Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Vartti väestötutkimuksista(20)

Publicité

Vartti väestötutkimuksista

 1. Vartti väestötutkimuksista erikoistutkija Hannamaria Kuusio 1
 2. • Rekistereistä saa tietoa toteutuneista tapahtumista mm. palvelujen käytöstä tai työllisyydestä • Väestötutkimuksissa saadaan tietoa kokemuksista ja riskitekijöistä • Kattavin tieto yhdistämällä eri aineistoja • Mahdollisuudet kansainvälisiin vertailuihin => lähes kaikissa Euroopan maissa tehdään väestötutkimuksia 16.2.2017 2
 3. Väestötutkimusten hyödyt Tilanteen kuvaaminen Väestön oma kokemus esimerkiksi palvelujen riittävyydestä tai terveydentilasta Ilmiön yleisyys, mitkä ongelmat ovat mahdollisesti yleistymässä? Väestöryhmien mahdolliset erot tietyissä ilmiöissä Terveys- ja hyvinvointiongelmien ehkäisy ”tämän päivän riskitekijät on huomisen sairauksia” Terveys- ja sosiaalipalvelujen kehittäminen Saako juuri ne ihmiset palveluita, jotka niitä eniten tarvitsevat Mitkä palvelut toimivat hyvin, mitkä huonosti? Missä väestöryhmissä palveluita pitäisi erityisesti kohentaa? 23.5.2018 3
 4. Ulkomaista syntyperää olevien henkilöiden aikaisemmat väestötutkimukset Suomessa 23.5.2018 4
 5. FinMONIK- hankkeen esittely 23.5.2018 5
 6. Tavoite & aihealueet & kieliryhmät • Tavoite: Tuottaa alueellista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista hallinnollisena yhteistyönä ja osana TEM:in kotoutumisen seurantajärjestelmää • Aihealueet: elämänlaatu ja elinolot; osallisuus; syrjintä, turvallisuus ja kohtelu; elintavat; terveys; ympärileikkaus sekä naisille että miehille; naisten kysymykset: raskaudet ja mahdolliset raskauden keskeytykset naisille; työ- ja toimintakyky; palvelujen käyttö, koettu tarve ja kokemukset palveluista, taustakysymyksinä koulutukseen, osaamiseen ja maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. • Suomi + 17 eri kieliversiota: venäjä (N=3767); viro, eesti (N=1641); arabia (N=679); thai (N=572); englanti (N=550); kiina (N=461); vietnam (366); espanja (N=294); turkki (N=286); persia (N=284); kurdi (N=269); puola (N=261); albania (N=252); dari (N=235); somali (N=199); Ranska ja Ruotsi 16.2.2017 6
 7. 23.5.2018 MONET-seminaari/NataliaSkogberg 7 Otoskriteerit • ikä 18–64 vuotta • henkilö on syntynyt ulkomailla • kumpikaan vanhemmista ei ole syntynyt Suomessa • asunut Suomessa vähintään vuoden. Otos yhteensä 13 650
 8. 23.5.2018 8
 9. Esimerkkejä aiemmista ulkomaalaistaustaisten väestötutkimusten tuloksista 23.5.2018 9
 10. Ulkomaalaistaustaiset kokevat saavansa vaihtelevasti terveyspalveluita 23.5.2018 10 Joka neljäs ulkomaalaistaustainen sai mielestään riittämättömästi terveyskeskuslääkärin palveluita Etenkin naiset kokevat jäävänsä palveluiden ulkopuolelle Terveyskeskuslääkärin palveluita mielestään riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista
 11. Esteitä hoidon saamisessa 11 Jonotus hoitoon Liian korkeat hinnat Kielivaikeudet Epäily hoidon toimivuudesta Epätietoisuus, mistä hoitoa saa
 12. 16.2.2017 12
 13. 16.2.2017 13
Publicité