Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Pohdintaa Suomen
asiakasmaksuista
11.4.2018
Tiina Hetemaa, LT
Arviointipäällikkö
Terveydenhuollon ja yleislääketieteen eri...
Historiaa 1940-l
• Laki yleisestä sairaanhoidosta 1943
• Kunnanlääkäri tai useamman kunnan yhteinen aluelääkäri
• Palvelut...
• 1950- ja 1960-luvulla sairaalahoito oli potilaalle
halvempaa kuin kunnanlääkärijärjestelmän antama
avoterveydenhuolto
• ...
• Sairausvakuutusjärjestelmä 1964
1. Sairaanhoitovakuutus
• Lääkärin antama hoito ja tutkimukset
• Lääkärin määräämät lääk...
• Kansanterveyslaki 1972
• Terveyskeskukset
• Vähävaraisuus ei estänyt palvelujen käyttöä
• Kotitalouksien osuus terveyden...
• 1990-luvun aikana alettiin korostaa yksilön omaa vastuuta
• Sairauskulujen verovähennysoikeus poistettiin 1991
• Valtion...
Valtionosuusuudistus
• Aiemmin maksuja voitiin periä vain silloin kun laissa tai
asetuksessa niin säädettiin
• Asiakasmaks...
Nykytila
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) ja
sen nojalla annettu asetus (912/1992)
• Lainsäädännöll...
10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 11
Terveyskeskusmaksu ja väestöosuudet 2016-2017
41,30 €
v. 2018
20,60 € v. 2018
10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 12
Fysioterapiamaksu ja väestöosuudet 2016-2017
11,40 €
v. 2018
10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 13
Sairaanhoidollisen hoitajakäynnin maksu ja
väestöosuudet
• Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty
• Asiakkaan varaama
• Yli 15-vuotiaalta
• Voidaan periä enintään 50,80 € (51,40 € v...
10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 15
Erikoissairaanhoito
• Kuntayhtymän hallitus
päättää
• Vaihtelua on jonkin ve...
10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 16
Erikoissairaanhoito
16,40 € ​​Maksu peritään TK-yhteispäivystyksessä arkisin...
10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 17
Maksu on 85 % hoidossa olevan kuukausinettotulosta. 
Jos laitoshoidossa olev...
Suun terveydenhoito
• Lasten ja nuorten suun terveydenhuoltoa on tuettu
yhteiskunnan varoilla vuodesta 1972 lähtien
• Hamm...
• Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:
• Terveydenhuollon maksut
• terveyskeskusmaksut
• poliklinikkamaksu
• ko...
Iäkkäiden asumisen vaihtoehdot ja maksut*
Tuettu asuminen
kotona, omaishoito, senioritalot
Palveluasuminen Tehostettu
palv...
• Asiakasmaksuja maksaa enemmän
• Paljon sairastavat
• Heikkokuntoiset
• Pienituloiset maksavat enemmän suhteessa tuloihin...
• Järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta maakunnille
yhdenmukaistaa asiakasmaksukäytäntöjä ja tasaa siten
asiakasmaksujen...
Kiitos!
Tiina.Hetemaa@thl.fi
@THetemaa
Pohdintaa Suomen asiakasmaksuista
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

1

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Pohdintaa Suomen asiakasmaksuista

Télécharger pour lire hors ligne

Seminaari 11.4.2018:
Kuka maksaan ja mitä? Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut muuttuvat

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Pohdintaa Suomen asiakasmaksuista

 1. 1. Pohdintaa Suomen asiakasmaksuista 11.4.2018 Tiina Hetemaa, LT Arviointipäällikkö Terveydenhuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri Sote-arviointi –yksikkö
 2. 2. Historiaa 1940-l • Laki yleisestä sairaanhoidosta 1943 • Kunnanlääkäri tai useamman kunnan yhteinen aluelääkäri • Palvelut maksullisia • Köyhimmät kuntalaiset vaihtelevasti vapautettu maksuista • Vain pieni osa kunnanlääkäreiden palkasta kuului valtionavun piiriin • Laki maksuttomasta äitiys- ja lastenneuvolasta 1944 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 2
 3. 3. • 1950- ja 1960-luvulla sairaalahoito oli potilaalle halvempaa kuin kunnanlääkärijärjestelmän antama avoterveydenhuolto • Valtiolta tukea sairaaloille • 1950-luvun lopulla potilaiden osuus kustannuksista: • sairaalahoidosta 15 % • avohoidosta 64 % 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 3 Sairaalahoito potilaalle halvempaa
 4. 4. • Sairausvakuutusjärjestelmä 1964 1. Sairaanhoitovakuutus • Lääkärin antama hoito ja tutkimukset • Lääkärin määräämät lääkkeet ja sairauden johdosta tehdyt välttämättömät matkat 2. Työtulovakuutus (sairauspäiväraha) 3. Äitiysvakuutus (äitiyspäiväraha) • Ei sidoksissa työsuhteeseen tai kansalaisuuteen • Pysyvästi Suomessa asuvat • Sairaalahoitoa ei korvattu 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 4 Sairausvakuutusjärjestelmä
 5. 5. • Kansanterveyslaki 1972 • Terveyskeskukset • Vähävaraisuus ei estänyt palvelujen käyttöä • Kotitalouksien osuus terveydenhuollon rahoituksesta • 1960 39 % • 1990 20 % 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 5 Kansanterveyslaki
 6. 6. • 1990-luvun aikana alettiin korostaa yksilön omaa vastuuta • Sairauskulujen verovähennysoikeus poistettiin 1991 • Valtionosuusuudistuksen lakipakettiin sisältyi: • kuntien ja kuntainliittojen järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu • maksun perimisestä ja sen suuruudesta määräisi palvelun järjestänyt kunta tai kuntainliitto • maksu voisi olla joko tasasuuruinen tai määräytyä palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan • lailla palveluja voitaisiin säätää myös maksuttomiksi 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 6 Valtionosuusuudistus
 7. 7. Valtionosuusuudistus • Aiemmin maksuja voitiin periä vain silloin kun laissa tai asetuksessa niin säädettiin • Asiakasmaksuja perusteltiin sekä niiden ohjaus- että rahoitusroolilla • Toivottiin lisää maksutuloja • Maksujen toivottiin ohjaavan asiakkaita kustannustehokkaampaan palvelukäyttöön ja ehkäisevän epätarkoituksenmukaista käyttöä • Terveyskeskuksen laboratoriopalveluista voidaan periä enintään 25 markkaa tutkimuskäynniltä ja röntgenpalveluista enintään 40 markkaa tutkimuskäynniltä. • Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta voidaan periä enintään 20 markkaa hoitokerralta. 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 7
 8. 8. Nykytila
 9. 9. • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) ja sen nojalla annettu asetus (912/1992) • Lainsäädännöllä määrätyt asiakasmaksut ovat enimmäismaksuja, joiden osalta kunnat ja yhteistoiminta-alueet voivat päättää peritäänkö maksu enimmäismääräisenä tai alennettuna • Helsingissä luovuttiin 2013 nk. terveyskeskusmaksusta • 58 % väestöstä asui alueella, jossa terveyskeskusmaksu perittiin täysimääräisenä 2017 • Vuodesta 2009 asti asetuksella säädettyjä asiakasmaksujen euromääriä on tarkastettu joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu (Valtioneuvoston asetus 2008/464). 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 9 Laki ja asetus
 10. 10. 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 11 Terveyskeskusmaksu ja väestöosuudet 2016-2017 41,30 € v. 2018 20,60 € v. 2018
 11. 11. 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 12 Fysioterapiamaksu ja väestöosuudet 2016-2017 11,40 € v. 2018
 12. 12. 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 13 Sairaanhoidollisen hoitajakäynnin maksu ja väestöosuudet
 13. 13. • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty • Asiakkaan varaama • Yli 15-vuotiaalta • Voidaan periä enintään 50,80 € (51,40 € v. 2016-2017) • Ei saa periä, kun peruuttamatta jättämiseen on hyvä syy • Enimmäismääräinen ”sakkomaksu” oli käytössä 108 kunnalla tai yhteistoiminta-alueella 2017 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 14 ”Sakkomaksu”
 14. 14. 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 15 Erikoissairaanhoito • Kuntayhtymän hallitus päättää • Vaihtelua on jonkin verran • 32,70 – 41,70 € poliklinikkamaksu • 11,50 – 28,70 € hoitajakäynti • 32,70 € Eksote erityisosaaja • 107,30 – 136,80 € päiväkirurginen toimenpide
 15. 15. 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 16 Erikoissairaanhoito 16,40 € ​​Maksu peritään TK-yhteispäivystyksessä arkisin klo 8.00 – 20.00 välisenä aikana 18 vuotta täyttäneiltä. 32,70 € Maksu peritään TK-yhteispäivystyksessä arkisin klo 20.00 - 8.00 välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 18 vuotta täyttäneiltä​ ​​​​​11,90€ ​​​Maksu peritään TK-yhteispäivystyksessä arkisin klo 8.00 – 20.00 välisenä aikana 18 vuotta täyttäneiltä.  32,70 € Maksu peritään TK-yhteispäivystyksessä arkisin klo 20.00 - 8.00 välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 18 vuotta täyttäneiltä Hoitopäivämaksu, lyhytaikainen laitoshoito 48,90 € Peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.​ Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 17,90 € Ks.  maksukatosta erillinen tiedote. ​ Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa psykiatrisessa laitoshoidossa​ 17,90 €  Maksua ei peritä mielenterveyslain 9 §:n tarkoittamissa tapauksissa.​ Kotona annettava erikoissairaanhoito (käynti)  ​ 17,90 €/ käynti Päivä- ja yöhoidon maksu​ 17,90 €  Jos potilas on hoidossa vain yöllä tai päivällä. Ei peritä psykiatrian avohoidon yksikössä.​ Ei peritä:  1) psykiatrian avohoidon yksikössä 2) jos potilas otetaan sairaalaan poliklinikkakäynnin päivänä 3) rintamaveteraaneilta​ ​​​Ei peritä:  1) psykiatrian avohoidon yksikössä 2) jos potilas otetaan sairaalaan poliklinikkakäynnin päivänä 3) rintamaveteraaneilta​​ Peritään poliklinikkamaksun sijaan toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja, joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä. Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, voidaan häneltä periä 107,30 €:n maksun lisäksi 48,90 €:n hoitopäivämaksu. 11,40 €/ hoitokerta ​32,70 € / käynti​ Päiväkirurginen toimenpide​ ​​107,30 €+48,90 €, jos hoidossa seuraavaan vuorokauteen Sarjahoitomaksu​ Peritään enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi. Ryhmäkäynnistä peritään sarjahoitomaksun suuruinen asiakasmaksu. Yhteispäivystyksen terveyskeskuskäynti, ei peritä psykiatriassa​​​ ​Yhteispäivystysten terveyskeskushoitajakäynti, ei peritä psykiatriassa​​​ Poliklinikkamaksu​ (lääkäri) 37,20 € / käynti Poliklinikkamaksu​ (hoitaja)​
 16. 16. 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 17 Maksu on 85 % hoidossa olevan kuukausinettotulosta.  Jos laitoshoidossa olevalla on pienempituloinen puoliso, maksu on 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Potilaan käyttöön tulee kuitenkin aina jäädä vähintään 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 108,00 €/kk. Myös rintamalisä jää potilaan käyttöön.  Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan ympärivuorokautisen laitoshoidon alkamisesta lukien sellainen henkilö, jonka laitoshoidon voidaan arvioida kestävän pitempään kuin 3 kuukautta ja  henkilö, jonka hoidon laitokseen otettaessa on arvioitu kestävän enintään 3 kuukautta, jos hoito on jatkunut 3 kuukautta ja jos hänen toimintakykynsä on katsottava heikentyneen siten, että häntä on hoidettava edelleenkin laitoksessa. Jos hoitopäiviä kertynyt kalenterivuoden aikana yli seitsemän, ei  peritä:  1) hoitopäivämaksua, 2) päivä-  tai yöhoidon maksua.  Hoitopäivistä on esitettävä selvitys sairaalalle.  Psykiatrisen avohoidon yksikössä käynti on maksuton samoin kuin sarjahoito.  Avohoitokäynnit ja päiväkirurgia ovat maksullisia myös 7 hoitopäivän jälkeen. Maksu lääkärintodistuksesta Enintään 50,80 €  Maksun suuruus riippuu todistuksen/lausunnon laadusta. Maksu ajo-oikeutta koskevasta lääkärintodistuksesta 61,00 € Peritään ajo-oikeuden saamista tai säilyttämistä varten tarvittavasta lääkärintodistuksesta. 13,40 €/hoitopäivä Maksu koskee vammaisen potilaan laitoshoitoa. Hoitoon liittyvät apuvälineet, niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto ovat maksuttomia (poikkeuksia: tarve aiheutuu tapaturmavakuutuslakien, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain perusteella korvattavasta vahingosta/ammattitaudista). Käyttämättä/peruuttamatta jätetyn käyntiajan maksu​ 50,80 €​ Peritään 15 vuotta täyttäneeltä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta. Maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy (esim. äkillinen sairastuminen tai muu hyväksyttävä syy). Psykiatrian päiväsairaalamaksu​ 8,80 €/vrk Maksu peritään hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian päiväsairaalatoiminnassa. Päiväkeskustoiminta ja suojatyökäynnit ovat maksuttomia.​ Psykiatrian asumispalvelumaksu​ 8,80 €/vrk Maksu peritään psykiatrian kuntoutus- ja pienkotien asumispalvelusta. Viivästyskorko​ Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään eräpäivästä lukien korkolain mukaista viivästyskorkoa.​ Elinten luovuttajat​ Ei peritä asiakasmaksuja​ Pitkäaikaishoidon maksut​ ​ Alle 18-vuotiailta perittävät maksut​ ​ Kuntoutushoidon maksu​
 17. 17. Suun terveydenhoito • Lasten ja nuorten suun terveydenhuoltoa on tuettu yhteiskunnan varoilla vuodesta 1972 lähtien • Hammaslääkäripalkkioiden korvaukset 1986 lähtien asteittain laajentuen koko väestöön 2002 • Eivät kerrytä kunnallisen terveydenhuollon maksukattoa • Terveyskeskuksen hammashoito on maksutonta alle 18-v. • Veteraanien hammashoito on maksutonta tarkastuksen, ehkäisevän hoidon ja proteeseihin liittyvän kliinisen työn osalta 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 18
 18. 18. • Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut: • Terveydenhuollon maksut • terveyskeskusmaksut • poliklinikkamaksu • kotona annetun erikoissairaanhoidon maksu • päiväkirurgisen hoidon maksu • sarjahoitomaksu • yksilökohtaisen fysioterapian maksu • yö- ja päivähoidon maksu • kuntoutus • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu • psykiatrian päiväsairaalamaksu • Sosiaalihuollon maksut • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu • vammaiselle annettu kuntoutushoito tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutus 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 19 Maksukatto 683 € Lääkekatto 605,13 € Matkakatto 300 €
 19. 19. Iäkkäiden asumisen vaihtoehdot ja maksut* Tuettu asuminen kotona, omaishoito, senioritalot Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Laitoksessa asuminen LaitoshoitomaksuKotihoitomaksu Tehostetun hoitomaksuKotihoitomaksu Ateriapalvelu 230 €/kk tai ateriamaksu 440 €/kk Tukipalvelut kuten kotona asuttaessa tai palvelutaloissa on tarjolla tukipalvelupaketteja Ateriapalvelu 230 €/kk (yksi ateria päivässä) Saunotus 7 €/kerta Turvapalvelu 30 €/kk Pyykkipalvelu 7 €/kerta Kauppapalvelu 10 €/kerta Päiväkeskus- toiminta 15 €/päivä Käyttövara ei yleensä käytössä Käyttövaran suuruus vaihtelee 108--250 €/kk Käyttövara vähintään 108 €/kk Palvelutalomaksu. Tyypillisesti sisältää yhteisen tilojen kuluja, lehdet, virkistystoiminnan. Sisällöt moninaisia. Tehostetun ”könttämaksu”: tulot miinus asumiskulut, ateriamaksu ja perusmaksu. Erotuksesta 70-85 % Max-kotihoitomaksu (35 %) plus ateriamaksu (440 €/kk) ja perusmaksu (70-100 €/kk). Perusmaksu tyypillisesti kattaa turvapalvelun sekä hygieniaan, siivouk- seen, ym. liittyvät kulut Maksu yksinasuvalla 85% nettotuloista Maksusta on säädetty asiakasmaksulaissa Määräytyy tulojen ja hoidon tarpeen mukaan Määräytyy tulojen ja hoidon tarpeen mukaan Maksukäytännöissä suurta vaihtelua Tukipalveluita tarpeen mukaan Tai: Katja Ilmarinen 9.2.2018, THL Asumiskustannukset Perhehoidossa asuminen Avohoitoa, mutta maksu laitoshoidon käytäntöjen mukaan Kuljetukset Kotisairaala 17.90 €/käynti * Maksut arvioitu kuntien verkkosivujen tietojen perusteella v. 2016
 20. 20. • Asiakasmaksuja maksaa enemmän • Paljon sairastavat • Heikkokuntoiset • Pienituloiset maksavat enemmän suhteessa tuloihinsa • Vaikka osa maksuista on tulosidonnaisia, ovat maksut kuitenkin regressiivisiä • Kyselytutkimusten perusteella tiedetään, että osa pienituloisista jättää palveluita käyttämättä kustannussyistä 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 21 Oikeudenmukaisuus
 21. 21. • Järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta maakunnille yhdenmukaistaa asiakasmaksukäytäntöjä ja tasaa siten asiakasmaksujen suuruutta maakuntien sisällä • Maakuntien välille voi edelleen syntyä eroja asiakasmaksujen suuruuksissa, niiden kattavuudessa ja kohdentumisissa riippuen asiakasmaksulainsäädännöstä • Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen 10.4.2018 Arviointipäällikkö Tiina Hetemaa 22 Tulevaisuus
 22. 22. Kiitos! Tiina.Hetemaa@thl.fi @THetemaa
 • MerjaSaari

  Jun. 15, 2021

Seminaari 11.4.2018: Kuka maksaan ja mitä? Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut muuttuvat

Vues

Nombre de vues

267

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

1

Actions

Téléchargements

9

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×