Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

управління процесом організації роботи з бжд в днз.

328 vues

Publié le

Охорона безпеки життєдіяльності

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

управління процесом організації роботи з бжд в днз.

 1. 1. Управління процесом організації роботи з безпеки життєдіяльності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу
 2. 2. Дошкільний навчальний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного, нешкідливого утримання дітей, раціонального харчування. Здоров’я, його охорона та зміцнення, безпека дітей повинні бути життєвою стратегією, пріоритетом у роботі дошкільних закладів. Закон України "Про дошкільну освіту"
 3. 3. Мета: охорона здоров'я та життя через створення умов для безпечного, нешкідливого утримання дітей, раціонального харчування; створення умов для інтенсифікації роботи з родиною на основі двосторонньої взаємодії, направленої на засвоєння знань дітьми та їх батьками про правила безпеки. Завдання: • створити систему освітньо-виховної роботи щодо формування у дітей стійких навичок безпечної поведінки; • створення належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, створення нешкідливих та безпечних умов праці; • оптимізувати роботу з батьками вихованців для повноцінного розвитку особистості дитини та закріплення знань щодо власної безпеки.  
 4. 4. Безпека – це знання про певні небезпечні ситуації, які можуть загрожувати здоров'ю та життю, уміння правильно поводитися у різних ситуаціях; навички самостійних рішень у певних надзвичайних ситуаціях.
 5. 5. Дитина повинна самостійно визначати основні небезпечні чинники довкілля. Знати правила безпечного перебування вдома, у дитячому садку, на вулиці, на воді, на льоду, на спортивному майданчику. Базовий компонент дошкільної освіти Освітньо-виховну роботу з дошкільниками проводимо у таких напрямках: • життя серед людей, у природному та предметному середовищі; • правила поведінки з вогнем; • безпечні та небезпечні вулиці та дороги; • формування вміння надавати собі та іншим допомогу у випадку необхідності.
 6. 6. Ігрова діяльність
 7. 7. Навчальна діяльність
 8. 8. Формування уявлень БЖД під час проведення прогулянок
 9. 9. В організації навчально-виховної роботи з питань безпеки життєдіяльності дошкільників визначили три основні напрямки: • така робота не повинна обмежуватися засвоєнням норм та правил; дітей необхідно навчати обачності, навичок орієнтування і швидкої реакції в екстремальних ситуаціях; • максимального ефекту можна досягти, якщо буде прослідковуватися єдина стратегічна лінія у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективів; • слід врахувати деякі принципові аспекти роботи з дітьми, які суттєво відрізняються від аналогічної роботи з дорослими (розповіді, відеофільми про наслідки пожеж, повеней, інших небезпек).  
 10. 10. Нормативно-правова документація • Кодекс законів про працю України • Закон України «Про охорону праці» • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 • Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально- виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу МОН від 07.10.2013 № 1365) • Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 • Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 • Інструктивно-методичні матеріали щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах, подані у додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014 № 1/9-482
 11. 11. Примірний перелік документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ДНЗ • 1. Накази: • 1. Про організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальному закладі на навчальний рік. • 2. Інші накази, спрямовані на організацію профілактичної роботи з питань попередження травматизму вихованців, створення безпечних нешкідливих умов організації навчально-виховного процесу. • 2. Положення: • 2.1. Про службу охорони праці навчального закладу. • 2.2. Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальному закладі. • 2.3. Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виховного процесу в навчальному закладі. • 2.4. Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі. • 2.5. Положення про комісію з питань охорони праці навчального закладу.
 12. 12. Примірний перелік документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ДНЗ • 3. Порядок: • 3.1. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру з працівниками навчального закладу. • 3.2. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в навчальному закладі. • 4. Посадові інструкції: • 4.1. Завідуючої ДНЗ. • 4.2. Вихователів. • 4.3. Працівників ДНЗ. • 5. Інструкції з охорони праці: • 5.1. На робочих місцях для вихователів та працівників школи. • 5.2. Під час проведення навчальних занять у групі,у спортивному залі, під час прогулянок. • 5.3. З пожежної безпеки. • 5.4. З надання першої долікарської допомоги потерпілим при різних травмах та ураженнях.
 13. 13. Примірний перелік документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ДНЗ • 6. Журнали: • 6.1. Реєстрації вступного інструктажу з охорони праці з працівниками. • 6.2. Реєстрації інструктажів з охорони праці з працівниками. • 6.3. Реєстрації інструктажів з пожежної безпеки з працівниками. • 6.4. Реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності з вихованцями. • 6.5. Реєстрації інструкцій з охорони праці. • 6.6. Реєстрації нещасних випадків з вихованцями, що трапилися під час навчально-виховного процесу. • 6.7. Реєстрації нещасних випадків виробничого характеру з працівниками. • 6.8. Реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру з працівниками. • 6.9. Обліку видачі інструкцій з охорони праці. • 6.10. Обліку вогнегасників.. • 6.11. Щоденного огляду будівель і споруд.
 14. 14. До компетентності керівника дошкільного навчального закладу належить: • планування заходів з охорони праці; • складання звітності за встановленими формами; • організація контролю за дотриманням законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності; • проведення профілактичної роботи щодо запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу; • здійснення оперативного контролю за дотриманням вимог охорони праці усіма співробітниками закладу; • проведення інструктажів з охорони праці ; • організація навчання працівників дошкільного закладу з питань охорони праці та організація безпеки життєдіяльності дітей; • перевірка знань з охорони праці працівників закладу.
 15. 15. Перш ніж чомусь навчати дошкільників, дорослі повинні самі отримати чіткі знання та оволодіти навичками щодо зазначеного питання.
 16. 16. виховну роботу з дітьми, необхідно проводити керуючись наступними захисними принципами: • перебування дітей у полі зору дорослих та підтримання контакту з ними – запорука особистої безпеки кожної дитини; •формування у дітей уявлень про існуючу в навколишньому середовищі небезпеку (зокрема, від незнайомців) – основний метод захисту дітей; •вироблення і доведення до автоматизму у дітей звички зачиняти двері – засіб особистого захисту малюка та захисту житла від злодіїв; •виховання у дітей розсудливості та обережності при виборі місць для ігор – запобігання випадкам дитячого травматизму. Робота направлена на формування у батьків уявлень, що…
 17. 17. Спільна робота з педагогами, дітьми, батьками забезпечить дітям перед вступом до школи різноманітно та повно засвоїти навички практичної безпечної життєдіяльності й усвідомити, що її життя та здоров'я – це найдорожче багатство. А дотримання дітьми правил безпечної поведінки та захисних принципів обов’язково допоможе їм у різних життєвих ситуаціях.

×