Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

T B N Predstaveni 08 2009

377 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

T B N Predstaveni 08 2009

  1. 1. TUESDAY Business Network Síť podnikatelů a profesionálů v oblasti technologií www.tuesday.cz Kdo jsme: Koho sdružujeme: Členské sdružení vytvářející prostor pro setkávání technologických Podnikatele, investory, konzultanty, manažery, novináře a další zájemce, podnikatelů, výměnu zkušeností a získávání informací o trendech kteří mají profesionální zájem o technologie a podnikání s podporou v oblasti technologií. moderních technologií. V současnosti máme 80 firemních členů, 8400 individuálních členů. Naše vize: Naše cíle: Spojovat „Talent, Kapitál, Znalosti“ našich členů - podnikatelů a ředitelů • vytvářet prostor pro osobní setkávání jednotlivých hráčů na trhu úspěšných firem a dalších profesionálů v oblasti technologií. • rozvíjet know-how mezi členy – sdílení a výměna informací, zkušeností a rozvíjení dalšího potenciálu • usnadňovat orientaci na trhu a tím zvyšovat konkurenceschopnost našich členů • pomáhat našim členům při dosahování business cílů • propojovat různé oblasti technologického trhu BUSINESS, COMMUNICATION, INNOVATION
  2. 2. Naše pravidelné akce Společné charakteristiky: • setkání firemních i individuálních členů TUESDAY Business Network vždy na vybrané téma fórum nejen pro média networkingové setkání seminář pro profesionály a technologie každé první úterý z oblasti telekomunikací • zajímaví hosté a přednášející a internetu • nezávislá platforma pro networking – setkávání a sdílení informací v neformální části Naše další akce BUSINESS & INFORMATION FORUM 2009 Business & Information Best project management Thought Leadership Forum TUESDAY Breakfast with… FoRUm Soutěž o nejlépe řízené projek- Moderovaná intenzívní diskuze Neformální snídaně se zajímavou Výroční konference pro top- ty spojená s 1-denní konferencí odborníků (Thought Leaders) osobností z oblasti podnikání nebo manažery o strategickém řízení project management Day. s cílem připravit podněty a doporu- politiky. ICT jako součásti rozvoje firmy. čení pro další vývoj v dané oblasti. Organizováno ve spolupráci s vy- davatelstvím EURONEWS. BooTcAmp pro podnikatele Technologický podnikatel roku opencoffee club 2-denní vzdělávací akce s interak- TUESDAY Business Network Pravidelná neformální setkání nad tivním programem pro podnikatele je garantem výročního oceně- šálkem kávy. a manažery v malých a středních ní Technologický podnikatel firmách. roku, které vyhlašuje společnost Ernst & Young. Členství v TUESDAY Business Network proč se stát členem? Členy TBN jsou: technologické společnosti, mezinárodní ICT korpora- • usnadnění orientace na trhu ce, banky, konzultační firmy a právní kanceláře i jednotlivci se zájmem • zvyšování konkurenceschopnosti o využití technologií v podnikání. • získání nových kontaktů • informace o nových trendech • pomoc při dosahování business cílů Více informací najdete na našem webu www.TUESDAY.cz Kontakt: TUESDAY Business Network milady Horákové 109/116, praha 6 Tel.: 277 004 638, e-mail: info@tuesday.cz

×