Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tuulivoiman vaikutukset kuntatalouteen_pasi_keinanen_business_oulu

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tuulivoiman vaikutukset kuntatalouteen_pasi_keinanen_business_oulu

 1. 1. Tuulikiertue 2013 30. lokakuuta 2013, Oulu Pasi Keinänen Tuulivoiman vaikutukset kuntatalouteen
 2. 2. INVESTMENTS BEFORE 2020 IN NORTHERN EUROPE TOTAL 119 BILLION € lähde: lapin kauppakamari
 3. 3. lähteet: tilastokeskus, energiatilastot, VTT, tuulivoimatilastot, uusiutuvan energian veloitepaketti, valtioneuvoston energia ja ilmastostrategia, tuulivoimayhdistys, piirros ympäristöministeriö Investointitavoitteet tuulivoimaan Suomessa ̶ 2020 mennessä 6 TWh/a ~ 2500 MW (~4 000 M€ investoinnit) ̶ 2025 mennessä 9 TWh/a ~ 3750 MW
 4. 4. Olemassa olevat hankkeet Pohjois-Suomessa  Elokuun 2013 lopussa Suomessa oli 176 voimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 323 megawattia. lähde: tuulivoimayhdistys Projekti Yritys Tyyppi Voimalat Teho (MW) Koko (MW) Valmistaja Sijainti Tilanne Ajos Innopower Meri 10 3 30 WinWinD Kemi Käyttö Huikku Vattenfall Maa 1 0,5 0,5 Nordtank Hailuoto Käyttö Olhava Tuuliwatti Maa 8 3 24 Vestas Ii Käyttö Kuivamatala vapo Maa 3 0,75 2,25 NEG Micon Simo Käyttö Laitakari 2 Iin energia Maa 1 1 1 WinWinD Ii Käyttö Marjaniemi Vattenfall Maa 3 0,3 0,9 Nordtank Hailuoto Käyttö Ristiveto Puhuri Maa 6 2,3 13,8 Siemens Merijärvi Käyttö Fränsviken 1 Larsmo Vindkraft Ab Maa 1 1 1 WinWinD Larsmo Käyttö Riutunkari 1-2 Innopower Maa 2 3 6 WinWinD Oulunsalo Käyttö Riutunkari 3-6 Innopower Maa 3 1 3 WinWinD Oulunsalo Käyttö Kopsa Puhuri Maa 7 3 21 Siemens Raahe Käyttö Raahen Kuljunniemen tuulipuisto Suomen Hyötytuuli Maa 9 2,3 20,7 Siemens Raahe Käyttö Routunkari Lumituuli Maa 1 0,66 0,66 Vestas Lumijoki Käyttö Röyttä - Puuska Rajakiiri Maa 8 3,6 28,8 Siemens Tornio Käyttö Onkalo-Putaankagas Tuuliwatti Maa 6 3 18 Vestas Simo Käyttö Sumi 1 Sumituuli Maa 1 2 2 Hyandai Kemi Käyttö Säikkä Vattenfall Maa 1 0,3 0,3 Nordtank Siikajoki Käyttö Vihreäsaari Innopower Maa 1 3 3 WinWinD Oulu Käyttö Tauvo Vattenfall Maa 2 0,6 1,2 Nordtank Siikajoki Käyttö Vatunki Vapo Maa 5 0,5 2,5 Nordtank Simo Käyttö Varevaara Tuuliwatti Maa 10 3 30 Vestas Tervola Käyttö Total 89 211
 5. 5. lähde: PPL: Mannertuulivoima-alueiden vaikutusten arviointi Tuulivoimapotentiaali Pohjois-Pohjanmaalla • Tuulivoimatuotantoon soveltuvia maa-alueita tunnistettu Pohjois-Pohjanmaalta 168 kpl, tuotantopotentiaali ~5 900 MW (1900 voimalaa).
 6. 6. Oulussa tavoitteena lisätä uusiutuvan energian osuutta lähde: http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=94618d3f-289a-4773-b23b- 0c8f198d666c&groupId=52058
 7. 7. WWD-3 http://www.tem.fi/files/32699/Tuulivoimaa_edistamaan_A4_lop.pdf Tuulivoimarakentamisessa huomioitavia asioita 1. Paikallinen hyväksyttävyys • paikan valinta, tiedottaminen ja avoin menettely, asukkaiden osallistuminen hankkeen suunnitteluun ja taloudelliset seikat, työllisyyskysymykset, kunnan kanta, kaava • maanomistajien (ja naapurien) hyväksyminen • yleinen hyväksyttävyys oltava, jotta tuulivoimarakentaminen kunnassa mahdollista 2. Maisemavaikutukset • yksi keskeisimpiä vaikutuksia on voimaloiden näkyminen maisemassa • koko noussut viime vuosina • muu kuin visuaalinen maisemavaikutus 3. Lentoesterajoitukset 4. Puolustusvoimat 5. Melu • tuulivoimalat riittävän kauas asutuksesta 6. Tiet ja väylät • minimietäisyydet: • ≥100 km/h tiellä > 500 m • muilla maanteillä ≥ suoja-alueen leveys + kokonaiskorkeus • Rautatiellä 1,7 x voimalan korkeus 7. Linnusto ja lepakot • Häirintä- ja estevaikutukset • Törmäyskuolleisuus • Elinympäristömuutokset 8. Tuulivoimarakentamisen viranomaisprosessi • Teollinen tuulivoimarakentaminen edellyttää suunnittelutarveharkintaa, (osa-)yleiskaavaa ja/tai asemakaavaa, joiden laatimisessa kuntalaisten osallistumisoikeudella tärkeä osuus • YVA toteutettava yleensä, jos voimaloita ≥ 10 tai kokonaisteho ≥ 30 MW • Sähköverkkoliitynnän luvat, kansalaisten valitusoikeus jne.
 8. 8. Hankekehittäjät ja investorit Pohjois-Suomessa • Energiayhtiöt • EPV Tuulivoima • Fortum • Iin energia • Innopower • Propel Voima Oy • Vattenfall • Hankekehittäjät • Intercon Energy • Metsähallitus • Nordisk Vindkraft • O2 • PROKON Energiesysteme • Revontuuli • Saba Wind • SG-Power Oy • TM Voima Oy • Triventus • Tuulikolmio • UPM  Investorit • Evergreen investment • Honkatuulet • Ilmatar Windpower • Lumituuli • Megatuuli • Pihaviriä • Puhuri • Rajakiiri • Suomen Hyötytuuli • Suomen Merituuli • Suomen Voima • Taaleritehdas • Talvivaara • Tetrituuli • Tuuliwatti • VentusVis • Voimamylly • Voimavapriikki • WPD Finland
 9. 9. Hankkeet kahden tunnin ajomatkan päässä Oulusta • 41 % suunnitelluista hankkeista • 38 % suunnitellusta maatuulesta • 51 % suunnitellusta merituulesta • 63 % toteutuneista hankkeista • 57 % pidemmällä olevat hankkeet (Rakentaminen käynnissä tai valmistautuu rakentamiseen)
 10. 10. Julkiset tuulivoimahankkeet Suomessa ja Oulun lähettyvillä Source: Finnish Wind Power Association Total MW No. of Turbines Min Max Min Max Finland Onshore 6232 MW 9909 MW 2387 pcs. 2905 pcs. Offshore 2676 MW 4353 MW 632 pcs. 709 pcs. Within 2 hours drive from Oulu Onshore 2939 MW 4487 MW 1070 pcs. 1388 pcs. share 47 % 45 % 45 % 48 % Offshore 1326 MW 2293 MW 279 pcs. 306 pcs. Share 50 % 53 % 44 % 43 % State of project 2-7 (Under construction, preparing for construction, Applying for permits, EIA approved, EIA under process, decision on applying EIA received)
 11. 11. Uuden oulun tuulivoimapotentiaali • Oulussa tällä hetkellä kahdeksan yli 1 MW:n tuulivoimalaa Riutunkarissa ja Vihreäsaaressa (yht. 14,3 MW). • Kaupungin alueella hankkeita suunnitteilla maalla yli 100 MW verran ja Offshore hankkeita max. 150 voimalan verran. • Maatuulivoimaselvitysten mukaan Oulussa mahdollisuuksia rakentaa lisää tuulivoimaa. • alustavasti tunnistettu 10 tuulivoimatuotannolle soveltuvaa uutta aluetta (79 voimalaa), joista on laadittu erilliset kohdekortit.
 12. 12. Tuulivoiman vaikutukset kuntatalouteen • kiinteistövero, maanvuokraus ja hankkeen työllistävä vaikutus tuovat tuloja kunnalle ja kuntalaisille. Kunta omistaja hankkeissa, polttoainekulujen säästö. • Tuulivoimahanke työllistää erilaisia ammattilaisia (projektin kehittäminen, voimaloiden/komponenttien/ materiaalien valmistus, suunnittelu/palvelu, logistiikka, rakentaminen, maatyöt, perustukset, sähkönsiirtoyhteydet, asennus, nostot, käyttöönotto, käyttö/ylläpito/huolto..) • Alalla monia suomalaisia yrityksiä. 2008 tuulivoimateollisuus työllisti suoraan Suomessa ~3000. • Arviot työllisyysvaikutuksista Suomessa vaihtelevat, Esimerkiksi 500 MW tuulivoimakapasiteetin käyttö- ja kunnossapitotehtäviin tarvittaisiin noin 50-100 henkilön vuosittainen työpanos [tuulivoimayhdistys]. www.ewea.org
 13. 13. Ruotsin tuulivoimasektorin kasvu Ruotsin tuulivoimasektorin 2010 2011 2020 arvio Tuotanto, TWh 3,5 6,1 26 työvoima 3 300 7 000 (20% operointi/huolto) 11 000 Yhteiskunnan verotulot, M€ 115 240 410 Liikevaihto, M€ 800 1 700 3 400 lähde:vindkraftens ekonomiska effekter 2010-2020, WSP
 14. 14. Raha alueelle käyttövaiheessaLähiseudun yritysten mahdollisuudet osallistua rakentamiseen ylläpitoon käyttö- ja huoltokustannukset ~28 k€/MW/a • 69 MW O&M maksaisi 1,9 M€/a 23 voimalaa Rakentamisen Kustannusarvio Voisi jäädä alueelle t€ % t€ Tiet 26 km 5 800 85 4 930 Perustukset + hybridi 23 kpl 18 000 70 12 600 Sisäinen sähköverkko 3 000 33 990 Sähköasemat 2 700 10 270 Työmaapalvelut 250 50 125 pystytystyö 700 20 140 Projektin johto 600 20 120 yht 31 050 62 19 175 Per voimala 1 350 834 Vertailuna Esim. Simossa rakentamisen kustannuksista > 50 % lähialueen yritysten palvelukuluja lähde: Vuotuiset tulot 23 voimalasta yhteensä Voisi jäädä alueelle t€/a t€/a Kunnossapito per vuosi, 23 t€/MW 1 587 952 Kiinteistövero 184 184 Maan vuokra 138 138 Sähkön siirto, 1,2 €/MWh 221 221 Yhteisövero 399 399 yht 2 529 1 588 Per voimala 110 69 tulot 23 voimalasta 20 v käyttöaikana yhteensä Voisi jäädä alueelle t€/20 a t€/20 a yht 50 580 31 760 Per voimala 2199 1 381 Esimerkki Kemijärven tuulipuistoista
 15. 15. Mahdollisuuksia • Pohjois-Ruotsin hankkeet lähellä Oulua • Piteån suuret hankkeet • Markbygden, 2500-4000 MW, Piteå • Klocktärnan, 660 MW, Piteå Markbygden (http://www.svevind.se)

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vues

Nombre de vues

351

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

1

Actions

Téléchargements

2

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×