Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Polski Barometr Pracowniczy
Raport Syndykatowy
Oferta TNS Polska

Polski Barometr Pracowniczy
© TNS

listopad 2013
Spis treści

1
Wprowadzenie

3

2
Wybrane zagadnienia bardziej
szczegółowo

7

3

Przykładowe wyniki, czyli na czym się
ko...
1

Wprowadzenie
Wprowadzenie
Polski Barometr Pracowniczy jest wspólną inicjatywą
TNS Polska oraz serwisu społecznościowego NK.pl. To
kompl...
Zagadnienia badawcze – nie tylko zaangażowanie

1. Zaangażowanie
pracowników

2. Nastroje na
rynku pracy

3. Czas wolny
pr...
O tym badaniu się mówi…

Polski Barometr Pracowniczy
© TNS

listopad 2013

6
2

Wybrane zagadnienia bardziej szczegółowo
1. Zaangażowanie – od ogółu do szczegółu

1. Zaangażowanie
pracowników
Jaki jest poziom
satysfakcji oraz
lojalności z punk...
Aspekty kształtujące zaangażowanie i kulturę
organizacyjną
Obszary:

Ocenie poddano następujące elementy:

Wynagrodzenie

...
Diagnoza poziomu zaangażowania
oraz rekomendacje kierunków działania
Zaangażowanie pracownicze jest analizowane w oparciu ...
Interpretacja macierzy TRI*M, czyli wyznaczenie
kierunków działania

Motywatory

Ukryte
możliwości

 kluczowe potrzeby
pr...
2. Wiele aspektów wynagrodzenia

2. Nastroje na rynku
pracy
Jak jest postrzegane
wynagrodzenie?
Jak pracownicy
postrzegają...
3
Przykładowe wyniki, czyli na czym się koncentruje
raport
Na ile pracownicy są zaangażowani indeks TRI*M

Województwo
X

1. Zaangażowanie
pracowników

Przykład

Niski poziom ogólne...
Jak kształtują się relacje z pracodawcą
- typologia TRI*M

1. Zaangażowanie
pracowników

Przykład












Bard...
Co powinno być priorytetem działań
- macierz TRI*M

1. Zaangażowanie
pracowników

Przykład

Dla badanej grupy możliwość aw...
Style życia i czas wolny

3.Czas wolny
pracowników

Przykład

66% pracujących Polaków
często ogląda telewizję

40% Polek o...
Optymistyczny mechanik i poszukująca
pielęgniarka

5. Popularne
profesje

Przykład

Mechanik samochodowy
Poziom zadowoleni...
4

Sposób realizacji badania
Metodologia

Technika badawcza


Ankieta internetowa do samodzielnego wypełnienia realizowana z użytkownikami serwisu
spo...
Korzyści wynikające z podejścia badawczego

Wielkość próby

Bogactwo zagadnień

Wiarygodność danych
Znaczna wielkość próby...
Wielkość próby = różnorodność przekrojów
Branża

Zawód

1.rolnictwo, leśnictwo, rybactwo
2. górnictwo, przemysł wydobywczy...
5

Oferta cenowa
Oferta cenowa
Raport został opracowany w języku
polskim. Jego premiera odbędzie
się dnia 2 grudnia.
Raport branżowy – jego...
Z nami warto, czyli co oferujemy …

1

2

Badanie o szerokim
zakresie
Wyniki badania
przedstawią
zaangażowanie
pracownicze...
Krzysztof Siekierski
krzysztof.siekierski@tnsglobal.com
+48 22 598 99 64

Dorota Szubert
dorota.szubert@tnsglobal.com
+48 ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
Sila marki pracodawcy prezentacja TNS Polska z konferencji Employer of the Future 2013
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

1

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Polski Barometr Pracowniczy - oferta badawcza

Télécharger pour lire hors ligne

Polski Barometr Pracowniczy to pierwsze tak kompleksowe badanie koncentrujące się na szeregu szczegółowych zagadnień związanych z pracą i nie tylko. Jego wyniki dają odbiorcy całościowy ogląd tego, jacy są pracujący Polacy (również pracownicy w określonych branżach): jak się zachowują, jakie są ich motywacje, co ich interesuje.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Polski Barometr Pracowniczy - oferta badawcza

 1. 1. Polski Barometr Pracowniczy Raport Syndykatowy Oferta TNS Polska Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013
 2. 2. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Wybrane zagadnienia bardziej szczegółowo 7 3 Przykładowe wyniki, czyli na czym się koncentruje raport 13 Sposób realizacji badania 19 4 5 Oferta cenowa 23 Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 2
 3. 3. 1 Wprowadzenie
 4. 4. Wprowadzenie Polski Barometr Pracowniczy jest wspólną inicjatywą TNS Polska oraz serwisu społecznościowego NK.pl. To kompleksowe badanie koncentrujące się na szeregu zagadnień związanych z pracą i nie tylko. Raport z badania zawiera odpowiedzi na następujące pytania biznesowe:  Jak kształtuje się rynek pracobiorców w Polsce? Jak wygląda sytuacja w poszczególnych grupach?  Jak funkcjonują określone branże, jeżeli chodzi o zaangażowanie pracownicze? Które branże są źródłem dobrych praktyk? Jak funkcjonuje moja firma na tle branży?  Jak przyciągnąć talenty do firmy? Jak utrzymać poziom ich zaangażowania? Raport stanowi doskonałe źródło wiedzy o polskich pracownikach, a także stanowi tło i wzbogacenie dedykowanych badań pracowniczych TNS Polska. Zapraszamy do kontaktu: Krzysztof Siekierski krzysztof.siekierski@tnsglobal.com Dorota Szubert dorota.szubert@tnsglobal.com Izabela Kuban izabela.kuban@tnsglobal.com Katarzyna Kościelniak katarzyna.koscielniak@tnsglobal.com Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 4
 5. 5. Zagadnienia badawcze – nie tylko zaangażowanie 1. Zaangażowanie pracowników 2. Nastroje na rynku pracy 3. Czas wolny pracowników 4. Kondycja gospodarstw domowych 5. Popularne profesje Jaki jest poziom satysfakcji oraz lojalności z punktu widzenia różnych branż oraz grup społeczno– demograficznych? Co motywuje do pracy? Co jest czynnikiem higienicznym? Jak jest postrzegane wynagrodzenie? Jak pracownicy postrzegają obecną sytuację swoją oraz swojej firmy? Na ile rozważana jest zmiana miejsca pracy? Jakie czynniki do tego skłaniają? Jak odpoczywają? Na ile są zadowoleni z życia? Jak często i dokąd wyjeżdżają na urlop? Jak pracobiorcy oceniają sytuację swojego gospodarstwa domowego? Jakie dobra są posiadane w gospodarstwach domowych? Na ile są zadowoleni z pracy? Na ile są lojalni? Jakie korzyści pozapłacowe oferują im pracodawcy? Na ile są zadowoleni z życia? Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 5
 6. 6. O tym badaniu się mówi… Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 6
 7. 7. 2 Wybrane zagadnienia bardziej szczegółowo
 8. 8. 1. Zaangażowanie – od ogółu do szczegółu 1. Zaangażowanie pracowników Jaki jest poziom satysfakcji oraz lojalności z punktu widzenia różnych branż oraz grup społeczno– demograficznych? Co motywuje do pracy? Co jest czynnikiem higienicznym?  W ramach Polskiego Barometru Pracowniczego kwestia zaangażowania pracowniczego jest analizowana w oparciu o metodologię TRI*M.  Ocenie podlegały zarówno wskaźniki ogólne, które składają się na poziom zaangażowania, jak i szczegółowe, których poziom kształtuje zaangażowanie oraz są one nieodzownym elementem kształtowania się kultury organizacyjnej.  Wskaźniki ogólne:  Poziom zadowolenia z pracy  Skłonność do polecenia firmy, w której się pracuje  Ponowny wybór miejsca pracy  Ocena zaangażowania współpracowników  Ocena pozycji firmy  Poziom dumy pracy w firmie  Wskaźniki szczegółowe:  Aspekty związane z wynagrodzeniem  Aspekty związane z rozwojem zawodowym, wykorzystaniem potencjału  Aspekty związane z relacjami  Aspekty związane z komunikacją  Inne Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 8
 9. 9. Aspekty kształtujące zaangażowanie i kulturę organizacyjną Obszary: Ocenie poddano następujące elementy: Wynagrodzenie Wysokość wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy Terminowość wypłacania wynagrodzenia Jasność systemu wynagrodzeń Rozwój zawodowy Możliwość mierzenia się z nowymi zadaniami Urozmaicona praca, brak monotonii Możliwość awansu Możliwości własnego rozwoju, szkoleń, nabywania nowych umiejętności Poczucie, że mój potencjał jest w pełni wykorzystany Poczucie wpływu na decyzje podejmowane przez bezpośrednich przełożonych Atmosfera w pracy Relacje z bezpośrednimi przełożonymi Relacje Wsparcie otrzymywane od bezpośredniego przełożonego w zawodowej sytuacji kryzysowej Wsparcie otrzymywane od współpracowników w sytuacjach kryzysowych związanych z pracą Przepływ informacji Otrzymywanie na bieżąco potrzebnych informacji o firmie Wiedza na temat tego, czego w pracy się ode mnie oczekuje Możliwość otwartego wyrażania własnego zdania, nawet jeżeli jest ono krytyczne Inne Niski poziom stresu w pracy Stabilna pozycja rynkowa firmy, w której pracuję Organizacja pracy (dostęp do wsparcia IT, zaplecza technicznego, potrzebnej wiedzy) Możliwość pogodzenia pracy zawodowej i życia prywatnego Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 9
 10. 10. Diagnoza poziomu zaangażowania oraz rekomendacje kierunków działania Zaangażowanie pracownicze jest analizowane w oparciu o metodologię TRI*M 1. TRI*M Index 2. Typologia TRI*M 3. Macierz TRI*M  To jednoliczbowy ogólny wskaźnik określający stopień zaangażowania pracowników  To typologia poszczególnych grup i segmentów pracowników w kontekście satysfakcji i motywacji.  To analiza ćwiartkowa mocnych i słabych stron (SWOT) z punktu widzenia zaangażowania pracowniczego  Powstaje w oparciu o odpowiedzi na 5 pytań, z których każde dotyka nieco innego wymiaru zaangażowania  Wskazuje na relację między satysfakcją (oś pionowa) a środowiskiem pracy (oś pozioma)  Kluczową korzyścią jest możliwość zidentyfikowania poziomu zaangażowania pracowników oraz porównywania wyników między różnymi grupami pracowniczymi (np. stanowisko, wiek, płeć)  Ramę tej analizy stanowią dwa wymiary: siła wpływu na zaangażowanie pracowników (oś pozioma) oraz deklarowana ważność aspektów (oś  Poprzez możliwość klasyfikacji badanych pionowa). Dodatkowo na macierz grup - umożliwia wychwycenie i nanoszona jest ocena poszczególnych zrozumienie insight’ów pracowniczych aspektów  Macierz pozwala na identyfikację kluczowych czynników wymagających poprawy bądź utrzymania w kontekście pogłębiania zaangażowania oraz aspektów, które powinny być komunikowane Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 10
 11. 11. Interpretacja macierzy TRI*M, czyli wyznaczenie kierunków działania Motywatory Ukryte możliwości  kluczowe potrzeby pracowników;  absolutne minimum to poziom przeciętny „kółeczko”;  działania będą szybko i długofalowo procentować wzrostem satysfakcji i motywacji pracowników  potrzeby, które już stają się newralgiczne (ich znaczenie rośnie);  spełnianie potrzeb pracowników ponad poziom przeciętny na pewno przyniesie pozytywny skutek widoczny we wzroście ich motywacji i satysfakcji; Priorytet Potencjał Czynniki higieniczne    elementy, które pracownicy traktują jako standard absolutne minimum to poziom przeciętny „kółeczko” obszary oceniane niżej mogą stanowić barierę utrudniającą wzrost motywacji i satysfakcji Standard Potencjał / Oszczędności    obszary, które nie są jeszcze dla pracowników ważne (i być może nigdy nie będą), lub straciły już swą wagę inwestycja w obszary z potencjałem może dać firmie przewagę konkurencyjną rezygnacja z inwestycji w elementy tracące na znaczeniu - oszczędności Obserwacja Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 11
 12. 12. 2. Wiele aspektów wynagrodzenia 2. Nastroje na rynku pracy Jak jest postrzegane wynagrodzenie? Jak pracownicy postrzegają obecną sytuację swoją oraz swojej firmy?  Ze względu na złożoność kwestii postrzegania wynagrodzenia jest ono analizowane z poziomu kilku wskaźników:  Ocena wybranych wskaźników szczegółowych związanych z poziomem wynagrodzenia (ważność i satysfakcja)  Deklarowany poziom zarobków osobistych (netto)  Oczekiwany poziom zarobków  Postrzegany poziom zarobków na podobnym stanowisku do sprawowanego  Wysokość dochodów w gospodarstwie domowym  Dzięki tak złożonemu podejściu możliwe jest zrozumienie poziomu zadowolenia / frustracji wśród pracujących Polaków Na ile rozważana jest zmiana miejsca pracy? Jakie czynniki do tego skłaniają? Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 12
 13. 13. 3 Przykładowe wyniki, czyli na czym się koncentruje raport
 14. 14. Na ile pracownicy są zaangażowani indeks TRI*M Województwo X 1. Zaangażowanie pracowników Przykład Niski poziom ogólnego zaangażowania. Wyjątkiem są pracownicy branży D, E, F 42 Niskie zaangażowanie pracowników Wysokie zaangażowanie pracowników 30 50 70 90 38 41 45 53 57 67 Branża A Branża B Branża C Branża D Branża E Branża F Zakaz cytowania danych bez uprzedniej zgody TNS Polska. Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 14
 15. 15. Jak kształtują się relacje z pracodawcą - typologia TRI*M 1. Zaangażowanie pracowników Przykład         Bardzo zadowoleni z pracy Spełniają się w pracy, jednak nie są wystarczająco zmotywowani Stabilizują sytuację w przedsiębiorstwie Kładą nacisk na bezpieczeństwo i stabilność Wymagają jasnego wyznaczania celów i kierunków działań Niezadowoleni z pracy Oderwani i nie zainteresowani bieżącymi wydarzeniami Zdemotywowani przez środowisko pracy Stanowią źródło niezadowolenia i frustracji dla innych Są niewykorzystanym zasobem firmy REZYDENCI MOTORY      XY% CD% FG% Niska satysfakcja   Wysoka satysfakcja Zaangażowanie pracowników – dla ponad połowy badanego segmentu praca jest źródłem frustracji   AB%    ZDYSTANSOWANI Mało motywujące środowisko pracy KRYTYCY Wysoko motywujące środowisko pracy Silnie identyfikują się z firmą Są bardzo lojalni Wierzą w przyszłość firmy i jej zdolność do konkurowania na rynku Firma dostarcza im motywującego środowiska pracy Inspirują i motywują innych pracowników przez podejmowanie inicjatyw i gotowość do współpracy Związani z firmą, jednak niezadowoleni Krytyczna postawa utrudnia kierowanie tą grupą Indywidualiści, zainteresowani wyłącznie osobistym rozwojem Wykazują silne dążenie do zmiany Prawdopodobnie zmienią pracę, gdy pojawi się interesująca propozycja Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 15
 16. 16. Co powinno być priorytetem działań - macierz TRI*M 1. Zaangażowanie pracowników Przykład Dla badanej grupy możliwość awansu to aspekt nisko oceniany, choć ważny z punku widzenia zaangażowania. Istotnymi czynnikami kształtującymi zaangażowanie są również atmosfera w pracy oraz relacje ze przełożonymi – te aspekty są kluczowe i wymagają utrzymania. Zakaz cytowania danych bez uprzedniej zgody TNS Polska. Branża D A01. Atmosfera w pracy A03. Wysokość wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy A04. Urozmaicona praca, brak monotonii A05. Możliwość awansu A06. Możliwości własnego rozwoju, szkoleń, nabywania nowych umiejętności A07. Relacje z bezpośrednimi przełożonymi A08. Wsparcie otrzymywane od bezpośredniego przełożonego w zawodowej sytuacji kryzysowej A09. Niski poziom stresu w pracy A10. Terminowość wypłacania wynagrodzenia Ocena danego aspektu może przyjmować jedną z pięciu wartości: Ocena - słabo Poniżej średniej Średnia Powyżej średniej Doskonale Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 16
 17. 17. Style życia i czas wolny 3.Czas wolny pracowników Przykład 66% pracujących Polaków często ogląda telewizję 40% Polek ogółem nie wyjechało w zeszłym roku ani razu na wakacje poza miejsce zamieszkania Dla 38% pracujących Polaków gotowanie to jeden z głównych sposobów spędzania wolnego czasu 60% Lekarzy uprawiających w wolnym czasie sport, pływa 26% pracujących Polaków chętnie spędza wolny czas w centrum handlowym Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 18
 18. 18. Optymistyczny mechanik i poszukująca pielęgniarka 5. Popularne profesje Przykład Mechanik samochodowy Poziom zadowolenia z pracy nieco wyższy niż wśród ogółu pracobiorców Częściej niż ogół uważają, że sytuacja finansowa ich firmy się poprawiła Pielęgniarka /Pielęgniarz Częściej niż ogół rozważają możliwość zmiany pracy … a w czasie wolnym częściej czytają prasę i/lub książki Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 19
 19. 19. 4 Sposób realizacji badania
 20. 20. Metodologia Technika badawcza  Ankieta internetowa do samodzielnego wypełnienia realizowana z użytkownikami serwisu społecznościowego NK.pl  Kwestionariusz: około 15 minut, część kwestionariusza (kwestie związane z zaangażowaniem) bazowała na metodologii TRI*M Próba  15 000 wywiadów  Próba o charakterze losowo-kwotowym  W badaniu brały udział osoby aktywne zawodowo jako pracobiorcy: mężczyźni (18 – 64 lata) i kobiety (18 – 59 lat)  Wyniki były ważone, aby zapewnić województwo, wielkość miejscowości) ich reprezentatywność (płeć, wiek, wykształcenie, sektor, Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 21
 21. 21. Korzyści wynikające z podejścia badawczego Wielkość próby Bogactwo zagadnień Wiarygodność danych Znaczna wielkość próby (15 000 wywiadów) sprawia, że zebrane dane pozwalają na wiarygodne wnioskowanie nawet o wąskich podgrupach zawodowych czy demograficznych (liczebność podgrup w próbie jest wystarczająca). Zaangażowanie i … Badanie obejmuje cały szereg zagadnień, nie tylko te związane z zaangażowaniem. Dzięki temu daje możliwość zrozumienia szerszego kontekstu zaangażowania pracowniczego w różnych branżach. Bogactwo spojrzeń Różni pracobiorcy Zasadniczą grupą docelową badania były osoby aktywne zawodowo jako pracobiorcy, zróżnicowane ze względu na formę zatrudnienia, pracujące w różnych branżach i zawodach. Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 22
 22. 22. Wielkość próby = różnorodność przekrojów Branża Zawód 1.rolnictwo, leśnictwo, rybactwo 2. górnictwo, przemysł wydobywczy 3. przetwórstwo przemysłowe 4. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 5. budownictwo 6. handel hurtowy i detaliczny, handel w Internecie 7. transport i gospodarka magazynowa 8. hotelarstwo, usługi gastronomiczne 9. działalność wydawnicza, produkcja filmów, nagrań dźwiękowych, nadawanie programów 10. telekomunikacja 11. usługi informatyczne 12. usługi finansowe i ubezpieczeniowe 13. obsługa rynku nieruchomości 14. działalność rozwojowa, badawcza, naukowa 15. administracja publiczna, obrona narodowa, obowiązkowe ubezp. społeczne 16. edukacja 17. opieka zdrowotna i pomoc społeczna 18. kultura, rozrywka, rekreacja 19. działalność usługowa nie wymieniona wcześniej 20. organizacje pozarządowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pielęgniarka/pielęgniarz Nauczyciel/ka Lekarz/lekarka Prawnik/prawniczka Pracownik budownictwa Policjant Żołnierz zawodowy Górnik Urzędnik państwowy 10. Kierowca 11. Sprzedawca w sklepie 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Informatyk Kurier Mechanik samochodowy Pracownik poczty Kolejarz Pracownik naukowy Strażak Agent ubezpieczeniowy Pracownik banku Telemarketer/pracownik call center Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 23
 23. 23. 5 Oferta cenowa
 24. 24. Oferta cenowa Raport został opracowany w języku polskim. Jego premiera odbędzie się dnia 2 grudnia. Raport branżowy – jego zakres będzie analogiczny do raportu syndykatowego, tyle tylko, że dane i wnioski będą odnosiły się do konkretnej branży. Zakres Raport z wynikami z badania* CENA NETTO 9 800 PLN Raport branżowy z wynikami z badania 10 500 PLN Raport dedykowany z wynikami z badania 14 700 PLN Przeprowadzenie prezentacji w języku polskim w siedzibie Zleceniodawcy (Warszawa) 3 000 PLN Przeprowadzenie warsztatu, w trakcie którego zostaną omówione i przedyskutowane wyniki oraz trendy rynkowe i ich implikacje dla Zleceniodawcy 6 000 PLN Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 25
 25. 25. Z nami warto, czyli co oferujemy … 1 2 Badanie o szerokim zakresie Wyniki badania przedstawią zaangażowanie pracownicze w szerszym kontekście niż samo funkcjonowanie respondenta jako pracobiorcy. Wielkość próby gwarantuje wiarygodność analiz. Komentarz ekspercki Badanie prowadzone przez ekspertów na co dzień zajmujących się badaniami pracowniczymi. Dzięki temu wyniki zostaną opatrzone komentarzem zwracającym uwagę na to, co naprawdę istotne. 3 Elastyczność projektu Zapewniamy możliwość przygotowania raportów branżowych bądź też całkowicie zindywidualizowanych pod kątem potrzeb Zleceniodawcy (koncentracja jedynie na kwestiach ważnych z jego punktu widzenia). Możliwość prezentacji wyników lub ich przedyskutowania. Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 26
 26. 26. Krzysztof Siekierski krzysztof.siekierski@tnsglobal.com +48 22 598 99 64 Dorota Szubert dorota.szubert@tnsglobal.com +48 22 598 97 74 Izabela Kuban izabela.kuban@tnsglobal.com +48 22 598 98 17 Katarzyna Kościelniak katarzyna.koscielniak@tnsglobal.com +48 22 598 97 59 TNS | Wspólna 56, 00-687 Warszawa | www.tnsglobal.pl Polski Barometr Pracowniczy © TNS listopad 2013 27
 • rafalkopczynski

  Apr. 5, 2014

Polski Barometr Pracowniczy to pierwsze tak kompleksowe badanie koncentrujące się na szeregu szczegółowych zagadnień związanych z pracą i nie tylko. Jego wyniki dają odbiorcy całościowy ogląd tego, jacy są pracujący Polacy (również pracownicy w określonych branżach): jak się zachowują, jakie są ich motywacje, co ich interesuje.

Vues

Nombre de vues

3 266

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

1 640

Actions

Téléchargements

12

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×