Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittaminen

  1. THL-lain mukainen neuvottelumenettely kansallisesta henkilöstömitoituksen tietosisällöstä ja tiedon toimittamisesta 8.6.2022 Johannes Kohal, Erikoissuunnittelija Keskustelutilaisuus: Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt
  2. • Tietosisältö • noudattelee jo kerättävää erillistiedonkeruun tietosisältöä, joka on lakiin kirjatussa muodossa • Uusi tiedon toimittamisen tapa keneltä/mistä, miten ja milloin • Keneltä: Kuka on velvollinen tietoa toimittamaan • Miten: Suoratoimitus THL:n tiedonhallintaratkaisussa olevan REST-rajapinnan kautta • Milloin: alkaen 2024 toukokuusta, mutta neuvottelumenettelyssä selvitetään tiedon toimittajien valmiuksia ja aikataulua, jolla he pystyisivät tietoja suoratoimituksina toimittamaan Hallintopäätöksen ydin Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Johannes Kohal
  3. Kansallisen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavien tietojen tietosisältö • Sisältää vanhuspalvelulain 3a §:n mukaisten ammattiryhmien toteutuneen välittömän ja välillisen työajan ammattiryhmittäin vuorokausitasolla. Lisäksi luovutetaan päiväkohtainen ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärä. • Tiedot toimitetaan kaikista vanhuspalvelujen ympärivuorokautista hoitoa tuottavilta tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköistä. • Tiedot toimitetaan kansallisella tasolla määritellyiltä kolmen viikon seurantajaksoilta: I. Palveluntoteuttajan yksilöintitiedot ja seuranta-aikaan liittyvät tiedot II. Päivätasoiset ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät III. Päivätasoiset henkilöstön ammattiryhmittäiset toteutuneet välittömän työn työtunnit IV. Päivätasoiset henkilöstön ammattiryhmittäiset toteutuneet välillisen työn työtunnit Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Johannes Kohal
  4. Kansallisen henkilöstömitoituksen tarvittavien tietojen toimittaminen; Keneltä (malli 1) Tiedot toimitetaan järjestäjiltä ja palveluntuottajilta suoraan THL:ään • Tulevien hyvinvointialueiden julkisten palveluntuottajien seurantaan tarvittavat tiedot voidaan toimittaa koontiraporttina • Yksityiset palveluntuottajat toimittavat jokainen omansa ➢ Tällä hetkellä hallintopäätösluonnokseen kirjoitettu malli, johon päädytty THL:n lakimiesten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta Tämä voi olla siirtymävaiheen ratkaisu o Tulevaisuudessa tiedot voidaan, jos mahdollista, toimittaa alueen kaikilta palveluntuottajilta (myös yksityisiltä) hyvinvointialueen kautta THL:ään (malli 2) Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Johannes Kohal
  5. Kansallisen henkilöstömitoituksen tarvittavien tietojen toimittaminen; Keneltä (malli 2) Tiedot toimitetaan hyvinvointialueen kaikilta palveluntuottajilta hyvinvointialueen kautta THL:ään • Tulevat hyvinvointialueet tarvitsevat henkilöstömitoituksen seurantatietoja tiedolla johtamiseensa ja valvontatehtäväänsä myös yksityisten toimijoiden osalta. → Tähän tarvittava tieto ei välttämättä ole yhtä tarkalla tasolla, jota tarvitaan kansallisen tason seurantaan • Tällä hetkellä mallin mukaisen tietojen toimittamisen lakipohjaa selvitetään erityisesti vanhuspalveluissa toimivien yksityisten palveluntuottajien suuren määrän vuoksi • Järjestämislain 29 §tulkitseminen
  6. Kansallisen henkilöstömitoituksen tarvittavien tietojen toimittaminen; Miten Tiedot toimitetaan suoratoimituksena THL:n tiedonhallintaratkaisussa olevan REST-rajapinnan kautta ➢ THL:n uudesta tiedon vastaanottoratkaisusta eli THL 5.0 palvelusta on muodostettu 30.5.2022 ensimmäinen ohjeversio, joka voidaan osallistujille jakaa Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Johannes Kohal
  7. Kansallisen henkilöstömitoituksen tarvittavien tietojen toimittaminen; THL 5.0 palvelu/Tietojen toimituksen vaiheet Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Johannes Kohal
  8. Kansallisen henkilöstömitoituksen tarvittavien tietojen toimittaminen; THL 5.0 palvelu/Rajapintaan liittyminen Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Johannes Kohal
  9. Kansallisen henkilöstömitoituksen tarvittavien tietojen toimittaminen; Milloin • Tiedonantovelvollisuus alkaa 1.1.2023. ➢ Vuoden 2023 tiedot toimitetaan THL:n lomakepalvelun kautta. • Toukokuusta 1.5.2024 alkaen on mahdollista siirtyä käyttämään tietojen suoraa toimitusta tietojärjestelmistä REST-rajapinnan kautta (pilotointia tehdään jo aikaisemmin). ➢ Rinnalla jatketaan THL:n lomakepalvelulla toteutettavaa erillistiedonkeruuta. • Neuvottelumenettelyssä selvitetään tiedon tuottajien ja toimittajien valmiuksia ja aikataulua, jolla he pystyisivät siirtymään ainoastaan tietojen suoratoimitukseen. Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Johannes Kohal
  10. Kiitos
Publicité