Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

AVAIN-tietosisältö sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa

357 vues

Publié le

AVAIN-tietosisältö sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa. Esitelmä Vaikuttavuuden tutkimuksen päivillä 6.10.2020, sessio 4: Sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuus.

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

AVAIN-tietosisältö sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa

  1. 1. Sitä tehdään, mitä mitataan 6.10.2020Minna Kivipelto 1 AVAIN-tietosisältö sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa Vaikuttavuudentutkimuksenpäivät 6.10.2020 Sessio4: Sosiaalityönja sosiaalipalveluidenvaikuttavuus
  2. 2. Mittaaminen 6.10.2020Minna Kivipelto 2 • Mittaaminen = asioiden ja ilmiöiden määrän määrittämistä; muutoksen näkyväksi tekemistä • Mittari=väline, jolla muutos todetaan • Mittarissa useita asiaa mittaavia kysymyksiä • Mittaaminen edellyttää ilmiön tai asian käsitteellistämistä ja operationalisointia mitattavaan muotoon • Esimerkki: Taloudellisen tilanteesi arviointi asteikolla 1-5  mittarin kysymyksistä ja vastausvaihtoehdoista muodostuu mittarin tietosisältö
  3. 3. AVAIN-mittarin tietosisältö (THL:n koodistopalvelin) 6.10.2020Minna Kivipelto 3 • I Tavoitteet II tavoitteiden saavuttaminen • Mekanismit / tilannetekijät • Vaikeuttavat mekanismit • Tukevat mekanismit • Käytetyt menetelmät • Vaikuttavuus: • Ennen: tavoitetulos • Nyt: tavoitemenetelmät +mekanismittulos
  4. 4. Esimerkki arviointituloksista (1/3) 6.10.2020Minna Kivipelto 4 (Koponen 2020, 103)
  5. 5. Esimerkki arviointituloksista (2/3) 6.10.2020Minna Kivipelto 5 (Koponen 2020, 108)
  6. 6. Esimerkki arviointituloksista (3/3) 6.10.2020Minna Kivipelto 6 (Koponen 2020, 123)
  7. 7. AVAIN-tietosisältö asiakasasiakirjapohjiin • Alustavasti viety työikäisten asiakassuunnitelmapohjiin arviointipohjiin • Mahdollisuus käyttää myös tarvearviointiin (prosessien yhtenäistäminen) • Tuottaa määrämuotoista tietoa vaikuttavuudesta suoraan asiakasrajapinnasta • Tulossa testaus osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa, haku pilotteihin käynnissä • THL:n määräys uusien asiakasasiakirjojen käytöstä 2021 6.10.2020Minna Kivipelto 7
  8. 8. Lähteet • Koponen, Erja (2020) Arviointitulokset. Teoksessa Kivipelto, Minna (toim.) Osallistavaa aikuissosiaalityötä : Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun tulokset. Raportteja 7/2020. Helsinki: THL, 101-131. • Sosiaalihuollon kehittämisohjelma, ajankohtaista. THL. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja- hankkeet/sosiaalihuollon-kehittamisohjelma/ajankohtaista 6.10.2020Minna Kivipelto 8

×