Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Форми реалізації інвестиційного.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
модуль 2
модуль 2
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Форми реалізації інвестиційного.pptx (20)

Plus par Management department, SSU (20)

Publicité

Форми реалізації інвестиційного.pptx

 1. 1. Форми реалізації інвестиційного забезпечення інноваційних проектів підприємства Презентація створена як наочний матеріал для підготовки спеціалістів управлінського напряму Кафедра управління, Сумський державний університет
 2. 2. Більш детальніше про кафедру та її роботу можна дізнатись за посиланням: https://management.biem.sumdu.edu.ua/uk/
 3. 3. Форми реалізації інвестиційного забезпечення інноваційних проектів підприємства Ефективність функціонування підприємств визначається його здатністю до інноваційного розвитку, який може відбуватися у реалізації інноваційних проектів. Але не менш важливим питанням є інвестиційне забезпечення інноваційних проектів підприємства. Тож, вкладення інвестиції в інновації підприємства можуть виконувати кілька основних функцій: забезпечення зростання і якісного удосконалення основного капіталу підприємства; здійснення прогресивних структурних зрушень, що стосуються найважливіших економічних пропорцій у діяльності підприємства : відтворювальних, вартісних; впровадження або ж розробка новітніх досягнень науково-технічного прогресу і підвищення на цій базі ефективності виробництва.
 4. 4. Основні завдання при виборі джерел інвестиційного забезпечення інноваційних проектів на промислових підприємствах: визначення обсягу необхідних інвестиційних ресурсів для реалізації проекту; визначення структури ресурсів, що залучаються; оцінка основних факторів, котрі впливають на формування джерел ресурсів, а саме: стадія життєвого циклу підприємства, рівень оподаткування підприємства, стабільність роботи за останні роки, можливий рівень ризику для підприємства
 5. 5. Питома вага витрат на виконання наукових досліджень і розробок у ВВП, %
 6. 6. Характеристика джерел інвестиційного забезпечення підприємства
 7. 7. Самофінансування, що реалізується у відкритій формі, тобто реінвестування або тезаврація прибутку, може відбуватися лише на прибуткових підприємствах. Чистий прибуток, як результат ефективності роботи підприємства, може розподілятися між акціонерами та спрямовуватись на розвиток підприємства. Наступна форма реалізації інвестиційного забезпечення – кредитування. Проте слід розмежовувати поняття «інвестування», «кредитування» та «інвестиційне кредитування». Якщо інвестування – це процес вкладення коштів в інвестиційні проекти, то дані кошти можуть бути залучені з різних джерел. У свою чергу, кошти, що запозичені в кредит і мають спрямованість фінансувати інвестиційний проект, вважаються інвестиційним кредитом. А кредитування в загальному понятті слід трактувати як відносини між позичальником та кредитором з приводу надання коштів, але не обов’язково на інвестиційні потреби. Тож, доцільно вважати інвестиційний кредит різновидом кредиту.
 8. 8. До особливостей інвестиційного кредитування варто віднести: – комплексна оцінка банком поточної кредитоспроможності позичальника та даної величини в динаміці; – визначення доцільності та ефективності кредитування інвестиційного проекту; – наявність чітко розробленої кредитної політики та інших внутрішніх документів, координуючих дії персоналу банку щодо роботи з кредитними заявками та портфелем чинних кредитних угод; – наявність спеціально підготовленого персоналу банку достатньої кваліфікації; – наявність механізму виявлення, оцінки та управління ризиками інвестиційного кредитування. Основним джерелом погашення строкових інвестиційних кредитів, які надаються на реконструкцію, модернізацію, придбання та технічне переозброєння основних засобів позичальника, є грошовий потік, який утворюється в наслідок операційної діяльності позичальника. Проте, з урахуванням кризових явищ в українській економіці, банківські установи надають переваги кредитуванню поточної діяльності підприємства, а ніж інноваційно-інвестиційної.
 9. 9. Державне інвестування, як форма реалізації інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств, може відбуватися враховуючи такі його джерела: • кошти Державного бюджету; • інвестиційні ресурси державних підприємств, міністерств, відомств; • податкові пільги та інвестиційні кредити. Зважаючи на те, що практика державного інвестування за рахунок коштів Державного бюджету, міністерств, відомств в Україні не застосовується через довготривалі кризові явища у фінансовій та промисловій сферах, варто зафіксувати єдиний діючий механізм державного інвестування через звільнення від оподаткування.
 10. 10. Однією із форм реалізації інвестиційного забезпечення є венчурне інвестування. На вітчизняних підприємствах електроенергетики дана форма не застосовується через відсутність в Україні венчурних інвестицій за оригінальною природою. Хоча існує понад 650 венчурних фондів, проте сфера вкладення їх коштів в основному зосереджена у фінансовому секторі та будівництві, реальний сектор інвестування практично відсутній. Проте, це лише підсилює актуальність поглиблення теоретичних розвідок в даному напрямку. Венчурний капітал формується за рахунок коштів: приватних інвесторів, банків та інвестиційних, пенсійних, благодійних і страхових фондів та ін.
 11. 11. Останні десятиліття набуває розмаху ще одна форма інвестиційного забезпечення – краудфандинг. Зазначена форма інвестування актуальна для неприбуткових організацій чи соціальних підприємств, але може застосовуватись і на підприємствах виробничої та невиробничої сфери. Краудфандинг слід розуміти як колективну співпрацю людей, які добровільно об’єднують власні ресурси, як правило через віртуальну мережу, задля підтримки зусиль інших людей чи організацій. Зазвичай для того, щоб виставити свій проект на платформу краудфандингу, потрібно вказати ціль даного задуму, визначити необхідну суму та скласти калькуляцію всіх витрат. До того ж у ході збирання коштів усі користувачі повинні мати доступ до даної інформації. Краудфандинг може також відноситись до фінансування компанії за допомогою продажу малих часток підприємства широкому колу інвесторів.

×