Publicité
Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen
Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen
Prochain SlideShare
Kursprogram strategisk salg vår 2016Kursprogram strategisk salg vår 2016
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Kurs i Key Account Management - Få mer ut av KAM rollen

  1. Mercuri International Norge A/S www.mercuri.no Tel: +47 23 39 63 00 Key Accounts er bedriftens viktigste kunder – derfor er det avgjørende å beholde og videreutvikle disse. For å oppnå best mulige resultater hos dine nøkkelkunder, er ditt strategiske og taktiske arbeid helt avgjørende. Key Account Managere, salgsledere og andre som jobber, eller skal jobbe med, nøkkelkunder. Programmet bidrar til å sikre at bedrifter utnytter potensialet og mulighetene som ligger hos sine nøkkelkunder, både ved å sikre at eksisterende samarbeid fortsetter, og ved å optimalisere samarbeidet på lengre sikt. Undervisningsformen er en kombinasjon av forelesning og høy deltageraktivitet, hvor konseptene kobles opp mot konkrete kundecase som deltagerne selv har tatt med.  KAMs betydning for vår bedrift  Introduksjon til organisatoriske valg og utviklingsnivåer innen KAM  Å definere og velge ut nøkkelkunder  Forstå og analysere nøkkelkunden  Å utforme, levere og velge den rette løsningen eller tilbudet  Å opprette og arbeide med key account-team  Key account-planen på lang og kort sikt  Beskrive visjon, mål og strategi for nøkkelkunden  Utforming av personlig handlingsplan Forstå og analysere nå-situasjonen, både eksternt og internt, ved å lage en nøkkelkundeplan. I mellomperioden, ca to måneder, kan ansvarlig konsulent fra Mercuri hjelpe deg med implementering.
  2. Mercuri International Norge A/S www.mercuri.no Tel: +47 23 39 63 00 Investering: NOK 23 500 eks mva. Inkludert i deltagerprisen er kursmateriell og konferansepakke. Alle priser er eksklusive overnatting og mva. Mercuri International forbeholder seg retten til å endre eller avlyse kurs. SLIK MELDER DU DEG PÅ Når du vil melde deg på et kurs eller diskutere din kompetanseutvikling, kan du kontakte: • Stein Ove Høgdahl • +47 906 90 281 • stein.ove.hogdahl@mercuri.no • www.mercuri.no  Gjennomgang og diskusjon av innsatsen i mellomperioden  Integrering av key account management i din bedrift  Hvordan utvikler jeg mine forretningsforbindelser  Posisjonere min bedrift hos nøkkelkunden  Hvordan kan jeg oppnå høyere og bredere kontaktnivå i nøkkelkundens organisasjon  Utforming av personlig handlingsplan 2 trinn à 2 dager, samt coaching per telefon mellom trinnene. Prosessen bygger på deltagernes egne kundecaser, med kobling til Mercuris KAM- konsept. Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Kunden faktureres med forfall 14 dager før kursstart. Etter forfall beregnes 1,5 % rente per påbegynt måned. Fakturagebyr på NOK 56,- kommer i tillegg. Vi holder alle våre kurs på Thon Hotel Vettre i Asker. Ønsker du overnatting kan du booke dette direkte med hotellet og få våre avtalepriser. Eventuell kreditt må avtales med hotellet i forkant. www.vettre.no
Publicité