Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sadama DP näitus_veeb.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Näitusega samal ajal, 14.12.2022–12.01.2023,
toimub ka detail­
planeeringute lähteseisukohtade
ja eskiis­
lahen­
duste ava...
Tutvu
detailplaneeringutega
Detailplaneeringute alad:
A-reisiterminali ning
kruiisiterminali ala
detailplaneering
(DP04365...
P
Kalaranna
Uus
Pi
kk
R
a
n
n
a
m
ä
e
t
e
e
Rannamäe tee
Põhja pst
Mere
pst
Vööri
P
o
o
r
d
i
Sadama
M
e
r
e
p
s
t
Ahtri
P...
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (18)

Publicité

Sadama DP näitus_veeb.pdf

 1. 1. Näitusega samal ajal, 14.12.2022–12.01.2023, toimub ka detail­ planeeringute lähteseisukohtade ja eskiis­ lahen­ duste avalik väljapanek. Materjalidega saab tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18) ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse väljak 7). Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus aval- dada detail­ planee­ ringute lähteseisukohtade ja eskiis­ lahen­ duste kohta arvamust e-posti aadressil kesklinn@tallinnlv.ee või posti teel (Nunne tn 18, Tallinn). Arvamuste esitamise tähtaeg on 12.01.2023. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 31.01.2023 algusega kell 14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Arutelul osalemiseks veebiplatvormi MS Teams vahendusel tuleb regist­ reeruda e-posti aadressil riina.parm@tallinnlv.ee. Uuenev Vanasadama ala Vanasadama põhjaosa, A-reisiterminali ja kruiisi­ terminali ala, Admiraliteedi basseini ümbruse ja D-terminali lähiala muutub ligitõmbavaks ja jalutaja­ sõbralikuks linnaruumiks. Tutvu detail­ planeeringute eskiislahendustega ja tule räägi kaasa! Samuti saab detailplaneeringute eskii­sidega tutvuda Tallinna planee­rin­ gute registris aadressil tpr.tallinn.ee (detail­ planeeringud nr DP043560, DP043610, DP043650, DP043590) Kogu sadama-ala jaoks väärika idee­ lahenduse leidmiseks korraldati 2017. aastal rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, mille võitis Londoni arhitek­ tuuri­büroo Zaha Hadid Architects (Vanasadama arendusplaan 2030).
 2. 2. Tutvu detailplaneeringutega Detailplaneeringute alad: A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneering (DP043650), detailplaneeringuala suurus 677 392 m2 Vanasadama põhjaosa detailplaneering (DP043560) detailplaneeringuala suurus 65 328 m2 Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneering (DP043610), detailplaneeringuala suurus 66 221 m2 D-terminali ja lähiala detailplaneering (DP043590), detailplaneeringuala suurus 75 860 m2 Planeeringute koostaja K-Projekt Aktsiaselts TINGMÄRGID Planeeringuala piir vastavalt algatamise korraldustele Planeeringuala piiri muutmisettepanek Katastriüksuse piir Moodustuva krundi piir Säilitatav hoone / naaberhoone Rekonstrueeritav hoone Autoliikluse ala Kergliikluse ala Planeeritud piiratud juurdepääsuga rahustatud liiklusega tee autodele Kergliikluse ala (promenaadi) teises tasapinnas Olemasolev jalgrattarada Planeeritud jalgrattarada Planeeritud parkimiskohad Veekogu Vee-elementidega pargiala Haljasala Katusehaljastuse võimalik asukoht Planeeritud hoonete / hooneosade võimalikud asukohad ja korruselisus Planeeritud hoonete / hooneosade võimalikud asukohad ja korruselisus Planeeritud hoonete / hooneosade võimalikud asukohad ja korruselisus Olemasoleva hoone planeeritud pealeehitus Planeeritud võimalik hooneosa alates 2. korrusest Naaberplaneeringutes planeeritud hoone / hooneosa võimalik asukoht ja korruselisus Varikatuse võimalik asukoht Võimalik läbikäik 1. korruse tasandil / võimalik hoonetevahelise galerii asukoht Võimalik hoonestatav ala, mis lahendatakse A-terminali arhitektuurikonkursi raames Planeeritud maa-alune hoonestusala Kõrghaljastuse võimalik asukoht Planeeritud puu juurekaitserest Konteinerhaljastuse võimalik asukoht Olemasolev konteinerhaljastus Ümberistutatav haljastus Ümberistutatava puu võimalik uus asukoht Ühenduskoridor (ribapark / lineaarpark / promenaad) Kadrioru pargi ja Bastionide vööndi ning Loodemuuli promenaadi vahel, mis täpsustub edasise planeerimise ja projekteerimise käigus Planeeritud võimalik piire Planeeritud kaldtee võimalik asukoht Kallasrada Perspektiivne juurdepääsuala A-terminali Projekteeritud trammitee Projekteeritud trammipeatuse ooteplatvorm Projekteeritud erineva suuruse ja kujuga haljastuskonteinerid koos pinkide vm puhkevõimalusega Reidi tee 12 põhikooli võiumalik asukoht
 3. 3. P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina Mida planeerime: • uut A-terminali hoone­komp­leksi ja selle esist väljakut • uusi ühissõidukipeatusi (tramm, buss) ja jalgrattaparklat • autode (sh taksode) parkimist valdavalt maa-alusel korrusel või parkimismajas • sadama tegevuseks vajalikku, kompaktset ja linnaruumi sobituvat tänavat A-reisiterminali ning kruiisi­terminali ala detailplaneering Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043650 tpr.tallinn.ee ​​Mitmekülgseid liikumisviise toetav linnakeskkond Võimalik ruumiline lahendus. Autor K­-Projekt
 4. 4. A-reisiterminali ning kruiisi­terminali ala detailplaneering Mida planeerime: • avada osaliselt suletud sadama territooriumi, kus reisi­termi­na­ lide teeninda­miseks vajalikud funktsioonid ühendatakse sujuvalt avaliku kasutusega • jalakäijatele ja kergliiklejatele promenaadi, mis ühendab Reidi teed kruiisiterminali katuse­ promenaadi ja Loodemuuliga • uut kruiisikaid Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043650 tpr.tallinn.ee 2021. a valminud kruiisiterminal ja promenaad. Autorid Salto Arhitek­ tuuri­ büroo, Stuudio Tallinn, Polka. Foto Kaupo Kalda Merele avatud linnaruum P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina
 5. 5. P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina Vanasadama põhjaosa detailplaneering Mida planeerime: • aktiivselt kasutuses olevat ala, kus asuvad mitmekesise kasutusotstarbega hooned: nii ärihooned, eluruumidega ärihooned kui ka avalikkusele suunatud funktsiooniga hooned (nt muuseumid, kunstigaleriid, kontserdisaalid) • sadama toimimist kompaktsel alal linnaruumis • uuel tasemel liikuvusteenust: paremat juurdepääsu ühistranspordiga (tramm, buss) ja uusi ühissõidukipeatusi • linnaruumi sobituvat juurdepääsu sadamaalale, sh kruiisiterminalile Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043560 tpr.tallinn.ee Võimalik ruumiline lahendus. Autor Tallinna Strateegiakeskus ​​Mitmekülgne kasutus
 6. 6. Mida planeerime: • hubaseid hoonetevahelisi välja­kuid ja vee-elementidega pargiala • turvalist jalutaja- ja ratturi­ sõbra­ likku tänavaruumi, kus soodustatakse ühissõidukite kasutamist ja on mugav liikuda ka ilma autota • tänavaäärseid lühiajalisi pea­ tumiskohti, et kulleritel, teenin­ da­vatel sõidukitel ja külas­ta­ja­ tel oleks mugav peatuda Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043560 tpr.tallinn.ee P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina Hoolikalt kujundatud avalik ruum Võimalik ruumiline lahendus. Autor K­-Projekt Vanasadama põhjaosa detailplaneering
 7. 7. Mida planeerime: • Vanasadama alale keskset linnaväljakut koos jahi­ sadamaga • väljakut raamivaid jahtklubi ja ärihooneid, mille alumistele korrustele on võimalik rajada meelelahutusasutusi, galeriisid, (väli)kohvikuid ja väike­kauplusi, ülemistele korrustele aga büroosid P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneering Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043610 tpr.tallinn.ee Võimaliku uue kohvikuhoone visioon. Autor Arhitekt11 ​​Saginat täis keskne linnaväljak
 8. 8. Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043610 tpr.tallinn.ee P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina Mida planeerime: • kõigile ajaveetmiseks avatud ala, kus toimivad samal ajal ka vajalikud sadama funktsioonid • aasta ringi avatud välibasseini • turvalist jalutaja- ja ratturi­ sõbralikku tänavaruumi Jagatud tänavaruum kõigile Võimalik ruumiline lahendus. Autor K-Projekt Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneering
 9. 9. P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina Mida planeerime: • ääristada sadama-ala läbiv jalakäijate promenaad uute elu- ja ärihoonetega • eksponeerida ja integreerida sadama ajalooga seotud hooneid ja detaile ning markeerida neid linnaruumis • haridusasutust (põhikool) Reidi tee 12 kinnistule (DP nr DP038310) Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043590 tpr.tallinn.ee Võimalik ruumiline lahendus. Autor K-Projekt Ajaloohõnguline uus linnaruum D-terminali ja lähiala detailplaneering
 10. 10. Mida planeerime: • rohke haljastusega promenaadi jalakäijatele ja kergliiklejatele, et ühendada Pirita Kalamajaga • liikluse rahustamiseks jagatud avalikku ruumi, et sõidukijuhid arves­ taksid rohkem jala­ käijatega • uusi ühissõidukipeatuseid ja mugavat jalgrattaparklat Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043590 tpr.tallinn.ee P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina 2022. a valminud D-terminaliesine väljak. Autorid K-Projekt ja AB Pluss Foto: Kaupo Kalda Jalu­taja­sõbralik rikkaliku haljastusega linnaväljak D-terminali ja lähiala detailplaneering
 11. 11. Toome linnamelu sadamasse Väärtused ja põhimõtted, millest lähtume Vanasadama ala arendamisel: • linna avamine merele • mitmekesine, hoolikalt kujunda­ tud avalik ruum • äripindadega korterelamud, ärihooned, kultuuri- ja meelelahutusasutused ja haridusasutus – kõik ühes piirkonnas • hoonete alumised korrused on teenindus­ asutustele, väike­ kauplustele ja välikohvikutele • nutikad ja uuenduslikud lahendused • taastuvenergiaallikate kasutus, sh mereveel põhinev kaugküte ja -jahutus • energiatõhusus ja ring­ majan­ duse ideed • rohke haljastusega promenaad jalakäijatele ja kergliiklejatele, et ühendada Pirita Kalamaja ja vanalinnaga • uuel tasemel liikuvusteenus: parem juurdepääs ühis­trans­pordiga (tramm, buss) • uued ratta- ja kõnniteed muga­ vaks igapäevaseks liikumiseks • vähendatud parkimiskohtade arv ning fookus auto­jagamis­teenuse kasutamisel Vanasadama ala arendamise ees­ märk on muuta kogu süda­ linna vahetus läheduses asuv endine suletud sadama terri­ toorium ja praegune tühermaa atraktiivseks ja inimsõbralikuks linnaruumiks, kus avalik ruum on ühendatud sadama funkt­ siooni­ dega ning kuhu on oodatud aega veetma nii reisijad kui ka kohalikud elanikud. Arhitektuuribüroo Zaha Hadid Architects koostatud Vanasadama arendusplaan 2030
 12. 12. Näitusega samal ajal, 14.12.2022–12.01.2023, toimub ka detail­ planeeringute lähteseisukohtade ja eskiis­ lahen­ duste avalik väljapanek. Materjalidega saab tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18) ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse väljak 7). Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus aval- dada detail­ planee­ ringute lähteseisukohtade ja eskiis­ lahen­ duste kohta arvamust e-posti aadressil kesklinn@tallinnlv.ee või posti teel (Nunne tn 18, Tallinn). Arvamuste esitamise tähtaeg on 12.01.2023. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 31.01.2023 algusega kell 14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Arutelul osalemiseks veebiplatvormi MS Teams vahendusel tuleb regist­ reeruda e-posti aadressil riina.parm@tallinnlv.ee. Uuenev Vanasadama ala Arhitektuuribüroo Zaha Hadid Architects koostatud arendusplaan aastast 2017 Samuti saab detailplaneeringute eskii­sidega tutvuda Tallinna planee­rin­ gute registris aadressil tpr.tallinn.ee (detail­ planeeringud nr DP043560, DP043610, DP043650, DP043590) Kogu sadama-ala jaoks väärika idee­ lahenduse leidmiseks korraldati 2017. aastal rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, mille võitis Londoni arhitek­ tuuri­büroo Zaha Hadid Architects (Vanasadama arendusplaan 2030). Vanasadama põhjaosa, A-reisiterminali ja kruiisi­ terminali ala, Admiraliteedi basseini ümbruse ja D-terminali lähiala muutub ligitõmbavaks ja jalutaja­ sõbralikuks linnaruumiks. Tutvu detail­ planeeringute eskiislahendustega ja tule räägi kaasa!

×