Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Сфера.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Сфера.pptx

 1. 1. Въвеждане на сферата в гимназиален и прогимназиален курс на обучение по геометрия
 2. 2. Въведение От началото на геометрията са съществували геометрични еталони, които по-късно са се превърнали в наименования на абстрактни геометрични фигури. Сферата на гръцки е Sfayra и означава топка. През 300 г. пр. Хр. Евклид включва сферата в трактата си “Елементи” като форма описваща въртеливо движение около фиксиран диаметър на полукръг.
 3. 3. Определения и основни понятия за сфера : Определения • Сфера се нарича множеството от всички точки в пространството, които се намират на дадено разстояние r от дадена точка O . • Сферата е ротационна повърхнина, получена от въртенето на една полуокръжност около нейния диаметър.
 4. 4. Определения и основни понятия за сфера : Основни понятия • Хорда се нарича отсечка, на която краищата принадлежат на сферата. • Секателна права се нарича права, която пресича сферата в две точки. • Допирателна права се нарича права, която има със сферата само една обща точка.
 5. 5. • Диаметър се нарича хорда на сферата, която преминава през нейния център. • Радиус е отсечка, която съединява центъра на сферата с произволна точка от нея. Името радиус се употребява в два смисъла, а именно като отсечка и като число-нейната дължина. • Сечението на сфера с равнина, която минава през центъра й, се нарича голяма окръжност на сферата.
 6. 6. Взаимно положение на точка и сфера • Ако разстоянието на точка от пространството до центъра на сферата е по-малко от радиуса й, то точката се нарича вътрешна за сферата. • Ако разстоянието на точка от пространството до центъра на сферата е по-голямо от радиуса на сферата се нарича външна точна на сферата. • Ако една точка лежи едновременно на сфера и равнина, то тази точка лежи върху най-голямата окръжност на сферата.
 7. 7. Видове сфери  Спираловидна сфера: Получава се от разширяването на диаметъра и завъртането в осите си. Този тип сфера се използва за означение в проективната равнина или в спираловидната повърхност. • Допирателна сфера Това е сфера, която има точно една обща допирателна точка с допирателната равнина на сферата. Общата точка на сферата и нейната допирателна равнина се наричат тяхна допирателна точка.
 8. 8. • Сфера на Мьобиус Това е двойна сфера, по която можеш да попаднеш от вътрешната и от външната страна на повърхността. • Обръщане на сфера През 1985 г. Стефан Смайл доказва, че математически е възможно една сфера да се преобърне отвътре навън без да се получи остър ръб в равнината й.
 9. 9. Теореми и следствия: Взаимно положение на сфера и равнина • Теорема за равнина пресичаща сфера Ако разстоянието 𝑑 от центъра на сфера с радиус 𝑟 до дадена равнина е по-малко от радиуса на сферата, то сечението на равнината и сферата е окръжност с радиус 𝑟1. В този случай е в сила равенството 𝑑 = 𝑟2 − 𝑟1 2 . • Теорема за допирателна равнина към сфера Една равнина е допирателна към сфера тогава и само тогава, когато е перпендикулярна да диаметъра на сферата и минава през края му. • Лице на сфера Лицето на сфера с радиус 𝑟 е 𝑆 = 4𝜋𝑟2 = 𝑑𝑟2
 10. 10. • Взаимно положение на сфера и равнина Възможни са три следствия: Ако 𝑂𝑂1 > 𝑟, то точката 𝑂1 е външна за сферата. В този случай равнината не пресича сферата. Ако 𝑂𝑂1 = 𝑟, то точката 𝑂1 е от сферата. В този случай сферата и равнината имат точно една обща точка. Ако 𝑂𝑂1 < 𝑟, то точката 𝑂1 е вътрешна за сферата.
 11. 11. Заключение Евклид първи описва сферата като геометрична фигура. След това човека я е иползвал с различни цели, някои от които и до днес остават тайна, което я прави една от най- заинтригуващите фигури. В наши дни тя е добила популявност не само от учебниците по математика, но и от много архитекти и дизайнери, използвайки я като идея в своите проекти.
 12. 12. Благодаря Ви за вниманието!

×