Learning tool module1 topic4 Organize the learning process

T
Modulul 1: Organizarea
programului de formare
Formareatutorilorpentru
învățareabazatăpemuncă
Developed in the framework of the Erasmus+ Project 2018-1-RO01-KA202-049191
TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work
Based Learning and Dual Learning
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Rezumat
Prin intermediul acestui instrument de învățare:
Veți învăța
 Felul în care programa este predată, structurată și modul în care învață
formabilii;
 Cum să creați un plan de curs de succes;
 Planificarea instruirii se întâmplă atunci când un profesor este capabil să
vizualizeze și să prevadă despre ce, de ce și cum se întâmplă procesul de
predare-învățare în viitor.
Veți înțelege ca:
 Planificarea este importantă. Indiferent dacă este pentru sala de clasă,
pentru a merge la un supermarket sau pentru a cumpăra o mașină. În
educație, un curs / plan de lecție bine elaborat va acționa ca un nucleu al
procesului de predare-învățare.
Veți putea
 Să creați un plan de curs folosind metode creative.
Rezumat
 Aspecte principale:
Planificarea și strategia în procesul de predare-învățare
1. De ce este planificarea atât de importantă
2. Cum să planificați pentru sălile de clasă
3. Cele 3 etape ale planificării lecțiilor
4. Câțiva pași pentru a parcurge procesul
5. Cum să vă evaluați planul
De ce planificarea este atât de importantă
Planificarea este o hartă către succesul instructorului.
Ori de câte ori îți faci un plan, știi ce vrei să obții. În același timp, devine
clar ce ar putea aduce viitorul și care îți sunt obiectivele. Obiectivele, care au fost
decise prin planificare, fac ca decizia să fie mai eficientă și mai „la obiect”.
Acest lucru se datorează faptului că știi modul în care o decizie îți va
afecta planul pe termen lung și dacă această decizie te va ajuta sau nu în atingerea
obiectivelor tale. Astfel, te ajută să iei decizii mai rapid.
Planificarea necesită mult timp și efort. Este ușor să tot amâni sau să
etichetezi ceva ca fiind inutil. Dar, odată ce îți dai seama de timpul și energia
economisită printr-o planificare adecvată, nu poți să o mai ignori. Ceva atât de
simplu precum crearea unui plan de lecție poate fi acest eveniment
transformațional care îți duce imediat predarea la nivelul următor.
Un plan de lecție de succes se adresează acestor trei
componente cheie și le integrează:
 Obiective pentru învățarea studenților;
 Activități de predare / învățare;
 Strategii de verificare a înțelegerii elevilor.
Cum să planificați pentru sălile de clasă
1. Etapa de schițare
Crearea unei imagini de ansamblu a curriculum-ului, a
rezultatelor dorite, a obiectivelor de învățare etc. Structurarea
calendarului pentru plan. Adunarea de date și materialele de
predare / de curs.
2. Etapa decizională
Etapa decizională este locul în care vă creați planul și
decideți ce plan aveți și cum aveți de gând să vă executați
planul. Această etapă cuprinde fluxul de lucru pentru
implementarea pas cu pas, metodele de livrare, tehnicile de
evaluare, opțiunile de rezervă etc.
3. Etapa de cartare
Cartați lucrurile pe care le-ați decis cu lucrurile pe care doriți
să le realizați. Vedeți dacă se aliniază. Dacă nu, încercați să
vă regândiți decizia.
Cele 3 etape ale planificării lecțiilor
Pasul 1. Creați o schiță a planului de studiu pe care
doriți să-l parcurgeți
Acesta este practic modul în care începeți. Aflați ce
anume veți preda și cât de profunde sunt subiectele dvs.
Aceasta vă va oferi o idee generală despre cât de mare este
sarcina dvs.
Câțiva pași pentru a parcurge procesul
Pasul 2. Creați o listă cu rezultatele dorite
Desigur, nu puteți crea un plan fără obiective. Rezultatele
dorite și obiectivele sunt țintele dvs.. De asemenea, fiecare
universitate și consiliu de învățământ se îndreaptă tot mai mult
spre anumite obiective. Prin urmare, crearea unei liste de
rezultate și obiective dorite vă poate ajuta să vă aliniați la
obiectivele universității / consiliului dvs.
Pasul 3. Alcătuiți un alt plan al timpului - an / semestru.
Dacă aveți o idee despre intervalul de timp necesar,
aceasta vă poate ajuta să planificați mai bine. Eficacitatea
planului dvs. depinde de distribuirea inteligentă a planului de
studii pe tot anul / semestrul.
Pasul 4. Fragmentați planul de studii în module
ușor de aplicat
Aceasta vă poate îmbunătăți productivitatea.
Sarcinile mici vor părea o muncă ușoară și vă vor face să
faceți mult mai mult decât o sarcină mare în timp scurt.
Acest lucru poate împiedica amânarea și vă va ajuta să
mențineți un control mai bun asupra planului de studii.
Pasul 5. Faceți-vă timp pentru a decide cât să dureze
activitățile din cadrul unui modul
Analizați importanța fiecărui modul și decideți câte
ore doriți să petreceți pentru fiecare subiect. De asemenea,
decideți ce părți pot fi sărite sau omise dacă sunteți presați
de timp. Și invers, ce subiecte puteți extinde dacă lucrurile
s-au mișcat mai repede decât vă așteptați. Puteți avea un
control mai bun al timpului, dacă știți de cât timp aveți
nevoie în prealabil.
Pasul 6. Împărțiți programa de-a lungul perioadei
de studiu
Împărțiți programa pe toată perioada. Acesta este
prerogativul dvs. și puteți decide cât de mult veți acoperi
într-o anumită perioadă de timp. De asemenea, ați putea
colabora cu alte facultăți pentru a avea sprijin și
perspective mai bune.
Pasul 7. Adunați materiale didactice și date
pentru susținerea predării
Pe lângă materialele didactice obișnuite, planificarea
vă oferă timp pentru a strânge suficiente date și resurse
pentru a vă susține predarea. Puteți utiliza cărți și
documente din afara programei și noile tehnologii pentru
a vă îmbunătăți predarea. Tehnici precum învățarea
colaborativă (flipped learning) și utilizarea tehnologiilor
noi
Pasul 8. Decideți cum veți preda materialele de curs
formabililor
Interacțiunile pe care le aveți cu formabilii sunt cu
adevărat importante. Puteți economisi mult timp și optimiza
eficiența prin implementarea învățării cu ajutorul TIC
(tehnologiei informațiilor și comunicațiilor) pentru a
partaja materialele de curs și alte documente importante.
Pasul 9. Decideți cum doriți să evaluați formabilii,
examenele, atribuțiile, proiectele, sarcinile etc.
Poate fi de mare ajutor să decideți în prealabil
mecanismele de examinare și evaluările. Modul în care
evaluați va avea un impact general asupra predării și vă
oferă informații valoroase asupra progresului cursului. Dar
pentru a fi pregătiți și pentru a vă putea face o hartă
eficientă a rezultatelor planului de predare, poate fi necesar
să vă concentrați asupra tehnicilor de evaluare chiar înainte
de a începe semestrul.
Principii generale în selectarea experiențelor de învățare
Varietatea metodelor sparge monotonia și păstrează viu
interesul formabililor.
Determinați oportunitățile de a utiliza diferite metode și
resurse, combinate în mod corespunzător, în funcție de subiectul de
predat.
Selectați metodele și experiențele de învățare care oferă
oportunități de a exersa comportamentul implicat în obiectivul de
învățare.
Utilizați o varietate de experiențe și metode care sunt mai puțin
centrate pe profesor/ facilitator și mai mult centrate pe formabil.
Asigurați-vă că suportul didactic pe care îl alegeți va ajuta la
atingerea obiectivelor și va facilita învățarea de conținut nou.
Principii generale în selectarea experiențelor de învățare
 Experiențiale
 Învăţare
 Vizualizare în programe participative (VIPP)
 Mici prelegeri
 Discuţii
 Jocuri de rol
 Studii de caz / scenarii
 Brainstorming-ul
 Vorbitori invitați
Evaluarea eficienței planului de studii și a cursului în
realizarea obiectivelor
 Evaluarea planului de studii și a cursului reprezintă procesul de
determinare a gradului în care au loc efectiv aceste schimbări de
comportament. Aceasta presupune că trebuie să implice mai mult decât o
singură evaluare.
 Procesul de evaluare determină gradul în care au loc schimbările în
comportamentul cursanților.
 Evaluarea trebuie să evalueze comportamentul cursanților într-o etapă
timpurie și alte evaluări în momente ulterioare pentru a identifica
modificările care pot apărea. Fără să știm cum au fost elevii la început, nu
este posibil să spunem cât de mult au avansat schimbările.
 Cele mai utilizate metode de evaluare includ teste, scale de atitudine,
instrumente de colectare a datelor precum interviuri și planificări de
observație și teste practice. Aceste metode trebuie utilizate fie individual,
fie în combinație.
 Metoda folosită trebuie să fie adecvată obiectivului evaluat.
 Rezultatele formabililor
Desigur, cel mai evident dintre rezultate. Rezultatele elevilor și performanțele lor vă oferă un feedback solid despre cât de bine
funcționează planul dvs. și cât de eficient este. Ați putea reflecta asupra acestuia și puteți recurge la îmbunătățiri și improvizații în
planul dvs.
 Vedeți dacă vă oferă informații relevante
În cele din urmă, planul dvs. ar trebui să vă ofere câteva informații. Ar trebui să vă ajute să vă realizați abilitățile de management al
timpului, abilitățile de predare și informații valide despre planul cursului.
 Contribuții la procesul de învățare – predare
Planul ar trebui, de asemenea, să contribuie la programă și la procesul de predare-învățare. Aceasta ar trebui să ajute toate părțile
interesate să țină o evidență mai bună a cursului și să îi ajute să ia decizii mai informate la momentul potrivit. Dacă aveți un plan
bine lucrat, puteți îmbunătăți în mod serios modul în care dvs. și formabilii dvs. percep programa. Aceasta face ca lucrurile să fie
organizate și accesibile.
 Verificați productivitatea
Vedeți dacă planul dvs. de curs vă ajută să vă creșteți productivitatea. Evident, planul lecției vă poate ajuta să abordați problemele
mai eficient. Vă menține informați, ceea ce economisește timp și energie. În acest fel, planul dvs. ar putea atinge potențialul de
productivitate dincolo de așteptări. Veți fi mai bine echipat pentru a finaliza sarcinile și a evalua mai rapid rezultatele.
 Cum îi ajută acest plan pe formabili
În timp ce planificați, faceți-vă timp pentru a evalua modul în care planul vă ajută formabilii. Un plan de lecție bun ar trebui să
contribuie și la rezultatele și productivitatea formabililor dvs. Planul ar trebui să fie benefic formabililor dvs. și să-i țină pe cale.
Discuțiile cu formabilii despre stadiul planului le va oferi o imagine clară a ceea ce trebuie realizat și la ce să se aștepte. Acest
lucru ar putea avea un impact pozitiv în clasă și ar putea duce la rezultatele dorite.
 Obținerea feedback-ului
Pe tot parcursul cursului și până la sfârșit, trebuie să adunați feedback de la părțile interesate și valorile măsurabile. Evaluarea
continuă și colectarea feedback-ului sunt cele mai importante aspecte ale educației bazate pe rezultate (Outcome Based
Education - OBE). Feedback-ul este cel mai simplu mod de a ști dacă planul dvs. funcționează sau nu. Planul dvs. ar trebui
considerat defectuos dacă nu oferă loc pentru feedback.
Cum să vă evaluați planul
Ce vei preda
Ce rezultate dorești să
obții
Cum vei livra programa
formabililor
Cum vei obține aceste
rezultate
A fost modul de predare
eficient?
S-au obținut rezultatele
dorite?
Îmbunătățirea planurilor pe parcurs
Semnul unui mare profesor este capacitatea de a deduce ceea ce au nevoie
elevii săi. În final, educația ar trebui să fie centrată pe formabili. De-a lungul
programei și până la sfârșit, profesorul trebuie să ceară în mod constant feedback și
să efectueze corectarea cursului în planul său. Oricât de bun ar fi planul dvs., poate
fi întotdeauna loc pentru schimbări neașteptate și întorsături de situații.
Fie că rezultatele elevilor dvs. sunt mult mai mici decât vă așteptați, fie
timpul alocat pentru un modul a fost redus de unele activități extracurriculare, sunt
multe lucruri care pot merge prost. Deci cel mai bun lucru pe care îl puteți face este
să fiți pregătiți și să fiți gata să improvizați planul, dacă este nevoie. Evaluarea
continuă și păstrarea focalizării asupra obiectivelor dvs. vă pot ajuta să luați
deciziile corecte la momentul potrivit.
Vă mulțumesc!
1 sur 22

Recommandé

Metode de lucru cu lexicul par
Metode de lucru cu lexiculMetode de lucru cu lexicul
Metode de lucru cu lexiculAlisa Russu
1.9K vues13 diapositives
Learning tool module2 topic1 Implement the training programme par
Learning tool module2 topic1 Implement the training programmeLearning tool module2 topic1 Implement the training programme
Learning tool module2 topic1 Implement the training programmeTOTVET
271 vues18 diapositives
Metodele de formare par
Metodele de formareMetodele de formare
Metodele de formareMarian Zaharia
3.4K vues21 diapositives
Prezentare Curs Formator (TOT) par
Prezentare Curs Formator (TOT)Prezentare Curs Formator (TOT)
Prezentare Curs Formator (TOT)Best Smart Consulting
2.1K vues1 diapositive
Learning tool module1 topic2 Set up the trainees learning outputs par
Learning tool module1 topic2 Set up the trainees learning outputsLearning tool module1 topic2 Set up the trainees learning outputs
Learning tool module1 topic2 Set up the trainees learning outputsTOTVET
266 vues27 diapositives
Formator teorii si metode de predare par
Formator  teorii si metode de predareFormator  teorii si metode de predare
Formator teorii si metode de predareMonica Dumitrașcu
1.9K vues26 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Learning tool module1 topic4 Organize the learning process

5160517.pdf par
5160517.pdf5160517.pdf
5160517.pdfCiobanuAndrei7
9 vues56 diapositives
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacher par
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacherLearning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacher
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacherTOTVET
257 vues35 diapositives
Learning tool module4 topic4 Assesment and improving the program par
Learning tool module4 topic4 Assesment and improving the programLearning tool module4 topic4 Assesment and improving the program
Learning tool module4 topic4 Assesment and improving the programTOTVET
191 vues19 diapositives
4 strategii de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatare par
4 strategii de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatare4 strategii de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatare
4 strategii de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatareTapescu Alin
2.2K vues58 diapositives
Formator curs de formare par
Formator  curs de formareFormator  curs de formare
Formator curs de formareMonica Dumitrașcu
2K vues30 diapositives
Program integrat par
Program integratProgram integrat
Program integratPorojan Flaviu
302 vues8 diapositives

Similaire à Learning tool module1 topic4 Organize the learning process(20)

Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacher par TOTVET
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacherLearning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacher
Learning tool module1 topic3 Design the Training Plan together with VET teacher
TOTVET257 vues
Learning tool module4 topic4 Assesment and improving the program par TOTVET
Learning tool module4 topic4 Assesment and improving the programLearning tool module4 topic4 Assesment and improving the program
Learning tool module4 topic4 Assesment and improving the program
TOTVET191 vues
4 strategii de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatare par Tapescu Alin
4 strategii de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatare4 strategii de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatare
4 strategii de predare care sa corespunda stilurilor individuale de invatare
Tapescu Alin2.2K vues
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs par TOTVET
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputsLearning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs
TOTVET149 vues
Learning tool module2 topic3 Conduct the specific work-based learning par TOTVET
Learning tool module2 topic3 Conduct the specific work-based learningLearning tool module2 topic3 Conduct the specific work-based learning
Learning tool module2 topic3 Conduct the specific work-based learning
TOTVET157 vues
Mariana nicolae metode_si_tehnici_interactive_de_predare par Popescu Vlad
Mariana nicolae metode_si_tehnici_interactive_de_predareMariana nicolae metode_si_tehnici_interactive_de_predare
Mariana nicolae metode_si_tehnici_interactive_de_predare
Popescu Vlad2.9K vues
Training m&c overseas dp par Mihai Huda
Training m&c overseas dpTraining m&c overseas dp
Training m&c overseas dp
Mihai Huda838 vues
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (... par Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Learning Materials and Objectives (...
Sarah Land58 vues
Train the trainers, Bucuresti, humans 2014 par Ioana Budău
Train the trainers, Bucuresti, humans 2014 Train the trainers, Bucuresti, humans 2014
Train the trainers, Bucuresti, humans 2014
Ioana Budău508 vues
Catalog Training-uri 2015 Learning Pro par Learning Pro
Catalog Training-uri 2015 Learning ProCatalog Training-uri 2015 Learning Pro
Catalog Training-uri 2015 Learning Pro
Learning Pro455 vues

Plus de TOTVET

Learning tool module 3 topic 2_german_final par
Learning tool module 3 topic 2_german_finalLearning tool module 3 topic 2_german_final
Learning tool module 3 topic 2_german_finalTOTVET
152 vues22 diapositives
Learning tool module 1 topic 4_spanish_final par
Learning tool module 1 topic 4_spanish_finalLearning tool module 1 topic 4_spanish_final
Learning tool module 1 topic 4_spanish_finalTOTVET
88 vues23 diapositives
Learning tool module 3 topic 2_romana_final par
Learning tool module 3 topic  2_romana_finalLearning tool module 3 topic  2_romana_final
Learning tool module 3 topic 2_romana_finalTOTVET
214 vues23 diapositives
Learning tool module 3 topic 2_spanish - final par
Learning tool module 3 topic 2_spanish - finalLearning tool module 3 topic 2_spanish - final
Learning tool module 3 topic 2_spanish - finalTOTVET
54 vues22 diapositives
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_final par
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_finalPl learning tool module 3 topic 2_polish_final
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_finalTOTVET
45 vues22 diapositives
Learning tool module 3 topic 3_english_final par
Learning tool module 3 topic 3_english_finalLearning tool module 3 topic 3_english_final
Learning tool module 3 topic 3_english_finalTOTVET
73 vues21 diapositives

Plus de TOTVET(20)

Learning tool module 3 topic 2_german_final par TOTVET
Learning tool module 3 topic 2_german_finalLearning tool module 3 topic 2_german_final
Learning tool module 3 topic 2_german_final
TOTVET152 vues
Learning tool module 1 topic 4_spanish_final par TOTVET
Learning tool module 1 topic 4_spanish_finalLearning tool module 1 topic 4_spanish_final
Learning tool module 1 topic 4_spanish_final
TOTVET88 vues
Learning tool module 3 topic 2_romana_final par TOTVET
Learning tool module 3 topic  2_romana_finalLearning tool module 3 topic  2_romana_final
Learning tool module 3 topic 2_romana_final
TOTVET214 vues
Learning tool module 3 topic 2_spanish - final par TOTVET
Learning tool module 3 topic 2_spanish - finalLearning tool module 3 topic 2_spanish - final
Learning tool module 3 topic 2_spanish - final
TOTVET54 vues
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_final par TOTVET
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_finalPl learning tool module 3 topic 2_polish_final
Pl learning tool module 3 topic 2_polish_final
TOTVET45 vues
Learning tool module 3 topic 3_english_final par TOTVET
Learning tool module 3 topic 3_english_finalLearning tool module 3 topic 3_english_final
Learning tool module 3 topic 3_english_final
TOTVET73 vues
Learning tool module 3 topic 3_spanish_final par TOTVET
Learning tool module 3 topic 3_spanish_finalLearning tool module 3 topic 3_spanish_final
Learning tool module 3 topic 3_spanish_final
TOTVET42 vues
Learning tool module 3 topic 3_german_final par TOTVET
Learning tool module 3 topic 3_german_finalLearning tool module 3 topic 3_german_final
Learning tool module 3 topic 3_german_final
TOTVET34 vues
Learning tool module 2 topic 4_engish par TOTVET
Learning tool module 2 topic 4_engishLearning tool module 2 topic 4_engish
Learning tool module 2 topic 4_engish
TOTVET66 vues
Learning tool module4 topic3 Document and report the intership results par TOTVET
Learning tool module4 topic3 Document and report the intership resultsLearning tool module4 topic3 Document and report the intership results
Learning tool module4 topic3 Document and report the intership results
TOTVET140 vues
Learning tool module3 topic4 Networking – operative inform the external stake... par TOTVET
Learning tool module3 topic4 Networking – operative inform the external stake...Learning tool module3 topic4 Networking – operative inform the external stake...
Learning tool module3 topic4 Networking – operative inform the external stake...
TOTVET134 vues
Learning tool module3 topic3 Problems solving par TOTVET
Learning tool module3 topic3 Problems solvingLearning tool module3 topic3 Problems solving
Learning tool module3 topic3 Problems solving
TOTVET134 vues
Learning tool module3 topic2 Leadership and teamwork par TOTVET
Learning tool module3 topic2 Leadership and teamworkLearning tool module3 topic2 Leadership and teamwork
Learning tool module3 topic2 Leadership and teamwork
TOTVET121 vues
Learning tool module2 topic4 Interpersonal communication and empathy par TOTVET
Learning tool module2 topic4 Interpersonal communication and empathyLearning tool module2 topic4 Interpersonal communication and empathy
Learning tool module2 topic4 Interpersonal communication and empathy
TOTVET182 vues
Learning tool module2 topic2 Work in team and cooperate with training team an... par TOTVET
Learning tool module2 topic2 Work in team and cooperate with training team an...Learning tool module2 topic2 Work in team and cooperate with training team an...
Learning tool module2 topic2 Work in team and cooperate with training team an...
TOTVET235 vues
Learning tool module1 topic1 Needs assessment - recruitment of the trainee par TOTVET
Learning tool module1 topic1 Needs assessment - recruitment of the traineeLearning tool module1 topic1 Needs assessment - recruitment of the trainee
Learning tool module1 topic1 Needs assessment - recruitment of the trainee
TOTVET493 vues
Learning tool M4T4_Assesment and improving the program par TOTVET
Learning tool M4T4_Assesment and improving the programLearning tool M4T4_Assesment and improving the program
Learning tool M4T4_Assesment and improving the program
TOTVET62 vues
Learning tool M4T3_Document and report the intership results par TOTVET
Learning tool M4T3_Document and report the intership resultsLearning tool M4T3_Document and report the intership results
Learning tool M4T3_Document and report the intership results
TOTVET53 vues
Learning tool M4T2_Asses the trainees learning outputs par TOTVET
Learning tool M4T2_Asses the trainees learning outputsLearning tool M4T2_Asses the trainees learning outputs
Learning tool M4T2_Asses the trainees learning outputs
TOTVET66 vues
Learning tool M4T1_Monitor the trainees progress par TOTVET
Learning tool M4T1_Monitor the trainees progressLearning tool M4T1_Monitor the trainees progress
Learning tool M4T1_Monitor the trainees progress
TOTVET60 vues

Learning tool module1 topic4 Organize the learning process

 • 1. Modulul 1: Organizarea programului de formare Formareatutorilorpentru învățareabazatăpemuncă Developed in the framework of the Erasmus+ Project 2018-1-RO01-KA202-049191 TOTVET - Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 2. Rezumat Prin intermediul acestui instrument de învățare: Veți învăța  Felul în care programa este predată, structurată și modul în care învață formabilii;  Cum să creați un plan de curs de succes;  Planificarea instruirii se întâmplă atunci când un profesor este capabil să vizualizeze și să prevadă despre ce, de ce și cum se întâmplă procesul de predare-învățare în viitor. Veți înțelege ca:  Planificarea este importantă. Indiferent dacă este pentru sala de clasă, pentru a merge la un supermarket sau pentru a cumpăra o mașină. În educație, un curs / plan de lecție bine elaborat va acționa ca un nucleu al procesului de predare-învățare. Veți putea  Să creați un plan de curs folosind metode creative.
 • 3. Rezumat  Aspecte principale: Planificarea și strategia în procesul de predare-învățare 1. De ce este planificarea atât de importantă 2. Cum să planificați pentru sălile de clasă 3. Cele 3 etape ale planificării lecțiilor 4. Câțiva pași pentru a parcurge procesul 5. Cum să vă evaluați planul
 • 4. De ce planificarea este atât de importantă Planificarea este o hartă către succesul instructorului. Ori de câte ori îți faci un plan, știi ce vrei să obții. În același timp, devine clar ce ar putea aduce viitorul și care îți sunt obiectivele. Obiectivele, care au fost decise prin planificare, fac ca decizia să fie mai eficientă și mai „la obiect”. Acest lucru se datorează faptului că știi modul în care o decizie îți va afecta planul pe termen lung și dacă această decizie te va ajuta sau nu în atingerea obiectivelor tale. Astfel, te ajută să iei decizii mai rapid. Planificarea necesită mult timp și efort. Este ușor să tot amâni sau să etichetezi ceva ca fiind inutil. Dar, odată ce îți dai seama de timpul și energia economisită printr-o planificare adecvată, nu poți să o mai ignori. Ceva atât de simplu precum crearea unui plan de lecție poate fi acest eveniment transformațional care îți duce imediat predarea la nivelul următor.
 • 5. Un plan de lecție de succes se adresează acestor trei componente cheie și le integrează:  Obiective pentru învățarea studenților;  Activități de predare / învățare;  Strategii de verificare a înțelegerii elevilor. Cum să planificați pentru sălile de clasă
 • 6. 1. Etapa de schițare Crearea unei imagini de ansamblu a curriculum-ului, a rezultatelor dorite, a obiectivelor de învățare etc. Structurarea calendarului pentru plan. Adunarea de date și materialele de predare / de curs. 2. Etapa decizională Etapa decizională este locul în care vă creați planul și decideți ce plan aveți și cum aveți de gând să vă executați planul. Această etapă cuprinde fluxul de lucru pentru implementarea pas cu pas, metodele de livrare, tehnicile de evaluare, opțiunile de rezervă etc. 3. Etapa de cartare Cartați lucrurile pe care le-ați decis cu lucrurile pe care doriți să le realizați. Vedeți dacă se aliniază. Dacă nu, încercați să vă regândiți decizia. Cele 3 etape ale planificării lecțiilor
 • 7. Pasul 1. Creați o schiță a planului de studiu pe care doriți să-l parcurgeți Acesta este practic modul în care începeți. Aflați ce anume veți preda și cât de profunde sunt subiectele dvs. Aceasta vă va oferi o idee generală despre cât de mare este sarcina dvs. Câțiva pași pentru a parcurge procesul
 • 8. Pasul 2. Creați o listă cu rezultatele dorite Desigur, nu puteți crea un plan fără obiective. Rezultatele dorite și obiectivele sunt țintele dvs.. De asemenea, fiecare universitate și consiliu de învățământ se îndreaptă tot mai mult spre anumite obiective. Prin urmare, crearea unei liste de rezultate și obiective dorite vă poate ajuta să vă aliniați la obiectivele universității / consiliului dvs.
 • 9. Pasul 3. Alcătuiți un alt plan al timpului - an / semestru. Dacă aveți o idee despre intervalul de timp necesar, aceasta vă poate ajuta să planificați mai bine. Eficacitatea planului dvs. depinde de distribuirea inteligentă a planului de studii pe tot anul / semestrul.
 • 10. Pasul 4. Fragmentați planul de studii în module ușor de aplicat Aceasta vă poate îmbunătăți productivitatea. Sarcinile mici vor părea o muncă ușoară și vă vor face să faceți mult mai mult decât o sarcină mare în timp scurt. Acest lucru poate împiedica amânarea și vă va ajuta să mențineți un control mai bun asupra planului de studii.
 • 11. Pasul 5. Faceți-vă timp pentru a decide cât să dureze activitățile din cadrul unui modul Analizați importanța fiecărui modul și decideți câte ore doriți să petreceți pentru fiecare subiect. De asemenea, decideți ce părți pot fi sărite sau omise dacă sunteți presați de timp. Și invers, ce subiecte puteți extinde dacă lucrurile s-au mișcat mai repede decât vă așteptați. Puteți avea un control mai bun al timpului, dacă știți de cât timp aveți nevoie în prealabil.
 • 12. Pasul 6. Împărțiți programa de-a lungul perioadei de studiu Împărțiți programa pe toată perioada. Acesta este prerogativul dvs. și puteți decide cât de mult veți acoperi într-o anumită perioadă de timp. De asemenea, ați putea colabora cu alte facultăți pentru a avea sprijin și perspective mai bune.
 • 13. Pasul 7. Adunați materiale didactice și date pentru susținerea predării Pe lângă materialele didactice obișnuite, planificarea vă oferă timp pentru a strânge suficiente date și resurse pentru a vă susține predarea. Puteți utiliza cărți și documente din afara programei și noile tehnologii pentru a vă îmbunătăți predarea. Tehnici precum învățarea colaborativă (flipped learning) și utilizarea tehnologiilor noi
 • 14. Pasul 8. Decideți cum veți preda materialele de curs formabililor Interacțiunile pe care le aveți cu formabilii sunt cu adevărat importante. Puteți economisi mult timp și optimiza eficiența prin implementarea învățării cu ajutorul TIC (tehnologiei informațiilor și comunicațiilor) pentru a partaja materialele de curs și alte documente importante.
 • 15. Pasul 9. Decideți cum doriți să evaluați formabilii, examenele, atribuțiile, proiectele, sarcinile etc. Poate fi de mare ajutor să decideți în prealabil mecanismele de examinare și evaluările. Modul în care evaluați va avea un impact general asupra predării și vă oferă informații valoroase asupra progresului cursului. Dar pentru a fi pregătiți și pentru a vă putea face o hartă eficientă a rezultatelor planului de predare, poate fi necesar să vă concentrați asupra tehnicilor de evaluare chiar înainte de a începe semestrul.
 • 16. Principii generale în selectarea experiențelor de învățare Varietatea metodelor sparge monotonia și păstrează viu interesul formabililor. Determinați oportunitățile de a utiliza diferite metode și resurse, combinate în mod corespunzător, în funcție de subiectul de predat. Selectați metodele și experiențele de învățare care oferă oportunități de a exersa comportamentul implicat în obiectivul de învățare. Utilizați o varietate de experiențe și metode care sunt mai puțin centrate pe profesor/ facilitator și mai mult centrate pe formabil. Asigurați-vă că suportul didactic pe care îl alegeți va ajuta la atingerea obiectivelor și va facilita învățarea de conținut nou.
 • 17. Principii generale în selectarea experiențelor de învățare  Experiențiale  Învăţare  Vizualizare în programe participative (VIPP)  Mici prelegeri  Discuţii  Jocuri de rol  Studii de caz / scenarii  Brainstorming-ul  Vorbitori invitați
 • 18. Evaluarea eficienței planului de studii și a cursului în realizarea obiectivelor  Evaluarea planului de studii și a cursului reprezintă procesul de determinare a gradului în care au loc efectiv aceste schimbări de comportament. Aceasta presupune că trebuie să implice mai mult decât o singură evaluare.  Procesul de evaluare determină gradul în care au loc schimbările în comportamentul cursanților.  Evaluarea trebuie să evalueze comportamentul cursanților într-o etapă timpurie și alte evaluări în momente ulterioare pentru a identifica modificările care pot apărea. Fără să știm cum au fost elevii la început, nu este posibil să spunem cât de mult au avansat schimbările.  Cele mai utilizate metode de evaluare includ teste, scale de atitudine, instrumente de colectare a datelor precum interviuri și planificări de observație și teste practice. Aceste metode trebuie utilizate fie individual, fie în combinație.  Metoda folosită trebuie să fie adecvată obiectivului evaluat.
 • 19.  Rezultatele formabililor Desigur, cel mai evident dintre rezultate. Rezultatele elevilor și performanțele lor vă oferă un feedback solid despre cât de bine funcționează planul dvs. și cât de eficient este. Ați putea reflecta asupra acestuia și puteți recurge la îmbunătățiri și improvizații în planul dvs.  Vedeți dacă vă oferă informații relevante În cele din urmă, planul dvs. ar trebui să vă ofere câteva informații. Ar trebui să vă ajute să vă realizați abilitățile de management al timpului, abilitățile de predare și informații valide despre planul cursului.  Contribuții la procesul de învățare – predare Planul ar trebui, de asemenea, să contribuie la programă și la procesul de predare-învățare. Aceasta ar trebui să ajute toate părțile interesate să țină o evidență mai bună a cursului și să îi ajute să ia decizii mai informate la momentul potrivit. Dacă aveți un plan bine lucrat, puteți îmbunătăți în mod serios modul în care dvs. și formabilii dvs. percep programa. Aceasta face ca lucrurile să fie organizate și accesibile.  Verificați productivitatea Vedeți dacă planul dvs. de curs vă ajută să vă creșteți productivitatea. Evident, planul lecției vă poate ajuta să abordați problemele mai eficient. Vă menține informați, ceea ce economisește timp și energie. În acest fel, planul dvs. ar putea atinge potențialul de productivitate dincolo de așteptări. Veți fi mai bine echipat pentru a finaliza sarcinile și a evalua mai rapid rezultatele.  Cum îi ajută acest plan pe formabili În timp ce planificați, faceți-vă timp pentru a evalua modul în care planul vă ajută formabilii. Un plan de lecție bun ar trebui să contribuie și la rezultatele și productivitatea formabililor dvs. Planul ar trebui să fie benefic formabililor dvs. și să-i țină pe cale. Discuțiile cu formabilii despre stadiul planului le va oferi o imagine clară a ceea ce trebuie realizat și la ce să se aștepte. Acest lucru ar putea avea un impact pozitiv în clasă și ar putea duce la rezultatele dorite.  Obținerea feedback-ului Pe tot parcursul cursului și până la sfârșit, trebuie să adunați feedback de la părțile interesate și valorile măsurabile. Evaluarea continuă și colectarea feedback-ului sunt cele mai importante aspecte ale educației bazate pe rezultate (Outcome Based Education - OBE). Feedback-ul este cel mai simplu mod de a ști dacă planul dvs. funcționează sau nu. Planul dvs. ar trebui considerat defectuos dacă nu oferă loc pentru feedback. Cum să vă evaluați planul
 • 20. Ce vei preda Ce rezultate dorești să obții Cum vei livra programa formabililor Cum vei obține aceste rezultate A fost modul de predare eficient? S-au obținut rezultatele dorite?
 • 21. Îmbunătățirea planurilor pe parcurs Semnul unui mare profesor este capacitatea de a deduce ceea ce au nevoie elevii săi. În final, educația ar trebui să fie centrată pe formabili. De-a lungul programei și până la sfârșit, profesorul trebuie să ceară în mod constant feedback și să efectueze corectarea cursului în planul său. Oricât de bun ar fi planul dvs., poate fi întotdeauna loc pentru schimbări neașteptate și întorsături de situații. Fie că rezultatele elevilor dvs. sunt mult mai mici decât vă așteptați, fie timpul alocat pentru un modul a fost redus de unele activități extracurriculare, sunt multe lucruri care pot merge prost. Deci cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să fiți pregătiți și să fiți gata să improvizați planul, dacă este nevoie. Evaluarea continuă și păstrarea focalizării asupra obiectivelor dvs. vă pot ajuta să luați deciziile corecte la momentul potrivit.