Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kokemuksia ja tuloksia CHILCCARE- tutkimushankkeesta

65 vues

Publié le

Nelivuotiaiden lasten ja heidän perheidensä terveys, hyvinvointi ja palvelut -tiedonkeruu (NEVA).
LTH, 3–4 kk lasten ja heidän perheidensä pilottitutkimuksen Kick-off -aloitusseminaarin 7.9.2017 esitys. Johanna Hietamäki, erikoistutkija, THL ja Riitta Ahlqvist, vastaava terveydenhoitaja, Salo.

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kokemuksia ja tuloksia CHILCCARE- tutkimushankkeesta

 1. 1. 7.9.2017 1 Kokemuksia ja tuloksia CHILDCARE –tutkimushankkeesta Nelivuotiaiden lasten ja heidän perheidensä terveys, hyvinvointi ja palvelut –tiedonkeruu (NEVA) erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL
 2. 2. CHILDCARE -tutkimushanke • Suomen Akatemian rahoittamaa STN-CHILDCARE –tutkimushanke – NEVA-pilottitutkimus nelivuotiaiden lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä näiden yhteydestä lastenhoidon ratkaisuihin. Osahankkeen johtaja: Johanna Lammi-Taskula – Pilotin pohjalta suunnitellaan pysyvää kansallista tiedonkeruuta. – Toteutus syksy 2016 – Mukana viisi kuntaa: Helsinki, Jyväskylä, Salo, Tampere ja Ulvila – Hankkeen www-sivut https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja- asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/childcare-tutkimushanke 7.9.2017 erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL 2
 3. 3. Toteutus • Yhteyshenkilöt kunnissa • Kick off seminaari • Koulutukset • Tiedotteiden, ohjeiden ja lomakkeiden lähettäminen kuntiin • Tiedonkeruun toteutus – Varhaiskasvatus – Neuvola (terveydenhoitaja ja lääkäri) – Vanhemmat (yksi vanhempi/ perhe) • Palautteet tiedonkeruusta & näkemykset tietotarpeista 7.9.2017 erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL 3
 4. 4. Tiedonkeruun aihealueet • Lapsikohtainen lomake/ Neuvola • lapsen terveys, paino, neurologinen kehitys (lene) • varhaiskasvatusjärjestelyt ja varhaiskasvatuksen arvio lapsen tilanteesta • vanhempien alkoholin käyttö (audit) • 4-vuotiaan lapsen, vanhempien ja perheen tuen ja hoidon tarpeet • palvelujen käyttäminen ja tarjoaminen • Vanhempien lomake – lapsi • asumisjärjestelyt, terveys, kehitys • vapaa-aika, ulkoilu, arki (ruokailutottumukset, hampaiden pesu, nukkuminen) • lapsen ja vanhemman väline suhde • varhaiskasvatusjärjestelyt ja kokemukset varhaiskasvatuspalveluista – vanhempi • koulutus, työ, perheenjäsenet • terveys, hyvinvointi, yksinäisyys, tyytyväisyys elämään, päihteiden käyttö • lapseen kohdistuva väkivalta ja parisuhdeväkivalta • arki ja sen kuormittavuus, taloudellinen tilanne • palveluiden käyttö ja kokemus avun saamisesta 7.9.2017 erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL 4
 5. 5. Tuloksia • Vanhemmalta suostumus tiedonkeruuseen osallistumiseen – kyllä 738 (75 %) – ei 246 (25 %) o vanhempi ei halunnut 75 % o kielitaito 19 % o lapsi sijoitettu 1 % o muu 22 % o huoli: ei 75 %, lievä 21 %, selvä 4 % – yhteensä 984 (100 %) • Aineisto – neuvola 743 (100 %) – vanhemmat 348 (46,8 %) 7.9.2017 erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL 5
 6. 6. Neuvolan lomake • Lomakkeen täytti (n=722) – Terveydenhoitaja 51 % – Lääkäri 1 % – Terveydenhoitaja ja lääkäri 48 % • Terveydenhoitaja on tavannut perheen aikaisemmin (n=740) – Ei 26 % – Kyllä 74 % 7.9.2017 erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL 6
 7. 7. Tunnistiko terveydenhoitaja tuen tai hoidon tarvetta tarkastuksen perusteella seuraavissa asioissa (n=714-732, erotilanne n=447, ph n=693) 93 84 81 71 74 75 88 78 96 78 75 95 95 83 75 5 10 1 6 13 8 5 5 1 4 8 4 3 10 17 1 4 0.1 2 6 3 2 3 0.1 1 3 1 1 5 7 0.1 0.1 0 2 3 0.4 0.4 3 0 0.3 0.4 0 1 3 2 1 3 18 18 5 13 5 9 3 16 13 1 0 0 0.1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyvyt rytmittää arki lapsen tarpeiden ja edun… Kasvatuskäytännöt perheessä Parisuhdeväkivalta Vanhempien keskinäinen vuorovaikutus Psyykkinen vointi, jaksaminen, mielenterveys Ravitsemus- tai liikuntatottumukset Päivähoitoon liittyvät kysymykset (sisältö, aika,… Erotilanteen järjestelyt koskien lapsen asumista ja… Kaltoinkohtelu (pahoinpitely, laiminlyönti, kurittaminen) Median käyttö (internet, pelit, tv) Ravitsemustottumukset Riittävä uni Sisäänpäin suuntautuvat psyykkiset oireet (esim.… Ulospäin suuntautuvat psyykkiset oireet (esim.… Ikätasoinen kehitys Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Paljon En tiedä 4v lapsi Vanhempi 7.9.2017 7erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL
 8. 8. Vastanneet vanhemmat • Vanhemmat n=326 • Mies 10 % • Nainen 90 % • Muu < 1% • Vanhempien koulutus 7.9.2017 erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL 8 2 16 35 41 4 28 30 38 0 10 20 30 40 50 Ei ammatillista koulutusta Ammattikoulu- tai kursseja Ammatillinen opisto tai ammattikorkeakoulu Yliopisto- tai korkeakoulututkinto Vastaaja (n=327) Puoliso (n=297)
 9. 9. VANHEMMAT: Nelivuotiaan lapsen hoito- ja varhaiskasvatusratkaisut (n=347) 14 1 7 78 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Vanhempi tai vanhemmat hoitaa Palkattu tai palkaton hoitaja (osassa vanhempi hoitaa) Perehpäivähoito (osassa vanhempi, palkaton/ palkattu hoitaja) Päiväkoti (osassa vanhempi, palkaton/ palkattu hoitaja) 7.9.2017 erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL 9
 10. 10. Vanhemman lapseen kohdistama väkivalta (n=330-333) 98 98 95 93 60 88 74 72 22 2 5 4 5 24 10 16 15 22 0.3 1 1 2 16 2 10 14 56 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Läimäyttänyt tai lyönyt lastasi Ravistellut lastasi Antanut lapsellesi luunapin Tukistanut lastasi Paiskonut ovia tai marssinut ulos huoneesta/ huoneistosta/ talosta Heitellyt, potkinut tai lyönyt rikki esineitä lapsesi nähden Loukannut lastasi sanoin Murjottanut tai kieltäytynyt puhumasta lapsesi kanssa jostain asiasta Kiroillut tai äyskinyt lapsellesi Ei kertaakaan 1-2 kertaa 3 kertaa tai useammin 7.9.2017 erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL 10
 11. 11. Vanhemman lapseen kohdistaman väkivallan muodot (n=333) Henkisen väkivallan määrittely tehty kahdella tavalla 38 15 35 12 0 10 20 30 40 Ei Henkinen (ei sis. kiroilua ja äyskimistä) Toiminnallinen (ja osassa henkinen) Fyysinen (ja osassa toiminnallinen/henkine n) 17 36 35 12 0 10 20 30 40 Ei Henkinen (sis. kiroilun ja äyskimisen) Toiminnallinen (ja osassa henkisen) Fyysinen (ja osassa toiminnallinen/henkin en) 7.9.2017 erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL 11
 12. 12. Avun saaminen – ristiriitatilanteet ja väkivalta • Vanhempi huolissaan ristiriitatilanteisiin ja väkivaltaan liittyvistä asioista (n=316) – En 87 % – Kyllä, olen kertonut asiasta jollekin 9 % – Kyllä, mutta en ole kertonut asiasta kenellekään, 4 % 2 7 11 16 4 18 18 11 21 9 11 18 11 5 6 67 56 68 59 82 0% 20% 40% 60% 80% 100% Neuvolasta Muista palveluista* Lapsen isovanhemmilta Ystäviltä ja muilta läheisiltä Nettipalveluista ja keskustelupalstoilta Kyllä, riittävästi Kyllä, osittain En, mutta olisi tarpeen saada En koe tarvetta avulle Kokemus tuen ja avun saamisesta ristiriitatilanteisiin ja väkivaltaan liittyviin asioihin (n=54-58) * Esim. terveyskeskus, mielenterveyspalvelut, nuorisotoimen palvelut, kasvatus- ja perheneuvola, lastensuojelu 127.9.2017 erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL
 13. 13. Huoli jaksamisesta ja tuen saaminen • Onko vanhempi ollut huolissaan jaksamisestaan (n=311) – En 54 % – Kyllä, olen kertonut asiasta jollekin 40 % – Kyllä, mutta en ole kertonut asiasta kenellekään, 6% 10 14 31 40 5 23 16 44 48 17 10 8 8 5 1 58 62 17 8 77 0% 20% 40% 60% 80% 100% Neuvolasta Muista palveluista* Lapsen isovanhemmilta Ystäviltä ja muilta läheisiltä Nettipalveluista ja keskustelupalstoilta Kyllä, riittästi Kyllä, osittain En, mutta olisi tapreen saada En koe tarvetta avulle Kokemus tuen avun saamisesta jaksamiseen liittyviin asioihin (n=140-147) * Esim. terveyskeskus, mielenterveyspalvelut, nuorisotoimen palvelut, kasvatus- ja perheneuvola, lastensuojelu 137.9.2017 erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL
 14. 14. Nelivuotiaan lapseni terveystarkastuksessa… Vanhemmat (n=321-326) 66 49 77 53 51 69 20 73 39 28 35 16 28 28 25 28 19 28 6 11 6 9 17 3 28 6 18 1 3 1 8 3 3 11 2 11 0 1 0 3 1 0.3 13 0.3 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Puhuttiin minulle tärkeistä asioista Sain hyödyllistä tietoa Mielipidettäni kuunneltiin Selvitettiin koko perheen hyvinvointia Sain riittävästi tukea vanhemmuuteen Terveystarkastus oli hyödyllinen Pystyin vaikuttamaan tarkastuksen sisältöön Uskalsin kertoa asioistani rehellisesti Sain riittävästi tietoa etukäteen terveystarkastuksesta Samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Osittain eri mieltä Eri mieltä 7.9.2017 erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL 14
 15. 15. Kiitos! 7.9.2017 erikoistutkija Johanna Hietamäki, THL 15 Kiitos!

×