Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Arbetsförmedling och Rekrytering - en samverkan

 1. Arbetsförmedling Utveckla vidare en myndighet med effektiva rekryteringsverktyg
 2. Utveckla myndighet med effektiva rekryteringsverktyg och metoder Det framkommer att vart femte rekryteringsförsök misslyckas bland företagen i Västra Götaland. På grund av rekryteringssvårigheterna som företagen upplevde har största delen fått svårt med deras planerade expansion av företagen, men även att vissa företag fick dra ner på produktion och service samt tacka nej till order eller uppdrag. För att rekrytera personal har de flesta företagen använt sig av informella kontakter eller nätverk. Spontanansökningar och annonsering är även de alternativ som används ofta när det kommer till alternativ för att hitta ny personal. Först på fjärde plats som arbetsförmedlingen kommer in som ett rekryteringsalternativ. Skapa en myndighet som arbetsgivarna och arbetssökande använder.
 3. Privat och Myndighet i samarbete på en arbetsmarknad skapad igenom företagens behov Arbetsförmedlingen arbetar för att utveckla en kompletterande och fungerande arbetsförmedling igenom en förändringsresa som pågår just nu. Skal privata arbetsförmedlare konkurrera emot varandra eller tillsammans förmedla arbete till jobbsökande och förmedla erbjudande om arbete från företagen. Sverige har tagit ett steg vidare med införandet av privata kompletterande aktörer på inom arbetsmarknads arena. Några använder Australia som ett exempel på att privatiseringen av arbetsförmedling skapar mindre arbetslöshet. Det är en sanning med modifikationer sedan arbetslösheten sjönk i perioden 1998 till 2008 men för så att stiga från 4% i 2008 till 5.7% i dag. Sverige Australia
 4. Utmaning – Gap mellan kompetens behov och erbjudande Antalet inskrivna och arbetslösa vid Arbetsförmedlingen minskade något under 2015. Samtidigt ökade antalet arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden. Antalet personer med enbart förgymnasial utbildning, personer med en funktionsnedsättning och antalet nyanlända ökade 2015. Deras andel av de inskrivna arbetslösa utgör nu 53 procent. Ett orosmoln är att långtidsarbetslösheten bland inskrivna arbetslösa ökar samtidigt som en ökande arbetskraftsbrist under senare år gör att många arbetsgivare inte hittar den kompetens de behöver. 60 procent av samtliga inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen hamnar i långa tider av arbetslöshet.
 5. Utmaning - Matcha arbetssökande och företagen En bidragande orsak till de stora obalanserna mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft kan vara att efterfrågans sammansättning har förändrats. Arbetskraftsefterfrågan i tjänstebranscherna har exempelvis ökat kraftigt samtidigt som arbetskraftsefterfrågan har fortsatt att minska inom industrin. Dessa förändringar i efterfrågan inom olika branscher gynnar efterfrågan på arbetskraft med gymnasial och eftergymnasial utbildning. Den ökade andelen som står långt ifrån arbetsmarknaden skapar en obalans mellan utbud och efterfrågan. Samt förändringarna i efterfrågan inom olika branscher kommer att utsätta Arbetsförmedlingens matchningsarbete för en allt större utmaning. Framtiden ställer ökade krav på att de arbetssökande får möjlighet till kompetensutveckling och omställning På samma tid som företagen och arbetstagare måste få bättre matchningsverktyg.
 6. Bättra matchning till arbete igenom innovativa digitala verktyg Att öka och förbättra kontakten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare är viktigt i förmedlingsarbetet. Kontakter ger arbetsförmedlaren den kunskap om de arbetssökandes kompetens som är nödvändig för att föreslå de arbetssökande lämpliga lediga platser att söka. Arbetsförmedlingen tillhandahåller flera digitala verktyg för matchning och fler kommer. Arbetsförmedlingens platsbank är den dominerade jobbsajten för personer som söker arbete i Sverige. För att upprätthålla en effektiv matchning kan en ökad och utvecklad digitalisering vara motiverad. Ett exempel är utveckling av hanteringen av den information som är kopplad till yrken och kompetenser så att arbetsgivare snabbare kan hitta rätt kompetens. En ökad och utvecklad digitalisering skulle kunna ge arbetsförmedlarna möjlighet att lägga mer tid på de arbetssökande som har störst svårigheter på arbetsmarknaden.
 7. Digitala verktyg och metoder är motorer i det framtidiga matchningsarbetet Det är dock viktigt att komma ihåg att en ökad digitalisering sannolikt inte ersätter behovet av all kontakt med arbetsförmedlare, och möjligen inte alls för vissa grupper av arbetssökande. Även om syftet med en ökad digitalisering till viss del är att ersätta manuella och analytiska moment. Det behövs ökad kunskap om hur olika typer av kontakter påverkar de arbetssökandes möjligheter att få ett arbete. Den största vinsten inom matchning vill komma med hur matchningen utförs i framtiden, oavsett vilket jobb eller kompetens krav som sätts, är användning av intelligent datorer teknologi. Samtalen kommer som ett resultat av det analytiska arbetet som datorn gör för oss i framtiden. Analys resultaten vill berätta för oss vem som behöver det personliga samtalet med arbetsförmedlaren och vad dem behöver att samtala om. Vill en arbetssökande ha behov för arbetsmarknadspolitiska insatser eller program för att få ett jobb, så vill den analytiska processen säkerställa att arbetsförmedlaren får stöd till detta beslut. Att säkerställa en effektiv utnyttjande av arbetsmarknadspolitiska insatser eller program kommer till att bli allt mer viktigt framöver, sedan mål ett är att skaffa utbildning som leder till arbete eller direkt i arbete.
 8. Matchning serverad och klar – njut doften av resultat Det är dock viktigt att komma ihåg att en ökad digitalisering sannolikt inte ersätter behovet av all kontakt med arbetsförmedlare, och möjligen inte alls för vissa grupper av arbetssökande. Även om syftet med en ökad digitalisering till viss del är att ersätta manuella och analytiska moment. Det behövs ökad kunskap om hur olika typer av kontakter påverkar de arbetssökandes möjligheter att få ett arbete. Den största vinsten inom matchning vill komma med hur matchningen utförs i framtiden, oavsett vilket jobb eller kompetens krav som sätts, är användning av intelligent datorer teknologi. Samtalen kommer som ett resultat av det analytiska arbetet som datorn gör för oss i framtiden. Analys resultaten vill berätta för oss vem som behöver det personliga samtalet med arbetsförmedlaren och vad dem behöver att samtala om. Vill en arbetssökande ha behov för arbetsmarknadspolitiska insatser eller program för att få ett jobb, så vill den analytiska processen säkerställa att arbetsförmedlaren får stöd till detta beslut. Att säkerställa en effektiv utnyttjande av arbetsmarknadspolitiska insatser eller program kommer till att bli allt mer viktigt framöver, sedan mål ett är att skaffa utbildning som leder till arbete eller direkt i arbete.
 9. Spännande att förbättra kontakt mellan arbetssökande och arbetsgivare Google Cloud Jobs API levererar en maskininlärningsmodell som använder jobbannonserna som många företag publicerar redan i dag för att ansluta prickarna mellan platser, kompetenser, arbetsförinställningar och mer, allt i ett försök att leverera de mest relevanta jobb som vi kan vara intresserade av. Det innebär också att Google Jobs API vill hjälpa till att ta itu med saker som att dechiffrera dåligt skrivna jobb beskrivningar och / eller normalisera jobbtitel. Googles API kommer inte att skriva om dina jobb beskrivningar eller tilldela nya fåfänga titlar som din personalgrupp sa krävs för att dra till sig talanger. Google Jobs API kommer det att hjälpa till att ansluta kandidater som letar efter ett ”Call Center jobb" till din intressant marknadsförda "Revenue Management and Care Representative Service II" roll som du annars skulle missa. Google skapade en proprietär ockupations teknologi som innehåller 30 brett yrkeskategorier som försäljning, redovisning och ekonomi tillsammans med deras proprietär färdighetsontologi som består av över 50 000 hårda och mjuka färdigheter som finns inom dessa kategorier. Cloud Jobs API använder sedan relationsmodeller för att identifiera och gruppera de mest likartade färdigheter och yrkesfamiljer som den anser är lämpliga.
 10. Mekaniken bak Cloud Jobs API I hjärtat av Cloud Jobs API finns det två huvudsakliga proprietär ontologier som kodar kunskaper om yrken och färdigheter, liksom relationsmodeller mellan dessa ontologier. Yrkes ontologin är en förbättrad utveckling av O * NET Standard Occupational Classification, och har tre lager: Toppskiktet innehåller cirka 30 brett yrkeskategorier (t.ex. redovisning och ekonomi, personal, restaurang och gästfrihet). Det andra lagret innehåller 1100 yrkesfamiljer (t ex akutmottagna sjuksköterskor, skogsbrukare, databasadministratörer) och Tredje lager består av 250 000 specifika yrken (t ex mjukvaruingenjör, senior mjukvaruingenjör och parkeringstjänsteman). Kompetens ontologin definierar och organiserar cirka 50 000 hårda och mjuka färdigheter med olika typer av relationer som är relaterade till och liknande. Relationsmodeller kodar populariteten och specificiteten för varje färdighet för vilken yrkesfamilj och vilken som helst yrkesverksamhet. Till exempel är relationsmodellerna som kodar JavaScript, HTML, CSS färdigheter relaterade till yrken Front-end engineer, UI-ingenjör och så vidare. Det gör att Cloud Jobs API kan identifiera liknande yrkesfamiljer och specifika yrken baserat på likheten i deras kompetensfördelningar. Ingen organisation har till och med en bråkdel av efterfrågesidan av data som Google visserligen har och lägger nu på att spela - för allas fördel.
 11. Google Jobs API plug-in till platsbanken till Arbetsförmedlingen På nolltid kan Google Jobs API integreras på en webbplats. Lägg jobbinnehåll som en privat hyresgäst på Google Cloud Plattform, och klasserna för Jobb API kommer att komma igång med att kartlägga innehåll hos de förutbildade modellerna. Användarfrågor analyseras sedan och dekonstrueras för att förstå användarens avsikt innan jobben hämtas, rankas och returneras för visning på webbsidan. Arbetssökande är kunder. I huvudsak måste vi ta ett liknande perspektiv som återförsäljaren tar överför kundengagemang. Vi måste överväga alla alternativ, vara smart på mobila applikationer, ha en social media strategi och engagemang. Big data analys är lika viktig för rekryteringsstrategi för företag och arbetssökande som nu är att se på som privatkunder och konsumenter. Men viktigast av allt måste vi tänka på alla som resurser med potentiella talang som konsumenter. I den moderna världen med så mycket information tillgänglig så lätt, så är talangen som företag vill hyra imorgon troligen vem som helst. Företagen vill följa noga med på internet, de vill granska profiler och jobbsökande på nätet. Rekryteringsvärlden förändras lika snabbt som din egen marknad, det är viktigt att vi tar det på allvar. Plug-in Platsbanken
 12. En Platsbank för framtiden måste engagera! En webbplats som erbjuder arbete och möjligheter till stöd måste engagera människor och organisationer och erbjuda inte bara samma gamla trötta lösningar som tidigare. Man måste hitta lösningar som är lika framåtriktade och innovativa som arbetsmarknaden är idag och inom en snar framtid. Varje möjlighet att anställa bör vara ett erbjudande och möjlighet att varumärke ett företag. Platsen på webb måste vara ett startpunkt till en konversation med potentiella konsumenter, med arbetssökande talang för framtiden. Webbplatsen måste engagera arbetssökande och företag, måste få dem att fråga för uppdateringar, feedback och insikter. Möter Platsbanken förväntandet till den arbetssökande?
 13. Ge arbetssökande den upplevnaden och resultaten de förväntar! En Platsbank för framtiden.
 14. Rekryterings trenden är fortfarande positiv Svårighet att rekrytera nyckel kompetensen Din webbplats är det logiska valet för jobbsöket eller rekryteringen platsen Fler och fler av arbetssökande och företag använder mobil Högre kvalitet och mer engagerade jobbsökare och företagare Du kan spara tid och pengar
 15. Litt om mig Stig-Arne har erfarenhet som företagsledare med betydande företagserfarenhet och bakgrund både som geolog och ingenjör. Dessutom har han stor erfarenhet av att träna och coacha yrkesverksamma med behov av att integrera sig på olika områden. Stig har arbetat som en senior geolog och projektledare för flera olje- och gasbolag, inklusive serviceföretag. Stig har haft ansvar för att förvalta inomhus och klientbaserade geovetenskapsprojekt av olika slag, allt från introduktionsnivå, ren prospektering till utvecklingsfas från början till slut. Han har genomgått geologiska utvärderingar och bidragit till multidisciplinstudier för möjligheter, prospekt och fält, inklusive planering och genomförande av planering av hela prospekterings- och reservoar exploaterings program. Han har lång erfarenhet av projektarbeten av olika skala och typer och van att vara i kontakt med kunder för att svara på frågor som uppstår under ett projekt. Stig har fokus på kunskapsbaserade processer och system, kontraktsuppdrag, tillgångsförhandlingar. Stig-Arne har haft fokus på rumslig analys med fokus på kunskapsbaserade E & P-processer uppnår affärsmål med hjälp av prediktiv analys. Stig är väl känt för användning av industriprogramvara inom geovetenskap, kunskapshantering, affärsanalys, geospatialanalys osv. Han fungerar som coach för såväl individer som företag, genom att använda olika metoder, inklusive LSP och LE- system.
Publicité