Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin

THL
THLSenior Planning officer à THL
Miten tästä eteenpäin
Muutosagentti
Tuija Koivisto
Keski-Suomi
I&O Keski-Suomen muutosagentti
Tuija Koivisto
• YTM / sosiaalityöntekijä, 1986
• Sosiaalityöntekijä Keuruun-
Multian terveyskeskus 1986-1999
• Projektityöntekijä / asunto- ja
hallintosihteeri, Keuruun
vanhaintukisäätiö 1999-2001
• Vanhustyön johtaja, Keuruun
kaupunki 2001-
• Hanketyöntekijä,
vanhuspalveluiden prosessi,
Keski-Suomen SOTE 2020-hanke
2014-2016
• Keski-Suomen I&O muutosagentti
2016-2018
I&O muutosagentin tehtävät
1. alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden
rakentaminen ja juurruttaminen
2. muutoksen johtaminen
3. innostaa ja motivoida kaikkia maakunnan toimijoita muutokseen
4. ohjata tietoon perustuvaa muutosta hallitsemalla alueellinen
tietoperusta ja ymmärtämällä alueen historiallinen kehitys
5. tukea I&O kärkihankkeen kokeiluja alueilla, joissa niitä on
Muutosagentin työn tuloksena on kirjallinen ja alueen toimijoiden
hyväksymä toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palveluiden
yhdistämisestä maakunnassa sisältäen toimintasuunnitelman toteutumisen
seurannan (vrt. VanPal 980/2012, 5§).
- Keski-Suomen I&O muutosagentin työnantajana toimii Jyväskylän
perusturvan toimiala
- Muutosagentin palkkaus ja toimintakulut maksaa 100% STM / I&O
kärkihanke
TÄHÄN MENNESSÄ TAPAHTUNUT
Aikaisemmat ikäihmisten palvelukokonaisuuden
kehittämishankkeet Keski-Suomessa
• Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun
kuntien vanhuspalvelujen kehittämishanke 2005-
2007
• Vanhusten asumisen uudet ratkaisut ja asumisen
varhainen tuki Vanhus-KASTE -hanke 2008-2010
Itä- ja Keski-Suomessa
• Aktiivinen ikääntyminen Itä- ja Keski-Suomessa
Vanhus-KASTE -hanke 2010-2013
• Oma tupa, oma lupa –kotona asuvan ikääntyvän
itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla –
hanke 2013-2014
Keski-Suomen SOTE 2020-hanke /
vanhuspalvelujen prosessi
• Ikäihmisten palvelujen nykytilan kartoitus
hankekunnissa
=> Vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen
=> Laajan tilastoaineiston kokoaminen
• Väestöennusteet ja niiden tuomat haasteet
=> Skenaariot
• Ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma
ehdotuksen työstäminen yhteistyössä
=> laaja kuntien, kuntayhtymien , vanhusneuvostojen ja
asiantuntijoiden yhteistyö
Vanhuspalvelulain indikaattorien kehitys hankekunnat
18.10.2016
Palvelurakennesuositus
Sotkanet
hankekunnat
2013
Sotkanet
hankekunnat
2014
Kotona 75 vuotiaista asuu 91-
92%
89,30 % 89,70 %
Säännöllisen kohon
11,70 % 11,70 %piirissä 75 vuotiaista
asiakkaana 13-14%
Omaihoidon tuen piirissä
4,70 % 4,60 %
6-7% 75 vuotiaista
Tehostetun palveluasumisen
7,40 % 7,60 %
piirissä 6-7% 75 vuotiaista
Laitoshoidossa
3,30 % 2,70 %
75 vuotiaista 2-3%
18.10.2016
T.Koivisto
88,4
88,4
89
89,3
89,4
89,4
89,5
89,7
90,1
90,1
90,1
90,3
90,3
90,6
90,7
90,8
90,8
91
91,1
91,1
92,6
86 87 88 89 90 91 92 93
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri
Vaasan sairaanhoitopiiri
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Itä-Savon sairaanhoitopiiri
Lapin sairaanhoitopiiri
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kainuun sairaanhoitopiiri
Koko maa
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä
1. Wiitaunioni yhteistoiminta-alue: Kinnula, Pihtipudas
ja Viitasaari: Viitasaaren ja Pihtiputaan muodostama Wiitaunioni on kummankin
kunnan hallinnon ja palvelutuotannon yhteistoimintaa. Kinnula on liittynyt
Wiitaunioniin erillissopimuksella. Perusturvalautakunta on Kinnulan, Pihtiputaan ja
Viitasaaren yhteislautakunta. Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin
organisaatiossa ja yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Viitasaaren kaupunki.
Jokaisessa kunnassa on oma kotihoito ja terveyskeskus, joilla oma budjetti.
2. Perusturvaliikelaitos Saarikka:
Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven kunnat sekä Saarijärven
kaupunki järjestävät yhdessä alueensa asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut .
Järjestämisestä vastaa kuntien yhteisesti omistama SoTe kuntayhtymä. Palvelut
tuottaa koko alueen väestölle kuntayhtymän omistama Perusturvaliikelaitos
Saarikka.
3. Äänekosken kaupunki järjestää sosiaali- ja terveyden huollon palvelut
asukkailleen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto on yhdistetty.
4. JYTE
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) tuottaa
Hankasalmen, Jyväskylän, Muuramen ja Uuraisten perusterveydenhuollon
palvelut. Isäntäkuntana on Jyväskylä, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut
hallinnollisesti yhdistetty. Muut alueen kunnat vastaavat sosiaalipalvelujensa kuten
kotihoidon järjestämisestä itse. Muurame irtautuu 1.1.2017.
5. Keski-Suomen Seututerveyskeskus: K-S shp:n liikelaitos
tuottaa Keuruun, Multian, Petäjäveden, Laukaan, Konneveden, Toivakan, Joutsan,
Luhangan perusterveydenhuollon palvelut. Alueen kunnat vastaavat
sosiaalipalvelujensa kuten kotihoidon järjestämisestä itse.
7. Jämsä ja Kuhmoinen muodostavat yhteistoiminta-alueen, jossa Jämsä
isäntäkuntana vastaa myös Kuhmoisten sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisestä ja tuottamisesta. Jämsän Terveys Oy – Jämsän kaupungin ja
Pihlajalinna Oy:n yhteisyritys, joka tuottaa suuren osan Jämsän kaupungin sosiaali-
ja terveyspalveluista. Jämsä ja Kuhmoinen ovat Pirkanmaan shp:n jäsenkuntia.
KESKI-SUOMEN SOTE-RAKENTEET 2016
8. Keski-Suomen shp :n jäsenkuntia
ovat muut K-S:n jäsenkunnat paitsi
Jämsä ja Kuhmoinen
Keski-Suomen vahvuudet ja mahdollisuudet ikäihmisten
palvelutarpeeseen vastaamisessa
• Keski-Suomessa on kattava sote-ammattien koulutustarjonta niin
tutkintokoulutuksen kuin ammatillisen täydennyskoulutuksen osalta
• Keski-Suomessa toteutuu paljon oppilaitosten, järjestöjen, GeroCenterin,
yrityselämän ja kuntien omaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa; erityisesti
liikuntatieteellisen tiedekunnan vaikutus; CampusFI
• Vanhuspalvelut hyvin resursoitu ja rakenteet pääasiallisesti kunnossa
• Paljon hyviä käytäntöjä (SOTE 2020 hankkeessa kuvattuna noin 40)
• Palveluseteli useissa kunnissa käytössä; myös yksityisen palvelutuotannon
osuus kasvanut tasaisesti
• Perhehoidossa yhteinen pilotti meneillään
• Jaso - Varttuneiden asumisoikeusyhdistys ja Saarijärven Omatoimi =>
yhteisöllisen asumisen mallit
• Vakiintuneet käytännöt asukkaiden osallisuuteen kuten asiakasraadit ja
vanhusneuvostot
• Vakiintuneet sote-toimijoiden yhteistyö foorumit
• Vapaaehtoistoiminnan monet muodot
Tuija Koivisto
18.10.2016
Keski-Suomen haasteet ja uhat ikäihmisten
palvelutarpeeseen vastaamisessa
• Vanhuspalveluita linjaavia organisaatioita tällä hetkellä lähes 30
• Palvelurakenne painottunut ympärivuorokautiseen hoitoon (yli 10% 75 vuotta
täyttäneiden määrästä), mikä sitoo voimavaroja ja on toteutunut
ennaltaehkäisevän työn, kotikuntoutuksen, kotihoidon tehostamisen ja
omaishoidon määrän kustannuksella
• Nopeasti kasvava ikäihmisten määrä: 75 vuotta täyttäneiden määrä
kaksinkertaistuu; siitä 85 vuotta täyttäneiden määrä kolminkertaistuu; ja heistä
95 vuotta täyttäneiden määrä nelinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä
• Keskimäärin puolet 75 vuotta täyttäneistä asuu yksin
• Olemassa olevan ikääntyneen rakennuskannan (esim hissittömät kerrostalot)
tuomat haasteet kotona asumisen tukemiseen ja osassa aluetta
uudisrakentamisen tarvittavan tonttimaan rajallisuus
• Muistisairauksien hoitoketjun sattumanvarainen toteutuminen ja kattavan
muistikoordinaattori toiminnan puuttuminen
• Kotihoidossa varatun resurssin ja toteuman välillä yli 20%:n hukka ja muut
vanhuspalvelulain seuranta-aineisto 2014 esille tuomat kehittämistarpeet
Tuija Koivisto
18.10.2016
Väestöennusteen tuomat haasteet
Keski-Suomessa
• Vuonna 2025 on 75 vuotta täyttäneitä noin 10.000 nykyistä enemmän ja
vuonna 2035 noin 20.000 nykyistä enemmän
• Jos palvelurakenne säilytetään nykyisellään eli runsaat 10% 75 vuotta
täyttäneistä on ympärivuorokautisessa hoidossa tarvitaan vuoteen 2025
mennessä 1000 uutta ympärivuorokautisen hoidon paikkaa lisää, mikä
tarkoittaa:
 Investointina vähintään 100.000 M€, vuosille 2015-2025
 Noin 600 hoitajaa lisää ympärivuorokautiseen hoitoon vuoteen 2025
mennessä
 Noin 50M€ / vuosi käyttötalouteen nykyistä (noin 108M€/v) enemmän
rahaa
 Vanhuspalveluiden osalta Keski-Suomessa on merkittävää tehdä
strateginen valinta sen suhteen kuinka iso osa ikäihmisistä asuu kotona,
palvelurakennesuosituksen mukaan 91-92% (EKSOTE 93%; Göteborg
94%) 75 vuotta täyttäneistä
18.10.2016
T.Koivisto
Keski-Suomen SOTE 2020-hanke
Hankkeessa laadittu yhteistyössä
kuntien ja muiden toimijoiden kanssa
Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen
järjestämissuunnitelma vuonna 2020 –
ehdotus:
 Sovittu tavoiteltava palvelurakenne
eli vuonna 2020 asuu 75 vuotiaista
kotona 92%; ja 93% vuonna 2025 eli
nykyistä ympärivuorokautisen
hoidon paikkamäärää ei lisätä
 Ehdotuksessa on määritelty
ikäihmisten palvelujen
palvelukokonaisuus; määrälliset ja
laadulliset tavoitteet
 Keski-Suomessa ikäihmisten
palvelujen painopiste siirretään
ennaltaehkäisevään työhön,
kuntoutukseen,
voimavaralähtöiseen palvelutarpeen
arviointiin, asumisen
monimuotoistamiseen, kotihoidon
kehittämiseen ja peruspalveluiden
vahvistamiseen
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/vanhuspalvelut
MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN
Vastuun kolmijako
– hyvä ikääntyminen
Kansalaisen
vastuu
Soten
julkinen
palvelu-
lupaus
Kunnan
hyvinvointi-
vastuu
18.10.2016
T.Koivisto
Vain osa ikäihmisistä tarvitsee säännöllisten palveluita / jonoa
palveluihin tulee hillitä ensisijaisesti ennaltaehkäisevällä työllä,
kuntoutuksella ja asumisen vaihtoehtoja kehittämällä
88 %
7 %
5 %
65 vuotta
täyttäneet, ei
säännöllisiä
palveluita
Ympärivuorokautinen hoito
Säännöllinen koho
Hyvinvointia
edistävät ja
ennalta
ehkäisevät
palvelut
kuntoutus
Vaihtoehtoisia
asumisratkaisuja
65- vuotta
täyttäneitä
Keski-Suomessa
on 60.250
Ikäihmiset (n. 90%), jotka eivät
säännöllisten palveluiden piirissä
Kuntien hyvinvoinnin
edistäminen
SOTEn ennaltaehkäisevä
neuvonta ja ohjaus
Akuuttien sairauksien
hoito
Pitkäaikaissairauksien
hyvä hoitotasapaino
Monialainen kuntoutus
Palveluneuvonta / palveluissa ohjaaminen
Ikäihmiset, joilla huoli tai vaikeus
arjessa pärjäämisessä
Asiakkaan voimavaroista
lähtevä palvelu- ja hoidon -
tarpeen arviointi
Asiakassuunnitelma
-tarve
-tavoitteet
-palvelukokonaisuus, joka
edesauttaa arjessa pärjäämistä
- vastuut
Palveluiden toteuttaminen
- Asiakkaan valinnan vapaus
Keskitetty palveluohjaus/ yhteinen asiakasohjaus
Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin
Suunnitelman tarkastaminen
Asiakasvastaavat / vastuutyöntekijä
Suunnitelma
Palvelutarpeen
arvointi:
voimavarat,
arviot kotona/
lähellä asiakasta
Yhtenäiset mittarit ja kriteerit
PäätöksetKohtaaminen ja havainnointi
Ei tarvita
lähetettä
Asiakasohjaus
Asiakasohjaus
Palveluissa
ohjautuminen /
palvelujen vertailu
Palveluneuvonta
10%-20%80 - 90%
PALVELU-
NEUVONTA
Hyvinvointipisteet /
ContactCenter/
sähköiset kanavat /
palveluntuottajien
rekisteri
Keskitetty,
Yleinen Lähipalvelut, henkilökohtainen
Keskitetty asiakasohjaus
Anu Pihlin alkuperäiskuvaa muokannut Tuija Koivisto
Ikäihmisten palvelukokonaisuus ja integraatio 2020
VOIMAVARALÄHTÖINEN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI; PALVELUKRITEERIT ; ASIAKASOHJAUS
ASUU KOTONA
92%
OMAIS-
HOIDON
TUKI 6-7%
SÄÄNNNÖL-
LINEN
KOTIHOITO
13-14%
YMPÄRI-
VUOROKAUTI
NEN HOIVA
8%
Akuuttien ja pitkäaikaissairauksien hyvä hoito, toimintakyvyn ylläpitäminen
Muistisairaiden ja heidän läheistensä erityinen neuvonta, ohjaus, tuki, kuntoutus, hoito
Tarvitaan
kansalli-
nen
ohjeistus
Omais-
hoitajien
tuki
Tehostettu /
ymp. vrk koho
Kotikuntoutus
Kotisairaala
Kotiutukset
7 pnä/ vko
Teknologian
hyödyntäminen
Toiminnan-
ohjaus
Kiinteistöt
Hankinnat
Voimavaralähtöiset PAHOSUt
ja työtavat, kuntouttavan hoitotyön sisältö
Neuvonta, ohjaus, valistus, ehkäisevä työ, HEHKOT
* ravitsemus
* lääkehoito
* päihteet
* kaatumistapaturmien ehkäisy
Matalan kynnyksen kohtaamispaikat
• ”muorisotalot”´/ hyvinvointituvat
Esteetön ympäristö ja asuminen
Yhteisölliset asumisratkaisut
Lähipalvelut
• joukkoliikenne, päivittäistavarakaupat
• vapaa-aika, osallistuminen, järjestöt
• vapaaehtoistyö
Omaehtoinen varautuminen ikääntymisen tuomiin
muutoksiin; sosiaalisten suhteiden vaaliminen
Toimintaohjeet, sääntökirjat, sopimukset,
palvelusetelit
Yli 75 -
Sote
Kunta
Minä itse
Johtaminen ja laadunhallinta
Sote
Omaiset
Sote
Riskiryhmien tunnistaminen
Uudet
palvelu-
muodot
Mitä muutosagenttina konkreettisesti
tulen tekemään• Kutsun koolle laajan ikäihmisten palvelukokonaisuutta edustavista toimijoista
koostuvan työryhmän, siinä yhteisesti sovimme kuinka Keski-Suomessa
etenemme
• Kierrän maakuntaa, erityisesti toivon pääseväni vuorovaikutukseen järjestöjen,
vanhusneuvostojen, poliittisten päättäjien sekä vanhuspalvelujen henkilöstön ja
asiakkaiden kanssa
• Teen tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen sote-valmistelun etenkin
palvelutuotantotyöryhmän kanssa
• Autan Kukoistava kotihoito –hankkeen käynnistämisessä; ohjausryhmän ja
projektinryhmän jäsenenä osaltani vastaan hankkeen tavoitteisiin pääsemisestä
• Edesautan I&O kärkihankkeen toimenpidekokonaisuuksien keskitetty alueellinen
asiakas- / palveluohjausmallin sekä omais- ja perhehoidon tavoitteiden
etenemistä Keski-Suomessa
• Vastaan Keski-Suomen osalta ”Iäkkäiden elämisen ja palvelujen yhdistäminen ja
toteuttamisen seurannan” toimintasuunnitelman laatimisesta ja
hyväksyttämisestä
Tässä tahdon onnistua!
”Muutosagentin työn vaikuttavuutta arvioidaan
väestön ja iäkkäiden luottamuksena ikäihmisten
asumisen ja elämisen mahdollisuuksiin
maakunnassa”
Mutta vain yhdessä tekemällä se on mahdollista
Luotan teihin!
Kiitos
Tuija Koivisto
I&O muutosagentti
Keski-Suomi
gsm 050 4623 950
tuija.koivisto@jkl.fi
1 sur 24

Recommandé

Sari Kehusmaa: Keski-Suomen alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par
Sari Kehusmaa: Keski-Suomen alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Keski-Suomen alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Keski-Suomen alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
332 vues29 diapositives
Tuija Koivisto: Kukoistava kotihoito -hankkeen esittely par
Tuija Koivisto: Kukoistava kotihoito -hankkeen esittelyTuija Koivisto: Kukoistava kotihoito -hankkeen esittely
Tuija Koivisto: Kukoistava kotihoito -hankkeen esittelyTHL
1.1K vues10 diapositives
Asta Niskala: Lapin kokeiluhanke par
Asta Niskala: Lapin kokeiluhankeAsta Niskala: Lapin kokeiluhanke
Asta Niskala: Lapin kokeiluhankeTHL
408 vues10 diapositives
Sari Kehusmaa: Pohjois-Savon alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par
Sari Kehusmaa: Pohjois-Savon alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Pohjois-Savon alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Pohjois-Savon alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
494 vues28 diapositives
Anneli Saarinen: Miten tästä eteenpäin? par
Anneli Saarinen: Miten tästä eteenpäin? Anneli Saarinen: Miten tästä eteenpäin?
Anneli Saarinen: Miten tästä eteenpäin? THL
739 vues18 diapositives
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va... par
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...THL
258 vues22 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
652 vues29 diapositives
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
678 vues29 diapositives
Sari Kehusmaa: Kymenlaakson alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros par
Sari Kehusmaa: Kymenlaakson alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Kymenlaakson alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Kymenlaakson alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
387 vues29 diapositives
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va... par
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...THL
884 vues22 diapositives
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
821 vues29 diapositives
Eija Tolonen: Miten tästä eteenpäin? par
Eija Tolonen: Miten tästä eteenpäin?Eija Tolonen: Miten tästä eteenpäin?
Eija Tolonen: Miten tästä eteenpäin?THL
587 vues29 diapositives

Tendances(20)

Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL652 vues
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Lapin alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL678 vues
Sari Kehusmaa: Kymenlaakson alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Kymenlaakson alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Kymenlaakson alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Kymenlaakson alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL387 vues
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va... par THL
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
THL884 vues
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Etelä-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL821 vues
Eija Tolonen: Miten tästä eteenpäin? par THL
Eija Tolonen: Miten tästä eteenpäin?Eija Tolonen: Miten tästä eteenpäin?
Eija Tolonen: Miten tästä eteenpäin?
THL587 vues
Sari Kehusmaa: Etelä-Savon alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Etelä-Savon alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Etelä-Savon alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Etelä-Savon alueprofiili – I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL722 vues
Sari Kehusmaa: Päijät-Hämeen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Päijät-Hämeen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Päijät-Hämeen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Päijät-Hämeen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL661 vues
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va... par THL
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
THL598 vues
Sari Kehusmaa: Varsinais-Suomen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Varsinais-Suomen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Varsinais-Suomen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Varsinais-Suomen maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL504 vues
Sari Kehusmaa: Pohjois-Pohjanmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Pohjois-Pohjanmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Pohjois-Pohjanmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Pohjois-Pohjanmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL532 vues
Sari Kehusmaa: Pohjois-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Pohjois-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Pohjois-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Pohjois-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL461 vues
Seija Meripaasi: Miten tästä eteenpäin yhdessä? par THL
Seija Meripaasi: Miten tästä eteenpäin yhdessä?Seija Meripaasi: Miten tästä eteenpäin yhdessä?
Seija Meripaasi: Miten tästä eteenpäin yhdessä?
THL1K vues
Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika. par THL
Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika. Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika.
Päivi Tikkanen: Miten tästä eteenpäin? Nyt on toiminnan aika.
THL988 vues
Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin? par THL
Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin? Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin?
Pirjo Rehula: Miten tästä eteenpäin?
THL806 vues
Irma Ahokas-Kukkonen: Miten tästä eteenpäin? par THL
Irma Ahokas-Kukkonen: Miten tästä eteenpäin?Irma Ahokas-Kukkonen: Miten tästä eteenpäin?
Irma Ahokas-Kukkonen: Miten tästä eteenpäin?
THL521 vues
Rita Oinas: Miten tästä eteenpäin? par THL
Rita Oinas: Miten tästä eteenpäin? Rita Oinas: Miten tästä eteenpäin?
Rita Oinas: Miten tästä eteenpäin?
THL705 vues
Sari Kehusmaa: Satakunnan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Satakunnan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Satakunnan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Satakunnan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL567 vues
Sari Kehusmaa: Pirkanmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Pirkanmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Pirkanmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Pirkanmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL552 vues
Sari Kehusmaa: Keski-Pohjanmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Keski-Pohjanmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Keski-Pohjanmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Keski-Pohjanmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL657 vues

Similaire à Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin

Matti Mäkelä: Pohjanmaan maakuntaprofiili par
Matti Mäkelä: Pohjanmaan maakuntaprofiiliMatti Mäkelä: Pohjanmaan maakuntaprofiili
Matti Mäkelä: Pohjanmaan maakuntaprofiiliTHL
348 vues29 diapositives
Kirsi Kiviniemi: Miten tästä eteenpäin par
Kirsi Kiviniemi: Miten tästä eteenpäinKirsi Kiviniemi: Miten tästä eteenpäin
Kirsi Kiviniemi: Miten tästä eteenpäinTHL
731 vues16 diapositives
Mari Patronen: Miten tästä eteenpäin par
Mari Patronen: Miten tästä eteenpäinMari Patronen: Miten tästä eteenpäin
Mari Patronen: Miten tästä eteenpäinTHL
597 vues13 diapositives
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
594 vues28 diapositives
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille? par
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?THL
1.1K vues38 diapositives
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille? par
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?THL
388 vues38 diapositives

Similaire à Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin(18)

Matti Mäkelä: Pohjanmaan maakuntaprofiili par THL
Matti Mäkelä: Pohjanmaan maakuntaprofiiliMatti Mäkelä: Pohjanmaan maakuntaprofiili
Matti Mäkelä: Pohjanmaan maakuntaprofiili
THL348 vues
Kirsi Kiviniemi: Miten tästä eteenpäin par THL
Kirsi Kiviniemi: Miten tästä eteenpäinKirsi Kiviniemi: Miten tästä eteenpäin
Kirsi Kiviniemi: Miten tästä eteenpäin
THL731 vues
Mari Patronen: Miten tästä eteenpäin par THL
Mari Patronen: Miten tästä eteenpäinMari Patronen: Miten tästä eteenpäin
Mari Patronen: Miten tästä eteenpäin
THL597 vues
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan maakuntaprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL594 vues
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille? par THL
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL1.1K vues
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille? par THL
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL388 vues
Heidi Hagman: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen - käytännön esimerkki pienestä ... par THL
Heidi Hagman: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen - käytännön esimerkki pienestä ...Heidi Hagman: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen - käytännön esimerkki pienestä ...
Heidi Hagman: Hyvinvointitiedon hyödyntäminen - käytännön esimerkki pienestä ...
THL121 vues
Pyhtään kuntastrategia par Jouni Eho
Pyhtään kuntastrategia Pyhtään kuntastrategia
Pyhtään kuntastrategia
Jouni Eho545 vues
Liisa Ahonen: Miten tästä eteenpäin? par THL
Liisa Ahonen: Miten tästä eteenpäin?Liisa Ahonen: Miten tästä eteenpäin?
Liisa Ahonen: Miten tästä eteenpäin?
THL646 vues
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen... par THL
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
THL860 vues
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa par THL
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissaTeija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
THL106 vues
Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2... par THL
Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...
Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...
THL1.4K vues
Satu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoro par THL
Satu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoroSatu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoro
Satu Karppanen (STM): Asumisen työpajan avauspuheenvuoro
THL431 vues
Sote vai tete? par THL
Sote vai tete?Sote vai tete?
Sote vai tete?
THL190 vues
Marjamäki thl 11 1-2018 par THL
Marjamäki thl 11 1-2018Marjamäki thl 11 1-2018
Marjamäki thl 11 1-2018
THL90 vues
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa par THL
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
THL491 vues

Plus de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 vues12 diapositives
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 vues6 diapositives
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 vues5 diapositives
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 vues32 diapositives
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 vues17 diapositives
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 vues15 diapositives

Plus de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 par THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 vues
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf par THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 vues
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf par THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 vues
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf par THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 vues
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf par THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 vues
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... par THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 vues
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf par THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 vues
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf par THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 vues
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 par THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 vues
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto par THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 vues
Synthetic Opioid Preparedness in Europe par THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL234 vues
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 par THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 vues
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 par THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 vues
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf par THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 vues
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer par THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 vues
Förvaring av vacciner par THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 vues
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... par THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 vues
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu par THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 vues
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 par THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 vues
Tietoisku eri rokotteista par THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 vues

Tuija Koivisto: Miten tästä eteenpäin

 • 2. I&O Keski-Suomen muutosagentti Tuija Koivisto • YTM / sosiaalityöntekijä, 1986 • Sosiaalityöntekijä Keuruun- Multian terveyskeskus 1986-1999 • Projektityöntekijä / asunto- ja hallintosihteeri, Keuruun vanhaintukisäätiö 1999-2001 • Vanhustyön johtaja, Keuruun kaupunki 2001- • Hanketyöntekijä, vanhuspalveluiden prosessi, Keski-Suomen SOTE 2020-hanke 2014-2016 • Keski-Suomen I&O muutosagentti 2016-2018
 • 3. I&O muutosagentin tehtävät 1. alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen 2. muutoksen johtaminen 3. innostaa ja motivoida kaikkia maakunnan toimijoita muutokseen 4. ohjata tietoon perustuvaa muutosta hallitsemalla alueellinen tietoperusta ja ymmärtämällä alueen historiallinen kehitys 5. tukea I&O kärkihankkeen kokeiluja alueilla, joissa niitä on Muutosagentin työn tuloksena on kirjallinen ja alueen toimijoiden hyväksymä toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palveluiden yhdistämisestä maakunnassa sisältäen toimintasuunnitelman toteutumisen seurannan (vrt. VanPal 980/2012, 5§). - Keski-Suomen I&O muutosagentin työnantajana toimii Jyväskylän perusturvan toimiala - Muutosagentin palkkaus ja toimintakulut maksaa 100% STM / I&O kärkihanke
 • 5. Aikaisemmat ikäihmisten palvelukokonaisuuden kehittämishankkeet Keski-Suomessa • Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalvelujen kehittämishanke 2005- 2007 • Vanhusten asumisen uudet ratkaisut ja asumisen varhainen tuki Vanhus-KASTE -hanke 2008-2010 Itä- ja Keski-Suomessa • Aktiivinen ikääntyminen Itä- ja Keski-Suomessa Vanhus-KASTE -hanke 2010-2013 • Oma tupa, oma lupa –kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla – hanke 2013-2014
 • 6. Keski-Suomen SOTE 2020-hanke / vanhuspalvelujen prosessi • Ikäihmisten palvelujen nykytilan kartoitus hankekunnissa => Vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen => Laajan tilastoaineiston kokoaminen • Väestöennusteet ja niiden tuomat haasteet => Skenaariot • Ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma ehdotuksen työstäminen yhteistyössä => laaja kuntien, kuntayhtymien , vanhusneuvostojen ja asiantuntijoiden yhteistyö
 • 7. Vanhuspalvelulain indikaattorien kehitys hankekunnat 18.10.2016 Palvelurakennesuositus Sotkanet hankekunnat 2013 Sotkanet hankekunnat 2014 Kotona 75 vuotiaista asuu 91- 92% 89,30 % 89,70 % Säännöllisen kohon 11,70 % 11,70 %piirissä 75 vuotiaista asiakkaana 13-14% Omaihoidon tuen piirissä 4,70 % 4,60 % 6-7% 75 vuotiaista Tehostetun palveluasumisen 7,40 % 7,60 % piirissä 6-7% 75 vuotiaista Laitoshoidossa 3,30 % 2,70 % 75 vuotiaista 2-3%
 • 8. 18.10.2016 T.Koivisto 88,4 88,4 89 89,3 89,4 89,4 89,5 89,7 90,1 90,1 90,1 90,3 90,3 90,6 90,7 90,8 90,8 91 91,1 91,1 92,6 86 87 88 89 90 91 92 93 Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Satakunnan sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Itä-Savon sairaanhoitopiiri Lapin sairaanhoitopiiri Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kainuun sairaanhoitopiiri Koko maa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä
 • 9. 1. Wiitaunioni yhteistoiminta-alue: Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari: Viitasaaren ja Pihtiputaan muodostama Wiitaunioni on kummankin kunnan hallinnon ja palvelutuotannon yhteistoimintaa. Kinnula on liittynyt Wiitaunioniin erillissopimuksella. Perusturvalautakunta on Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteislautakunta. Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa ja yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Viitasaaren kaupunki. Jokaisessa kunnassa on oma kotihoito ja terveyskeskus, joilla oma budjetti. 2. Perusturvaliikelaitos Saarikka: Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven kunnat sekä Saarijärven kaupunki järjestävät yhdessä alueensa asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut . Järjestämisestä vastaa kuntien yhteisesti omistama SoTe kuntayhtymä. Palvelut tuottaa koko alueen väestölle kuntayhtymän omistama Perusturvaliikelaitos Saarikka. 3. Äänekosken kaupunki järjestää sosiaali- ja terveyden huollon palvelut asukkailleen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto on yhdistetty. 4. JYTE Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) tuottaa Hankasalmen, Jyväskylän, Muuramen ja Uuraisten perusterveydenhuollon palvelut. Isäntäkuntana on Jyväskylä, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut hallinnollisesti yhdistetty. Muut alueen kunnat vastaavat sosiaalipalvelujensa kuten kotihoidon järjestämisestä itse. Muurame irtautuu 1.1.2017. 5. Keski-Suomen Seututerveyskeskus: K-S shp:n liikelaitos tuottaa Keuruun, Multian, Petäjäveden, Laukaan, Konneveden, Toivakan, Joutsan, Luhangan perusterveydenhuollon palvelut. Alueen kunnat vastaavat sosiaalipalvelujensa kuten kotihoidon järjestämisestä itse. 7. Jämsä ja Kuhmoinen muodostavat yhteistoiminta-alueen, jossa Jämsä isäntäkuntana vastaa myös Kuhmoisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Jämsän Terveys Oy – Jämsän kaupungin ja Pihlajalinna Oy:n yhteisyritys, joka tuottaa suuren osan Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista. Jämsä ja Kuhmoinen ovat Pirkanmaan shp:n jäsenkuntia. KESKI-SUOMEN SOTE-RAKENTEET 2016 8. Keski-Suomen shp :n jäsenkuntia ovat muut K-S:n jäsenkunnat paitsi Jämsä ja Kuhmoinen
 • 10. Keski-Suomen vahvuudet ja mahdollisuudet ikäihmisten palvelutarpeeseen vastaamisessa • Keski-Suomessa on kattava sote-ammattien koulutustarjonta niin tutkintokoulutuksen kuin ammatillisen täydennyskoulutuksen osalta • Keski-Suomessa toteutuu paljon oppilaitosten, järjestöjen, GeroCenterin, yrityselämän ja kuntien omaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa; erityisesti liikuntatieteellisen tiedekunnan vaikutus; CampusFI • Vanhuspalvelut hyvin resursoitu ja rakenteet pääasiallisesti kunnossa • Paljon hyviä käytäntöjä (SOTE 2020 hankkeessa kuvattuna noin 40) • Palveluseteli useissa kunnissa käytössä; myös yksityisen palvelutuotannon osuus kasvanut tasaisesti • Perhehoidossa yhteinen pilotti meneillään • Jaso - Varttuneiden asumisoikeusyhdistys ja Saarijärven Omatoimi => yhteisöllisen asumisen mallit • Vakiintuneet käytännöt asukkaiden osallisuuteen kuten asiakasraadit ja vanhusneuvostot • Vakiintuneet sote-toimijoiden yhteistyö foorumit • Vapaaehtoistoiminnan monet muodot Tuija Koivisto 18.10.2016
 • 11. Keski-Suomen haasteet ja uhat ikäihmisten palvelutarpeeseen vastaamisessa • Vanhuspalveluita linjaavia organisaatioita tällä hetkellä lähes 30 • Palvelurakenne painottunut ympärivuorokautiseen hoitoon (yli 10% 75 vuotta täyttäneiden määrästä), mikä sitoo voimavaroja ja on toteutunut ennaltaehkäisevän työn, kotikuntoutuksen, kotihoidon tehostamisen ja omaishoidon määrän kustannuksella • Nopeasti kasvava ikäihmisten määrä: 75 vuotta täyttäneiden määrä kaksinkertaistuu; siitä 85 vuotta täyttäneiden määrä kolminkertaistuu; ja heistä 95 vuotta täyttäneiden määrä nelinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä • Keskimäärin puolet 75 vuotta täyttäneistä asuu yksin • Olemassa olevan ikääntyneen rakennuskannan (esim hissittömät kerrostalot) tuomat haasteet kotona asumisen tukemiseen ja osassa aluetta uudisrakentamisen tarvittavan tonttimaan rajallisuus • Muistisairauksien hoitoketjun sattumanvarainen toteutuminen ja kattavan muistikoordinaattori toiminnan puuttuminen • Kotihoidossa varatun resurssin ja toteuman välillä yli 20%:n hukka ja muut vanhuspalvelulain seuranta-aineisto 2014 esille tuomat kehittämistarpeet Tuija Koivisto 18.10.2016
 • 12. Väestöennusteen tuomat haasteet Keski-Suomessa • Vuonna 2025 on 75 vuotta täyttäneitä noin 10.000 nykyistä enemmän ja vuonna 2035 noin 20.000 nykyistä enemmän • Jos palvelurakenne säilytetään nykyisellään eli runsaat 10% 75 vuotta täyttäneistä on ympärivuorokautisessa hoidossa tarvitaan vuoteen 2025 mennessä 1000 uutta ympärivuorokautisen hoidon paikkaa lisää, mikä tarkoittaa:  Investointina vähintään 100.000 M€, vuosille 2015-2025  Noin 600 hoitajaa lisää ympärivuorokautiseen hoitoon vuoteen 2025 mennessä  Noin 50M€ / vuosi käyttötalouteen nykyistä (noin 108M€/v) enemmän rahaa  Vanhuspalveluiden osalta Keski-Suomessa on merkittävää tehdä strateginen valinta sen suhteen kuinka iso osa ikäihmisistä asuu kotona, palvelurakennesuosituksen mukaan 91-92% (EKSOTE 93%; Göteborg 94%) 75 vuotta täyttäneistä 18.10.2016 T.Koivisto
 • 13. Keski-Suomen SOTE 2020-hanke Hankkeessa laadittu yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelma vuonna 2020 – ehdotus:  Sovittu tavoiteltava palvelurakenne eli vuonna 2020 asuu 75 vuotiaista kotona 92%; ja 93% vuonna 2025 eli nykyistä ympärivuorokautisen hoidon paikkamäärää ei lisätä  Ehdotuksessa on määritelty ikäihmisten palvelujen palvelukokonaisuus; määrälliset ja laadulliset tavoitteet  Keski-Suomessa ikäihmisten palvelujen painopiste siirretään ennaltaehkäisevään työhön, kuntoutukseen, voimavaralähtöiseen palvelutarpeen arviointiin, asumisen monimuotoistamiseen, kotihoidon kehittämiseen ja peruspalveluiden vahvistamiseen http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/vanhuspalvelut
 • 15. Vastuun kolmijako – hyvä ikääntyminen Kansalaisen vastuu Soten julkinen palvelu- lupaus Kunnan hyvinvointi- vastuu 18.10.2016 T.Koivisto
 • 16. Vain osa ikäihmisistä tarvitsee säännöllisten palveluita / jonoa palveluihin tulee hillitä ensisijaisesti ennaltaehkäisevällä työllä, kuntoutuksella ja asumisen vaihtoehtoja kehittämällä 88 % 7 % 5 % 65 vuotta täyttäneet, ei säännöllisiä palveluita Ympärivuorokautinen hoito Säännöllinen koho Hyvinvointia edistävät ja ennalta ehkäisevät palvelut kuntoutus Vaihtoehtoisia asumisratkaisuja 65- vuotta täyttäneitä Keski-Suomessa on 60.250
 • 17. Ikäihmiset (n. 90%), jotka eivät säännöllisten palveluiden piirissä Kuntien hyvinvoinnin edistäminen SOTEn ennaltaehkäisevä neuvonta ja ohjaus Akuuttien sairauksien hoito Pitkäaikaissairauksien hyvä hoitotasapaino Monialainen kuntoutus Palveluneuvonta / palveluissa ohjaaminen
 • 18. Ikäihmiset, joilla huoli tai vaikeus arjessa pärjäämisessä Asiakkaan voimavaroista lähtevä palvelu- ja hoidon - tarpeen arviointi Asiakassuunnitelma -tarve -tavoitteet -palvelukokonaisuus, joka edesauttaa arjessa pärjäämistä - vastuut Palveluiden toteuttaminen - Asiakkaan valinnan vapaus Keskitetty palveluohjaus/ yhteinen asiakasohjaus
 • 20. Suunnitelman tarkastaminen Asiakasvastaavat / vastuutyöntekijä Suunnitelma Palvelutarpeen arvointi: voimavarat, arviot kotona/ lähellä asiakasta Yhtenäiset mittarit ja kriteerit PäätöksetKohtaaminen ja havainnointi Ei tarvita lähetettä Asiakasohjaus Asiakasohjaus Palveluissa ohjautuminen / palvelujen vertailu Palveluneuvonta 10%-20%80 - 90% PALVELU- NEUVONTA Hyvinvointipisteet / ContactCenter/ sähköiset kanavat / palveluntuottajien rekisteri Keskitetty, Yleinen Lähipalvelut, henkilökohtainen Keskitetty asiakasohjaus Anu Pihlin alkuperäiskuvaa muokannut Tuija Koivisto
 • 21. Ikäihmisten palvelukokonaisuus ja integraatio 2020 VOIMAVARALÄHTÖINEN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI; PALVELUKRITEERIT ; ASIAKASOHJAUS ASUU KOTONA 92% OMAIS- HOIDON TUKI 6-7% SÄÄNNNÖL- LINEN KOTIHOITO 13-14% YMPÄRI- VUOROKAUTI NEN HOIVA 8% Akuuttien ja pitkäaikaissairauksien hyvä hoito, toimintakyvyn ylläpitäminen Muistisairaiden ja heidän läheistensä erityinen neuvonta, ohjaus, tuki, kuntoutus, hoito Tarvitaan kansalli- nen ohjeistus Omais- hoitajien tuki Tehostettu / ymp. vrk koho Kotikuntoutus Kotisairaala Kotiutukset 7 pnä/ vko Teknologian hyödyntäminen Toiminnan- ohjaus Kiinteistöt Hankinnat Voimavaralähtöiset PAHOSUt ja työtavat, kuntouttavan hoitotyön sisältö Neuvonta, ohjaus, valistus, ehkäisevä työ, HEHKOT * ravitsemus * lääkehoito * päihteet * kaatumistapaturmien ehkäisy Matalan kynnyksen kohtaamispaikat • ”muorisotalot”´/ hyvinvointituvat Esteetön ympäristö ja asuminen Yhteisölliset asumisratkaisut Lähipalvelut • joukkoliikenne, päivittäistavarakaupat • vapaa-aika, osallistuminen, järjestöt • vapaaehtoistyö Omaehtoinen varautuminen ikääntymisen tuomiin muutoksiin; sosiaalisten suhteiden vaaliminen Toimintaohjeet, sääntökirjat, sopimukset, palvelusetelit Yli 75 - Sote Kunta Minä itse Johtaminen ja laadunhallinta Sote Omaiset Sote Riskiryhmien tunnistaminen Uudet palvelu- muodot
 • 22. Mitä muutosagenttina konkreettisesti tulen tekemään• Kutsun koolle laajan ikäihmisten palvelukokonaisuutta edustavista toimijoista koostuvan työryhmän, siinä yhteisesti sovimme kuinka Keski-Suomessa etenemme • Kierrän maakuntaa, erityisesti toivon pääseväni vuorovaikutukseen järjestöjen, vanhusneuvostojen, poliittisten päättäjien sekä vanhuspalvelujen henkilöstön ja asiakkaiden kanssa • Teen tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen sote-valmistelun etenkin palvelutuotantotyöryhmän kanssa • Autan Kukoistava kotihoito –hankkeen käynnistämisessä; ohjausryhmän ja projektinryhmän jäsenenä osaltani vastaan hankkeen tavoitteisiin pääsemisestä • Edesautan I&O kärkihankkeen toimenpidekokonaisuuksien keskitetty alueellinen asiakas- / palveluohjausmallin sekä omais- ja perhehoidon tavoitteiden etenemistä Keski-Suomessa • Vastaan Keski-Suomen osalta ”Iäkkäiden elämisen ja palvelujen yhdistäminen ja toteuttamisen seurannan” toimintasuunnitelman laatimisesta ja hyväksyttämisestä
 • 23. Tässä tahdon onnistua! ”Muutosagentin työn vaikuttavuutta arvioidaan väestön ja iäkkäiden luottamuksena ikäihmisten asumisen ja elämisen mahdollisuuksiin maakunnassa” Mutta vain yhdessä tekemällä se on mahdollista Luotan teihin!
 • 24. Kiitos Tuija Koivisto I&O muutosagentti Keski-Suomi gsm 050 4623 950 tuija.koivisto@jkl.fi