Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kokemksia kirjaamistapojen muutoksista kirjaamisvalmennusten jälkeen

99 vues

Publié le

Kokemksia kirjaamistapojen muutoksista kirjaamisvalmennusten jälkeen, Mari Sisso ja Kaisa Hujanen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Kirjaamisvalmentajien kesäseminaari 17.6.2019

Publié dans : Santé & Médecine
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Kokemksia kirjaamistapojen muutoksista kirjaamisvalmennusten jälkeen

  1. 1. PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Kokemuksia kirjaamistapojen muutoksista kirjaamisvalmennusten jälkeen Kirjaamisvalmentajien kesäseminaari Helsinki 17.6.2019 Mari Sisso ja Kaisa Hujanen 17.6.2019 Mari Sisso ja Kaisa Hujanen
  2. 2. PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Sosiaalihuollon tiedonhallinnan johtaminen Päijät- Hämeen hyvinvointiyhtymässä • 1.1.2019 otettiin käyttöön tiedonhallinnan hallintamalli, jossa kuvattu sosiaalihuollon tiedonhallinnan organisointi – Henkilöstön, vastuukäyttäjien, esimiesten ja johdon vastuut ja roolit määritelty – Kehittämisryhmä, jossa henkilöstön edustajia, ICT partner, tiedonhallinnan kehittäjäsosiaalityöntekijä, sovellustuen edustus > tehtävinä ollut mm. pohtia johdon antamien linjausten jalkauttamista ja laatia ohjeistuksia, esim. tietojärjestelmän käyttöön • Esimerkkejä johdon linjauksista – Kirjaamisohjeiden hyväksymismenettely – Kirjaamisen viive • Kirjaamisen viive 1.10.2019 alkaen asiakasasiakirjalain HE:n mukainen, eli kiireellisissä lastensuojeluasioissa kirjaukset samana päivänä ja muissa asioissa kirjaukset oltava viimeistään seuraavana työpäivänä
  3. 3. PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Kirjaamisvalmennuksen kokemuksia • Kirjaamisvalmennuskoulutus syksyllä 2016 • Koulutus ja Kanta-palveluiden aikataulut eivät kohdanneet • Työntekijävaihdoksia paljon  organisaatiossa tarvittaisiin uusia kirjaamisvalmennuksia • Valmennuksiin osallistujat olisivat toivoneet enemmän konkreettisia ohjeita kirjaamisen sisällöistä – miten vaikeita asioita tulisi kirjata • THL:n määritysten mukaisten lomakkeiden määrä lisääntynyt; PTA, asiakassuunnitelmat, toteuttamissuunnitelmat • Fraasit päätöksissä ja maksusitoumuksissa, tulossa kertomuksen rakenteisuus • Yhdessä kirjaaminen
  4. 4. PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Arkistoinnin arki • Kanta-arkistoyhteensopiva Effica-järjestelmä 1.1.2018 • Kanta-arkistointi alkoi 1.1.2019 • Henkilöstön skype-koulutukset loppuvuodesta 2018, Kanta-klinikat skypessä keväällä 2019, vastuukäyttäjät tukena, esimiesten Kanta-infot, tiimipalavereissa keskustelua • Paljon keskusteltu ja muistutettu asioista • Ei välttämättä aina ole muistettu tehdä • Kokeilukulttuuri – jos ei heti onnistu niin kokeillaan toisella tavalla • Epävarmuutta onko onnistunut tekemään oikein
  5. 5. PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Toteuttamissuunnitelmapilotit • Palvelutuotannon pilottiyksiköt ottivat tämän kevään aikana systemaattisesti toteuttamissuunnitelmia käyttöön: – Asunnottomien asumispalveluissa, sosiaalisessa kuntoutuksessa ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa työikäisten palvelujen toteuttamissuunnitelma – Tehostettu perhetyö, tehostetun perhetyön suunnitelma – Lastensuojelun laitospalvelu, hoito- ja kasvatussuunnitelma • Tavoitteena on, että toteuttamissuunnitelmat otetaan systemaattiseen käyttöön ja että saadaan vaikuttavuustietoa palveluista • Ennen pilottien alkua pidettiin työpajat, jossa käytiin läpi yleisiä asioita sosiaalihuollon kirjaamisesta sekä käytiin yhdessä lomakkeet läpi kohta kohdalta • Laadittiin oppaat, joihin oli koottu työpajoista saatuja ajatuksia siitä, mitä lomakkeelle olisi hyvä kirjata

×