Publicité

Contenu connexe

Similaire à Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varjossa(20)

Plus de Suomen Pankki(20)

Publicité

Dernier(20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varjossa

 1. Suomen Pankki Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varjossa OP Pohjois-Savon Talousilta Kuopio 1.11.2022 Pääjohtaja Olli Rehn
 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Energiakriisi hallitsee Euroopan ja Suomen talousnäkymiä: euroalue on liian riippuvainen fossiilienergian tuonnista 1.11.2022 2 0 1 2 3 4 5 6 7 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Euroalue Ranska Saksa Yhdysvallat Energian tuonti / BKT, % Lähteet: Energy Information Administration (EIA), U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), French National Institute of Statistics & Economic Studies (INSEE), Federal Statistical Office of Germany (Statistisches Bundesamt), EKP (Euroopan keskuspankki) ja Eurostat. © Suomen Pankki 29.9.2022 41267
 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n syyskuussa tekemän alasuuntaisen riskiskenaarion todennäköisyys on kasvanut 1.11.2022 3 80 85 90 95 100 105 110 115 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Euroalueen BKT EKP:n maaliskuun 2020 ennuste EKP:n syyskuun 2022 ennuste EKP:n alasuuntainen skenaario 2019Q4 = 100 Käyrän vieressä olevat luvut ovat vuosikasvuja, %. Lähde: EKP:n laskelmat ja Suomen Pankki. 35781@MMS(2007-)_LV 0,4 3,0 -4,5 2,1 1,7 -0,9 -0,2 1,4 2,0 1,9 2,6 1,9 1,3 -6,2 5,2 2,8 0,9 3,1 -0,9 1,9 1,9
 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Hintojen nousu on nyt poikkeuksellisen nopeaa – energian hinnannousu selittää 40 % inflaatiosta 1.11.2022 4 2,3 8,1 5,5 2,3 3,9 3,4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, % Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2)
 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Korkoja nostetaan inflaation vakauttamiseksi kahteen prosenttiin keskipitkällä aikavälillä 1. Netto-ostot EKP:n osto-ohjelmissa päättyivät 1.7.2022. 2. EKP:n ohjauskorkoja on nostettu nyt kolme kertaa heinä- lokakuun kokouksissa: 0,5 prosenttiyksikköä heinäkuussa ja kahdesti 0,75 prosenttiyksikköä syys- ja lokakuussa. 3. Inflaatiovauhti on edelleen aivan liian nopea ja se pysyy tavoitetta nopeampana vielä pidemmän aikaa. Korkoja nostetaan todennäköisesti vielä lisää, jotta inflaatio palautuisi keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi. 4. Tuleva korkokehitys perustuu aina tuoreimpiin inflaatio- ja talousnäkymiin ja korkopäätökset tehdään kokous kerrallaan. 1.11.2022
 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Markkinoiden hinnoittelema korkotaso on noussut [huom. EKP:n talletuskoron muutos astuu voimaan vasta 2.11.] 1.11.2022 6
 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pitkät korot ovat nousseet globaalisti inflaatiopaineiden ja korkopolitiikan normalisoinnin myötä 1.11.2022 7
 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU SP:n syyskuun ennuste: Myös Suomen talouskasvu tyrehtyy energiakriisiin 1.11.2022 8 Syyskuu 2022 Kesäkuu 2022 Joulukuu 2021 2021 3,5 % 3,5 % 2022 2,2 % 1,7 % 2,6 % 2023 -0,3 % 0,5 % 1,5 % 2024 1,1 % 1,5 % 1,3 %
 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio laaja-alaistunut Suomessakin – kuluttajahintojen nousupaineet alkavat helpottaa vasta ensi vuoden aikana 1.11.2022 9 Syyskuu 2022 Kesäkuu 2022 2021 2.1 2.1 2022 7.0 5.6 2023 4.3 2.4 2024 1.8 1.8 YKHI, % v/v
 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Luottamus heikentynyt kaikilla päätoimialoilla 1.11.2022 10 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 2007 2012 2017 2022 Palvelut Rakentaminen Teollisuus Vähittäiskauppa Saldoluku Kausipuhdistettuja lukuja. Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto. 38252@Teoll. luottamusindik. toimial Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit
 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Historiallisen heikko kuluttajien luottamus ennakoi yksityisen kulutuksen supistumista • Taustalla nopea inflaatio, ostovoiman heikkeneminen ja korkojen nousu • Hintojen nousun vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen näkyy selvästi jo vähittäiskaupassa • Lindblad ja Silvo (2020): Kuluttajien luottamusindikaattori on historiallisesti ennakoinut suhdannekäänteitä puolen vuoden viiveellä. 1.11.2022 11 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Oma talous nyt Rahan käyttö kestotavaroihin seuraavan 12kk aikana vs. ed. 12kk Suomen taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua vs. nyt Oman talouden tilanne 12kk kuluttua vs. nyt Kuluttajien luottamusindikaattori Saldoluku Pylväät on kohdistettu saldoluvun 2005-2021 keskiarvoon. Lähde: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (kausitasaus) eurojatalous.fi 30384@Kulut.ind.hajotelma
 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kohti tasapainoista julkista taloutta • Julkisen talouden kestävä tasapainottaminen vaatii aktiivisia tuloihin ja menoihin vaikuttavia toimia • Nousevien korkojen oloissa tasapainon saavuttaminen on entistä haastavampaa • Tarvitaan sääntöperusteista finanssipolitiikkaa ja julkisten menojen priorisointia: laaja menokartoitus hallitusneuvotteluihin • Pidemmän aikavälin talouskasvua tuettava pitkäjänteisesti rakenteellisilla uudistuksilla • Panostukset osaamiseen, kannusteet työllistymiseen • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen • Yritystoiminnan edellytykset: kilpailulliset markkinat, järkevä sääntely ja vakaa toimintaympäristö 1.11.2022 12
 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 90 95 100 105 110 115 120 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Suhteessa kehittyneisiin kauppakumppanimaihin Suhteessa euroalue 12:n keskiarvoon Indeksi, 1999 = 100 *) 14 perinteistä teollisuusmaata Suomen kauppapainoilla, samassa valuutassa. **) Euroalueen 12 ensimmäistä jäsenmaata. ***) Työkustannukset suhteessa kansantulon määrään, koko talous. Ennuste: Euroopan komissio. Lähteet: Euroopan komissio, OECD, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat. Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset koko taloudessa*** 10.6.2022 © Suomen Pankki 34093@ULCTOTA ml ennuste Onko meillä malttia katsoa nopean inflaation vaiheen yli? • Suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyky heikkeni finanssi- kriisin jälkeen • Seurasi vuosikymmen hidasta kasvua ja heikkoa työllisyyttä • Kilpailukyky korjattiin 2016 lähtien – työllisyysaste noussut 67 %:sta 74 %:iin • Nykytiedoilla suomalaisen työn kilpailukyky näyttäisi pysyvän ennallaan • Kilpailukyky on helppo menettää, tuskallista korjata 1.11.2022 13
 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Lopuksi • Suomen turvallisuuspoliittinen ja taloudellinen toimintaympäristö on parhaillaan yhtä kovassa murroksessa kuin 1990-luvun alussa • 1990-luvun lamasta Suomi nousi tukeutumalla tutkimukseen ja koulutukseen, osaamiseen ja yrittäjyyteen – kilpailukyky korjattiin, julkinen talous tasapainotettiin • Meillä on nytkin edellytykset olla paitsi selviytyjä- myös menestyjäkansa • Tulevaisuuden Suomi = osaamisen, yrittämisen ja aidon välittämisen yhteiskunta 1.11.2022 14
 15. suomenpankki.fi Kiitos! 1.11.2022
Publicité