Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

10 анги газарзүй видео хич

1 125 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

10 анги газарзүй видео хич

 1. 1. 10-р анги газарзүй Сэдэв: Монгол улсын бүс нутгийн хөгжил
 2. 2. Эдийн засгийн бүсчлэлийн тухай ойлголт А. Бүс В. Бүс нутаг С. Эдийн засгийн бүс 1. Жигд тэнцвэртэй хөгжүүлэх зорилгоор улсын хэмжээнд төрийн бодлогоор харгалзан тогтоосон нутаг дэвсгэрийг хэлнэ. 2. Анх Ломоносов гаргаж ирсэн ба орон зай н.д-н ялгаатай нэгж хэсгүүд 3.Хүн ам ,аж ахуй олон салбаруудын харилцаа холбоо бүхий албан ёсны засаг захиргаа , н.д-н тодорхой нэгжийг хэлнэ.
 3. 3. Эдийн засгийн бүсчлэлд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд Э.З-н бүс Нөхцөл, нөөцийн ялгаа Г.З-н байрлал, дэд бүтэц Аж ахуйн чиглэл Хүн амын суурьшил З.З Н.Д-н хуваарь
 4. 4. 1960 –д оноос эрдэмтэн Гунгаадаш анх Монгол улсын газар нутгийг эдийн засгийн хувьд төв, дорнод ,өрнөд гэж 3 хувааж байжээ. 2001 онд УИХ-н тогтоол “Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал” батлав. Монгол улсын эдийн засгийн 5 бүс нутаг
 5. 5. Монгол улсын эдийн засгийн 5 бүс нутаг Эдийн засгийн бүс Баруун бүс 5 Хангайн бүс 6 Төвийн бүс 7 Зүүн бүс 3 УБ-н бүс 9 ДАРХАН,ЗУУН МОД ХОВД, УЛИАСТАЙ ЭРДЭНЭТ, ХАРХОРИН ЧОЙБАЛСАН,ӨНДӨРХААН 9 дүүрэг, 130 гаруй хороо
 6. 6. Эдийн засгийн бүсүүдийн нутаг,дэвсгэрийг харьцуулсан график % 30.3 24 18 26.5 0.3 0 5 10 15 20 25 30 35
 7. 7. Эдийн засгийн бүсүүдийн хүн амын суурьшилт , харьцуулсан график % 17 15 7.8 16 44.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
 8. 8. Бүсийн нутаг дэвсгэрийг харгалзуулна уу? A. 473.6 мян ам км , 30.3 % B. 286.6 мян ам км , 18 % C. 4.7 мян ам км 0,3% D. 415.7 мян ам км, 26.5% E. 384.3 мян ам км ,24% 1. Төвийн 2. Хангайн 3. Баруун 4. Зүүн 5. УБ-н
 9. 9. Бүсийн хүн амыг харгалзуулна уу? A. 465 мян 17% B. 1.2 сая 40% C. 200 мян 7% D. 407 мян 15.1% E. 565 мян 20.9% 1. Төвийн 2. Хангайн 3. Баруун 4. Зүүн 5. УБ-н

×