Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa -Tilastoraportti 12_2019

55 vues

Publié le

Tilastoraportti 12_2019

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa -Tilastoraportti 12_2019

 1. 1. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LUKIOISSA –TEA 2019 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 2. 2. JOHDANTO  THL ja Opetushallitus keräävät tietoa lukioiden hyvinvoinnin, terveyden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämistoiminnasta.  Viimeisin tiedonkeruu syksyllä 2018  Kattavuus: 94 % (343 lukiota)  Väestökattavuus: 93 % opiskelijoista, 96 % kunnista  Kunta- ja lukiokohtaiset (242 lukiota) tulokset tarkasteltavissa TEAviisari-verkkopalvelussa. 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 3. 3. KANSALLISET TULOKSET 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 4. 4. LUKION OPISKELUHUOLTORYHMÄN KOKOONTUMISTIHEYS → EROJA LUKIOIDEN VÄLILLÄ EDELLEEN Kokoontumistiheys Kyllä % 2016 2018 Kerran kuussa tai useammin 29 28 Noin kerran kahdessa kuukaudessa 42 46 Kerran lukukaudessa 28 23 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 5. 5. LUKION OPISKELUHUOLTORYHMÄN VAKITUISET JÄSENET: → EROJA LUKIOIDEN VÄLILLÄ EDELLEEN Ryhmän vakituiset jäsenet Kyllä % 2016 2018 Rehtori 85 87 Opinto-ohjaaja 94 94 Erityisopettaja 57 81 Kuraattori 89 92 Terveydenhoitaja 92 91 Psykologi 64 67 Lääkäri 5 4 Opiskelijoiden edustaja 30 34 Vanhempien/huoltajien edustaja 11 12 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 6. 6. LUKION OPISKELUHUOLTORYHMÄSSÄ KÄSITELTYJÄ AIHEITA 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 7. 7. OPISKELUYMPÄRISTÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTAMINEN: → MYÖNTEISTÄ KEHITYSTÄ 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 8. 8. KIRJATUT YHTEISET KÄYTÄNNÖT TAI MENETTELYTAVAT: → VÄHENTYNEET 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 9. 9. OPISKELUHUOLTO- PALVELUT: → EI VIELÄ KAIKISSA LUKIOISSA KÄYTETTÄVISSÄ 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 10. 10. OPISKELUHUOLTOPALVELUJEN HENKILÖSTÖN TYÖPANOKSET 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 11. 11. OPISKELIJOIDEN OSALLISTUMINEN LUKION TOIMINNAN SUUNNITTELUUN JA KEHITTÄMISEEN: → ENNALLAAN 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 12. 12. JOHTOPÄÄTÖKSET 1/2 Hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävä toiminta on pääsääntöisesti kehittynyt myönteiseen suuntaan  Psykologi- ja kuraattoripalveluja aiempaa paremmin käytettävissä  Myös henkilöstöresurssit ovat kasvaneet 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 13. 13. JOHTOPÄÄTÖKSET 2/2 Kehittämiskohteita  Yhteisiä kirjattuja käytäntöjä on lukioissa aiempaa vähemmän  Opiskeluhuollon järjestämisessä on edelleen runsaasti kehitettävää ja erot lukioiden välillä ovat suuria  Merkittävä osa lukioista käsittelee edelleen yksittäisen opiskelijan opiskeluhuoltoasioita lainvastaisesti lukion opiskeluhuoltoryhmässä, vaikka niitä tulisi käsitellä omissa, tapauskohtaisesti kootuissa kokoonpanoissa  Psykologi- ja lääkäripalveluja ei ole kaikissa lukioissa 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 14. 14. LÄHTEET: • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2019. THL: Tilastoraportti 12/2019. 14.5.2019. http://urn.fi/URN:NBN:fi- fe2019051315294 • http://www.teaviisari.fi/lukio-ja- ammatillinen-koulutus • http://www.teaviisari.fi 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 15. 15. KIITOS! Timo Ståhl, johtava asiantuntija Pia Hakamäki, erikoissuunnittelija Jonna Ikonen, tilastotutkija Vesa Saaristo, asiantuntija Niina Saukko, projektikoordinaattori Kirsi Wiss, asiantuntija https://teaviisari.fi 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019

×