STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -hanke

THL
THLSenior Planning officer à THL
STePS 3.0
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -hanke
1.10.2019–31.3.2023
11.8.2020
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden
seuranta ja arviointi –hanke STePS 3.0
• Hankkeessa seurataan systemaattisesti sosiaali- ja terveydenhuollon
digitalisaatiota:
• sähköisten tietojärjestelmien ja palveluiden tarjontaa
• ammattilaisten kokemuksia sähköisistä järjestelmistä ja prosesseista
• kansalaisten kokemuksia sähköisistä palveluista ja palvelutarpeista
• Tarkoituksena on tuottaa tilannekuva- ja seurantatietoa sote-palveluiden
järjestäjien sekä valtakunnallisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi.
• STM:n ja osallistujien yhteisrahoitteinen hanke 1.10.2019-31.3.2023.
Toimintaa valmistellaan pysyväistoiminnaksi.
• Hankkeessa kerätään monipuolinen aineisto: kuusi kyselyä ja Kanta-
lokitietoja.
• Hanke on jatkoa aiemmille STePS-hankkeille (STePS ajalla 2014-2015, STePS 2.0 ajalla
2016-2019).
11.8.2020 2Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke)
Ydinviestit
• Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoinnin tavoitteena on turvata
sote-palvelujen yhdenvertainen saatavuus, tukea ihmisten kykyä huolehtia
omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan sekä kehittää palvelujärjestelmän
toimivuutta.
• STePS 3.0 -hanke tuottaa valtakunnallista ja alueellista seuranta- ja
vertailutietoa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tieto kerätään
kyselytutkimuksilla.
• Sote-palveluiden järjestäjät voivat hyödyntää tuloksia, kun ne kehittävät
kansalaisia ja sote-ammattilaisia entistä paremmin palvelevia sähköisiä
palveluita ja järjestelmiä. Lisäksi tulokset tukevat valtakunnallisten
tietojärjestelmäpalvelujen suunnittelua ja ohjausta.
• Koostetieto on avoimesti ja ketterästi saatavilla tietokantaraportteina sivuilla
thl.fi/digikyselyt.
11.8.2020 3
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke)
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke) 4
Aineisto 2020 Kyselyaineiston keruun toteutus Tiedonkeruun tilanne
eKartta terveydenhuollossa (sähköisten
palveluiden tarjonta ja implementointi)
Kohderyhmä terveydenhuollon organisaatiot
Oulun yliopisto Kevät ja syksy 2020
eKartta sosiaalihuollossa (sähköisten palveluiden
tarjonta ja implementointi) Kohderyhmä
sosiaalihuollon organisaatiot
Lapin yliopisto Siirretty elokuulle 2020
Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä
(käytettävyys, kokemukset)
Lääkäriliitto Siirretty vuoden
ensimmäiselle neljännekselle
2021
Tietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä
(käytettävyys, kokemukset)
Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä
Sairaanhoitajaliitto, Tehy, Taja
Toteutettu keväällä 2020
Tietojärjestelmät sosiaalialan ammattilaisten
työvälineenä (käytettävyys, kokemukset)
Lapin yliopisto
yhteistyössä Talentia, JHL,
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
Siirretty syyskuulle 2020
Kansalaiset, osana FinSotea käyttö, kokemukset
ja sähköisten palveluiden tarpeet (”digimoduli”)
THL (FinSote) Loppusyksy 2020
Kyselyaineistoja kerätään 2020-2021
11.8.2020
STePS 3.0 -hankkeen vastuuhenkilöitä
• Professori Sanna Hautala, Lapin yliopisto
• Professori Jarmo Reponen, Oulun yliopisto
• Professori Kaija Saranto, Itä-Suomen yliopisto
• Tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä, Suomen Lääkäriliitto
• Johtava asiantuntija Hannele Hyppönen, THL
• Johtava asiantuntija Vesa Jormanainen, THL
• Tutkija Maiju Kyytsönen, THL
• Tutkimuspäällikkö Tuulikki Vehko, THL (hankeen koordinaatio)
• Erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, STM (hankkeen valvoja)
11.8.2020 5Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke)
Tietoa Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian seuraamiseksi
6
• Kansalainen – pystyn itse
• Ammattilainen – kyvykkäille käyttäjille
fiksut järjestelmät
• Tiedolla johtaminen – tiedä ensin,
johda sitten
• Tiedonhallinnan ohjaus ja yhteistyö –
sooloilusta samaan säveleen
• Infostruktuuri – pohja kuntoon
(STM 2014 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3548-8)
STePS 3.0 -hankkeen tulokset
tukevat valtakunnallisten
tietojärjestelmäpalvelujen
suunnittelu- ja ohjaustyötä.
11.8.2020Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke)
Tietoa STM strategian 2030 eri osa-alueiden seuraamiseksi
7
(STM 2019)
11.8.2020
STePS 3.0 -hankkeen tulokset tukevat
valtakunnallisten tietojärjestelmä-
palvelujen suunnittelu- ja ohjaustyötä.
STePS 3.0 –hankkeen tulokset julkaistaan
tietokantaraportteina ja niitä taustoittavina julkaisuina
• Kyselytutkimuksin kerätyt tulokset esitetään tietokantaraporteissa THL:n
verkkosivuilla thl.fi/digikyselyt.
• Raporteista voi tarkastella, millaisia kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisilla on tietojärjestelmien ja kansalaisilla sähköisten sote-palveluiden
käytöstä.
• Tarkastelu on tehty helpoksi luomalla keskeisistä asioista aloitusnäkymiä eli
(tieto)tiivisteitä.
• Tiivisteet mahdollistavat käyttäjän omat valinnat aineistojen tarkasteluun.
Eri mittareilla mitattuja tuloksia voi tarkastella esimerkiksi maakunnittain,
toimintasektoreittain, asiakasryhmittäin tai tietojärjestelmittäin.
• Tietokantaraporttien käyttöohjeita:
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastotietokannat/tietokantaraportit
8
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke)
11.8.2020
Lisätietoja
• Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7321
etunimi.sukunimi@thl.fi
• Hankesivu: thl.fi/stepshanke
• STePS 3.0 -hankkeen tulokset: thl.fi/digikyselyt
• Keskustele Twitterissä:
#tietojärjestelmät
#sote
9
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke)
11.8.2020
1 sur 9

Recommandé

Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen par
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenMiia Kosonen
15.2K vues22 diapositives
Mielenterveys ja työ par
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työTyöterveyslaitos
172 vues43 diapositives
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö par
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöTyöterveyslaitos
492 vues36 diapositives
Tietosuoja opetustoimessa par
Tietosuoja opetustoimessaTietosuoja opetustoimessa
Tietosuoja opetustoimessaHarto Pönkä
1K vues96 diapositives
Sosiaalihuoltolaki uudistuu: Aikuisten palvelut par
Sosiaalihuoltolaki uudistuu: Aikuisten palvelutSosiaalihuoltolaki uudistuu: Aikuisten palvelut
Sosiaalihuoltolaki uudistuu: Aikuisten palvelutSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
2.5K vues109 diapositives
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä par
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössäEsa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössäTHL
3.9K vues42 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr... par
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...THL
375 vues34 diapositives
Mielenterveyden tuki työpaikalla par
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaTyöterveyslaitos
70 vues54 diapositives
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 par
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
397 vues42 diapositives
Tietosuoja koulussa käytännössä par
Tietosuoja koulussa käytännössäTietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössäHarto Pönkä
606 vues43 diapositives
Merkityssuhdekaavio par
MerkityssuhdekaavioMerkityssuhdekaavio
Merkityssuhdekaaviosumartik
3.1K vues8 diapositives
Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik... par
Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik...Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik...
Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik...THL
1.7K vues30 diapositives

Tendances(20)

Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr... par THL
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
THL375 vues
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 par THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 vues
Tietosuoja koulussa käytännössä par Harto Pönkä
Tietosuoja koulussa käytännössäTietosuoja koulussa käytännössä
Tietosuoja koulussa käytännössä
Harto Pönkä606 vues
Merkityssuhdekaavio par sumartik
MerkityssuhdekaavioMerkityssuhdekaavio
Merkityssuhdekaavio
sumartik3.1K vues
Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik... par THL
Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik...Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik...
Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik...
THL1.7K vues
Informaatiovaikuttaminen somessa par Harto Pönkä
Informaatiovaikuttaminen somessaInformaatiovaikuttaminen somessa
Informaatiovaikuttaminen somessa
Harto Pönkä402 vues
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus par THL
Leini Sinervo: AsiakasosallisuusLeini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
THL281 vues
Twitter pintaa syvemmältä: algoritmit, vaikuttamiskeinot ja ajankohtaiset ilmiöt par Harto Pönkä
Twitter pintaa syvemmältä: algoritmit, vaikuttamiskeinot ja ajankohtaiset ilmiötTwitter pintaa syvemmältä: algoritmit, vaikuttamiskeinot ja ajankohtaiset ilmiöt
Twitter pintaa syvemmältä: algoritmit, vaikuttamiskeinot ja ajankohtaiset ilmiöt
Harto Pönkä4.2K vues
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa par Harto Pönkä
GDPR ja tietosuoja opetustoimessaGDPR ja tietosuoja opetustoimessa
GDPR ja tietosuoja opetustoimessa
Harto Pönkä2.4K vues
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki par Harto Pönkä
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­kiTyö­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Työ­e­lä­män tie­to­suo­ja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­van työ­kalu­pak­ki
Harto Pönkä1.8K vues
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla par Työterveyslaitos
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta par Harto Pönkä
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä628 vues
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon par THL
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoonSari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
THL648 vues

Similaire à STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -hanke

20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille par
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoilleTilastokeskus
7 vues16 diapositives
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen par
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenTHL
588 vues21 diapositives
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai... par
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...THL
518 vues11 diapositives
sote-palveluhakemistoPTV_info par
sote-palveluhakemistoPTV_infosote-palveluhakemistoPTV_info
sote-palveluhakemistoPTV_infoTHL
2.5K vues57 diapositives
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853 par
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853Sinikka Pennanen
430 vues57 diapositives
Kuulumisia tutkijapalveluista, Antti Liski par
Kuulumisia tutkijapalveluista, Antti LiskiKuulumisia tutkijapalveluista, Antti Liski
Kuulumisia tutkijapalveluista, Antti LiskiTilastokeskus
402 vues5 diapositives

Similaire à STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -hanke(20)

20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille par Tilastokeskus
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
20+ vuotta Tilastokeskuksen valmisaineistoja tutkijoille
Tilastokeskus7 vues
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen par THL
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
THL588 vues
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai... par THL
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
THL518 vues
sote-palveluhakemistoPTV_info par THL
sote-palveluhakemistoPTV_infosote-palveluhakemistoPTV_info
sote-palveluhakemistoPTV_info
THL2.5K vues
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853 par Sinikka Pennanen
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853
Esitysmateriaali20170201ptvsote 170203073853
Sinikka Pennanen430 vues
Kuulumisia tutkijapalveluista, Antti Liski par Tilastokeskus
Kuulumisia tutkijapalveluista, Antti LiskiKuulumisia tutkijapalveluista, Antti Liski
Kuulumisia tutkijapalveluista, Antti Liski
Tilastokeskus402 vues
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto par THL
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
THL943 vues
Suomen tilastotoimi hyvää kansainvälistä tasoa, Sirkku Mertanen par Tilastokeskus
Suomen tilastotoimi hyvää kansainvälistä tasoa, Sirkku MertanenSuomen tilastotoimi hyvää kansainvälistä tasoa, Sirkku Mertanen
Suomen tilastotoimi hyvää kansainvälistä tasoa, Sirkku Mertanen
Tilastokeskus382 vues
Ostaja-myyjä guru (OMG) - hankkeen loppuraportti par Samuli Pekkola
Ostaja-myyjä guru (OMG) - hankkeen loppuraporttiOstaja-myyjä guru (OMG) - hankkeen loppuraportti
Ostaja-myyjä guru (OMG) - hankkeen loppuraportti
Samuli Pekkola446 vues
Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb... par THL
Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...
Palvelutarpeen arviointi asiakkaan hoitopolulla - Finne-Soveri - RAI-juhlaweb...
THL505 vues
Lohkoketjut ja keinoäly tulevat, missä menee ammattilaisten digiosaaminen? par THL
Lohkoketjut ja keinoäly tulevat, missä menee ammattilaisten digiosaaminen? Lohkoketjut ja keinoäly tulevat, missä menee ammattilaisten digiosaaminen?
Lohkoketjut ja keinoäly tulevat, missä menee ammattilaisten digiosaaminen?
THL158 vues
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen par THL
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminenEeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen
Eeva Ketola: Tietojärjestelmätoimittajien tapaaminen
THL103 vues
Anne Kallio STM yksityissektorin potilastietojärjestelmät 4.6.2015 par laakariliitto
Anne Kallio STM yksityissektorin potilastietojärjestelmät 4.6.2015Anne Kallio STM yksityissektorin potilastietojärjestelmät 4.6.2015
Anne Kallio STM yksityissektorin potilastietojärjestelmät 4.6.2015
laakariliitto533 vues
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano par Sitra / Hyvinvointi
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpanoVaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Vaikuttavuus- ja kustannustietomittarit sekä täytäntöönpano
Today's challenges, future solutions A roadmap to a brighter e-health future? par Karri Vainio
Today's challenges, future solutions A roadmap to a brighter e-health future?Today's challenges, future solutions A roadmap to a brighter e-health future?
Today's challenges, future solutions A roadmap to a brighter e-health future?
Karri Vainio612 vues
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin tieto ja kuntien yhteistyö par Digitalmikkeli
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin tieto ja kuntien yhteistyöOKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin tieto ja kuntien yhteistyö
OKRoadshow Mikkeli 13.10.2014: Avoin tieto ja kuntien yhteistyö
Digitalmikkeli496 vues

Plus de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 vues12 diapositives
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 vues6 diapositives
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 vues5 diapositives
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 vues32 diapositives
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 vues17 diapositives
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 vues15 diapositives

Plus de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 vues
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 vues
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 vues
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 vues
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 vues
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 vues
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf par THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 vues
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf par THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 vues
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 par THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 vues
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto par THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 vues
Synthetic Opioid Preparedness in Europe par THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL238 vues
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 par THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 vues
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf par THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 vues
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer par THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 vues
Förvaring av vacciner par THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 vues
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... par THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 vues
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu par THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 vues
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 par THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 vues
Tietoisku eri rokotteista par THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL189 vues
Rokotteiden säilyttäminen par THL
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL451 vues

STePS 3.0 – Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -hanke

 • 1. STePS 3.0 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -hanke 1.10.2019–31.3.2023 11.8.2020
 • 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke STePS 3.0 • Hankkeessa seurataan systemaattisesti sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota: • sähköisten tietojärjestelmien ja palveluiden tarjontaa • ammattilaisten kokemuksia sähköisistä järjestelmistä ja prosesseista • kansalaisten kokemuksia sähköisistä palveluista ja palvelutarpeista • Tarkoituksena on tuottaa tilannekuva- ja seurantatietoa sote-palveluiden järjestäjien sekä valtakunnallisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi. • STM:n ja osallistujien yhteisrahoitteinen hanke 1.10.2019-31.3.2023. Toimintaa valmistellaan pysyväistoiminnaksi. • Hankkeessa kerätään monipuolinen aineisto: kuusi kyselyä ja Kanta- lokitietoja. • Hanke on jatkoa aiemmille STePS-hankkeille (STePS ajalla 2014-2015, STePS 2.0 ajalla 2016-2019). 11.8.2020 2Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke)
 • 3. Ydinviestit • Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoinnin tavoitteena on turvata sote-palvelujen yhdenvertainen saatavuus, tukea ihmisten kykyä huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan sekä kehittää palvelujärjestelmän toimivuutta. • STePS 3.0 -hanke tuottaa valtakunnallista ja alueellista seuranta- ja vertailutietoa sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tieto kerätään kyselytutkimuksilla. • Sote-palveluiden järjestäjät voivat hyödyntää tuloksia, kun ne kehittävät kansalaisia ja sote-ammattilaisia entistä paremmin palvelevia sähköisiä palveluita ja järjestelmiä. Lisäksi tulokset tukevat valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen suunnittelua ja ohjausta. • Koostetieto on avoimesti ja ketterästi saatavilla tietokantaraportteina sivuilla thl.fi/digikyselyt. 11.8.2020 3 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke)
 • 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke) 4 Aineisto 2020 Kyselyaineiston keruun toteutus Tiedonkeruun tilanne eKartta terveydenhuollossa (sähköisten palveluiden tarjonta ja implementointi) Kohderyhmä terveydenhuollon organisaatiot Oulun yliopisto Kevät ja syksy 2020 eKartta sosiaalihuollossa (sähköisten palveluiden tarjonta ja implementointi) Kohderyhmä sosiaalihuollon organisaatiot Lapin yliopisto Siirretty elokuulle 2020 Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä (käytettävyys, kokemukset) Lääkäriliitto Siirretty vuoden ensimmäiselle neljännekselle 2021 Tietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä (käytettävyys, kokemukset) Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä Sairaanhoitajaliitto, Tehy, Taja Toteutettu keväällä 2020 Tietojärjestelmät sosiaalialan ammattilaisten työvälineenä (käytettävyys, kokemukset) Lapin yliopisto yhteistyössä Talentia, JHL, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Siirretty syyskuulle 2020 Kansalaiset, osana FinSotea käyttö, kokemukset ja sähköisten palveluiden tarpeet (”digimoduli”) THL (FinSote) Loppusyksy 2020 Kyselyaineistoja kerätään 2020-2021 11.8.2020
 • 5. STePS 3.0 -hankkeen vastuuhenkilöitä • Professori Sanna Hautala, Lapin yliopisto • Professori Jarmo Reponen, Oulun yliopisto • Professori Kaija Saranto, Itä-Suomen yliopisto • Tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä, Suomen Lääkäriliitto • Johtava asiantuntija Hannele Hyppönen, THL • Johtava asiantuntija Vesa Jormanainen, THL • Tutkija Maiju Kyytsönen, THL • Tutkimuspäällikkö Tuulikki Vehko, THL (hankeen koordinaatio) • Erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, STM (hankkeen valvoja) 11.8.2020 5Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke)
 • 6. Tietoa Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian seuraamiseksi 6 • Kansalainen – pystyn itse • Ammattilainen – kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät • Tiedolla johtaminen – tiedä ensin, johda sitten • Tiedonhallinnan ohjaus ja yhteistyö – sooloilusta samaan säveleen • Infostruktuuri – pohja kuntoon (STM 2014 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3548-8) STePS 3.0 -hankkeen tulokset tukevat valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen suunnittelu- ja ohjaustyötä. 11.8.2020Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke)
 • 7. Tietoa STM strategian 2030 eri osa-alueiden seuraamiseksi 7 (STM 2019) 11.8.2020 STePS 3.0 -hankkeen tulokset tukevat valtakunnallisten tietojärjestelmä- palvelujen suunnittelu- ja ohjaustyötä.
 • 8. STePS 3.0 –hankkeen tulokset julkaistaan tietokantaraportteina ja niitä taustoittavina julkaisuina • Kyselytutkimuksin kerätyt tulokset esitetään tietokantaraporteissa THL:n verkkosivuilla thl.fi/digikyselyt. • Raporteista voi tarkastella, millaisia kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on tietojärjestelmien ja kansalaisilla sähköisten sote-palveluiden käytöstä. • Tarkastelu on tehty helpoksi luomalla keskeisistä asioista aloitusnäkymiä eli (tieto)tiivisteitä. • Tiivisteet mahdollistavat käyttäjän omat valinnat aineistojen tarkasteluun. Eri mittareilla mitattuja tuloksia voi tarkastella esimerkiksi maakunnittain, toimintasektoreittain, asiakasryhmittäin tai tietojärjestelmittäin. • Tietokantaraporttien käyttöohjeita: https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastotietokannat/tietokantaraportit 8 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke) 11.8.2020
 • 9. Lisätietoja • Tuulikki Vehko tutkimuspäällikkö THL puh. 029 524 7321 etunimi.sukunimi@thl.fi • Hankesivu: thl.fi/stepshanke • STePS 3.0 -hankkeen tulokset: thl.fi/digikyselyt • Keskustele Twitterissä: #tietojärjestelmät #sote 9 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi –hanke (thl.fi/stepshanke) 11.8.2020