Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Viktig information om vaccinationstekniken

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par THL (20)

Publicité

Viktig information om vaccinationstekniken

 1. 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Viktig information om vaccinationstekniken: Rätt plats för injicering och val av nål, då vacinationen ges i deltamuskeln Sjukskötare Pirjo Tarkiainen 9.11.2021
 2. 2. Presentationens innehåll • Bakgrund • Överarmens anatomi • Rätt injektionssställe • Val av nål • Injicering 9.11.2021 Sjukskötare Pirjo Tarkiainen
 3. 3. • Globalt sett är deltamuskeln dvs. m.deltoideus det ställe som vanligen används då vaccin injiceras. • Härtills enbart 6,7 miljarder covid-19-vaccin, också i Finland nästan 8 miljoner • Ute på fältet finns det mera och mindre erfarna vårdare • Många vaccineras i snabb takt • Brådskan får inte påverka vaccinationens kvalitet • Det är viktigt att den som vaccinerar har tillräckligt med kunskap om vaccinationer • Det bör fästas uppmärksamhet vid introduktionen, säkerställande av kunnandet hör till högklassig vaccinationsverksamhet. • Bevis på vaccinationskunnande kan ges till en erfaren vaccinationskötare 9.11.2021 Sjukskötare Pirjo Tarkiainen Deltoideus Humerus Bakgrund Exempel på vaccination som getts för högt upp Bild: Heikki Heiskanen Bild: Pearson Education Inc.
 4. 4. • Val av rätt injektionsställe i överarmens muskel kräver kunskap om överarmens och axelns anatomi. • Om man sticker för högt upp eller för lågt ner kan man förorsaka skador: • För högt upp: Då man sticker kan nålan träffa slemsäcken, dvs. bursan, rotator cuff eller leden: • Blåmärken, smärta, lokal reaktion på fel ställe nära slemsäcken. • Begränsning av överarmens rörlighet, svaghet i extremiteten, slemsäcksinflammation (subdetoid/subacromial bursitis) och inflammationer i leden har rapporterats. • För lågt ner: nervskada 9.11.2021 Sjukskötare Pirjo Tarkiainen Deltoideus Humerus Bakgrund Ex. På vaccin som injicerats för hägt upp Bild: Heikki Heiskanen Bild: Pearson Education Inc.
 5. 5. Bakgrund • Nålen som används för injicering av vaccinet bör vara rätt i förhållande till byggnaden på axeln hos den som skall vaccineras, så att vaccinet kommer in i muskeln, sugs bra upp och uppnår den optimala effekten. • Ifall nålen är för kort: • Vaccinet hamnar i underhudsvävnaden, varav en inflammatorisk reaktion kan uppstå, irritation och till och med • Steril abcess(då det är fråga om ett vaccin som innehåller aluminiumföreningar som förstärkningsämne) • Necros i fettvävnaden under huden • Vaccinet finns på fel plats; exakt information om effekten saknas, då undersökningar bara gjorts med vaccin som injicerats i muskeln. • För lång nål: • Nålen kan träffa benet, nerver, blodkärl 9.11.2021 Sjukskötare Pirjo Tarkiainen
 6. 6. Överarmens anatomi 9.11.2021 Sjukskötare Pirjo Tarkiainen Deltoideus Humerus Kuva: Pearson Education Inc. Bild: corehealthcare Group Bild: kenhub.com Ven Artär Netv
 7. 7. Rätt injektionsställe: inte för högt upp eller för lågt ner • Deltoideus-muskeln är en triangelformad muskel. • För att hitta rätt injektionsställe i deltamuskeln, bör armen och överarmen tas helt bar. • Sök injektionsstället genom att först palpera skulderhöjden dvs. acromion. • Mät upp ca. 3(-4) fingerbredder under acromion, injektionsstället är en aning ovanför armhålan. 9.11.2021 Sjukskötare Pirjo Tarkiainen Bild: CDC
 8. 8. Rätt injektionsställe: inte för högt upp eller för lågt ner • För att gestalta injektionsstället kan också också en fiktiv triangel ritas upp på deltamuskeln • Övanför armhålan • Säkert injektionsställe i deltoideus- muskeln • Ett triangelformat område • ca. 3 (-4) fingerbredder nedanför acromion • Den andra tredjedelen av delta-muskeln • Injektionsstället är ganska litet. 9.11.2021 Sjukskötare Pirjo Tarkiainen Bild: CDC
 9. 9. Rätt injektionsställe: inte för högt upp eller för lågt ner 9.11.2021 Bild: Sari Roos • På denna bild har injektionsstället sökts genom att sätta tummen i armhålan på personen som skall vaccineras och pekfingret är lateralt i samma linje. • Långfingret i nedre kanten av acromion. Injektionsstället är mitt emellan dessa två finger och i mittlinjen. Sjukskötare Pirjo Tarkiainen Ex på vaccin som getts för högt upp Bild Heikki Heiskanen
 10. 10. Val av nål • Då val av injektionsnål görs bör nålens längd och nålens diameter dvs. Gauge tas i beaktan. Ju större G dvs. Gauge, desto tunnare är injektionsnålen. • Då vaccinet ges i delta-muskeln är injektionsnålens diameter 22- 25G. • Injektionsnålen bör vara tillräckligt lång, så att den når till muskeln. • Välj längden på nålen enligt den person som skall vaccineras: • Palpera övre armen och delta-muskeln • Bedöm tjockleken på underhudsvävnaden • Ju mera fettvävnad som den person som skall vaccineras har, desto längre nål bör användas. 9.11.2021 Sjukskötare Pirjo Tarkiainen
 11. 11. Val av nål • För en vuxen person är längden på nålen i medeltal 25mm- 38 mm • Om deltamuskeln är mycket liten, den som skall vaccineras är kakektisk, bräcklig och har just ingen underhudsvävnad: • En del av de sakkunniga rekommenderar en 16 mm lång nål, då bör huden vara utspänd när vaccinet ges, inga veck. • I detta fall kan det vara bättre att ge vaccinet i lårmuskeln. • Olika tabeller med anvisningar om val av nål • Baserar sig på vikten, BMI, kön och ålder • Det lönar sig inte att stirra för mycket på dessa tabeller, utan storleken på axeln bör bedömas. • Stanna varje gång upp när du väljer nål • Se och palpera! 9.11.2021 Sjukskötare Pirjo Tarkiainen
 12. 12. Injektionssteknik 9.11.2021 Sjukskötare Pirjo Tarkiainen Bild: THL • Lyft försiktigt upp deltamuskeln. Om det finns mycket fettvävnad på muskeln, spänn då ut huden med hjälp av tummen och pekfingret. • Stick nålen snabbt igenom huden i 90 graders vinkel. Stick nålen tillräckligt djupt in i muskeln. • Stöd sprutan med andra handen så att den hålls på plats under den tid vaccinet ges. • Spruta långsamt in vaccinet i muskeln. hud underhud svävnad muskel
 13. 13. Länkar för mera information • https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/information-om- vaccinationer/informationspaket-for-vaccinatoren • https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/information-om- vaccinationer/pavisning-av-vaccinationskompetens/vad-bor-vaccinatoren-kunna- • https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/information-om- vaccinationer/vaccinationsprocessen/vaccinationsteknik Vi sätter till information och gör preciseringar i Vaccinationsprocessen- avsnittet bl.a. då det gäller sidorna om vaccinationsteknik och val av injektionsställe sidorna. 9.11.2021 Överläkare Ulpu Elonsalo
 14. 14. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tack! Sjukskötare Pirjo Tarkiainen 9.11.2021

×