Publicité

Curs 2 RM1 2022-2023 Notiuni introductive II.ppt

TRansSky
15 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Curs 2 RM1 2022-2023 Notiuni introductive II.ppt

 1. DESPRE TENSIUNI… 1. TENSIUNE = PRESIUNE ARTERIALĂ [mm coloană de Hg] 2. TENSIUNE = REPREZINTĂ REACȚIUNEA FIRULUI INEXTENSIBIL LA O FORȚĂ DE ÎNTINDERE EXERCITATĂ ASUPRA SA [N]. 3. TENSIUNE = DIFERENTA DE POTENTIAL DINTRE DOUÃ PUNCTE ALE UNUI CIRCUIT ELECTRIC [V] 4. TENSIUNE = FORȚA CARE ACTIONEAZÃ ASUPRA UNITĂŢII DE SUPRAFAŢĂ ATUNCI CÂND UN CORP ESTE SUPUS ACŢIUNII UNOR FORŢE EXTERIOARE [N/mm2] T G A p F
 2. TENSIUNI 12 1 13 12 2 21 23 3 32 31 1 2 3 n = tensiune normală n = tensiune tangenţială A p = F pn - pn F A Tensiunea normală n este perpendicularã pe planul suprafeţei Tensiunea tangenţială n este conţinută în planul suprafeţei ij = ji Principiul dualităţii tensiunilor tangenţiale Unitate de măsură: [MPa] 1 [MPa] = 1 [N/mm2] n
 3. DEFORMATII Tensiuni pe o suprafata inclinata  = deformaţie specifică liniară (alungire, lungire specifică)  = deformaţie specifică unghiulară (lunecare specifica) Lunecarea specifică este pozitivă dacă unghiul de 90° se micşorează şi negativă în caz contrar. Lunecarea specifică se măsoară în radiani. E = modul de elasticitate longitudinal [MPa] G = modul de elasticitate transversal (modul de forfecare) [MPa] LUNGIRE = L [mm] ALUNGIRE =  [%] Legea lui HOOKE Legea lui HOOKE
 4. Rosturi de dilatare la şinele de cale ferată CONDITII CARE SE IMPUN UNEI PIESE ATUNCI CAND SE FACE UN CALCUL DE REZISTENTA (I) 1) CONDITII DE REZISTENTA 2) CONDITII DE RIGIDITATE 3) CONDITII DE STABILITATE 4) CONDITII ECONOMICE Pierderea stabilităţii în lipsa rosturilor de dilatare
 5. • Fiecare element de rezistență al unui ansamblu trebuie să reziste tuturor solicitărilor ce apar în acesta pe toată durata de exploatare și de aceea condiția de rezistență se impune cu prioritate. În acest scop, Rezistența materialelor prezintă alegerea materialului corespunzător, forma secțiunii cea mai avantajoasă și se stabilesc relații între secțiunea transversală și solicitări, astfel încât la solicitările maxime, eforturile care apar în secțiunea respectivului element de rezistență să fie inferioară celei care produce ruperea. • Condiția de rigiditate impune valori limită pe care să le atingă deformațiile elementelor de rezistență ale unui ansamblu în timpul solicitării maxime, în exploatare. De aceea Rezistența materialelor stabilește relații între secțiunea transversală a corpului și deformațiile care apar datorită forțelor și acestea servesc la calculul de rezistență (verificare, calculul capacității de încărcare și dimensionare). Capacitatea corpurilor de a avea deformații mici sub acțiunea forțelor se numește rigiditate. Cu cât o bară are deformaţii mai mici, cu atât ea este mai rigidă. • Condiția de stabilitate impune menținerea formei inițiale de echilibru stabil al elementului de rezistență sub acțiunea forțelor. De multe ori în practică apar cazuri când dimensiunile elementului de rezistență satisfac condițiile de rezistență și rigiditate impuse de solicitarea maximă, însă la forțe inferioare își pierd stabilitatea formei inițiale de echilibru. Fenomenul se manifestă prin apariția bruscă a unei deformații foarte mari care poate conduce la ruperea respectivului element de rezistență și distrugerea întregii construcții. Exemplul clasic de pierderea stabilității formei de echilibru este cazul unei bare drepte lungi și subțiri (zvelte) comprimate. Pentru forțe mici, bara își păstrează forma rectilinie. Dacă se mărește forța, la o anumită valoare a acesteia, bara se încovoaie brusc, putând să se rupă. Fenomenul este cunoscut sub numele de flambaj la compresiune sau pierderea stabilității, iar forța la care a avut loc fenomenul se numește forță critică de flambaj.
 6. CONDIŢII CARE SE IMPUN UNEI PIESE ATUNCI CÂND SE FACE UN CALCUL DE REZISTENŢĂ (II) 3. CONDIŢII DE STABILITATE FLAMBAJ PRIN COMPRESIUNE FLAMBAJ PRIN INCOVOIERE/TORSIUNE F < Fcritic Echilibru stabil
 7. REZISTENŢA ADMISIBILĂ Reprezinta o valoare convenţional aleasă a tensiunii maxime dintr-o piesă (structură) confecţionată dintr-un material cunoscut astfel încât aceasta să funcţioneze în conditii de siguranţă sub acţiunea unor încărcări date. a sau a Notaţii: Rezistenţa admisibilă NU reprezintă valoarea până la care rezistă materialul!  In cazul unui material tenace, rezistenta admisibila se obţine prin împărţirea limitei de curgere la un coeficient de siguranţă.  In cazul unui material fragil, rezistenţa admisibilă se obţine prin împărţirea rezistenţei la rupere la un coeficient de siguranţă. a = c cc a = r cr
 8. COEFICIENŢI DE SIGURANŢĂ  Natura materialului (ductil  c / fragil  c)  Omogenitatea materialului (omogen  c / neomogen  c)  Mediul în care lucrează piesa sau structura (variaţii de temperatura/ umiditate)  Modul de actionare al sarcinilor (static  c / dinamic  c)  Tipul solicitării (simple  c / compuse  c)  Precizia modelului de calcul adoptat (dacă ipotezele simplificatoare de calcul sunt incerte  c )  Importanta piesei şi ce s-ar întâmpla dacă aceasta s-ar distruge (amploarea pagubelor materiale, pierderi de vieţi omeneşti, poluare  c)  Durata de funcţionare a piesei (timp limitat  c / timp îndelungat  c ) Rupere ductila (otel) Rupere ductila (aluminiu) Rupere fragila (fonta)
 9. CONCENTRATORI DE TENSIUNE Tensiunile reale din secţiunile transversale ale unei piese solicitate axial nu sunt în mod riguros uniform distribuite, datorită efectelor produse în material de diferitele operaţii tehnologice aplicate piesei respective. Astfel, în zonele din jurul unor găuri transversale, canale de pană, filete, danturi, sau chiar modificări bruşte de dimensiuni între două secţiuni vecine, se produc creşteri locale (concentrări) ale valorilor tensiunii. Din acest motiv, elementele constructive citate mai sus se numesc concentratori de tensiune, iar prezenţa lor trebuie luată în considerare în calculele de rezistenţă.
 10. Kt = = max nom max P (H-d)·h H h d H H = 100 mm d = 10 mm h = 4 mm P = 9 kN d/H d/H = 0,1  Kt = 2,7 max = ·2,7 = 67,5 MPa 9000 90·4 2,7 d
 11. IPOTEZELE DE BAZĂ DIN REZISTENŢA MATERIALELOR 1. Ipoteza omogenitatii perfecte Materialul este omogen, având aceleaşi proprietăţi fizico-chimice în tot volumul său; 2. Ipoteza mediului continuu La scară macroscopică materia este considerată continuă şi nu discretă cum este de fapt în realitate (formată din atomi şi molecule); 3. Ipoteza izotropiei (iso = egal şi τρόπος = cale) Caracteristicile elastice şi mecanice ale materialului sunt aceleaşi pe orice direcţie; 4. Ipoteza elasticităţii perfecte Materialul are o comportare perfect elastică, adică revine la forma şi dimensiunile initiale dupa încetarea acţiunii sarcinilor care au produs deformarea; 5. Ipoteza micilor deformaţii Deformaţiile care se produc sub acţiunea forţelor exterioare sunt mici în raport cu dimensiunile corpului; 6. Valabilitatea legii lui Hooke In domeniul elastic există o proporţionalitate între tensiuni şi deformaţiile specifice; 7. Principiul lui Saint Venant Dacă un sistem de forţe este înlocuit cu un alt sistem static echivalent, aceasta produce diferenţe apreciabile în starea de tensiune şi deformaţie din vecinătatea forţelor dar rămâne fără efect (sau cu efecte neglijabile) la distanţe suficient de mari de locul de aplicaţie a forţelor; 8. Ipoteza lui Bernoulli O secţiune plană şi normală pe axa barei înainte de deformare rămâne plană şi normală pe axa deformată şi după deformarea acesteia.
 12. Sarcina P distorsioneaza liniile situate in vecinatatea sa Liniile localizate la distanta de punctul de aplicare a fortei raman perpendiculare pe axa longitudinala Sarcina P distorsioneaza liniile situate in vecinatatea suportului Sectiunea a-a Sectiunea b-b Sectiunea c-c Sectiunea c-c PRINCIPIUL LUI SAINT VENANT
 13. M M IPOTEZA LUI BERNOULLI Sectiunile plane (cele marcate cu rosu) rãmân tot plane in urma solicitãrii Mt 90o 90o 90o N
 14. CONTRACTIA TRANSVERSALA F F F Inainte de deformare Dupã deformare Inainte de deformare Dupa deformare Fenomenul de micşorare a dimensiunilor secţiunii transversale în cazul unei bare solicitate la tracţiune = CONTRACŢIE TRANSVERSALĂ EFECTUL POISSON  < 0,5 Contracţie transversalã (lateralã) Lungire longitudinalã  = Coeficientul lui Poisson Longitudinal Transversal Traductoare (mărci) tensometrice
 15. INCERCAREA LA TRACŢIUNE – CURBA CARACTERISTICA Epruveta din oţel Epruveta din aluminiu Lungimea totala Lungimea partii calibrate Distanta intre repere Diametrul partii calibrate Latimea capetelor de prindere Capete de prindere Partea calibrata Gatuire la rupere
 16. CEAS COMPARATOR EXTENSOMETRU ŞUBLER APARATE UTILIZATE PENTRU MĂSURAREA DEFORMAŢIILOR LA ÎNCERCAREA LA TRACŢIUNE Se măsoara marile deformaţii ( > 1 mm) Se măsoara micile deformaţii (< 1 mm) Se măsoară lungirea epruvetei după ce s-a rupt
 17. CURBA CARACTERISTICA A UNUI OŢEL CU CONŢINUT SCĂZUT DE CARBON Limita de curgere Tensiunea  [MPa] Deformaţie specifică  [%] (Alungire la rupere) Ruperea epruvetei Tensiunea maximă Ultima tensiune de intindere Limita de proportio- nalitate Limita de elasticitate https://www.youtube.com/watch?v=cE4Mw9GsdHY
 18. MASINA DE INCERCAT LA TRACŢIUNE - Maşina universală de încercări - Acţionare hidraulică sau electromagnetică - Măsurarea deformaţiilor se face numai cu extensometrul - Maşina are în dotare un sistem de achiziţii de date (Forţă/ Deplasare) - Două bacuri de prindere a epruvetei: unul fix şi unul mobil
 19. L0 L F F d 0 d  = = L – L0 L0 L L0  = E· Legea lui Hooke E = modul de elasticitate longitudinal (modulul lui Young) [MPa]  = alungire (lungire specifică) [%]  = tensiune normalã [MPa] Z = gâtuirea la rupere (1 MPa = 1 N/mm2 = 10 daN/cm2) Epruveta înainte de solicitare Epruveta după solicitare Z = ·100 [%] S0 – Su S0
 20. DESPRE LIMITA DE CURGERE… Cu cât un otel este mai inalt aliat cu atât nu are palier de curgere. Materialul cu cât este mai fragil cu atât suferă deformaţii mici înainte de rupere LIMITA DE CURGERE APARENTĂ TEHNICĂ Limita de curgere APARENTĂ este valoarea tensiunii normale la care la o forţă practic constantă, deformaţiile cresc foarte mult. Aceasta mărime apare numai la materialele care au un palier de curgere. Limita de curgere TEHNICĂ (REMANENTĂ) este valoarea tensiunii normale căreia îi corespunde după descărcarea epruvetei o lungire specifică de 0,2%. Aceasta limită de curgere conventională se notează cu R02. Această mărime apare la materialele care nu au un palier de curgere. Otel cu continut scazut de carbon Otel cu continut mediu de carbon Otel inalt aliat CEL MAI PUTIN REZISTENT DAR SI CEL MAI DUCTIL CEL MAI TENACE CEL MAI REZISTENT DAR SI CEL MAI FRAGIL Deformatie specifica [%] Tensiune normala [MPa] 0,2% R02
 21. CURBA CARACTERISTICĂ REALĂ ŞI CONVENTIONALA Dacă se raportează forţa de tracţiune la aria secţiunii iniţiale (ca si cum aceasta ar rămâne constantă) se obţine CURBA CARACTERISTICA CONVENTIONALĂ Dacă se raporteazã forţa de tra`cţiune la aria secţiunii ultime (cea dinainte de momentul ruperii epruvetei) se obţine CURBA CARACTERISTICA REALĂ Curba caracteristica reală Curba caracteristică convenţională Gâtuirea Deformaţie plastică uniformă Deformaţie specifică [%] Tensiune [MPa] Limita de curgere Limita de proportionalitate Deformaţie elastică
 22. INCERCAREA LA COMPRESIUNE (I) Ulei sub presiune epruveta ceas comparator D0 L 0 Epruveta din oţel L 0 D0 Epruveta din fontă L0 = d0 = 20 mm https://www.youtube.com/watch?v=eseHUi4dxZY
 23. Epruveta din oţel Epruveta din fontă Apar fisuri orientate la 45o Epruveta capătă forma unui “butoiaş” fără a apărea fisuri Dult > D0 L ult < L 0 F F Forţa de rupere la compresiune pentru epruveta din fontă este forţa la care apar primele fisuri Măsurarea scurtării se face cu ajutorul a două ceasuri comparatoare montate de o parte şi de alta a epruvetei. Precizia comparatoarelor este de 0,01 mm. L = LS + LD 2 Fonta a cedat fragil Epruveta de otel se deformeaza elasto-plastic INCERCAREA LA COMPRESIUNE (II)
 24. Fisuri in plane orientate la 45o in pereţii clădirilor, după un cutremur
Publicité