Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Privacy en social media

523 vues

Publié le

Privacybeleving bij social media – Wouter Steijn (Universiteit van Tilburg) en Tim de Beer (TNS NIPO)

Er wordt vaak geroepen dat jongeren niet meer om privacy geven. Door hun exhibitionisme op sites als Facebook lopen ze groot risico voor hackende fraudeurs, andere criminelen en inlichtingendiensten, zo luidt vaak de argumentatie. Maar klopt deze aanname wel?
In dit onderzoek – dat vooral óver social media gaat – keken de Universiteit van Tilburg en TNS NIPO naar verschillende manieren en voorkeuren om jezelf op sociale netwerk sites te beschermen tegen diverse privacy bedreigingen. Hoeveel is privacy hen eigenlijk waard? Verschillen jongeren en ouderen
daadwerkelijk in wat voor privacy bescherming ze belangrijk vinden?

 • Hi! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! 👉 http://bit.ly/rexumtop
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Privacy en social media

 1. 1. Het toekennen van waarde aanverschillende aspecten vanprivacy beschermingWouter Martinus Petrus Steijn11-06-2013
 2. 2. Introductie• SNS zijn populair, vooral onder jongeren.• Tegelijkertijd zijn er ook veel privacy zorgen.• Privacy is een breed concept met verschillendeaspecten.• Hier onderscheiden wij drie aspecten van onlineprivacy die in gevaar komen door SNS.2
 3. 3. IntroductieData verzameling door instanties.3
 4. 4. IntroductieIdentiteitsdiefstal door vreemden4
 5. 5. IntroductieSociaal conflict met bijvoorbeeld vrienden, familie, encollega’s.5
 6. 6. Introductie• Wat als je aan gebruikers vraagt waar ze zich zorgenover maken?De meeste mensen geven aan zich zorgen temaken over misbruik van informatie en hunonline zichtbaarheid.Maar als je ze vraagt naar hun ervaringen is hetvooral sociaal conflict dat voorkomt.Vooral jongeren maken zich meer zorgen omsociaal conflict en ervaren het ook vaker.6
 7. 7. Introductie- Tegen welke bedreiging willen gebruikers zichprimair beschermen?- Welk verschil is er hier tussen jong en oud?7
 8. 8. Methode• 560 respondenten hebben meegewerkt. Gemiddeldeleeftijd was 30.4.• 12 tot 83 jaar oud.• De methode heet Choice-Based Conjoint (CBC)Analysis en was gedaan met behulp vanValuemanager software van TNS-NIPO.8
 9. 9. Methode• Eigendom data (Nee/ Ja/ Ja, kan verwijderd worden)• Toegang derde partijen (Nee/ Ja/ Ja, met toestemming)• Echte informatie (Nee/ Ja, email/ ja, email zichtbaar/ ja,telefoonnummer/ ja, telefoon nummer zichtbaar)• Prive profiel (Nee/ Ja/ Ja, groepen maken kan)• Zichtbaarheid bezoekers (Nee/ Ja)• Tagging (Nee/ Ja / Ja, met toestemming)9
 10. 10. Resultaten10 ImportancepercentageEchte informatie 26.4%Eigendom data 20.8%Toegang derde partijen 19.6%Prive profiel 16.6%Tagging 11.6%Zichtbaarheid bezoekers 5.0%Geen/weet niet ---
 11. 11. Resultaten11 ImportancepercentageGerapporteerdepercentageEchte informatie 26.4% 10.0%Eigendom data 20.8% 26.4%Toegang derde partijen 19.6% 11.1%Prive profiel 16.6% 44.3%Tagging 11.6% 1.6%Zichtbaarheid bezoekers 5.0% 3.6%Geen/weet niet --- 1.3%
 12. 12. Resultaten12•Ja•Ja, kan verwijderd worden•NeeEigendom data
 13. 13. Resultaten13•Ja•Ja, met toestemming•NeeToegang derde partijen
 14. 14. Resultaten14•Ja, telefoon nummer zichtbaar•Ja, telefoon•Ja, email zichtbaar•Ja, email•NeeEchte informatie
 15. 15. Resultaten15•Nee•Ja•Ja, groepen maken kanPrive Profiel
 16. 16. Resultaten16•Ja•NeeZichtbaarheid bezoekers
 17. 17. Resultaten17•Ja•Ja, met toestemming•NeeTagging
 18. 18. Conclusies• Mensen doen anders dan ze zeggen• Prioriteit van respondenten ligt bij bescherming tegen dataverzameling en identiteitsdiefstal.• Geen verschil hierin tussen jong en oud.• Respondenten zijn niet op zoek naar de best mogeljkebescherming, maar beschermen zich tegen de meest opzichtigeprivacy bedreigingen.• Ze stoppen bij het zoeken van een privacy bescherming dievolgens hen goed genoeg is18
 19. 19. Discussie• Privacy leeft!– E.g., Beacon Facebook, bezoekers Hyves– NSA Amerika• Privacy versus Veiligheid versus Vrijheid• Verschil jong en oud?• Cost-benefit analyse19

×