schimbare, se poate spune că învăţarea nu a avut loc • schimbarea se poate situa la un nivel relativ simplu (ex a învăţa cum să legi un şiret) sau mai complex (a executa o muncă artistică)
 93. 93. DESPRE ÎNVĂŢARE • individul care a parcurs o experienţă de învăţare este o persoană diferită în raport cu situaţia în care nu ar fi parcurs acea experienţă
 94. 94. • la nivel social: umanitatea produce atât de multă cunoaştere încât aceasta nu mai poate fi administrată şi organizată
 95. 95. DESPRE ÎNVĂŢARE • învăţarea = achiziţionarea de proceduri, metodologii, deprinderi necesare pentru a trăi într-o lume în continuă schimbare • învăţarea este un concept diferit de cel de memorare
 96. 96. • orice învăţare modifică; această modificare se referă la structura cognitivă sau la starea volitiv – afectivă a persoanei • memorarea nu modifică starea celui care învaţă
 97. 97. DESPRE ÎNVĂŢARE • Teorii ale învăţării: 1. Condiţionarea operantă – Skinner 2. Conceptualismul instrumental – Bruner
 98. 98. DESPRE ÎNVĂŢARE • Condiţionarea operantă – Skinner conform acestei teorii, învăţarea cuprinde trei elemente identificabile, distincte:
 99. 99. 1. stimulii (S): cu care se confruntă cel care învaţă (fac parte din mediul educaţional organizat de profesor) 2. comportamentul (C) (determinat de stimulii respectivi) 3. întărirea (R) (reacţia de întărire) S→C→R
 100. 100. DESPRE ÎNVĂŢARE • întărirea este consecinţa evaluării comportamentului elevului de către profesor
 101. 101. • dacă profesorul consideră comportamentul ca fiind dezirabil, va utiliza o întărire pozitivă (R +) • dacă profesorul consideră comportamentul ca fiind indezirabil, va utiliza o întărire negativă (R-)
 102. 102. DESPRE ÎNVĂŢARE • întărirea pozitivă este asimilată, de obicei, cu recompensa, şi are drept consecinţă creşterea probabilităţii apariţiei în viitor a comportamentului considerat dezirabil
 103. 103. • întărirea negativă este asimilată, de obicei, cu pedeapsa şi are drept consecinţă reducerea probabilităţii apariţiei în viitor a comportamentului considerat indezirabil
 104. 104. DESPRE ÎNVĂŢARE C S R R + recompensă R - pedeapsă
 105. 105. DESPRE ÎNVĂŢARE • în concepţia lui Skinner, eşecul învăţării în şcoală se datorează incapacităţii profesorilor de a coagula într-un scenariu coerent cele trei elemente: stimul, comportament, întărire
 106. 106. • fie stimulii sunt inadecvaţi, fie întăririle sunt inadecvate • elevii şi profesorii au percepţii diferite asupra aceleiaşi realităţi ► este foarte probabil, ca profesorul să utilizeze un R+, iar elevii să-l perceapă ca pe R-
 107. 107. DESPRE ÎNVĂŢARE • Conceptualismul instrumental – Bruner • în concepţia lui Bruner, învăţarea nu se reduce la o relaţie mecanică, directă, automatizată între un stimul exterior şi comportament, consolidată sau slăbită de întărire
 108. 108. • între stimuli şi structurile gândirii, influenţa este reciprocă: un anumit stadiu de dezvoltare a structurilor gândirii permite influenţa unui anumit registru de stimuli
 109. 109. • sub impactul acestora, structurile gândirii se reorganizează şi se complică, fapt ce permite unui registru şi mai larg de stimuli să-şi exercite influenţa şamd
 110. 110. DESPRE ÎNVĂŢARE • învăţarea presupune prelucrarea informaţiilor provenite de la stimuli prin intermediul a trei sisteme pe care le asimilăm succesiv, adultul folosindu-le pe toate trei:
 111. 111. DESPRE ÎNVĂŢARE 1. sistemul prin activitate – a învăţa făcând; a învăţa prin manipularea obiectelor 2. sistemul iconic – a învăţa prin imagini, prin convergenţa a doi stimuli (vizual şi auditiv) 3. sistemul simbolic – are drept suport limabajul; este sistemul cel mai înalt, în sensul că permite exersarea structurilor abstracte ale gândirii
 112. 112. DESPRE ÎNVĂŢARE • în concepţia lui Bruner, un copil este capabil să înveţe orice cu condiţia prezentării adecvate a conţinutului (să-i spui pe limba lui) • în consecinţă, profesorul trebuie să aibă grijă să coreleze vârsta elevilor cu strategiile, metodele şi mijloacele de instruire utilizate
 113. 113. FACTORI SUBIECTIVI AI ÎNVĂŢĂRII • Anxietatea • (angoasă, nelinişte, stres) • până la un anumit prag, care diferă de la elev la elev, de la obiect de studiu la obiect de studiu, angoasa joacă un rol pozitiv, de motivare • dincolo de acest prag, anxietatea are un rol inhibant, de blocare.
 114. 114. FACTORI SUBIECTIVI AI ÎNVĂŢĂRII • cauza anxietăţii: teama de eşec • acolo unde profesorii sau colegii sancţionează eşecul prin ironii etc anxietatea se accentuează • consecinţa poate fi neputinţa învăţată; cei atinşi de neputinţa învăţată vor alege atunci când li se oferă teme, fie teme foarte grele, fie teme foarte uşoare. • o altă cauză a anxietăţii o poate constitui şi familia
 115. 115. FACTORI SUBIECTIVI AI ÎNVĂŢĂRII • Respectul de sine • elevii care au o părere bună despre ei înşişi, obţin rezultate academice semnificativ mai înalte decât elevi cu o înzestrare similară, dar cu o părere mai puţin bună despre ei înşişi • elevii cu respect de sine ridicat: 1. îşi fixează singuri ţeluri mai înalte 2. sunt mai puţin afectaţi de eşec 3. au o percepţie mai realistă asupra propriilor capacităţi
 116. 116. FACTORI SUBIECTIVI AI ÎNVĂŢĂRII • există 2 căi de creştere a respectului de sine: 1. în familie - copilul trebuie iubit necondiţionat; trebuie să i se arate că este important, că persoana sa contează, trebuie înconjurat cu afectivitate 2. la şcoală - tuturor elevilor trebuie să li se ofere oprtunităţi de succes; profesorul trebuie să manifeste încredere în posibilităţile elevilor, mai ales atunci când aceştia greşesc ► sala de clasă trebuie transformată într-un mediu în care elevul se simte în siguranţă
 117. 117. FACTORI SUBIECTIVI AI ÎNVĂŢĂRII • Introvertit/Extravertit • acestea sunt caracteristici ale oricărei persoane şi nu se întâlnesc în stare pură • extravertitul tipic iubeşte lumea exterioară a oamenilor şi a evenimentelor, îi place să lucreze în grup, preferă temele care îi solicită creativitatea, îşi asumă responsabilităţi şi ia decizii • introvertitul se închide în lumea interioară a gândurilor şi sentimentelor, preferă temele strict normate şi structurate (eseu structurat), preferă să lucreze singur, să nu îşi asume decizii şi responsabilităţi
 118. 118. FACTORI SUBIECTIVI AI ÎNVĂŢĂRII • în învăţământul primar, unde accentul se pune pe socializare, sunt favorizaţi extravertiţii iar în gimnaziu/liceu, unde accentul se pune pe studiul individual, sunt favorizaţi intovertiţii • în realitate, succesul sau insuccesul elevilor este dependent, într-o măsură însemnată, de modul în care profesorul organizează mediul educaţional • în acelaşi timp, profesorul trebuie să aibă grijă să nu-i favorizeze pe cei cu aceeaşi dominantă de personalitate cu a sa
 119. 119. FACTORI SUBIECTIVI AI ÎNVĂŢĂRII • Motivaţia • demotivării specifice învăţământului românesc (profesori şi elevi) i se adaugă efectele mediului extraşcolar • acest mediu obişnuieşte elevii cu un nivel şi o diversitate a stimulilor de mare amploare (filme horror, publicitate, clipuri uzicale etc.) • în raport cu aceştia, şcoala pare, şi este, anostă, plictisitoare, neinteresantă ► şcoala ar trebui să-şi regândească mult mai frecvent oferta, ţinând cont şi de cerere
 120. 120. MOTIVAŢIA • motivaţia desemnează acea forţă sau energie care ne susţine şi ne direcţionează să acţionăm într-un anume fel • Motivaţia este de două feluri: 1. internă – intrinsecă 2. externă – extrinsecă
 121. 121. MOTIVAŢIA • motivaţia externă are rolul de a declanşa motivaţia internă, urmând ca după aceea, să-şi înceteze acţiunea • dacă eşuează în a declanşa motivaţia internă, motivaţia externă se transformă într-un mecanism specific mitei (recompensă pentru realizări – realizări doar pentru recompensă)
 122. 122. MOTIVAŢIA • Motivaţia internă cuprinde: 1. respect de sine 2. atitudini 3. nevoi
 123. 123. MOTIVAŢIA • Atitudini: • elevii vin la şcoală având fie o atitudine pozitivă faţă de aceasta, fie o atitudine negativă • astăzi, la fel de răspândită este şi indiferenţa • în cazurile din urmă, rolul profesorului este de a încerca să modifice atitudinea respectivă
 124. 124. MOTIVAŢIA • schimbarea atitudinii este extrem de dificilă, deoarece nu poţi obliga un elev să iubească şcoala, să iubească profesorii sau disciplinele de studiu pe care aceştia le predau • dificultatea este accentuată şi de mediul social care nu valorizează şcoala şi nu o consideră un reper pe traseul necesar reuşitei individuale/social
 125. 125. MOTIVAŢIA • totuşi, se pot utiliza următoarele căi: A. implicarea elevilor în tot ceea ce se întâmplă în sala de clasă • dacă elevii sunt implicaţi vor percepe sala de clasă ca pe un mediu familial, în care se simt în siguranţă, pe care şi-l asumă şi răspund pentru el
 126. 126. MOTIVAŢIA B. creşterea gradului de relevanţă a cunoştinţelor predate în sala de clasă pentru viaţa de zi cu zi a elevilor • în acest scop, profesorul trebuie să crească relevanţa lucrurilor învăţate în şcoală pentru viaţa de zi cu zi a elevilor ► să fie capabil să răspundă pe înţelesul elevilor la întrebări ca: “de ce trebuie să învăţăm chestiunile acestea plicticoase?” • în caz contrar, el are o problemă de atitudine
 127. 127. MOTIVAŢIA • invitarea unor oameni de afaceri de succes, lideri ai comunităţii locale care să le vorbească elevilor despre rolul şcolii în reuşita lor în viaţă
 128. 128. MOTIVAŢIA • Nevoi: • definim nevoile drept orice deficienţă sau lipsă care împiedică organismul să aibă o stare de bine • există o infinitate de nevoi care variază de la individ la individ, dar şi în cazul aceluiaşi individ, de la o vârstă la alta • Maslow elaborează o ierarhizare a nevoilor sub forma “piramidei lui Maslow
 129. 129. MOTIVAŢIA • în conformitate cu piramida lui Maslow, există două tipuri de nevoi: 1. nevoi de deficienţă 2. nevoi de creştere
 130. 130. MOTIVAŢIA 1. nevoi de deficienţă: • de supravieţuire • de securitate • de afiliere • de respect de sine
 131. 131. MOTIVAŢIA 2. nevoi de creştere: • realizări intelectuale • aprecieri estetice • realizarea/împlinirea de sine
 132. 132. MOTIVAŢIA • nevoile de deficienţă pot fi satisfăcute • nevoile de creştere nu pot fi satisfăcute niciodată ► nevoile de creştere constituie cel mai bun factor de motivare • în încercarea de a utiliza nevoile de creştere ca factor de motivare, profesorul se poate lovi de nevoile de deficienţă ale elevului (nevoia de afiliere, de respect de sine)
 133. 133. MOTIVAŢIA • Motivaţia externă • motivaţia externă are în centru profesorul • pentru a “produce” motivaţie externă, profesorul are la dispoziţie câteva strategii şi mijloace:
 134. 134. MOTIVAŢIA • Mediul clasei • desemnează tot ceea ce se află într-o sală de clasă (mai puţin elevii) • făcând apel la nevoia de afiliere/respect de sine a elevilor, aceştia pot fi lăsaţi să se aşeze în bănci după preferinţe • în acelaşi timp, elevii pot fi lăsaţi să lucreze în grupuri după preferinţe • sau pot fi lăsaţi să-şi aranjeze sala de clasă după cum doresc
 135. 135. MOTIVAŢIA • mediul clasei poate încuraja una din cele două tipuri de comunicare: 1. comunicarea de tip autoritar (profesorul vorbeşte, elevul ascultă) 2. comunicarea de tip democratic (profesorul vorbeşte dar şi ascultă
 136. 136. MOTIVAŢIA • Modelarea – • presupune utilizarea admiraţiei elevilor pentru anumite persoane sau personaje îndrăgite pentru a transmite valori, mentalităţi, comportamente dezirabile • modelarea are drept suport dragostea elevului pentru modelul respectiv • datorită acestui suport afectiv puternic, modelul poate constitui un factor de motivare eficient • în celaşi timp, dacă modelul este indezirabil, anularea influenţei sale este extrem de dificilă datorită aceluiaşi suport afectiv puternic
 137. 137. MOTIVAŢIA • Strategii de instruire – • există două tipuri de strategii de instruire: 1. centrate pe profesor – cultivă competiţia, individualismul, sunt pasive, mai puţin motivante dar au o mare calitate: folosesc eficient timpul 2. centrate pe elev – sunt strategii de grup, cultivă altruismul, cooperarea, sunt active, dar au un mare defect: sunt cronofage
 138. 138. MOTIVAŢIA • Aşteptările profesorului: - factor de motivare • cu cât profesorul are aşteptări mai înalte în raport cu elevii, cu atât aceştia au tendinţa de a se ridica la înălţimea aşteptărilor respective • baza psihologică a acestui fenomen se numeşte tendinţa profeţiei de a se autorealiza • punctul slab al acestei strategii este acela că oferă un plus de motivare tot elevilor buni, ignorându-i în continuare pe cei slabi şi mediocri
 139. 139. MOTIVAŢIA • cercetările demonstrează: • elevii slabi sunt aşezaţi spaţial mai departe de profesori • elevilor slabi li se acordă mai puţină atenţie în situaţii de interacţiune academică (mai puţine contacte din priviri, mai puţine aprobări gestice, mai puţine zâmbete etc) • elevii slabi sunt solicitaţi mai rar să răspundă şi li se acordă mai puţin timp ptr răspuns
 140. 140. MOTIVAŢIA • elevii slabi sunt certaţi mai des ptr răspunsuri incorecte şi sunt premiaţi mai rar ptr cele corecte • elevii slabi sunt mai frecvent premiaţi ptr răspunsuri marginale şi inadecvate • elevilor slabi li se cere mai puţină muncă şi mai puţin efort • elevii slabi sunt mai frecvent întrerupţi în timp ce răspund sau rezolvă o problemă
 141. 141. MOTIVAŢIA • Feed – back-ul ca factor de motivare • cuprinde: 1. laudele 2. notarea
 142. 142. MOTIVAŢIA • Laudele: • sunt eficiente mai ales în cazul copiilor mai mici şi cu rezultate mediocre • sunt eficiente dacă recompensează realizări punctuale şi semnificative • trebuie să fie consecvente • nu trebuie transformate în obicei (se demonetizează)
 143. 143. MOTIVAŢIA • Notarea: • pentru a fi eficientă, nota trebuie să urmeze imediat răspunsului (ca să se realizeze conexiunea între efortul depus şi evaluare) • în cazul lucrărilor scrise, acestea trebuie aduse cât mai repede, iar notele trebuie argumentate prin corectură • de asemenea, trebuie afişat precizat baremul de notare • elevul are dreptul să ceară justificarea notei, iar profesorul are datoria să justifice nota

×