Strategia TIM 2022

TIM SA
TIM SATIM SA
Strategia TIM 2022
Strategia 2019-2021
Strategia średnioterminowa TIM S.A. na lata 2019 - 2021
Budowa wartości dla akcjonariuszy:
wzrost przychodów > 1 mld zł, oraz
rentowności EBITDA > 3,6% do 2021 r.
E-commerce / IT
Stabilne finansowanie oraz wzrost rentowności
HR/kultura organizacyjna
Zaawansowana analityka biznesowa
Logistyka
Optymalizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów
Efektywność, zwinność i bezpieczeństwo
1. Zwiększenie udziału w rynku
2. Zwiększenie efektywności i rentowności
3. Wzrost świadomości marki TIM
1. Dropshipping
2. Handel w modelu B2B2C
3. Marketplace
Handel materiałami elektrotechnicznymi
w modelu hybrydy
Alternatywne modele handlu
materiałami technicznymi
Cel: Średnioroczny wzrost przychodów
+5% powyżej inflacji
Cel: do 2021 powyżej 10% obrotu generowanego za
pośrednictwem modeli alternatywnych
Realizacja strategii średnioterminowej TIM S.A. na lata 2019-2021
Rok 2021:
Przychody ze sprzedaży 1,25 mld zł,
rentowności EBITDA 8,7%
SPRZEDAŻ
• Wzrost przychodów ze sprzedaży z
753 mln do 1,25 mld zł, na pracownika z
5,2 mln do 8,3mln zł dzięki obsłużeniu
ponad 50 tys. klientów rocznie.
• Specjalizacja: Przemysł i Efektywność
Energetyczna.
• Sprzedaż w Alternatywnych Kanałach
sprzedaży to blisko 9%.
• Liczba spersonalizowanych kontaktów z
klientami: blisko 250 tys. (zadania w
CRM).
HR / FINANSE
• eNPS – 41 pkt
• Optymalizacja procesów, automatyzacja, robotyzacja,
• Obniżenie udziału kosztów operacyjnych w przychodach o 2,5 pp.
• W okresie obowiązywania strategii TIM wypłacił ponad 93 mln zł
dywidendy,
• Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy: 574%.
MARKETING
• Wzrost widoczności TIM.pl (top10
+40%, udział SEO w sprzedaży 31%).
• Skuteczność pozyskiwania ruchu i
sprzedaży przy utrzymaniu budżetu
(przychody +65%, UU +41%).
• Mechanizmy personalizacji
wspierające pozyskiwanie i retencję
klientów.
• Społeczność Łączy nas napięcie - 6300
zarejestrowanych / 1600 pytań / 12 000
odpowiedzi.
TECHNOLOGIA
• Nakłady: 15 mln PLN.
• Rozwój strategicznych kompetencji IT
wewnątrz organizacji.
• Udoskonalenie ekosystemu e-
commerce i IT
• Digitalizacja i automatyzacja
procesów sprzedażowych.
ZAKUPY / LOGISTYKA
• System podnoszenia jakości we współpracy z dostawcami.
• Automatyzacja i robotyzacja procesów zakupowych – wzrost udziału
zamówień obsłużonych automatycznie z 50% na 84%.
• Dynamiczne skalowanie logistyki – zapas towarów na magazynie
większy o 48%, skala operacji przyjęcia towaru o 164%.
• Ponad 1 mln wysyłek zrealizowanych w 2021 / (97% dostaw w 24h).
Strategia TIM 2022
Kontekst rynkowy
[[
europejskich firm działających w B2B spodziewa się
co najmniej stabilnego wzrostu sprzedaży w 20222
76%
pokolenia Z w USA
używa telefonów
komórkowych do
składania zamówień
w e-commerce B2B2
80%
(e)(m)commerce B2B długoterminowym czynnikiem wzrostu
B2B – w perspektywie 5 do 10 lat strony internetowe dedykowane dla użytkownika B2C i dla użytkownika B2B będą trudne do rozróżnienia.2
Prognoza obrotów e-commerce B2B w Europie (w mld USD)2
1 159
1 333
1 506
1 670
1 817
2021 2022 2023 2024 2025
+11,9%
użytkowników
na świecie korzysta
z internetu przez
komórki2
92%
dziennie użytkownicy
w Polsce spędzają średnio
w internecie na smartfonie.
Na świecie są to
3 godz. 43 min1
2 godz. 58 min
Polaków każdego
tygodnia kupuje coś
online przez smartfon1
30,6%
Źródła: (1) Digital 2022. Global overview report, (2) www.digitalcommerce360.com
Kontekst organizacyjny TIM-u
> 170 inicjatyw
w Banku Pomysłów
78% pracowników
ma pozytywne nastawienie
do zmian
eNPS
(wskaźnik polecenia pracodawcy)
41 pkt
SZACUNEK
UCZCIWOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
WSPÓŁPRACA
ZAUFANIE
ROZWÓJ
8
Dostarczamy
elektrotechnikę
profesjonalistom
Strategia TIM | 2022
ROZWÓJ E-COMMERCE B2B
E-commerce B2B
pozwala zaoszczędzić
cenny czas
profesjonalistów
Wygodny dostęp do pełnej oferty
24/7 i możliwość odbioru zamówień
w dowolnym miejscu sprawiają,
że coraz więcej firm zaopatruje się
przez e-commerce.
KIM JESTEŚMY
TIM.PL to platforma
internetowa dla
profesjonalistów
Jesteśmy liderem
dystrybucji
elektrotechniki
KIM JESTEŚMY
Zaopatrujemy profesjonalistów we
wszystko, czego potrzebują – zawsze
na czas, zawsze w dobrych cenach.
Ułatwiać pracę
profesjonalistom
MISJA
Zachwycać
wygodą zakupów,
być najlepszym
dostawcą zajętych
profesjonalistów
NASZA AMBICJA
„W TIM łatwo zamawiasz,
krótko czekasz i zawsze
dostajesz wszystko, czego
potrzebujesz: produkt,
pomoc i wiedzę”.
PROPOZYCJA WARTOŚCI
01
Centrum
elektrotechniki
02
Zakupy w TIM
to przyjemność
Nasza strategia:
03
Zawsze
pod ręką
04
TIM to
team
Centrum
elektrotechniki
01
TIM.PL ma najszerszą ofertę dostępną
od ręki, w atrakcyjnych cenach
75 tys. produktów dostępnych w 24h - do siedziby,
na budowę, do paczkomatu, na wybrany termin.
01 | CENTRUM ELEKTROTECHNIKI
Znamy się na elektrotechnice.
TIM.PL jest platformą wymiany specjalistycznej wiedzy,
#Łączy nas napięcie to największa społeczność profesjonalistów.
01 | CENTRUM ELEKTROTECHNIKI
TIM jest miejscem odkrywania nowych trendów
i głównym miejscem premier rynkowych.
Produkty prezentowane są czytelnie i atrakcyjnie,
wraz z użyteczną wiedzą.
01 | CENTRUM ELEKTROTECHNIKI
Zakupy w TIM.PL
to przyjemność
02
Znamy się
Coraz lepiej i lepiej poznajemy potrzeby
każdego z kilkudziesięciu tysięcy naszych klientów.
TIM.PL rozpoznaje je i podpowiada to, czego akurat
potrzebują, a nie zajmuje uwagi tym co nieistotne.
Dzięki temu oszczędzamy czas profesjonalistów
i pomagamy im skupić się na tym co ważne.
02 | ZAKUPY W TIM.PL TO PRZYJEMNOŚĆ
02 | ZAKUPY W TIM.PL TO PRZYJEMNOŚĆ
Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz
na współpracy. Każdy z klientów TIM.PL
ma indywidualne ceny.
Zawsze
pod ręką
03
• Ułatwia, przypomina,
podpowiada, wyręcza.
• Porządkuje zamówienia
i rozliczenia, ułatwia
kontrolowanie projektów.
• Zachęca do składania
zamówień
z wyprzedzeniem tak,
aby materiały dotarły
w odpowiednim momencie.
03 | ZAWSZE POD RĘKĄ
TIM to inteligentny
asystent
TIM to team
04
Jesteśmy nieustająco
start-upem, działamy
w kulturze innowacji
04 | TIM TO TEAM
Ludzie są najważniejsi
Każdy pracownik ma wpływ na rozwój TIM-u
04 | TIM TO TEAM
Zawsze gramy zespołowo
04 | TIM TO TEAM
04 | TIM TO TEAM
Pomagamy
zespołowo
Jesteśmy odpowiedzialni
społecznie, angażujemy
się w życie lokalnych
społeczności.
„W TIM łatwo zamawiasz, krótko
czekasz i zawsze dostajesz wszystko,
czego potrzebujesz:
produkt, pomoc i wiedzę”.
NASZA STRATEGIA:
1. Przychody ze
sprzedaży TIM S.A.
> 3 mld zł
2. EBITDA TIM S.A.
> 250 mln zł
CELE FINANSOWE DO 2026 ROKU
Wiedza
specjalistyczna -
zawsze pod ręką,
zawsze
w przystępny
sposób.
Rich content.
Łączy nas
napięcie –
społeczność
profesjonalistów
Personalizacja
i rozwój obszaru
marketing
automation
Nowa
architektura
ekosystemu
(e)commerce
Redefinicja
mobilności
Rozwój portfolio
usług dla
klientów
Rozwój firmy i osobisty.
Sprawczość i współtworzenie
przyszłości
TIM pro 2022.
Odpowiedzialnie,
zespołowo, lokalnie
Strategia TIM 2022
Zapoznanie się z treścią niniejszej Prezentacji („Prezentacja”) lub udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub omawiana uznaje się za akceptację treści
poniższego zastrzeżenia prawnego.
Prezentacja została przygotowana przez TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TIM” lub "Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych. Ani Prezentacja, ani jakakolwiek kopia Prezentacji
nie może być́ powielana, rozpowszechniana ani przekazywana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody Spółki.
Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej bądź informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną. Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej
ani całościowej analizy finansowej lub handlowej TIM ani Grupy Kapitałowej TIM („Grupa TIM”), jak również̇ nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób.
Spółka przygotowała Prezentację z należytą̨ starannością̨, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub uogólnienia. Dlatego zaleca się
̨ , aby każda osoba zamierzająca podjąć́
decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub jej spółki zależne opierała się̨ na informacjach ujawnionych w raportach Spółki,
sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek
papierów wartościowych bądź́ instrumentów lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym.
Prezentacja oraz zawarte na niej obiekty graficzne, informacje, dane oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie stwierdzenia nie mogą
być odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników Grupy TIM lub spółek Grupy TIM. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych
wyników TIM i Grupy TIM.
Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią̨ gwarancji czy zapewnienia,
że takie zostaną̨ osiągnięte w przyszłości. Informacje przekazywane przez przedstawicieli Spółki są̨ oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach przedstawicieli Spółki i są̨ zależne
od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez Spółkę będą̨ w sposób istotny różnić́ się̨ od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród
tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę.
TIM, spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą̨ żadnej
odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z wykorzystania Prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią̨ zobowiązania ze strony Grupy
TIM, Spółki jej przedstawicieli, akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób. Dane statystyczne lub informacje dotyczące rynku na którym działa
Spółka, Grupa TIM lub spółki należące do Grupy TIM, wykorzystane w niniejszej prezentacji zostały pozyskane ze źródeł publicznych lub wskazanych w treści Prezentacji i nie zostały
poddane dodatkowej lub niezależnej weryfikacji.
Grupa TIM i spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób
nie są zobowiązani do przekazywania odbiorcom Prezentacji bądź do wiadomości publicznej dodatkowych informacji, jak również aktualizowania jej treści.
Prezentacja podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zastrzeżenia prawne
1 sur 42

Recommandé

แผน Imc par
แผน Imcแผน Imc
แผน ImcAoraiir Chii Chii
17.8K vues22 diapositives
การกำหนดวัตถุประสงค์และงบประมาณการส่งเสริมการตลาด (Ch.6) par
การกำหนดวัตถุประสงค์และงบประมาณการส่งเสริมการตลาด (Ch.6)การกำหนดวัตถุประสงค์และงบประมาณการส่งเสริมการตลาด (Ch.6)
การกำหนดวัตถุประสงค์และงบประมาณการส่งเสริมการตลาด (Ch.6)Mahasarakham Business School, Mahasarakham University
43.4K vues38 diapositives
บทที่ 1 ความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ par
บทที่ 1 ความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศบทที่ 1 ความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 1 ความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศKanitta_p
2.9K vues15 diapositives
Presentation ตลาดชาเขียว par
Presentation ตลาดชาเขียวPresentation ตลาดชาเขียว
Presentation ตลาดชาเขียวpurithem
123.7K vues70 diapositives
Sberbank developmentstrategyfor2014 2018 par
Sberbank developmentstrategyfor2014 2018Sberbank developmentstrategyfor2014 2018
Sberbank developmentstrategyfor2014 2018Gyuzel Gubeydullina
34.2K vues128 diapositives
เถ้าแก่น้อย บ่าย par
เถ้าแก่น้อย บ่ายเถ้าแก่น้อย บ่าย
เถ้าแก่น้อย บ่ายsutaphat neamhom
6.5K vues48 diapositives

Contenu connexe

Tendances

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship management par
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship managementการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship management
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship managementUtai Sukviwatsirikul
4.7K vues6 diapositives
Partial least square path modeling with adanco par
Partial least square path modeling with adancoPartial least square path modeling with adanco
Partial least square path modeling with adancoTeetut Tresirichod
1.7K vues93 diapositives
ม.2 ภาคเรียนที่ 1 par
ม.2 ภาคเรียนที่ 1ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1นายสมหมาย ฉิมมาลี
29.5K vues135 diapositives
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย... par
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...ธิติพล เทียมจันทร์
1.5K vues52 diapositives
ตรรก และ เหตุผลวิบัติ par
ตรรก และ เหตุผลวิบัติตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติMuttakeen Che-leah
5.6K vues50 diapositives
MGT3102 RU par
MGT3102 RUMGT3102 RU
MGT3102 RUChenchira Chaengson
11.8K vues56 diapositives

Tendances(20)

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship management par Utai Sukviwatsirikul
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship managementการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship management
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า customer relationship management
Partial least square path modeling with adanco par Teetut Tresirichod
Partial least square path modeling with adancoPartial least square path modeling with adanco
Partial least square path modeling with adanco
Teetut Tresirichod1.7K vues
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย... par ธิติพล เทียมจันทร์
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทีย...
ตรรก และ เหตุผลวิบัติ par Muttakeen Che-leah
ตรรก และ เหตุผลวิบัติตรรก และ เหตุผลวิบัติ
ตรรก และ เหตุผลวิบัติ
Muttakeen Che-leah5.6K vues
ค่าเป้าหมาย2565.pdf par chartthai
ค่าเป้าหมาย2565.pdfค่าเป้าหมาย2565.pdf
ค่าเป้าหมาย2565.pdf
chartthai1.4K vues
แนวข้อสอบกรมสรรพากร (แนวข้อสอบเ่ก่า) ชุดที่ 2 แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า par ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบกรมสรรพากร (แนวข้อสอบเ่ก่า) ชุดที่ 2 แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้าแนวข้อสอบกรมสรรพากร (แนวข้อสอบเ่ก่า) ชุดที่ 2 แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า
แนวข้อสอบกรมสรรพากร (แนวข้อสอบเ่ก่า) ชุดที่ 2 แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า
รายงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) par Love Plukkie Zaa
รายงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)รายงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
รายงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Love Plukkie Zaa55K vues
11 การแก้ระยะโซ่หรือเทป par Nut Seraphim
11 การแก้ระยะโซ่หรือเทป11 การแก้ระยะโซ่หรือเทป
11 การแก้ระยะโซ่หรือเทป
Nut Seraphim2.9K vues
ปรัชญาการศึกษา Philosophy of Education par Weerachat Martluplao
ปรัชญาการศึกษา Philosophy of Education ปรัชญาการศึกษา Philosophy of Education
ปรัชญาการศึกษา Philosophy of Education
แนวข้อสอบกรมสรรพากร (แนวข้อสอบเ่ก่า) ชุดที่ 1 แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า par ประพันธ์ เวารัมย์
แนวข้อสอบกรมสรรพากร (แนวข้อสอบเ่ก่า) ชุดที่ 1 แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้าแนวข้อสอบกรมสรรพากร (แนวข้อสอบเ่ก่า) ชุดที่ 1 แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า
แนวข้อสอบกรมสรรพากร (แนวข้อสอบเ่ก่า) ชุดที่ 1 แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า
แผนธุรกิจ Business Plan par innoobecgoth
แผนธุรกิจ Business Planแผนธุรกิจ Business Plan
แผนธุรกิจ Business Plan
innoobecgoth29.4K vues
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านBakery par Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านBakeryตัวอย่างแผนธุรกิจร้านBakery
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านBakery
Nattakorn Sunkdon214.2K vues

Similaire à Strategia TIM 2022

PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP par
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP Agnieszka Grodoń
2.1K vues29 diapositives
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat par
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich tematTrendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich tematConversion
505 vues21 diapositives
Kupuj wartosc a nie transakcje par
Kupuj wartosc a nie transakcjeKupuj wartosc a nie transakcje
Kupuj wartosc a nie transakcjeŁukasz Dziekan
269 vues16 diapositives
Clv Kogo pozyskujesz klienta czy jego transakcje par
Clv Kogo pozyskujesz klienta czy jego transakcjeClv Kogo pozyskujesz klienta czy jego transakcje
Clv Kogo pozyskujesz klienta czy jego transakcjeMichal Kreczmar
3.4K vues16 diapositives
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową par
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrowąCIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrowąDeloitte Polska
771 vues28 diapositives
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021 par
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021 Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021 InterCars
2.1K vues26 diapositives

Similaire à Strategia TIM 2022(20)

Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat par Conversion
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich tematTrendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
Conversion505 vues
Clv Kogo pozyskujesz klienta czy jego transakcje par Michal Kreczmar
Clv Kogo pozyskujesz klienta czy jego transakcjeClv Kogo pozyskujesz klienta czy jego transakcje
Clv Kogo pozyskujesz klienta czy jego transakcje
Michal Kreczmar3.4K vues
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową par Deloitte Polska
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrowąCIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
Deloitte Polska771 vues
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021 par InterCars
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021 Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021
InterCars2.1K vues
Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021 par InterCars
Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021
Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021
InterCars49 vues
Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021 par InterCars
Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021
Podsumowanie wyników finansowych - 1Q2021
InterCars2.6K vues
Jan Pieczykolan, Asseco par Ewa Stepien
Jan Pieczykolan, AssecoJan Pieczykolan, Asseco
Jan Pieczykolan, Asseco
Ewa Stepien843 vues
Raport niefinansowy 2021 par InterCars
Raport niefinansowy 2021Raport niefinansowy 2021
Raport niefinansowy 2021
InterCars1.9K vues
Raport OC&C Strategy Consultants: Ocena efektów planowanego podatku od handlu... par OCCStrategyConsultantsPL
Raport OC&C Strategy Consultants: Ocena efektów planowanego podatku od handlu...Raport OC&C Strategy Consultants: Ocena efektów planowanego podatku od handlu...
Raport OC&C Strategy Consultants: Ocena efektów planowanego podatku od handlu...
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021 par InterCars
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021
Podsumowanie wyników finansowych - 1H2021
InterCars2.3K vues
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.) par Łukasz Konopko
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)
Prezentacja inwestorska Grupy TenderHut SA (19.07.2021 r.)
Łukasz Konopko1.4K vues
Codec Polska - nasza krótka prezentacja par Cogit
Codec Polska - nasza krótka prezentacjaCodec Polska - nasza krótka prezentacja
Codec Polska - nasza krótka prezentacja
Cogit81 vues
Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020 par Agnieszka Grodoń
Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020
Digitree Group S.A. działalność i wyniki 3Q2020
Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow" par ControllingSystems.pl
Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow"Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow"
Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow"
Razem tworzymy, wspieramy, dostarczamy par InterCars
Razem tworzymy, wspieramy, dostarczamyRazem tworzymy, wspieramy, dostarczamy
Razem tworzymy, wspieramy, dostarczamy
InterCars2.7K vues
Strategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo Informacji par MagorzataMazur6
Strategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo InformacjiStrategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo Informacji
Strategia IT Security Partners - Bezpieczeństwo Informacji
MagorzataMazur62K vues
Podsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM par TIM SA
Podsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie 3 kwartałów 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
TIM SA375 vues
Czym charakteryzuje się nowoczesny system CMS na przykładzie CMS Squiz Matrix? par Squiz Poland
Czym charakteryzuje się nowoczesny system CMS na przykładzie CMS Squiz Matrix?Czym charakteryzuje się nowoczesny system CMS na przykładzie CMS Squiz Matrix?
Czym charakteryzuje się nowoczesny system CMS na przykładzie CMS Squiz Matrix?
Squiz Poland479 vues

Plus de TIM SA

Results Summary for the 3rd quarter of 2023 par
Results Summary for the 3rd quarter of 2023Results Summary for the 3rd quarter of 2023
Results Summary for the 3rd quarter of 2023TIM SA
3 vues17 diapositives
Results summary for the first 6 months of 2023 par
Results summary for the first 6 months of 2023Results summary for the first 6 months of 2023
Results summary for the first 6 months of 2023TIM SA
3 vues18 diapositives
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r. par
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.TIM SA
133 vues14 diapositives
Results summary 1st quarter of 2023 par
Results summary 1st quarter of 2023Results summary 1st quarter of 2023
Results summary 1st quarter of 2023TIM SA
7 vues18 diapositives
Yearly results of the TIM Group for 2022 par
Yearly results of the TIM Group for 2022Yearly results of the TIM Group for 2022
Yearly results of the TIM Group for 2022TIM SA
55 vues32 diapositives
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group par
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupSummary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupTIM SA
11 vues19 diapositives

Plus de TIM SA(20)

Results Summary for the 3rd quarter of 2023 par TIM SA
Results Summary for the 3rd quarter of 2023Results Summary for the 3rd quarter of 2023
Results Summary for the 3rd quarter of 2023
TIM SA3 vues
Results summary for the first 6 months of 2023 par TIM SA
Results summary for the first 6 months of 2023Results summary for the first 6 months of 2023
Results summary for the first 6 months of 2023
TIM SA3 vues
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r. par TIM SA
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.
Podsumowanie wyników TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r.
TIM SA133 vues
Results summary 1st quarter of 2023 par TIM SA
Results summary 1st quarter of 2023Results summary 1st quarter of 2023
Results summary 1st quarter of 2023
TIM SA7 vues
Yearly results of the TIM Group for 2022 par TIM SA
Yearly results of the TIM Group for 2022Yearly results of the TIM Group for 2022
Yearly results of the TIM Group for 2022
TIM SA55 vues
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group par TIM SA
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupSummary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
TIM SA11 vues
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group par TIM SA
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital GroupSummary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
Summary of the first half of 2022 at TIM SA and the TIM Capital Group
TIM SA14 vues
TIM SA Strategy 2022 par TIM SA
TIM SA Strategy 2022TIM SA Strategy 2022
TIM SA Strategy 2022
TIM SA45 vues
Results of the TIM Group Q1 2022 par TIM SA
Results of the TIM Group Q1 2022Results of the TIM Group Q1 2022
Results of the TIM Group Q1 2022
TIM SA40 vues
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM par TIM SA
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2022 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
TIM SA311 vues
Results of the TIM Group 1H 2021 par TIM SA
Results of the TIM Group 1H 2021Results of the TIM Group 1H 2021
Results of the TIM Group 1H 2021
TIM SA45 vues
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021 par TIM SA
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
TIM SA628 vues
Summary of results for 3rd quarter 2021 par TIM SA
Summary of results for 3rd quarter 2021Summary of results for 3rd quarter 2021
Summary of results for 3rd quarter 2021
TIM SA229 vues
Podsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM par TIM SA
Podsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie 3 kwartałów 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
TIM SA360 vues
Podsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM par TIM SA
Podsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I półrocza 2021 r. w Grupie Kapitałowej TIM
TIM SA420 vues
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM par TIM SA
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIMPodsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
Podsumowanie I kwartału 2021 r. w TIM SA i Grupie Kapitałowej TIM
TIM SA275 vues
TIM SA - podsumowanie roku 2020 par TIM SA
TIM SA - podsumowanie roku 2020TIM SA - podsumowanie roku 2020
TIM SA - podsumowanie roku 2020
TIM SA345 vues
Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide... par TIM SA
Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...
Polityka dywidendowa TIM na lata 2021-2023 oraz rekomendacja dotycząca dywide...
TIM SA1K vues
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r. par TIM SA
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.
TIM SA - podsumowanie 3 kwartałów 2020 r.
TIM SA298 vues
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2020 r. par TIM SA
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2020 r.TIM SA - podsumowanie I półrocza 2020 r.
TIM SA - podsumowanie I półrocza 2020 r.
TIM SA1.5K vues

Strategia TIM 2022

 • 3. Strategia średnioterminowa TIM S.A. na lata 2019 - 2021 Budowa wartości dla akcjonariuszy: wzrost przychodów > 1 mld zł, oraz rentowności EBITDA > 3,6% do 2021 r. E-commerce / IT Stabilne finansowanie oraz wzrost rentowności HR/kultura organizacyjna Zaawansowana analityka biznesowa Logistyka Optymalizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów Efektywność, zwinność i bezpieczeństwo 1. Zwiększenie udziału w rynku 2. Zwiększenie efektywności i rentowności 3. Wzrost świadomości marki TIM 1. Dropshipping 2. Handel w modelu B2B2C 3. Marketplace Handel materiałami elektrotechnicznymi w modelu hybrydy Alternatywne modele handlu materiałami technicznymi Cel: Średnioroczny wzrost przychodów +5% powyżej inflacji Cel: do 2021 powyżej 10% obrotu generowanego za pośrednictwem modeli alternatywnych
 • 4. Realizacja strategii średnioterminowej TIM S.A. na lata 2019-2021 Rok 2021: Przychody ze sprzedaży 1,25 mld zł, rentowności EBITDA 8,7% SPRZEDAŻ • Wzrost przychodów ze sprzedaży z 753 mln do 1,25 mld zł, na pracownika z 5,2 mln do 8,3mln zł dzięki obsłużeniu ponad 50 tys. klientów rocznie. • Specjalizacja: Przemysł i Efektywność Energetyczna. • Sprzedaż w Alternatywnych Kanałach sprzedaży to blisko 9%. • Liczba spersonalizowanych kontaktów z klientami: blisko 250 tys. (zadania w CRM). HR / FINANSE • eNPS – 41 pkt • Optymalizacja procesów, automatyzacja, robotyzacja, • Obniżenie udziału kosztów operacyjnych w przychodach o 2,5 pp. • W okresie obowiązywania strategii TIM wypłacił ponad 93 mln zł dywidendy, • Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy: 574%. MARKETING • Wzrost widoczności TIM.pl (top10 +40%, udział SEO w sprzedaży 31%). • Skuteczność pozyskiwania ruchu i sprzedaży przy utrzymaniu budżetu (przychody +65%, UU +41%). • Mechanizmy personalizacji wspierające pozyskiwanie i retencję klientów. • Społeczność Łączy nas napięcie - 6300 zarejestrowanych / 1600 pytań / 12 000 odpowiedzi. TECHNOLOGIA • Nakłady: 15 mln PLN. • Rozwój strategicznych kompetencji IT wewnątrz organizacji. • Udoskonalenie ekosystemu e- commerce i IT • Digitalizacja i automatyzacja procesów sprzedażowych. ZAKUPY / LOGISTYKA • System podnoszenia jakości we współpracy z dostawcami. • Automatyzacja i robotyzacja procesów zakupowych – wzrost udziału zamówień obsłużonych automatycznie z 50% na 84%. • Dynamiczne skalowanie logistyki – zapas towarów na magazynie większy o 48%, skala operacji przyjęcia towaru o 164%. • Ponad 1 mln wysyłek zrealizowanych w 2021 / (97% dostaw w 24h).
 • 6. Kontekst rynkowy [[ europejskich firm działających w B2B spodziewa się co najmniej stabilnego wzrostu sprzedaży w 20222 76% pokolenia Z w USA używa telefonów komórkowych do składania zamówień w e-commerce B2B2 80% (e)(m)commerce B2B długoterminowym czynnikiem wzrostu B2B – w perspektywie 5 do 10 lat strony internetowe dedykowane dla użytkownika B2C i dla użytkownika B2B będą trudne do rozróżnienia.2 Prognoza obrotów e-commerce B2B w Europie (w mld USD)2 1 159 1 333 1 506 1 670 1 817 2021 2022 2023 2024 2025 +11,9% użytkowników na świecie korzysta z internetu przez komórki2 92% dziennie użytkownicy w Polsce spędzają średnio w internecie na smartfonie. Na świecie są to 3 godz. 43 min1 2 godz. 58 min Polaków każdego tygodnia kupuje coś online przez smartfon1 30,6% Źródła: (1) Digital 2022. Global overview report, (2) www.digitalcommerce360.com
 • 7. Kontekst organizacyjny TIM-u > 170 inicjatyw w Banku Pomysłów 78% pracowników ma pozytywne nastawienie do zmian eNPS (wskaźnik polecenia pracodawcy) 41 pkt SZACUNEK UCZCIWOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓŁPRACA ZAUFANIE ROZWÓJ
 • 8. 8
 • 10. ROZWÓJ E-COMMERCE B2B E-commerce B2B pozwala zaoszczędzić cenny czas profesjonalistów Wygodny dostęp do pełnej oferty 24/7 i możliwość odbioru zamówień w dowolnym miejscu sprawiają, że coraz więcej firm zaopatruje się przez e-commerce.
 • 11. KIM JESTEŚMY TIM.PL to platforma internetowa dla profesjonalistów
 • 13. Zaopatrujemy profesjonalistów we wszystko, czego potrzebują – zawsze na czas, zawsze w dobrych cenach. Ułatwiać pracę profesjonalistom MISJA
 • 14. Zachwycać wygodą zakupów, być najlepszym dostawcą zajętych profesjonalistów NASZA AMBICJA
 • 15. „W TIM łatwo zamawiasz, krótko czekasz i zawsze dostajesz wszystko, czego potrzebujesz: produkt, pomoc i wiedzę”. PROPOZYCJA WARTOŚCI
 • 16. 01 Centrum elektrotechniki 02 Zakupy w TIM to przyjemność Nasza strategia: 03 Zawsze pod ręką 04 TIM to team
 • 18. TIM.PL ma najszerszą ofertę dostępną od ręki, w atrakcyjnych cenach 75 tys. produktów dostępnych w 24h - do siedziby, na budowę, do paczkomatu, na wybrany termin. 01 | CENTRUM ELEKTROTECHNIKI
 • 19. Znamy się na elektrotechnice. TIM.PL jest platformą wymiany specjalistycznej wiedzy, #Łączy nas napięcie to największa społeczność profesjonalistów. 01 | CENTRUM ELEKTROTECHNIKI
 • 20. TIM jest miejscem odkrywania nowych trendów i głównym miejscem premier rynkowych. Produkty prezentowane są czytelnie i atrakcyjnie, wraz z użyteczną wiedzą. 01 | CENTRUM ELEKTROTECHNIKI
 • 21. Zakupy w TIM.PL to przyjemność 02
 • 22. Znamy się Coraz lepiej i lepiej poznajemy potrzeby każdego z kilkudziesięciu tysięcy naszych klientów. TIM.PL rozpoznaje je i podpowiada to, czego akurat potrzebują, a nie zajmuje uwagi tym co nieistotne. Dzięki temu oszczędzamy czas profesjonalistów i pomagamy im skupić się na tym co ważne. 02 | ZAKUPY W TIM.PL TO PRZYJEMNOŚĆ
 • 23. 02 | ZAKUPY W TIM.PL TO PRZYJEMNOŚĆ Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz na współpracy. Każdy z klientów TIM.PL ma indywidualne ceny.
 • 25. • Ułatwia, przypomina, podpowiada, wyręcza. • Porządkuje zamówienia i rozliczenia, ułatwia kontrolowanie projektów. • Zachęca do składania zamówień z wyprzedzeniem tak, aby materiały dotarły w odpowiednim momencie. 03 | ZAWSZE POD RĘKĄ TIM to inteligentny asystent
 • 27. Jesteśmy nieustająco start-upem, działamy w kulturze innowacji 04 | TIM TO TEAM
 • 28. Ludzie są najważniejsi Każdy pracownik ma wpływ na rozwój TIM-u 04 | TIM TO TEAM
 • 29. Zawsze gramy zespołowo 04 | TIM TO TEAM
 • 30. 04 | TIM TO TEAM Pomagamy zespołowo Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, angażujemy się w życie lokalnych społeczności.
 • 31. „W TIM łatwo zamawiasz, krótko czekasz i zawsze dostajesz wszystko, czego potrzebujesz: produkt, pomoc i wiedzę”. NASZA STRATEGIA:
 • 32. 1. Przychody ze sprzedaży TIM S.A. > 3 mld zł 2. EBITDA TIM S.A. > 250 mln zł CELE FINANSOWE DO 2026 ROKU
 • 33. Wiedza specjalistyczna - zawsze pod ręką, zawsze w przystępny sposób. Rich content.
 • 39. Rozwój firmy i osobisty. Sprawczość i współtworzenie przyszłości
 • 42. Zapoznanie się z treścią niniejszej Prezentacji („Prezentacja”) lub udział w spotkaniu, na którym Prezentacja jest przedstawiana lub omawiana uznaje się za akceptację treści poniższego zastrzeżenia prawnego. Prezentacja została przygotowana przez TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TIM” lub "Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych. Ani Prezentacja, ani jakakolwiek kopia Prezentacji nie może być́ powielana, rozpowszechniana ani przekazywana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody Spółki. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej bądź informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną. Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej TIM ani Grupy Kapitałowej TIM („Grupa TIM”), jak również̇ nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Spółka przygotowała Prezentację z należytą̨ starannością̨, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub uogólnienia. Dlatego zaleca się ̨ , aby każda osoba zamierzająca podjąć́ decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub jej spółki zależne opierała się̨ na informacjach ujawnionych w raportach Spółki, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź́ instrumentów lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Prezentacja oraz zawarte na niej obiekty graficzne, informacje, dane oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie stwierdzenia nie mogą być odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników Grupy TIM lub spółek Grupy TIM. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych wyników TIM i Grupy TIM. Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią̨ gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną̨ osiągnięte w przyszłości. Informacje przekazywane przez przedstawicieli Spółki są̨ oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach przedstawicieli Spółki i są̨ zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez Spółkę będą̨ w sposób istotny różnić́ się̨ od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę. TIM, spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą̨ żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z wykorzystania Prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią̨ zobowiązania ze strony Grupy TIM, Spółki jej przedstawicieli, akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób. Dane statystyczne lub informacje dotyczące rynku na którym działa Spółka, Grupa TIM lub spółki należące do Grupy TIM, wykorzystane w niniejszej prezentacji zostały pozyskane ze źródeł publicznych lub wskazanych w treści Prezentacji i nie zostały poddane dodatkowej lub niezależnej weryfikacji. Grupa TIM i spółki należące do Grupy TIM, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób nie są zobowiązani do przekazywania odbiorcom Prezentacji bądź do wiadomości publicznej dodatkowych informacji, jak również aktualizowania jej treści. Prezentacja podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zastrzeżenia prawne