Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsikringskonferansen 2021

TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
TSF - TrafikksikkerhetsforeningenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
Magnus Steigedal
Direktør
Vegtilsynet
Erfaringer fra tilsynssaker i
2020
og hva vegaktører kan lære fra
dette
Vegtilsynet skal
• Føre tilsyn med Statens vegvesen og Nye
Veier AS
Mandat gjelder riks- og europavegene.
Disse utgjør ca. 10% av det totale vegnettet
• Være en aktiv pådriver for et sikkert og
formålstjenlig vegnett
• Foreslå endringer i regelverket
• Delta i internasjonalt arbeid
• Ta initiativ til FoU-virksomhet og andre
faglige utredninger
• Oppfølging av sikkerhetstilrådninger fra
Statens Havarikommisjon
Hva fører vi tilsyn med?
Vegtilsynet fører tilsyn med at
sikkerhetskrav knyttet til
riksveiinfrastrukturen er ivaretatt
Ulykker skjer som oftest når noe svikter
i samspillet mellom fører, kjøretøy og
veg.
Hvor er risikoen størst?
Tilsynssaker med størst effekt på
trafikksikkerheten blir prioritert.
Vi vurderer ulykkesrisiko basert på
hvor sannsynlig det er for svikt
eller mangler, og konsekvensen av
dette.
Vår prioritering av tilsynsaktiviteter
er risikobasert
Risikovurderinger er styrende,
men dette vil ikke alene avgjøre
prioriteringene.
• System for inspeksjon av sykkelruter ikke legger til rette for at tilstanden på
sykkelvegene er tilfredsstillende.
• Manglende oversikt over skiltvedtak, og det mangler skilting om sykkelforbod i
tunnel.
2020: Sykkel
• Høy asfaltkant/manglende grusskulder er et gjennomgående
problem på riksveg
2020: Tilstand på vegdekke
.
• Vegtilsynet har undersøkt styringssystemet for å rapportere avvik på eller langs vegen,
og utbetring av desse i tråd med tiltakstid.
• Samlet sett viste tilsynssaken at det er vesentlige svakheter i måten en dokumenterer
og følger opp avvik knyttet til riksveginfrastrukturen.
2020: Tiltakstid
.
NRK, 2021
TV2/NTB, 2019
• Tunnel har mange elementer med høy risiko. Tilsyn er utført på tunnelvifter,
sykkelforbud i tunnel og sikkerhetskontrollørens oppgaver.
• 2021 har det vært flere nedfall av stein i tunnel
2020: Tunnel
.
Foto : SVV Foto : SVV
• I 2018 gjennomførte Vegtilsynet flere saker rettet mot drift og vedlikehold av skredsikringsobjekt (t.d.
skrednett, skredvoll m.m). I disse sakene gjorde vi flere registreringer av objekt som ikke var i tråd med
krav og som dermed ikke ivaretok sin funksjon.
• Det ble gjennomført etterinspeksjon av skredsikringsobjekt i 2020, konklusjonen var at tilstanden var
tilfredstillende og det ble ikke pålagt nye tiltak.
2020: Etterinspeksjon av skredsikringsobjekt
.
Et utvalg av det vi har erfart
 Vedlikehaldsetterslep på sikkerhet langs veg
 Avhengig av kontinuerlig utbetring og vedlikehald
 Erfaringsdeling og samarbeid for sikre vegar
 Tilgjengelige data med god kvalitet
 Grunnlag for enda betre risikovurdering og prioriteringar
 Oppfølging av tilsyn over tid
 Systemtankegangen i alle ledd. Frå veg til system og frå system til veg.
 Mange ledd i en prosess for å forbedre/utvikle en vei
 Rekkverkssaken er en sak som viser at tiltak blir gjennomført og midler
blir avsatt
Aktiv pådriver for
trafikksikkerhet
Saman med andre aktører arbeider
Vegtilsynet for nullvisjonen:
Skal vi nå nullvisjonen er vi avhengig
av at aktørene i veg- og
samferdselssektoren samarbeider
godt.
Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsikringskonferansen 2021
Sammen for sikre vegsystem!
1 sur 14

Contenu connexe

Similaire à Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsikringskonferansen 2021(11)

Plus de TSF - Trafikksikkerhetsforeningen(20)

Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 23
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen25 vues
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen17 vues
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen22 vues
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen24 vues
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen18 vues
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen13 vues
 EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen13 vues
Kommunale veger og bruer VegsikringskonferansenKommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen11 vues
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen6 vues
Workzone Safety VegsikringskonferansenWorkzone Safety Vegsikringskonferansen
Workzone Safety Vegsikringskonferansen
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen12 vues
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptxMC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen8 vues
 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen8 vues
MC-trafikkmiljø Svendsen VegsikringskonferansenMC-trafikkmiljø Svendsen Vegsikringskonferansen
MC-trafikkmiljø Svendsen Vegsikringskonferansen
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen10 vues
Skjermbruk og Human factor VegsikringskonferansenSkjermbruk og Human factor Vegsikringskonferansen
Skjermbruk og Human factor Vegsikringskonferansen
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen34 vues
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign VegsikringskonferansenTrafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign Vegsikringskonferansen
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign Vegsikringskonferansen
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen10 vues
Gode lesbare trafikkmiljø Vegsikringskonferansen 2023Gode lesbare trafikkmiljø Vegsikringskonferansen 2023
Gode lesbare trafikkmiljø Vegsikringskonferansen 2023
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen9 vues
Nytt i V160 Vegsikringskonferansen 2023 Marianne Gjerde.pdfNytt i V160 Vegsikringskonferansen 2023 Marianne Gjerde.pdf
Nytt i V160 Vegsikringskonferansen 2023 Marianne Gjerde.pdf
TSF - Trafikksikkerhetsforeningen30 vues

Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette Vegsikringskonferansen 2021

 • 2. Erfaringer fra tilsynssaker i 2020 og hva vegaktører kan lære fra dette
 • 3. Vegtilsynet skal • Føre tilsyn med Statens vegvesen og Nye Veier AS Mandat gjelder riks- og europavegene. Disse utgjør ca. 10% av det totale vegnettet • Være en aktiv pådriver for et sikkert og formålstjenlig vegnett • Foreslå endringer i regelverket • Delta i internasjonalt arbeid • Ta initiativ til FoU-virksomhet og andre faglige utredninger • Oppfølging av sikkerhetstilrådninger fra Statens Havarikommisjon
 • 4. Hva fører vi tilsyn med? Vegtilsynet fører tilsyn med at sikkerhetskrav knyttet til riksveiinfrastrukturen er ivaretatt Ulykker skjer som oftest når noe svikter i samspillet mellom fører, kjøretøy og veg.
 • 5. Hvor er risikoen størst? Tilsynssaker med størst effekt på trafikksikkerheten blir prioritert. Vi vurderer ulykkesrisiko basert på hvor sannsynlig det er for svikt eller mangler, og konsekvensen av dette. Vår prioritering av tilsynsaktiviteter er risikobasert Risikovurderinger er styrende, men dette vil ikke alene avgjøre prioriteringene.
 • 6. • System for inspeksjon av sykkelruter ikke legger til rette for at tilstanden på sykkelvegene er tilfredsstillende. • Manglende oversikt over skiltvedtak, og det mangler skilting om sykkelforbod i tunnel. 2020: Sykkel
 • 7. • Høy asfaltkant/manglende grusskulder er et gjennomgående problem på riksveg 2020: Tilstand på vegdekke .
 • 8. • Vegtilsynet har undersøkt styringssystemet for å rapportere avvik på eller langs vegen, og utbetring av desse i tråd med tiltakstid. • Samlet sett viste tilsynssaken at det er vesentlige svakheter i måten en dokumenterer og følger opp avvik knyttet til riksveginfrastrukturen. 2020: Tiltakstid . NRK, 2021 TV2/NTB, 2019
 • 9. • Tunnel har mange elementer med høy risiko. Tilsyn er utført på tunnelvifter, sykkelforbud i tunnel og sikkerhetskontrollørens oppgaver. • 2021 har det vært flere nedfall av stein i tunnel 2020: Tunnel . Foto : SVV Foto : SVV
 • 10. • I 2018 gjennomførte Vegtilsynet flere saker rettet mot drift og vedlikehold av skredsikringsobjekt (t.d. skrednett, skredvoll m.m). I disse sakene gjorde vi flere registreringer av objekt som ikke var i tråd med krav og som dermed ikke ivaretok sin funksjon. • Det ble gjennomført etterinspeksjon av skredsikringsobjekt i 2020, konklusjonen var at tilstanden var tilfredstillende og det ble ikke pålagt nye tiltak. 2020: Etterinspeksjon av skredsikringsobjekt .
 • 11. Et utvalg av det vi har erfart  Vedlikehaldsetterslep på sikkerhet langs veg  Avhengig av kontinuerlig utbetring og vedlikehald  Erfaringsdeling og samarbeid for sikre vegar  Tilgjengelige data med god kvalitet  Grunnlag for enda betre risikovurdering og prioriteringar  Oppfølging av tilsyn over tid  Systemtankegangen i alle ledd. Frå veg til system og frå system til veg.  Mange ledd i en prosess for å forbedre/utvikle en vei  Rekkverkssaken er en sak som viser at tiltak blir gjennomført og midler blir avsatt
 • 12. Aktiv pådriver for trafikksikkerhet Saman med andre aktører arbeider Vegtilsynet for nullvisjonen: Skal vi nå nullvisjonen er vi avhengig av at aktørene i veg- og samferdselssektoren samarbeider godt.
 • 14. Sammen for sikre vegsystem!