Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Rynek polskich przedsiębiorstw
Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Wykorzystamy główne wskaźniki rynkowe z lat ubiegłych co pozwoli nam na obserwac...
Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Solidne podwaliny
Eksploracja jakościowa
3
Punktem wyjścia do tegorocznej edycji...
Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Wysokie koszty współpracy z bankiem 1 2 3 4 5 Niskie koszty współpracy z bankiem...
Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Siła motywatorów
Deklarowana i utajona siła wpływu
5
Wysokie koszty współpracy z...
Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Skłonność do zmiany banku
Analiza koszykowa
6
Zmiana banku przez firmę będzie je...
Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Banki oczami przedsiębiorców
7
 Spontaniczna znajomość reklam
 Wspomagana znaj...
Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Portfel produktowy i kontakt z bankiem
8
 Rachunek bieżący złotowy
 Rachunek z...
Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Firmy z sektora MIKRO
Obroty do 2 mln Euro
(do 8 mln PLN)
8 IDI
N=600 CAPI
Firmy...
Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014
Zespół
10
Ewa Kantecka
Account Manager, socjolog, absolwentka Wydziału Filozofii...
Rynek polskich przedsiębiorstw
© TNS 2014 11
Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Rządca
agnieszka.rzadca@tnsglobal.com
m +48 ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

1

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Rynek polskich przedsiębiorstw. Oferta raportu TNS Polska.

Télécharger pour lire hors ligne

Rynek firm mikro i MSP z perspektywy profilu i specyfiki działalności, kondycji firmy i planów rozwoju z naciskiem na jakość relacji z bankami.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i do kontaktu z TNS Polska.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Rynek polskich przedsiębiorstw. Oferta raportu TNS Polska.

 1. 1. Rynek polskich przedsiębiorstw © TNS 2014 Rynek polskich przedsiębiorstw
 2. 2. Rynek polskich przedsiębiorstw © TNS 2014 Wykorzystamy główne wskaźniki rynkowe z lat ubiegłych co pozwoli nam na obserwację kierunki i siły trendów. Dodatkowo „na warsztat” weźmiemy jedno bardzo konkretne zagadnienie: otwartość na zmianę banku przez firmę. Realizacja innych projektów syndykatowych TNS Polska pokazuje, że tego typu badania bardzo zyskują na wartości jeśli wsparte są modułem jakościowym. W tegorocznej odsłonie punktem wyjścia do zasadniczego badania będą wywiady IDI skoncentrowane na oczekiwaniach firm względem banków, motywatorach i detraktorach poszczególnych marek oraz otwartości na zmianę obecnego partnera finansowego. W ramach projektu analizowane będą dwie grupy firm - mikrofirmy oraz firmy z sektora MSP. W efekcie opracowane zostaną 2 wystandaryzowane raporty, dedykowane każdemu z rynków. Znaczny blok pytań będzie analogiczny dla wszystkich firm objętych badaniem. Da nam to możliwość swobodnego definiowania charakterystyki firm, które zostaną poddane analizie w ramach dedykowanego raportu (wycenianego indywidualnie). Realizacja badania ilościowego przy wykorzystaniu techniki CAPI pozwoli na relatywnie długi czas wywiadu (30 – 35 minut) oraz wykorzystanie metod zadawania pytań sprzyjających wielostronnej analizie danych (Max Diff, ocena stwierdzeń na dychotomicznych skalach, rangowanie) Audyt Bankowości Firm 2013 Nowa, odświeżona formuła 2 Po rocznej przerwie w realizacji Audytu Bankowości Firm wracamy z „odświeżoną formułą” projektu. Nowe podejście do tematu będzie stanowiło bilans pomiędzy monitorowaniem wskaźników rynkowych, a analizą konkretnych zagadnień obrazujących specyfikę, postawy i zachowania firm na rynku finansowym. Wątki wykraczające poza tematy badań U&A pogłębiane będą w ramach badań jakościowych. Na pewno dla części dotychczasowych nabywców cenną zmianą okaże się wyłonienie spośród badanych firm jednoosobowej działalności gospodarczej. Dodatkowo przewidzieliśmy możliwość tworzenia dedykowanych raportów, na dowolnie zdefiniowanym przedziale obrotów firm – pułapy określone przez Unię Europejską stanowią punkt wyjścia do podziału firm na mikroprzedsiębiorstwa i sektor MSP.
 3. 3. Rynek polskich przedsiębiorstw © TNS 2014 Solidne podwaliny Eksploracja jakościowa 3 Punktem wyjścia do tegorocznej edycji badania firm będą wywiady pogłębione (IDI). W dużej mierze scenariusz wywiadów będzie taki sam dla wszystkich segmentów firm. Mając jednak na uwadze specyfikę rynkową różnych przedsiębiorstw wywiady w każdym z segmentów będą posiadały dedykowany blok, szczególnie istotny dla danej kategorii firm. GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE:  Oczekiwania względem banku – budowa colleagu przy wykorzystaniu zestawów zdjęć pokazujących wyobrażenie idealnego banku  Dekodowanie kluczowych oczekiwań – atrakcyjność cenowa względem jakości, elastyczna oferta, bezpieczeństwo, wiarygodność  Dopasowanie marek banków do wyobrażenia ideału – w którym miejscu mapy percepcyjnej znajdują się poszczególne marki  Co stanowi główne motywatory do współpracy z poszczególnymi markami?  Słabe strony analizowanych marek banków – co stanowi detraktory zniechęcające do marki? Skąd się bierze takie przekonanie?  Źródła informacji o ofercie bankowej, w jakich sytuacjach poszukiwane są informacje? Rola rekomendacji partnerów biznesowych i pozabiznesowych?  Korzystanie z pozabankowego doradztwa podatkowego  Proces decyzyjny przy podejmowaniu decyzji o wyborze nowego produktu i nowej marki bankowej, otwartość na multibanking  Skłonność do zmiany banku – doświadczenia z przeszłości, kiedy pojawiają się takie „pomysły”? Co zniechęca do takiej decyzji? Co mogłoby stanowić dodatkową zachętę?  Rola doradcy/ opiekuna firmy – oczekiwania i doświadczenia we współpracy, sytuacje w jakich szczególnie liczy się jego wsparcie  Rola doradcy w budowania wizerunku banku – na ile doradca jest „twarzą” banku  Unikalność oferty z jakiej firma korzysta – rzeczywiste poczucie „otwartości na negocjacje” banku Przedsiębiorstwa z sektora mikrofirm – 8 IDI Przedsiębiorstwa z sektora MSP – 8 IDI
 4. 4. Rynek polskich przedsiębiorstw © TNS 2014 Wysokie koszty współpracy z bankiem 1 2 3 4 5 Niskie koszty współpracy z bankiem Motywatory i detraktory marek BRAND SPECTRUM 4 Zagadnieniem, któremu w tegorocznej edycji poświęcimy dużo uwagi będą oczekiwania, wybór oraz skłonność do zmiany banku. W tym celu wykorzystamy metodę BRAND SPECTRUM pozwalającą na:  Określenie skłonności do wyboru marki przez klientów  Powody wzmacniające skłonność do wyboru marki – motywatory  Elementy zniechęcające do wyboru marki – detraktory Schemat BRAND SPECTRUM opiera się o trzy zasadnicze kroki: 1. Preferencje względem idealnego banku (MAX DIFF) Dzięki wiedzy zebranej na etapie jakościowym zbudujemy wyczerpujące kafeterie opisujące oczekiwania firm względem banków. Co więcej, będziemy dokładnie wiedzieć jak przedsiębiorcy w praktyce rozumieją np. stabilność banku, albo co dla nich oznacza „elastyczność” – element często wskazywany jako warunek konieczny do udanej współpracy klienta z bankiem. 2. Preferencje względem marek (MAX DIFF) – zestaw ok 20 - 25 marek. Uzupełnieniem tej części jest pytanie o odrzucane marki 3. Ocena marek w ramach oczekiwanych cech – do każdej z cech z kroku pierwszego stworzone zostaną dychotomie z opisanymi krańcami skali np. ocena marki BANKU A w ramach aspektu „atrakcyjne koszty współpracy z bankiem” opisana zostanie w następujący sposób: Jak oceni Pan(i) BANK A, z perspektywy swojej wiedzy o nim oraz o innych bankach, w ramach poniżej prezentowanych wymiarów: KOSZTY WSPÓŁPRACY:
 5. 5. Rynek polskich przedsiębiorstw © TNS 2014 Siła motywatorów Deklarowana i utajona siła wpływu 5 Wysokie koszty współpracy z bankiem 1 2 3 4 5 Niskie koszty współpracy z bankiem Dzięki pomiarowi wizerunku banków na dwubiegunowych skalach otrzymujemy jasną informację o tym, czy bank jest postrzegany jako tani czy jako drogi. Pozwala to w oczywisty sposób przypisać marce zarówno cechy pozytywne (motywatory) jak i negatywne (detraktory). DETRAKTOR MOTYWATOR W ramach badania każda z marek zostanie opisana przez pryzmat swoich DETRAKTORÓW i MOTYWATORÓW, czyli cech które ją oddalają i przybliżają do „koszyka wyboru” klienta. Wyłonimy też te wymiary, na których dana marka nie wyróżnia się – być może są to elementy nad którymi warto pracować i „przekuć” je w przyszłości na motywatory. Oczywiście poszczególne motywatory i detraktory z różną siłą wpływają na decyzje klienta. W oparciu o wyniki badania będziemy mogli powiedzieć w jakich obszarach stanowiących detraktory marki należy podjąć pracę w pierwszej kolejności. Dzięki zrealizowanemu wcześniej badaniu jakościowemu będziemy mogli z „odkodować cechy” przypisywane markom i wskazać kierunki działań, które mają szansę poprawić postrzeganie banku przez klienta.  Bank C  Bank D  Bank F  Bank A  Bank E  Bank G
 6. 6. Rynek polskich przedsiębiorstw © TNS 2014 Skłonność do zmiany banku Analiza koszykowa 6 Zmiana banku przez firmę będzie jednym z ważnych wątków etapu jakościowego. Zebrane tezy zostaną w drugim kroku skwantyfikowane w trakcie wywiadów ilościowych. Zweryfikujemy przede wszystkim:  Jak wyglądają dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie?  Co mogłoby stanowić dodatkową motywację? Lista rozwiązań oparta o wywiady IDI  W obszarze jakich produktów jest największa otwartość na multibankowość – nawiązywanie współpracy z kolejnymi bankami  Co zatrzymuje klienta przy współpracy z bankiem – analiza negatywnych i pozytywnych motywacji, skala inercji vs lojalności. Niezależnie od tego w jakim stopniu firma będzie otwarta na zmianę banku bądź nawiązanie współpracy z kolejnym bankiem, zbudowany zostanie dla niej koszyk wyboru – marki, które brane by były pod uwagę, gdyby stała przed taką decyzją. Analiza koszykowa jako element BRAND SPECTRUM będzie dopełniała kompleksowy obraz marki odpowiadając na pytania:  Z jakimi markami konkurują poszczególne banki  Czy „konkurenci z koszyka” mają te same mocne i słabe strony? (motywatory i detraktory)  Na jakie oczekiwania firm odpowiadają poszczególne „koszyki”  Jak wygląda profil firm zainteresowanych poszczególnymi „koszykami”  Skłonność do ponownego wyboru „swojego” obecnego banku.
 7. 7. Rynek polskich przedsiębiorstw © TNS 2014 Banki oczami przedsiębiorców 7  Spontaniczna znajomość reklam  Wspomagana znajomość reklam  Spontaniczna znajomość marki  Znajomość marki wspomagana logotypem  Ocena stopnia znajomości marki  Udziały w rynku produktowym na tle konkurencji  Udziały w liczbie klientów na tle konkurencji  Liczba klientów wskazująca dany bank jako główny  Powód wyboru głównego banku • Chęć polecenia swojego banku • Skłonność do kontynuacji współpracy • Skłonność do ponownego wyboru • Analiza TRI*M – typologia firm oraz indeks satysfakcji ZNAJOMOŚĆ MARKI OTOCZENIE KONKURENCYJNE SATYSFAKCJA CEL  Szybka diagnoza rynkowa  Odniesienie wyników do rynkowych graczy  Dostosowanie formy do potrzeby szybkiej prezentacji wewnętrznej INFORMACJE  Znajomość marki  Zadowolenie klientów  Udział w rynkach produktowych DLA KOGO?  Główne marki banków  Inni nabywcy raportu (jeżeli pozwala na to liczba klientów danej marki) SYNTEZA INFORMACJI O KONDYCJI MARKI PRZEDSTAWIONA NA JEDNYM SLAJDZIE W RAMACH PODSUMOWANIA Wyniki zostaną odniesione do rezultatów poprzednich fal badania
 8. 8. Rynek polskich przedsiębiorstw © TNS 2014 Portfel produktowy i kontakt z bankiem 8  Rachunek bieżący złotowy  Rachunek złotowy bieżący pomocniczy  Rachunek walutowy  Rachunek inwestycyjny  Stopień satysfakcji z obsługi rachunku bieżącego  Karty płatnicze  Prezentacja wyników w różnych przekrojach:  Obroty  Branża  Liczba zatrudnionych  Porównanie głównych wskaźników do wyników z wcześniejszych lat  Kredyt obrotowy  Kredyt w rachunku bieżącym  Kredyt dyskontowy  Kredyt inwestycyjny  Wartość kredytów poszczególnych typów  Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej RACHUNKI KANAŁY KONTAKTU DORADZTWOKREDYTY WIELOWYMIAROWA PREZENTACJA WYNIKÓW  Wykorzystywane kanały kontaktu z bankiem  Częstotliwość korzystania z poszczególnych kanałów  Główny (najczęstszy) kanał kontaktu z bankiem  Rola bankowości internetowej wśród kanałów kontaktu  Operacje wykonywane za pośrednictwem poszczególnych kanałów  Plany związane z poszczególnymi kanałami  Diagnoza barier stojących przed bankowością mobilną – potencjał rozwoju kanału  Ogólna opinia na temat pracy doradcy  Obecny zakres współpracy i zainteresowanie na przyszłość  Częstotliwość i przedmiot spotkań  Udziały ilościowe banków w usługach doradców finansowych  Satysfakcja ze współpracy z doradcą
 9. 9. Rynek polskich przedsiębiorstw © TNS 2014 Firmy z sektora MIKRO Obroty do 2 mln Euro (do 8 mln PLN) 8 IDI N=600 CAPI Firmy z sektora MSP Obroty od 2 do 50 mln Euro (8 – 200 mln PLN) 8 IDI N=600 CAPI Kwestie techniczne Próba, harmonogram, koszty OBROTY WIELKOŚĆ PRÓBY DOBÓR PRÓBY  Próby zostaną oparte o informacje pochodzące z GUS oraz zestawienia PKD.  Poza poziomem obrotów uwzględnimy branże oraz województwa HARMONOGRAM  Realizacja wywiadów jakościowych – lipiec/sierpień 2013  Realizacja wywiadów ilościowych – październik/listopad 2013  Finalny raport – grudzień 2013 MATERIAŁY  Komplet materiałów zawiera: raport Power Point (w języku polskim), tabele Excel, baza SPSS DEDYKOWANY RAPORT  Na życzenie klienta możemy przygotować dedykowany raport, opisujący dowolnie zdefiniowaną grupę firm.  Dedykowane opracowanie poszerzone zostanie o rekomendacje i podsumowanie wyników z perspektywy marki Klienta.  Wyceniane indywidulanie
 10. 10. Rynek polskich przedsiębiorstw © TNS 2014 Zespół 10 Ewa Kantecka Account Manager, socjolog, absolwentka Wydziału Filozofii oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (Analizy marketingowe). Posiada sześcioletnie doświadczenie w badaniach ilościowych, przede wszystkim w projektach dotyczących sektora bankowego. Kieruje między innymi badaniami, które dotyczą satysfakcji, zwyczajów i zachowań klientów. Opiekuje się cyklicznymi badaniami monitorującymi polski rynek finansowy. Agnieszka Rządca Account Manager, w TNS od 2007 roku. Realizuje projekty dotykające postaw i oczekiwań klientów na rynku finansowym – badania z wykorzystaniem analiz segmentacyjnych oraz typologii konsumentów. Współtworzy i prowadz badania monitorujące polski rynek bankowy oraz realizuje syndykatowe projekty dotykające aktualnych wydarzeń związanych z rynkiem finansowym. Maria Woźnicka Account Manager, badacz ilościowy z zacięciem jakościowym. W TNS od 2006 roku. Wcześniej zdobywała perspektywę kliencka w działach badań oraz marketingu. Specjalizuje się w badaniach rynków finansowych, głównie z obszaru komunikacji, wizerunku oraz postaw i zachowań różnorodnych grup klientów. Jędrzej Ochremiak Senior Research Executive, z badaniami marketingowymi związany od 2006 roku, od 2009 roku w TNS Polska. Absolwent Socjologii (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski), doktorant w Instytucie Socjologii UW. Samodzielnie prowadzi duże projekty badawcze (zarówno marketingowe, jak i społeczne). Realizuje przede wszystkim badania rynku usług dotykające satysfakcji klientów, procesu decyzyjnego klienta oraz wizerunku marek.
 11. 11. Rynek polskich przedsiębiorstw © TNS 2014 11 Zapraszamy do kontaktu Agnieszka Rządca agnieszka.rzadca@tnsglobal.com m +48 721 421 626 Ewa Kantecka ewa.kantecka@tnsglobal.com t +48 728 421 624 TNS Polska | ul.Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl Maria Woźnicka maria.woznicka@tnsglobal.com m +48 728 421 629 Jędrzej Ochremiak jedrzej.ochremiak@tnsglobal.com m +48 504 135 607
 • annaroman3910

  Oct. 6, 2014

Rynek firm mikro i MSP z perspektywy profilu i specyfiki działalności, kondycji firmy i planów rozwoju z naciskiem na jakość relacji z bankami. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i do kontaktu z TNS Polska.

Vues

Nombre de vues

4 923

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

3 571

Actions

Téléchargements

13

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×