Learning tool module1 topic2 Set up the trainees learning outputs

T
Modulul I: Organizarea programului
de instruire
Formareatutorilorpentru
învățareabazatăpemuncă
Developed in the framework of the Erasmus+ Project 2018-1-RO01-KA202-049191
TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work
Based Learning and Dual Learning
This publication reflects the views only of the author(s), and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Rezumat
 Prin intermediul acestui instrument de învățare, veți învăța să selectați cele mai relevante
informații și reglementări legale care sunt necesare pentru a construi un curriculum al profesiei
generale și pentru a descrie rezultatele învățării formabililor în termeni de cunoștințe, abilități
și atitudini. Veți învăța să înțelegeți cum să aplicați regulamentul la nevoile cursanților și la
obiectivele de instruire ale companiei în cauză și să descrieți profilul profesional al
formabililor în conformitate cu reglementările naționale și regionale. Veți deveni capabil să
stabiliți rezultate de învățare bazate pe nevoile formabililor, ținând cont de informațiile
psihologice și personale, precum și de atragerea de obiective și medii specifice ale societății.
Aspecte principale:
Stabiliți obiective de învățare pentru formabil
Scopuri și obiective de învățare în proiectarea cursului
Formularea obiectivelor de învățare
De la scop/ obiectiv la acord scop/ obiectiv
2TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning
Stabiliți obiective de învățare
pentru formabil
Capacitatea de a identifica nevoile de învățare ale viitorului formabil oferă, de
asemenea, o oportunitate de a trece la următoarea etapă de creare a unei
experiențe de instruire de calitate, prin definirea obiectivelor concrete de
învățare. Ar fi recomandat să desfășurăm această activitate împreună cu
formabilul, astfel încât să dezvolte un sentiment de asumare, care este un
ingredient cheie pentru motivația durabilă a învățării.
O metodă dovedită de a vă ajuta în această etapă este formularea obiectivelor
SMART de învățare.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 3
Metoda se bazează pe modelul clasic SMART de stabilire a obiectivelor, plasat
în contextul învățării. Fiecare obiectiv de învățare trebuie să aibă mai multe
caracteristici, adică să fie:
• Specific (simplu, având sens, semnificativ)
• Măsurabil (cu semnificație, motivant)
• Accesibil (convenit, realizabil)
• Relevant (rezonabil, realist și bazat pe resurse și pe rezultate)
• Timp (încadrat în timp) (bazat pe timp, delimitat în timp, costuri
delimitate, la timp, cu restricții de timp)
Aceste obiective ar trebui să se bazeze pe nevoile de învățare identificate în
pasul anterior. Este important să se ia în considerare și preferințele de învățare
și „viteza” fiecărui formabil, care pot fi cartate prin interviu direct.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 4
Obiectivele de învățare SMART
Scopul principal al acestui instrument este de a formula o viziune clară care va
fi urmărită pentru formabil și pentru progres și performanță la nivel înalt.
Această metodă este de asemenea importantă pentru încorporarea rezultatelor
preconizate ale oricărei companii în obiectivele de învățare, în conformitate cu
prevederile legale naționale.
Pași pentru utilizarea instrumentului
Această metodă este aplicabilă după ce nevoile de învățare ale formabilului
au fost identificate, analizate și sintetizate în profilul său (de învățare).
Instructorul trebuie să invite formabilul la o întâlnire de lucru și să redacteze
împreună obiectivele de învățare, parcurgând următoarele etape:
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 5
 Definiți un obiectiv de învățare, care este specific. Întrebările de
orientare sunt: Ce dorim să obțină formabilul în perioada de
instruire? Unde? Cum? Când? Cu cine? Care sunt condițiile și
limitările?
 Definiți un obiectiv de învățare, care poate fi măsurabil, prin
adăugarea de elemente măsurabile.
 Definiți un obiectiv de învățare, care este realizabil. Este important
ca obiectivele stabilite de formabil să fie realiste și să aibă șansa de a
fi finalizate în perioada de instruire.
 Definiți un obiectiv de învățare, care este relevant. Obiectivele ar
trebui să fie definite de așa natură încât formabilul să vadă valoare
în învățare.
 Definiți un obiectiv de învățare, care este limitat în timp. În primul
rând, asigurați-vă că obiectivul dvs. este ceva pe care formabilul
trebuie să îl utilizeze în timp util, de exemplu mâine sau săptămâna
viitoare, în loc de anul viitor.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 6
Un exemplu de obiectiv SMART:
 Să-mi îmbunătățesc abilitățile de asamblare a echipamentelor IT prin
creșterea vitezei de asamblare de două ori pe parcursul celor 2 (două) luni
de ucenicie / instruire la locul de muncă.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 7
Utilitatea instrumentului
 Instrumentul permite crearea în continuare a unei atmosfere de colaborare între dvs.
și formabil.
 Instrumentul oferă o imagine clară a obiectivelor, prin urmare, a criteriilor de
evaluare și servește ca o listă de referință funcțională și continuă pentru dvs. ca
formator.
Punctele forte ale instrumentului
 Instrumentul poate recunoaște participarea formabilului la procesul de modelare a
experienței de ucenicie / instruire.
 Instrumentul asigură o abordare obiectivă și transparentă a alocării sarcinilor și a
evaluării performanței.
Limitările instrumentului
 Poate dura ceva timp până să fie produs. Ar putea fi o soluție bună pentru formator,
cu sprijinul altor membri ai personalului, să întocmească mai întâi o listă a
obiectivelor SMART și apoi să o prezinte ca punct de plecare pentru discuții în
timpul întâlnirii cu formabilul. Ținând cont de schimbarea condițiilor din câmpul
muncii, lista obiectivelor SMART ar putea avea nevoie de o actualizare continuă.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 8
Scopurile și obiectivele de învățare în
proiectarea cursului
Obiectivele de învățare sunt afirmații generale, cu accepțiuni largi, despre ceea ce
dorim ca formabilii/ cursanții noștri să învețe și să ofere:
 Direcţie,
 Focalizare și
 Coeziune
Stabilirea obiectivelor ne oferă o hartă reală către locul în care vrem să mergem. La
fel și atunci când oferim obiective formabililor. Obiectivele de învățare sunt
inima proiectării unui curs și trebuie clarificate în faza de planificare.
Un formator poate utiliza aceste obiective ca foaie de parcurs pentru a pregăti un
program de pregătire în cadrul firmei. Vom explora în profunzime rolul
Scopurilor și Obiectivelor de învățare în proiectarea cursului și cum să pregătim
un plan de lecție bazat pe acestea.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 9
Definirea obiectivelor de învățare
Cea mai bună modalitate de a utiliza obiectivele ca hartă pentru proiectarea
unui curs este de a le face mai clare și mai concise prin determinarea
obiectivelor specifice de învățare.
 Obiectivele de învățare sunt scopurile secundare măsurabile
ale unei lecții și arată rezultatele învățării specifice.
Scrierea obiectivelor de învățare vă menține concentrat și vă ajută în
planificare. Acest lucru se realizează cu ușurință prin utilizarea verbelor de
acțiune care descriu capacitățile cursanților la sfârșitul unui curs.
Din punctul de vedere al cursanților, obiectivele îi ajută să înțeleagă ce
așteaptă formatorul de la ei și la ce trebuie să se aștepte de la ei înșiși.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 10
Care este diferența dintre scopuri și obiective?
Mulți oameni confundă definițiile scopurilor și obiectivelor și deseori
confundă termenii.
 Scopurile de învățare sunt pe termen lung, largi și realizabile, dar nu
neapărat măsurabile.
 Obiectivele de învățare sunt denumite și rezultate de învățare, deoarece
sunt legate imediat de rezultatele așteptate, ceea ce putem aștepta ca
formabilii să poată face până la sfârșitul cursului.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 11
Obiectivele de învățare pot fi apoi defalcate în activități de învățare mici sau
evaluări.
Schimbarea uneia dintre aceste trei componente le afectează în mare măsură
pe celelalte două.
Deci, acest proces este dinamic în timp ce planificați conținutul cursului.
Tabelul de mai jos vă poate ajuta să înțelegeți cum diferă scopurile de
obiective:
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 12
Scopuri Obiective
Activități (de
evaluare)
Scopuri Obiective
Exprimă
Speranțele și valorile dvs.
cu privire la experiența
educațională generală.
Opțiunile dvs. privind
strategiile de învățare,
materialul lecției și
activitățile instructive.
Reprezintă
Perspectiva dvs. despre
curs, descriind ce va face
cursul.
De ce vor fi capabili
formabilii dvs. până la
sfârșitul cursului.
Descrie
Țelurile dvs. pe termen
lung care nu pot fi
măsurate direct.
Evaluările (întrebări,
sarcini) cu care îi evaluați
pe cursanți.
Transmite
Genul de experiență pe care
doriți să o creați
formabililor.
Care sunt standardele și
așteptările dvs. pentru curs.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 13
De ce este important să stabiliți obiective?
La stabilirea obiectivelor de învățare:
Puteți organiza în mod adecvat materialul cursului, deoarece puteți stabili o
secvență logică de repere de învățare.
Puteți alinia imediat obiectivele cu metodele de evaluare.
Comunicați așteptările formabililor dvs., astfel încât îi ajutați să se evalueze.
În cele din urmă, formabilii pot interconecta obiective prin cursurile dvs.
Obiectivele spun formabilului/ stagiarului cum vor putea să știe, nu doar să
ghicească, dacă au învățat și au înțeles sau nu lecția.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 14
Cum trebuie formulate obiectivele?
Un obiectiv de învățare formulat cu atenție este format din trei părți
 comportament final (ce)
 condiții (cum)
 scară (cât de mult)
Comportament final (ce)
Descrierea comportamentului final așteptat de la formabili trebuie să fie
exprimată în termeni clari. Trebuie descris un comportament observabil.
Comportamentul final este comportamentul formabilului după ce procesul de
învățare a fost finalizat. Un obiectiv de învățare, cum ar fi „Studenții dezvoltă
competența de a folosi WORD” nu desemnează comportamentul final, ci
procesul, și anume dezvoltarea.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 15
Formulați obiectivele de învățare
 Condiții (cum)
Descrie condițiile și mijloacele pe care formabilii le pot folosi sau nu, sau
conform cărora se stabilește comportamentul dorit. Li se permite să folosească
manuale sau să vorbească? Trebuie folosită o anumită soluție, un anumit
program? Trebuie respectate liniile directoare formale?
 Scară (cât de mult)
Ultimul lucru de făcut este să stabiliți o bază de evaluare pentru calitatea
comportamentului. Standardele pot fi stabilite în termeni de calitate, cantitate sau
timp. În cât timp trebuie să rezolve formabilii sarcinile? Trebuie rezolvate toate
sarcinile? Ce abatere sau câte greșeli sunt permise? Cum trebuie să arate exact
rezultatul? Când se consideră rezolvată o problemă? Când este considerată
corectă o soluție?
De exemplu:
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 16
Formularea obiectivelor de învățare
Obiectivele de învățare pot fi stabilite în domeniile cunoașterii, abilităților /
aptitudinilor și atitudinilor / comportamentului. Obiectivele pot fi formulate
cu următoarele propoziții:
 Voi ști ceva după procesul de învățare
 Voi putea face ceva după procesul de învățare.
 Mă voi comporta într-un anumit fel după procesul de învățare.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 17
Obiectivele de învățare ar trebui să ofere informații despre ceea ce formabilii/
cursanții ar trebui să știe (CUNOAȘTERE), să înțeleagă (ABILITĂȚI) și să
poată face (ATITUDINI) după procesul de învățare.
 Forțează să formuleze o stare finală când propoziția începe cu „formabilii/
cursanții pot / înțelege” sau „ formabilii / cursanții sunt capabili”.
 Cuvintele de activitate (verbele) ar trebui utilizate pentru a descrie ce ar
trebui să facă formabilul/ stagiarul. Sunt considerate a fi adecvate toate
verbele din obiectivele de învățare din care poate fi construit un element de
test clar.
 La formularea obiectivelor de învățare, trebuie utilizate verbe care sunt
adaptate formabilului/ stagiarului în ceea ce privește nivelul de intensitate.
Verbele (vezi pagina următoare) determină nivelul de dificultate.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 18
Cunoaștere, abilități Înțelegere Aplicare
a indica
a afirma
a efectua
a recita
a scrie
a enumera
a lista
a exprima
a afirma
a numi
a raporta
a descrie
a spune
a numi
a scrie
a schița
a desena
a deriva
a determina
a afirma
a prezenta
a defini
a demonstra
a interpreta
a explica
a evidenția
a identifica
a interpreta
a prezenta
a trage concluzii
a traduce
a rezuma
aplicare
căutare
completare
editare
calculare
imprimare
setare
intrare în muncă
creare format
proiectare
găsise
configurare
ștergere
utilizare
planificare
salvare
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 19
Câteva sfaturi importante
 Luați în considerare dezvoltarea a 2-3 obiective de învățare
pentru fiecare secțiune a instruirii.
 Dacă obiectivele sunt mai multe, organizați-le în subcategorii.
 Utilizați un limbaj simplu, vorbiți personal (ex. „Veți putea”) și
mențineți obiectivele scurte.
 Nu folosiți mai mult de o frază pentru a vă exprima
obiectivele.
 Nu enumerați mai multe verbe într-un singur obiectiv -
deoarece fiecare acțiune va fi măsurată și evaluată diferit,
fiecare verb ar trebui să fie într-un obiectiv separat.
 Comunicați obiectivele formabililor.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 20
Tipuri de obiective de învățare
Se pot distinge trei tipuri de obiective de învățare:
 Obiective cognitive
 Obiective psihomotorii
 Obiective de învățare afective
Obiective cognitive
...sunt obiective de învățare în domeniul cunoașterii, științei, înțelegerii. Ele
sunt dezvoltate în minte. (Cognition = cunoștințe)
 De exemplu: cursanții sunt capabili să creeze un tabel cu 4 coloane și 10
linii folosind programul de procesare Word.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 21
Obiecte de învățare psihomotorii
... sunt obiective de învățare în domeniul capacității și acțiunii. Se practică cu
mâinile (abilități motorii = secvență de mișcare) și sunt luate în considerare
(acțiune atentă, deci psihomotorie) În cazul examenelor finale de formare,
știm cum să verificăm obiectivele de învățare psihomotorie din partea practică
a examenului. În mod normal, necesită scule și materiale.
 De exemplu: cursanții pot realiza o îmbinare din lemn fără cuie, capse și
șuruburi.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 22
Obiective de învățare afective
... sunt obiective de învățare în domeniul sentimentelor, atitudinilor și valorilor.
Se practică prin reflecție, schimb și aplicare practică (afectiv = emoțional).
Obiectivele de învățare afective sunt în prim plan în domeniile educației,
educației politice, dar și abilităților sociale.
În formarea profesională continuă, obiectivele afective sunt rareori enunțate în
mod explicit. Mult mai des sunt urmărite implicit (exemple: conduce cu un stil
de conducere cooperant, îmbunătățirea persuasivității în discuțiile de vânzări,
ajustarea performanței în dezvoltarea echipei, disciplina în rândul adulților
tineri, disponibilitatea de a lucra în rândul șomerilor etc.).
 De exemplu: cursanții sunt capabili să poarte o discuție de conflict în jocul
de rol, în conformitate cu regulile de discuție definite.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 23
De la scop/ obiectiv la acord scop/
obiectiv
Ce trebuie luat în considerare?
 Obiectivele mele de învățare sunt cu adevărat obiective sau este o colecție
de conținut?
Descrierea conținutului, cum ar fi „cunoașterea celor mai importante funcții ale
unui program” sau „a avea o imagine de ansamblu a unui subiect și / sau
procese.”, etc.
 Verific realizarea scopurilor/ obiectivelor? Cum?
 Scopurile/ obiectivele sunt vizibile formabililor pe parcursul instruirii?
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 24
Stabiliti de comun acord scopurile / obiectivele de
învățare
 Prezentați-vă scopurile
 Întrebați-i pe formabili care sunt așteptările și ideile lor când vin la
înstruire la locul de muncă.
 Arătați care sunt scopurile/ obiectivele pe care doriți să le atingeți și pe care
nu (Cine are un scop compatibil cu înstruirea la locul de muncă? Există
obiective de care nimeni nu este interesat? Cum se verifică atingerea unui
obiectiv?)
 Întrebați formabilii dacă sunt de acord cu aceste scopuri/ obiective
 Plasați obiectivele convenite într-o locație vizibilă
 Respectați obiectivele convenite
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 25
Rezumat
 Luați în considerare criteriile formulării obiectivelor de învățare
prezentate aici și proiectați-vă obiectivele de învățare. Defalcați
obiectivele pentru a vă forma obiective de învățare mai specifice și
măsurabile. Conectați obiectivele respective la secțiunile
corespunzătoare.
 Luați în considerare: pentru cine vă scrieți obiectivele de învățare?
Analizați-vă publicul țintă și cunoștințele lor preexistente.
 Mențineți obiectivele generale ale cursului la cel mult 12- acest lucru
vă va menține concentrat asupra elementelor esențiale.
 Nu exagerați încercând să scrieți obiective de învățare chiar mai
precise decât sunt - principalul lucru este să le exprimați cât mai
clar și mai simplu posibil.
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 26
Sfaturi și resurse
 APP & TEACH, IO2 – Module de instruire pentru gestionarea programelor
de ucenicie pentru IMM-uri: Analiza nevoilor de învățare și a mediilor de
formare (https://www.appandteach.com)
 https://arbowis.ch/images/downloads/material-zu-lehren-kompakt-1-
2004/3_1_Beispiele_Ziele.pdf
 https://www.edglossary.org/learning-objectives/
 https://www.learnworlds.com/learning-goals-objectives/
 https://wb-web.de/material/methoden/lernziele-formulieren-leicht-
gemacht.html
 https://www.youtube.com/watch?v=g_Xm5IljYKQ
TOTVET - Training of Tutors and VET
professionals for high quality in Work Based
Learning and Dual Learning 27
1 sur 27

Recommandé

Learning tool module4 topic4 Assesment and improving the program par
Learning tool module4 topic4 Assesment and improving the programLearning tool module4 topic4 Assesment and improving the program
Learning tool module4 topic4 Assesment and improving the programTOTVET
191 vues19 diapositives
Learning tool module1 topic1 Needs assessment - recruitment of the trainee par
Learning tool module1 topic1 Needs assessment - recruitment of the traineeLearning tool module1 topic1 Needs assessment - recruitment of the trainee
Learning tool module1 topic1 Needs assessment - recruitment of the traineeTOTVET
493 vues37 diapositives
Learning tool module4 topic3 Document and report the intership results par
Learning tool module4 topic3 Document and report the intership resultsLearning tool module4 topic3 Document and report the intership results
Learning tool module4 topic3 Document and report the intership resultsTOTVET
140 vues16 diapositives
Learning tool module2 topic1 Implement the training programme par
Learning tool module2 topic1 Implement the training programmeLearning tool module2 topic1 Implement the training programme
Learning tool module2 topic1 Implement the training programmeTOTVET
271 vues18 diapositives
Flux de training in Talent Management par
Flux de training in Talent ManagementFlux de training in Talent Management
Flux de training in Talent ManagementTotalSoft
361 vues23 diapositives
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacher par
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacherLearning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacher
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacherTOTVET
257 vues35 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Lucrare de-absolvire-formator par
Lucrare de-absolvire-formatorLucrare de-absolvire-formator
Lucrare de-absolvire-formatorCristianConstantinCh
1.6K vues9 diapositives
Learning tool module3 topic1 Efficiency and management of time par
Learning tool module3 topic1 Efficiency and management of timeLearning tool module3 topic1 Efficiency and management of time
Learning tool module3 topic1 Efficiency and management of timeTOTVET
226 vues24 diapositives
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (... par
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...Sarah Land
58 vues27 diapositives
Ghidul Practic de Construire a Bugetului de Training par
Ghidul Practic de Construire a Bugetului de TrainingGhidul Practic de Construire a Bugetului de Training
Ghidul Practic de Construire a Bugetului de TrainingLearning Pro
1.4K vues23 diapositives
Training m&c overseas dp par
Training m&c overseas dpTraining m&c overseas dp
Training m&c overseas dpMihai Huda
838 vues39 diapositives
Learning tool module 3 topic 2_romana_final par
Learning tool module 3 topic  2_romana_finalLearning tool module 3 topic  2_romana_final
Learning tool module 3 topic 2_romana_finalTOTVET
214 vues23 diapositives

Tendances(10)

Learning tool module3 topic1 Efficiency and management of time par TOTVET
Learning tool module3 topic1 Efficiency and management of timeLearning tool module3 topic1 Efficiency and management of time
Learning tool module3 topic1 Efficiency and management of time
TOTVET226 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
Sarah Land58 vues
Ghidul Practic de Construire a Bugetului de Training par Learning Pro
Ghidul Practic de Construire a Bugetului de TrainingGhidul Practic de Construire a Bugetului de Training
Ghidul Practic de Construire a Bugetului de Training
Learning Pro1.4K vues
Training m&c overseas dp par Mihai Huda
Training m&c overseas dpTraining m&c overseas dp
Training m&c overseas dp
Mihai Huda838 vues
Learning tool module 3 topic 2_romana_final par TOTVET
Learning tool module 3 topic  2_romana_finalLearning tool module 3 topic  2_romana_final
Learning tool module 3 topic 2_romana_final
TOTVET214 vues
Learning tool module1 topic4 Organize the learning process par TOTVET
Learning tool module1 topic4 Organize the learning processLearning tool module1 topic4 Organize the learning process
Learning tool module1 topic4 Organize the learning process
TOTVET271 vues
Prezentare curs autorizat de Formator - septembrie 2014 par Alina Mihalache
Prezentare curs autorizat de Formator - septembrie 2014Prezentare curs autorizat de Formator - septembrie 2014
Prezentare curs autorizat de Formator - septembrie 2014
Alina Mihalache1K vues

Similaire à Learning tool module1 topic2 Set up the trainees learning outputs

Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs par
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputsLearning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputsTOTVET
149 vues16 diapositives
Learning tool module2 topic3 Conduct the specific work-based learning par
Learning tool module2 topic3 Conduct the specific work-based learningLearning tool module2 topic3 Conduct the specific work-based learning
Learning tool module2 topic3 Conduct the specific work-based learningTOTVET
157 vues16 diapositives
Prezentare Exelo Oct 2009 par
Prezentare Exelo Oct 2009Prezentare Exelo Oct 2009
Prezentare Exelo Oct 2009Exelo Training & Development
247 vues15 diapositives
Prezentare Exelo Oct 2009 par
Prezentare Exelo Oct 2009Prezentare Exelo Oct 2009
Prezentare Exelo Oct 2009Raluca Cimpea
170 vues15 diapositives
Performance Leadership workshop par
Performance Leadership workshopPerformance Leadership workshop
Performance Leadership workshopMadi_Radulescu
370 vues5 diapositives
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN) par
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)Sarah Land
117 vues30 diapositives

Similaire à Learning tool module1 topic2 Set up the trainees learning outputs(20)

Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs par TOTVET
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputsLearning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs
TOTVET149 vues
Learning tool module2 topic3 Conduct the specific work-based learning par TOTVET
Learning tool module2 topic3 Conduct the specific work-based learningLearning tool module2 topic3 Conduct the specific work-based learning
Learning tool module2 topic3 Conduct the specific work-based learning
TOTVET157 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN) par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Training of Peers (ROMANIAN)
Sarah Land117 vues
Discover how to use Micro-learning Techniques to create Mini-Learning Format ... par Sarah Land
Discover how to use Micro-learning Techniques to create Mini-Learning Format ...Discover how to use Micro-learning Techniques to create Mini-Learning Format ...
Discover how to use Micro-learning Techniques to create Mini-Learning Format ...
Sarah Land582 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Learning Resource...
Sarah Land66 vues
Catalog Training-uri 2015 Learning Pro par Learning Pro
Catalog Training-uri 2015 Learning ProCatalog Training-uri 2015 Learning Pro
Catalog Training-uri 2015 Learning Pro
Learning Pro455 vues
Powerful training by mmm 23 sept 2016 par Camelia Gavril
Powerful training by mmm  23 sept 2016Powerful training by mmm  23 sept 2016
Powerful training by mmm 23 sept 2016
Camelia Gavril97 vues
Brosura prezentare Management de proiect - curs autorizat ANC si recunoscut IPMA par Alina Mihalache
Brosura prezentare Management de proiect - curs autorizat ANC si recunoscut IPMABrosura prezentare Management de proiect - curs autorizat ANC si recunoscut IPMA
Brosura prezentare Management de proiect - curs autorizat ANC si recunoscut IPMA
Alina Mihalache316 vues
Prezentare curs autorizat Management de proiect - septembrie 2014 par Alina Mihalache
Prezentare curs autorizat Management de proiect - septembrie 2014Prezentare curs autorizat Management de proiect - septembrie 2014
Prezentare curs autorizat Management de proiect - septembrie 2014
Alina Mihalache262 vues
Brosura de prezentare Presentation Skills - open training par Alina Mihalache
Brosura de prezentare Presentation Skills - open trainingBrosura de prezentare Presentation Skills - open training
Brosura de prezentare Presentation Skills - open training
Alina Mihalache272 vues
Corespondenta in administratie si secretariat par Simona Grigoras
Corespondenta in administratie si secretariatCorespondenta in administratie si secretariat
Corespondenta in administratie si secretariat
Simona Grigoras4.6K vues
Prezentare Managementul echipelor de succes - training open par Alina Mihalache
Prezentare Managementul echipelor de succes - training openPrezentare Managementul echipelor de succes - training open
Prezentare Managementul echipelor de succes - training open
Alina Mihalache462 vues

Plus de TOTVET

Learning tool module 3 topic 2_german_final par
Learning tool module 3 topic 2_german_finalLearning tool module 3 topic 2_german_final
Learning tool module 3 topic 2_german_finalTOTVET
152 vues22 diapositives
Learning tool module 1 topic 4_spanish_final par
Learning tool module 1 topic 4_spanish_finalLearning tool module 1 topic 4_spanish_final
Learning tool module 1 topic 4_spanish_finalTOTVET
88 vues23 diapositives
Learning tool module 3 topic 2_spanish - final par
Learning tool module 3 topic 2_spanish - finalLearning tool module 3 topic 2_spanish - final
Learning tool module 3 topic 2_spanish - finalTOTVET
54 vues22 diapositives
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_final par
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_finalPl learning tool module 3 topic 2_polish_final
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_finalTOTVET
45 vues22 diapositives
Learning tool module 3 topic 3_english_final par
Learning tool module 3 topic 3_english_finalLearning tool module 3 topic 3_english_final
Learning tool module 3 topic 3_english_finalTOTVET
73 vues21 diapositives
Learning tool module 3 topic 3_spanish_final par
Learning tool module 3 topic 3_spanish_finalLearning tool module 3 topic 3_spanish_final
Learning tool module 3 topic 3_spanish_finalTOTVET
42 vues21 diapositives

Plus de TOTVET(20)

Learning tool module 3 topic 2_german_final par TOTVET
Learning tool module 3 topic 2_german_finalLearning tool module 3 topic 2_german_final
Learning tool module 3 topic 2_german_final
TOTVET152 vues
Learning tool module 1 topic 4_spanish_final par TOTVET
Learning tool module 1 topic 4_spanish_finalLearning tool module 1 topic 4_spanish_final
Learning tool module 1 topic 4_spanish_final
TOTVET88 vues
Learning tool module 3 topic 2_spanish - final par TOTVET
Learning tool module 3 topic 2_spanish - finalLearning tool module 3 topic 2_spanish - final
Learning tool module 3 topic 2_spanish - final
TOTVET54 vues
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_final par TOTVET
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_finalPl learning tool module 3 topic 2_polish_final
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_final
TOTVET45 vues
Learning tool module 3 topic 3_english_final par TOTVET
Learning tool module 3 topic 3_english_finalLearning tool module 3 topic 3_english_final
Learning tool module 3 topic 3_english_final
TOTVET73 vues
Learning tool module 3 topic 3_spanish_final par TOTVET
Learning tool module 3 topic 3_spanish_finalLearning tool module 3 topic 3_spanish_final
Learning tool module 3 topic 3_spanish_final
TOTVET42 vues
Learning tool module 3 topic 3_german_final par TOTVET
Learning tool module 3 topic 3_german_finalLearning tool module 3 topic 3_german_final
Learning tool module 3 topic 3_german_final
TOTVET34 vues
Learning tool module 2 topic 4_engish par TOTVET
Learning tool module 2 topic 4_engishLearning tool module 2 topic 4_engish
Learning tool module 2 topic 4_engish
TOTVET66 vues
Learning tool module3 topic4 Networking – operative inform the external stake... par TOTVET
Learning tool module3 topic4 Networking – operative inform the external stake...Learning tool module3 topic4 Networking – operative inform the external stake...
Learning tool module3 topic4 Networking – operative inform the external stake...
TOTVET134 vues
Learning tool module3 topic3 Problems solving par TOTVET
Learning tool module3 topic3 Problems solvingLearning tool module3 topic3 Problems solving
Learning tool module3 topic3 Problems solving
TOTVET134 vues
Learning tool module3 topic2 Leadership and teamwork par TOTVET
Learning tool module3 topic2 Leadership and teamworkLearning tool module3 topic2 Leadership and teamwork
Learning tool module3 topic2 Leadership and teamwork
TOTVET121 vues
Learning tool module2 topic4 Interpersonal communication and empathy par TOTVET
Learning tool module2 topic4 Interpersonal communication and empathyLearning tool module2 topic4 Interpersonal communication and empathy
Learning tool module2 topic4 Interpersonal communication and empathy
TOTVET182 vues
Learning tool module2 topic2 Work in team and cooperate with training team an... par TOTVET
Learning tool module2 topic2 Work in team and cooperate with training team an...Learning tool module2 topic2 Work in team and cooperate with training team an...
Learning tool module2 topic2 Work in team and cooperate with training team an...
TOTVET235 vues
Learning tool M4T4_Assesment and improving the program par TOTVET
Learning tool M4T4_Assesment and improving the programLearning tool M4T4_Assesment and improving the program
Learning tool M4T4_Assesment and improving the program
TOTVET62 vues
Learning tool M4T3_Document and report the intership results par TOTVET
Learning tool M4T3_Document and report the intership resultsLearning tool M4T3_Document and report the intership results
Learning tool M4T3_Document and report the intership results
TOTVET53 vues
Learning tool M4T2_Asses the trainees learning outputs par TOTVET
Learning tool M4T2_Asses the trainees learning outputsLearning tool M4T2_Asses the trainees learning outputs
Learning tool M4T2_Asses the trainees learning outputs
TOTVET66 vues
Learning tool M4T1_Monitor the trainees progress par TOTVET
Learning tool M4T1_Monitor the trainees progressLearning tool M4T1_Monitor the trainees progress
Learning tool M4T1_Monitor the trainees progress
TOTVET60 vues
Learning tool M3T4_Networking – operative inform the external stakeholders ab... par TOTVET
Learning tool M3T4_Networking – operative inform the external stakeholders ab...Learning tool M3T4_Networking – operative inform the external stakeholders ab...
Learning tool M3T4_Networking – operative inform the external stakeholders ab...
TOTVET66 vues
Learning tool M3T3_Problems solving par TOTVET
Learning tool M3T3_Problems solvingLearning tool M3T3_Problems solving
Learning tool M3T3_Problems solving
TOTVET36 vues
Learning tool M3T2_Leadership and teamwork par TOTVET
Learning tool M3T2_Leadership and teamworkLearning tool M3T2_Leadership and teamwork
Learning tool M3T2_Leadership and teamwork
TOTVET52 vues

Learning tool module1 topic2 Set up the trainees learning outputs

 • 1. Modulul I: Organizarea programului de instruire Formareatutorilorpentru învățareabazatăpemuncă Developed in the framework of the Erasmus+ Project 2018-1-RO01-KA202-049191 TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning This publication reflects the views only of the author(s), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 2. Rezumat  Prin intermediul acestui instrument de învățare, veți învăța să selectați cele mai relevante informații și reglementări legale care sunt necesare pentru a construi un curriculum al profesiei generale și pentru a descrie rezultatele învățării formabililor în termeni de cunoștințe, abilități și atitudini. Veți învăța să înțelegeți cum să aplicați regulamentul la nevoile cursanților și la obiectivele de instruire ale companiei în cauză și să descrieți profilul profesional al formabililor în conformitate cu reglementările naționale și regionale. Veți deveni capabil să stabiliți rezultate de învățare bazate pe nevoile formabililor, ținând cont de informațiile psihologice și personale, precum și de atragerea de obiective și medii specifice ale societății. Aspecte principale: Stabiliți obiective de învățare pentru formabil Scopuri și obiective de învățare în proiectarea cursului Formularea obiectivelor de învățare De la scop/ obiectiv la acord scop/ obiectiv 2TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning
 • 3. Stabiliți obiective de învățare pentru formabil Capacitatea de a identifica nevoile de învățare ale viitorului formabil oferă, de asemenea, o oportunitate de a trece la următoarea etapă de creare a unei experiențe de instruire de calitate, prin definirea obiectivelor concrete de învățare. Ar fi recomandat să desfășurăm această activitate împreună cu formabilul, astfel încât să dezvolte un sentiment de asumare, care este un ingredient cheie pentru motivația durabilă a învățării. O metodă dovedită de a vă ajuta în această etapă este formularea obiectivelor SMART de învățare. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 3
 • 4. Metoda se bazează pe modelul clasic SMART de stabilire a obiectivelor, plasat în contextul învățării. Fiecare obiectiv de învățare trebuie să aibă mai multe caracteristici, adică să fie: • Specific (simplu, având sens, semnificativ) • Măsurabil (cu semnificație, motivant) • Accesibil (convenit, realizabil) • Relevant (rezonabil, realist și bazat pe resurse și pe rezultate) • Timp (încadrat în timp) (bazat pe timp, delimitat în timp, costuri delimitate, la timp, cu restricții de timp) Aceste obiective ar trebui să se bazeze pe nevoile de învățare identificate în pasul anterior. Este important să se ia în considerare și preferințele de învățare și „viteza” fiecărui formabil, care pot fi cartate prin interviu direct. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 4
 • 5. Obiectivele de învățare SMART Scopul principal al acestui instrument este de a formula o viziune clară care va fi urmărită pentru formabil și pentru progres și performanță la nivel înalt. Această metodă este de asemenea importantă pentru încorporarea rezultatelor preconizate ale oricărei companii în obiectivele de învățare, în conformitate cu prevederile legale naționale. Pași pentru utilizarea instrumentului Această metodă este aplicabilă după ce nevoile de învățare ale formabilului au fost identificate, analizate și sintetizate în profilul său (de învățare). Instructorul trebuie să invite formabilul la o întâlnire de lucru și să redacteze împreună obiectivele de învățare, parcurgând următoarele etape: TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 5
 • 6.  Definiți un obiectiv de învățare, care este specific. Întrebările de orientare sunt: Ce dorim să obțină formabilul în perioada de instruire? Unde? Cum? Când? Cu cine? Care sunt condițiile și limitările?  Definiți un obiectiv de învățare, care poate fi măsurabil, prin adăugarea de elemente măsurabile.  Definiți un obiectiv de învățare, care este realizabil. Este important ca obiectivele stabilite de formabil să fie realiste și să aibă șansa de a fi finalizate în perioada de instruire.  Definiți un obiectiv de învățare, care este relevant. Obiectivele ar trebui să fie definite de așa natură încât formabilul să vadă valoare în învățare.  Definiți un obiectiv de învățare, care este limitat în timp. În primul rând, asigurați-vă că obiectivul dvs. este ceva pe care formabilul trebuie să îl utilizeze în timp util, de exemplu mâine sau săptămâna viitoare, în loc de anul viitor. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 6
 • 7. Un exemplu de obiectiv SMART:  Să-mi îmbunătățesc abilitățile de asamblare a echipamentelor IT prin creșterea vitezei de asamblare de două ori pe parcursul celor 2 (două) luni de ucenicie / instruire la locul de muncă. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 7
 • 8. Utilitatea instrumentului  Instrumentul permite crearea în continuare a unei atmosfere de colaborare între dvs. și formabil.  Instrumentul oferă o imagine clară a obiectivelor, prin urmare, a criteriilor de evaluare și servește ca o listă de referință funcțională și continuă pentru dvs. ca formator. Punctele forte ale instrumentului  Instrumentul poate recunoaște participarea formabilului la procesul de modelare a experienței de ucenicie / instruire.  Instrumentul asigură o abordare obiectivă și transparentă a alocării sarcinilor și a evaluării performanței. Limitările instrumentului  Poate dura ceva timp până să fie produs. Ar putea fi o soluție bună pentru formator, cu sprijinul altor membri ai personalului, să întocmească mai întâi o listă a obiectivelor SMART și apoi să o prezinte ca punct de plecare pentru discuții în timpul întâlnirii cu formabilul. Ținând cont de schimbarea condițiilor din câmpul muncii, lista obiectivelor SMART ar putea avea nevoie de o actualizare continuă. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 8
 • 9. Scopurile și obiectivele de învățare în proiectarea cursului Obiectivele de învățare sunt afirmații generale, cu accepțiuni largi, despre ceea ce dorim ca formabilii/ cursanții noștri să învețe și să ofere:  Direcţie,  Focalizare și  Coeziune Stabilirea obiectivelor ne oferă o hartă reală către locul în care vrem să mergem. La fel și atunci când oferim obiective formabililor. Obiectivele de învățare sunt inima proiectării unui curs și trebuie clarificate în faza de planificare. Un formator poate utiliza aceste obiective ca foaie de parcurs pentru a pregăti un program de pregătire în cadrul firmei. Vom explora în profunzime rolul Scopurilor și Obiectivelor de învățare în proiectarea cursului și cum să pregătim un plan de lecție bazat pe acestea. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 9
 • 10. Definirea obiectivelor de învățare Cea mai bună modalitate de a utiliza obiectivele ca hartă pentru proiectarea unui curs este de a le face mai clare și mai concise prin determinarea obiectivelor specifice de învățare.  Obiectivele de învățare sunt scopurile secundare măsurabile ale unei lecții și arată rezultatele învățării specifice. Scrierea obiectivelor de învățare vă menține concentrat și vă ajută în planificare. Acest lucru se realizează cu ușurință prin utilizarea verbelor de acțiune care descriu capacitățile cursanților la sfârșitul unui curs. Din punctul de vedere al cursanților, obiectivele îi ajută să înțeleagă ce așteaptă formatorul de la ei și la ce trebuie să se aștepte de la ei înșiși. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 10
 • 11. Care este diferența dintre scopuri și obiective? Mulți oameni confundă definițiile scopurilor și obiectivelor și deseori confundă termenii.  Scopurile de învățare sunt pe termen lung, largi și realizabile, dar nu neapărat măsurabile.  Obiectivele de învățare sunt denumite și rezultate de învățare, deoarece sunt legate imediat de rezultatele așteptate, ceea ce putem aștepta ca formabilii să poată face până la sfârșitul cursului. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 11
 • 12. Obiectivele de învățare pot fi apoi defalcate în activități de învățare mici sau evaluări. Schimbarea uneia dintre aceste trei componente le afectează în mare măsură pe celelalte două. Deci, acest proces este dinamic în timp ce planificați conținutul cursului. Tabelul de mai jos vă poate ajuta să înțelegeți cum diferă scopurile de obiective: TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 12 Scopuri Obiective Activități (de evaluare)
 • 13. Scopuri Obiective Exprimă Speranțele și valorile dvs. cu privire la experiența educațională generală. Opțiunile dvs. privind strategiile de învățare, materialul lecției și activitățile instructive. Reprezintă Perspectiva dvs. despre curs, descriind ce va face cursul. De ce vor fi capabili formabilii dvs. până la sfârșitul cursului. Descrie Țelurile dvs. pe termen lung care nu pot fi măsurate direct. Evaluările (întrebări, sarcini) cu care îi evaluați pe cursanți. Transmite Genul de experiență pe care doriți să o creați formabililor. Care sunt standardele și așteptările dvs. pentru curs. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 13
 • 14. De ce este important să stabiliți obiective? La stabilirea obiectivelor de învățare: Puteți organiza în mod adecvat materialul cursului, deoarece puteți stabili o secvență logică de repere de învățare. Puteți alinia imediat obiectivele cu metodele de evaluare. Comunicați așteptările formabililor dvs., astfel încât îi ajutați să se evalueze. În cele din urmă, formabilii pot interconecta obiective prin cursurile dvs. Obiectivele spun formabilului/ stagiarului cum vor putea să știe, nu doar să ghicească, dacă au învățat și au înțeles sau nu lecția. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 14
 • 15. Cum trebuie formulate obiectivele? Un obiectiv de învățare formulat cu atenție este format din trei părți  comportament final (ce)  condiții (cum)  scară (cât de mult) Comportament final (ce) Descrierea comportamentului final așteptat de la formabili trebuie să fie exprimată în termeni clari. Trebuie descris un comportament observabil. Comportamentul final este comportamentul formabilului după ce procesul de învățare a fost finalizat. Un obiectiv de învățare, cum ar fi „Studenții dezvoltă competența de a folosi WORD” nu desemnează comportamentul final, ci procesul, și anume dezvoltarea. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 15 Formulați obiectivele de învățare
 • 16.  Condiții (cum) Descrie condițiile și mijloacele pe care formabilii le pot folosi sau nu, sau conform cărora se stabilește comportamentul dorit. Li se permite să folosească manuale sau să vorbească? Trebuie folosită o anumită soluție, un anumit program? Trebuie respectate liniile directoare formale?  Scară (cât de mult) Ultimul lucru de făcut este să stabiliți o bază de evaluare pentru calitatea comportamentului. Standardele pot fi stabilite în termeni de calitate, cantitate sau timp. În cât timp trebuie să rezolve formabilii sarcinile? Trebuie rezolvate toate sarcinile? Ce abatere sau câte greșeli sunt permise? Cum trebuie să arate exact rezultatul? Când se consideră rezolvată o problemă? Când este considerată corectă o soluție? De exemplu: TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 16
 • 17. Formularea obiectivelor de învățare Obiectivele de învățare pot fi stabilite în domeniile cunoașterii, abilităților / aptitudinilor și atitudinilor / comportamentului. Obiectivele pot fi formulate cu următoarele propoziții:  Voi ști ceva după procesul de învățare  Voi putea face ceva după procesul de învățare.  Mă voi comporta într-un anumit fel după procesul de învățare. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 17
 • 18. Obiectivele de învățare ar trebui să ofere informații despre ceea ce formabilii/ cursanții ar trebui să știe (CUNOAȘTERE), să înțeleagă (ABILITĂȚI) și să poată face (ATITUDINI) după procesul de învățare.  Forțează să formuleze o stare finală când propoziția începe cu „formabilii/ cursanții pot / înțelege” sau „ formabilii / cursanții sunt capabili”.  Cuvintele de activitate (verbele) ar trebui utilizate pentru a descrie ce ar trebui să facă formabilul/ stagiarul. Sunt considerate a fi adecvate toate verbele din obiectivele de învățare din care poate fi construit un element de test clar.  La formularea obiectivelor de învățare, trebuie utilizate verbe care sunt adaptate formabilului/ stagiarului în ceea ce privește nivelul de intensitate. Verbele (vezi pagina următoare) determină nivelul de dificultate. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 18
 • 19. Cunoaștere, abilități Înțelegere Aplicare a indica a afirma a efectua a recita a scrie a enumera a lista a exprima a afirma a numi a raporta a descrie a spune a numi a scrie a schița a desena a deriva a determina a afirma a prezenta a defini a demonstra a interpreta a explica a evidenția a identifica a interpreta a prezenta a trage concluzii a traduce a rezuma aplicare căutare completare editare calculare imprimare setare intrare în muncă creare format proiectare găsise configurare ștergere utilizare planificare salvare TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 19
 • 20. Câteva sfaturi importante  Luați în considerare dezvoltarea a 2-3 obiective de învățare pentru fiecare secțiune a instruirii.  Dacă obiectivele sunt mai multe, organizați-le în subcategorii.  Utilizați un limbaj simplu, vorbiți personal (ex. „Veți putea”) și mențineți obiectivele scurte.  Nu folosiți mai mult de o frază pentru a vă exprima obiectivele.  Nu enumerați mai multe verbe într-un singur obiectiv - deoarece fiecare acțiune va fi măsurată și evaluată diferit, fiecare verb ar trebui să fie într-un obiectiv separat.  Comunicați obiectivele formabililor. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 20
 • 21. Tipuri de obiective de învățare Se pot distinge trei tipuri de obiective de învățare:  Obiective cognitive  Obiective psihomotorii  Obiective de învățare afective Obiective cognitive ...sunt obiective de învățare în domeniul cunoașterii, științei, înțelegerii. Ele sunt dezvoltate în minte. (Cognition = cunoștințe)  De exemplu: cursanții sunt capabili să creeze un tabel cu 4 coloane și 10 linii folosind programul de procesare Word. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 21
 • 22. Obiecte de învățare psihomotorii ... sunt obiective de învățare în domeniul capacității și acțiunii. Se practică cu mâinile (abilități motorii = secvență de mișcare) și sunt luate în considerare (acțiune atentă, deci psihomotorie) În cazul examenelor finale de formare, știm cum să verificăm obiectivele de învățare psihomotorie din partea practică a examenului. În mod normal, necesită scule și materiale.  De exemplu: cursanții pot realiza o îmbinare din lemn fără cuie, capse și șuruburi. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 22
 • 23. Obiective de învățare afective ... sunt obiective de învățare în domeniul sentimentelor, atitudinilor și valorilor. Se practică prin reflecție, schimb și aplicare practică (afectiv = emoțional). Obiectivele de învățare afective sunt în prim plan în domeniile educației, educației politice, dar și abilităților sociale. În formarea profesională continuă, obiectivele afective sunt rareori enunțate în mod explicit. Mult mai des sunt urmărite implicit (exemple: conduce cu un stil de conducere cooperant, îmbunătățirea persuasivității în discuțiile de vânzări, ajustarea performanței în dezvoltarea echipei, disciplina în rândul adulților tineri, disponibilitatea de a lucra în rândul șomerilor etc.).  De exemplu: cursanții sunt capabili să poarte o discuție de conflict în jocul de rol, în conformitate cu regulile de discuție definite. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 23
 • 24. De la scop/ obiectiv la acord scop/ obiectiv Ce trebuie luat în considerare?  Obiectivele mele de învățare sunt cu adevărat obiective sau este o colecție de conținut? Descrierea conținutului, cum ar fi „cunoașterea celor mai importante funcții ale unui program” sau „a avea o imagine de ansamblu a unui subiect și / sau procese.”, etc.  Verific realizarea scopurilor/ obiectivelor? Cum?  Scopurile/ obiectivele sunt vizibile formabililor pe parcursul instruirii? TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 24
 • 25. Stabiliti de comun acord scopurile / obiectivele de învățare  Prezentați-vă scopurile  Întrebați-i pe formabili care sunt așteptările și ideile lor când vin la înstruire la locul de muncă.  Arătați care sunt scopurile/ obiectivele pe care doriți să le atingeți și pe care nu (Cine are un scop compatibil cu înstruirea la locul de muncă? Există obiective de care nimeni nu este interesat? Cum se verifică atingerea unui obiectiv?)  Întrebați formabilii dacă sunt de acord cu aceste scopuri/ obiective  Plasați obiectivele convenite într-o locație vizibilă  Respectați obiectivele convenite TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 25
 • 26. Rezumat  Luați în considerare criteriile formulării obiectivelor de învățare prezentate aici și proiectați-vă obiectivele de învățare. Defalcați obiectivele pentru a vă forma obiective de învățare mai specifice și măsurabile. Conectați obiectivele respective la secțiunile corespunzătoare.  Luați în considerare: pentru cine vă scrieți obiectivele de învățare? Analizați-vă publicul țintă și cunoștințele lor preexistente.  Mențineți obiectivele generale ale cursului la cel mult 12- acest lucru vă va menține concentrat asupra elementelor esențiale.  Nu exagerați încercând să scrieți obiective de învățare chiar mai precise decât sunt - principalul lucru este să le exprimați cât mai clar și mai simplu posibil. TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 26
 • 27. Sfaturi și resurse  APP & TEACH, IO2 – Module de instruire pentru gestionarea programelor de ucenicie pentru IMM-uri: Analiza nevoilor de învățare și a mediilor de formare (https://www.appandteach.com)  https://arbowis.ch/images/downloads/material-zu-lehren-kompakt-1- 2004/3_1_Beispiele_Ziele.pdf  https://www.edglossary.org/learning-objectives/  https://www.learnworlds.com/learning-goals-objectives/  https://wb-web.de/material/methoden/lernziele-formulieren-leicht- gemacht.html  https://www.youtube.com/watch?v=g_Xm5IljYKQ TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning 27