Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tadabbur Surah Yassin Bersama PU Yusof

Slide ini dibangunkan oleh ustaz PU Yusof untuk disampaikan di Tadabbur Centre pada hari Jumaat, 30.3.2018.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Tadabbur Surah Yassin Bersama PU Yusof

 1. 1. Disampaikan Oleh: Mohd Yusof Arbain (PU Yusof)
 2. 2. Latar Belakang Surah Yasin
 3. 3. 36 Nombor Surah
 4. 4. Fatir (35) Surah Sebelumnya
 5. 5. Al-Saffat (37) Surah Selepasnya
 6. 6. 41 Turutan Penurunan
 7. 7. Al-Jin Turun Selepas surah
 8. 8. Makiyyah Kategori Surah
 9. 9. 83 Bilangan Ayat
 10. 10. 22 & 23 Kedudukan Juzuk
 11. 11. 6 Jumlah Muka Surat
 12. 12. 440-445 Nombor Muka Surat
 13. 13. Penamaan Surah
 14. 14. Surah ini dibuka dengan huruf “Ya” & “Siin” ‫يس‬ *Tafsir al-Munir*
 15. 15. Qalb al-Qur`an (Jantung Al-Qur`an) ‫يس‬ al-Itqan Fi Ulumil Qur`an
 16. 16. Imam al-Ghazali mengaitkan dengan Hari Akhirat Jantung al-Quran al-Itqan Fi Ulumil Qur`an
 17. 17. Kelebihan Surah Yasin
 18. 18. َ‫أ‬َ‫ر‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬َ‫م‬‫يس‬ِ‫ف‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ي‬ٍَِ‫ل‬ ِِْ َ‫ج‬ َ ََِِ‫غ‬‫ت‬ْ‫ب‬‫ا‬‫غ‬ ‫ه‬‫َّللا‬ ‫ه‬َ‫ِر‬ِ‫ف‬ ‫ه‬َ‫ل‬
 19. 19. “Sesiapa membaca surah Yasin pada suatu malam kerana mengharapkan keredhaan Allah, nescaya diberi keampunan kepadanya” (Sahih: HR Ibnu Hibban, Kitab al-Solat, Bab Qiyam al-Solat)
 20. 20. Pembahagian Surah
 21. 21. Al-Thiwal (‫)الطوال‬ Al-Mi`un (‫)المئين‬ Al-Masaani (‫)المثاني‬ Al-Mufassal (‫)المفصل‬
 22. 22. 7 Surah Panjang Al-Thiwaal Mabahith Fi `Ulum al-Qur`an
 23. 23. Hampir & Lebih 100 Ayat Al-Mi`un Mabahith Fi `Ulum al-Qur`an
 24. 24. Jumlah Ayat Kurang Dari al-Thiwal & al- Mi`un Al-Masaani Mabahith Fi `Ulum al-Qur`an
 25. 25. Surah yang diulang- ulang bacaannya lebih banyak dari al-Thiwal & al-Mi`un Al-Masaani Mabahith Fi `Ulum al-Qur`an
 26. 26. Surah yang banyak pemisah (al-Fasl) di antara surah-surah dengan basmallah Al-Mufassal Mabahith Fi `Ulum al-Qur`an
 27. 27. Berserah Diri Kepada Allah Di Jalan Dakwah Tema Surah *Khowatir Quraniyyah (Amru Khalid)
 28. 28. Pembukaan Surah
 29. 29. Pujian Kepada Allah (14 Surah) Huruf-Huruf Hija`iyyah (29 Surah) Panggillan Kepada Rasulullah (5 Surah) & Umatnya (5 Surah)
 30. 30. Perkhabaran (23 Surah) Sumpah (15 Surah) Syarat (7 Surah)
 31. 31. Perintah (6 Surah) Pertanyaan (6 Surah) Doa (3 Surah)
 32. 32. Penjelasan Sebab (1 Surah)
 33. 33. Intisari Utama Surah Yasin
 34. 34. Kebangkitan Ketuhanan Kerasulan
 35. 35. Ketuhanan Kebangkitan Ketuhanan Kerasulan
 36. 36. Kerasulan Ketuhanan Kebangkitan Ketuhanan Kerasulan
 37. 37. Kebangkitan Kerasulan Ketuhanan Hari Kebangkitan Ketuhanan Kerasulan
 38. 38. “Oleh itu, Maha Suci Tuhan Yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu. Kepada-Nyalah kamu semua dikembalikan”
 39. 39. Kandungan Surah Yasin Tafsir al-Munir
 40. 40. Al-Quran, Rasul & Umat Manusia Yang Diutuskan Rasul (Ayat 1-12) Kisah Ashabul Qaryah (Penduduk Sebuah Kota) (Ayat 13-29) Penurunan Azab Atas Orang Yang Mendustakan Rasul (Ayat 30-32)
 41. 41. Bukti Kekuasaan Allah Tentang Hari Kebangkitan (Ayat 33-44) Sikap Orang-Orang Kafir (Ayat 45- 47) Pengingkaran Terhadap Hari Kebangkitan & Penegasan Kewujudannya (Ayat 48-54)
 42. 42. Balasan Kepada Orang Yang Melakukan Kebaikan (al-Muhsinun) (Ayat 55-58) Balasan Kepada Orang Yang Berdosa (al-Mujrimun) (Ayat 59-68) Penegasan Kewujudan Allah, Keesaan-Nya dan Risalah. (Ayat 69- 76)
 43. 43. Penegasan Tentang Hari Kebangkitan (Ayat 77-83)
 44. 44. Salah Satu Surah Yang Mengandungi Tanda Saktah Dalam Al-Qur`an
 45. 45. Terdapat satu bacaan khas iaitu saktah. Saktah ialah memberhentikan bacaan seketika tanpa mengambil nafas baru kemudian meneruskan bacaan. Ditanda dengan simbol sin kecil sebagaimana berikut:
 46. 46. S.al-Kahfi [18]: 1 S.Yasin [36]: 52 S.al-Qiyamah [75]: 27 S.al-Muthaffifin [83]: 14
 47. 47. Mengandungi Lima Nama Allah Yang Baik
 48. 48. Bil Nama Allah Berapa Kali Diulang 1 ُ‫ز‬ْ‫ي‬ ِ‫ز‬َ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ 2 2 ُ‫م‬ْ‫ي‬ ِ‫ح‬َّ‫لر‬َ‫ا‬ 2 3 ُ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ح‬َّ‫لر‬َ‫ا‬ 4 4 ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ 3 5 ُ‫ق‬ َّ‫َّل‬َ‫خ‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ 1
 49. 49. Bil Nama Allah No Ayat 1 ُ‫ز‬ْ‫ي‬ ِ‫ز‬َ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ 5 & 38 2 ُ‫م‬ْ‫ي‬ ِ‫ح‬َّ‫لر‬َ‫ا‬ 5 & 58 3 ُ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ح‬َّ‫لر‬َ‫ا‬ 23, 52, 11, 15 4 ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ 38, 79 & 81 5 ُ‫ق‬ َّ‫َّل‬َ‫خ‬ْ‫ل‬َ‫ا‬ 81
 50. 50. Pendekatan al- Qur`an Dalam Surah Yasin
 51. 51. Penegasan Perumpamaan Kisah-Kisah Benar
 52. 52. Huruf tawkid (Penegasan) ْ‫د‬َ‫ق‬ *Sesungguhnya* Lam (‫ل‬) *Benar-Benar* ‫ه‬‫ن‬َ‫أ‬@‫ه‬‫ن‬‫إ‬ *Sesungguhnya* Wau (‫ج‬) *Sumpah*
 53. 53. “Demi al-Qur`an yang penuh hikmah”
 54. 54. “Sesungguhnya engkau benar-benar daripada rasul- rasul yang telah diutuskan”
 55. 55. Penegasan Perumpamaan Kisah-Kisah Benar
 56. 56. “Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka yang mengikat kedua-dua tangan ke leher mereka, sampai (menongkatkan) dagu mereka lalu mereka menjadi terdongak”
 57. 57. “Kepala terdongak ke atas adalah untuk mengambarkan keadaan mereka yang tidak sedikit pun mahu melihat kebenaran”
 58. 58. “Dan kami jadikan sekatan di hadapan mereka, dan sekatan di belakang mereka, lalu kami tutup pandangan mereka. Maka dengan itu, mereka tidak dapat melihat (jalan yang benar).
 59. 59. “Kami jadikan mereka terhalang dari keimanan oleh pelbagai penghalang iaitu sikap mereka yang sombong, keras kepala dan tidak sudi untuk menerima kebenaran serta tunduk kepada yang hak”
 60. 60. Kepentingan Perumpamaan
 61. 61. “Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengemukakan kepada umat manusia pelbagai perumpamaan dalam al-Qur`an ini supaya mereka mengambil pengajaran (Surah al-Zumar [39]: 27)
 62. 62. Penegasan Perumpamaan Kisah-Kisah Benar
 63. 63. “Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan mengenai kisah penduduk sebuah kampung (yang tertentu) iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul (Kami)”
 64. 64. “Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka? Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka (bahkan kembali kepada Kami, untuk menerima balasan.)”
 65. 65. Kaum Tsamud
 66. 66. “Dan terhadap kaum Thamud yang memahat batu-batu besar di lembah (”Wadi al-Qura` - tempat tinggalnya) (Surah al-Fajr [89]: Ayat 9)
 67. 67. Kaum `Ad
 68. 68. “[6] “Tidakkah engkau perhatikan, bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum `Ad” [7] Iaitu penduduk “Iram” yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya” [8] Yang belum pernah dibangunkan sepertinya di negeri yang lain (pada zamannya) (Surah al-Fajr [89]: Ayat 6-8)
 69. 69. Al-Inzar (Ancaman) Al-Basyir (Berita Gembira)

×