Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Asiakastietojen hyödyntämisen eri ulottuvuudet

76 vues

Publié le

Asiakastietojen hyödyntämisen eri ulottuvuudet, Anna Kärkkäinen, Erityisasiantuntija, Sosiaali- ja terveysministeriö, STM; Kirjaamisvalmentajien kesäseminaari 17.6.2019

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Asiakastietojen hyödyntämisen eri ulottuvuudet

 1. 1. 13.6.2019 Anna Kärkkäinen Erityisasiantuntija Asiakastietojen hyödyntämisen eri ulottuvuudet
 2. 2. 2
 3. 3. LAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASTIETOJEN SÄHKÖISESTÄ KÄSITTELYSTÄ • Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) ollaan uudistamassa • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset • Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto ja asiakastiedon luovuttaminen Kanta-palvelusta • Myös luovutukset sosiaali- ja terveydenhuollon välillä • Omatietovaranto ja asiakastietojen luovuttaminen henkilölle itselleen hyödynnettäväksi hyvinvointisovelluksilla • HE annettiin edellisen vaalikauden aikana mutta esitys raukesi • Ehdittiin käsitellä perustuslakivaliokunnassa • Tarkennettu esitys tavoitteena antaa lausuntokierrokselle mahdollisimman pian • Tavoitteena käynnistää myös laajempi tietosuoja- ja tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus 17.6.2019 Anna Kärkkäinen3
 4. 4. LAKI SOSIAALI- JA TERVEYSTIETOJEN TOISSIJAISESTA KÄYTÖSTÄ (552/2019) Voimassa 1.5.2019 alkaen Toisiolain tavoitteena on • mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan toiminnassa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely. Lain myötä • tietolupakäsittely nopeutuu • tietojen yhdistely eri rekistereistä sujuvoituu • arvokkaiden sote-tietoaineistojen käyttö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa helpottuu ja tehostuu • palvelunantajien tietojohtaminen mahdollistuu • tietosuoja paranee 17.6.2019 Anna Kärkkäinen4
 5. 5. OmatietovarantoKanta Sosiaalihuollon arkisto Potilastiedon arkisto Sähköinen resepti Viestinvälitys, Avoimet rajapinnat, Standardit Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri APPS Internet Kaupalliset palvelut Mobiili Toisiokäyttö Lupaviranomainen Yliopistot Päättäjät Yritykset Tilasto ja rekisterit Kansaneläkelaitos THLn rekisterit Tilastokeskus Eläketurvakeskus Täsmälääketiede Genomikeskus Syöpäkeskus Neurokeskus Biopankit Genomitiedot Perustietovarannot Organisaatiorekisteri Väestötietojärjestelmä Palvelutietovaranto Ammattihenkilörekisteri Koodistopalvelu Tulorekisteri Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Potilastietojärjestelmät Palvelusetelijärjestelmät Apteekkijärjestelmät Tiedolla johtamisen järjestelmät Palvelun- tuottajat Alueelliset toimijat Kansalaisten asiointipalvelut 116117, OmaOlo Omakanta Alueelliset asiointipalvelut Kansalliset tiedonhallinnan tukipalvelut Tunnistuspalvelut Viestinvälitys Palveluportaali Valtuutuspalvelu Sosiaali- ja terveydenhuollon laatu- ja kustannustiedot
 6. 6. HENKILÖTIETOJEN ENSISIJAINEN JA TOISSIJAINEN KÄYTTÖ 17.6.2019 Mikko Huovila6
 7. 7. TIEDON TARPEET ERI TASOILLA Valtion ohjaus Alueiden vertailu ja arviointi Palveluiden järjestäminen Palveluiden tuottaminen 17.6.2019 Mikko Huovila7
 8. 8. TIEDOLLA JOHTAMINEN JA VALTAKUNNALLISEN TIEDONTUOTANNON UUDISTAMINEN • SOTE-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano- ohjelma (TOIVO) • Ohjelma oli osa sote- ja maakuntauudistusta. Tavoitteena järjestäjän tiedolla johtamisen parantaminen (SoteDigi, maakunnat, Vimana) sekä kansallisen tiedon tuotannon uudistaminen (THL, Kela, Valvira). • Ohjelman tavoitteet rakenneriippumattomia ja sitä on tarkoitus jatkaa käynnistyneellä hallituskaudella. • Kainuu ja SoteDigi toteuttavat kokeilun liittyen ikäihmisten palveluiden kustannuksiin syksyyn mennessä 8 17.6.2019 Mikko Huovila
 9. 9. Lisätietoja: Anna Kärkkäinen Sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi Sosiaali ja terveysministeriö Internet: stm.fi Twitter: @STM_Uutiset

×