Sadama DP näitus_veeb.pdf

reeer

Näitusega samal ajal, 14.12.2022–12.01.2023,
toimub ka detail­
planeeringute lähteseisukohtade
ja eskiis­
lahen­
duste avalik väljapanek. Materjalidega
saab tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses
(Nunne tn 18) ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis
(Vabaduse väljak 7).
Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus aval-
dada detail­
planee­
ringute lähteseisukohtade ja
eskiis­
lahen­
duste kohta arvamust e-posti aadressil
kesklinn@tallinnlv.ee või posti teel (Nunne tn 18,
Tallinn). Arvamuste esitamise tähtaeg on 12.01.2023.
Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik
arutelu toimub 31.01.2023 algusega kell 14.00
Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18).
Arutelul osalemiseks veebiplatvormi MS Teams
vahendusel tuleb regist­
reeruda e-posti aadressil
riina.parm@tallinnlv.ee.
Uuenev
Vanasadama ala
Vanasadama põhjaosa, A-reisiterminali ja kruiisi­
terminali ala, Admiraliteedi basseini ümbruse ja
D-terminali lähiala muutub ligitõmbavaks ja jalutaja­
sõbralikuks linnaruumiks. Tutvu detail­
planeeringute
eskiislahendustega ja tule räägi kaasa!
Samuti saab detailplaneeringute
eskii­sidega tutvuda Tallinna planee­rin­
gute registris aadressil tpr.tallinn.ee
(detail­
planeeringud nr DP043560,
DP043610, DP043650, DP043590)
Kogu sadama-ala jaoks väärika idee­
lahenduse
leidmiseks korraldati 2017. aastal rahvusvaheline
arhitektuurikonkurss, mille võitis Londoni arhitek­
tuuri­büroo Zaha Hadid Architects (Vanasadama
arendusplaan 2030).
Tutvu
detailplaneeringutega
Detailplaneeringute alad:
A-reisiterminali ning
kruiisiterminali ala
detailplaneering
(DP043650),
detailplaneeringuala suurus
677 392 m2
Vanasadama põhjaosa
detailplaneering
(DP043560)
detailplaneeringuala suurus
65 328 m2
Admiraliteedi basseini
ümbruse detailplaneering
(DP043610),
detailplaneeringuala suurus
66 221 m2
D-terminali ja lähiala
detailplaneering
(DP043590),
detailplaneeringuala suurus
75 860 m2
Planeeringute koostaja
K-Projekt Aktsiaselts
TINGMÄRGID
Planeeringuala piir vastavalt algatamise korraldustele
Planeeringuala piiri muutmisettepanek
Katastriüksuse piir
Moodustuva krundi piir
Säilitatav hoone / naaberhoone
Rekonstrueeritav hoone
Autoliikluse ala
Kergliikluse ala
Planeeritud piiratud juurdepääsuga rahustatud liiklusega tee autodele
Kergliikluse ala (promenaadi) teises tasapinnas
Olemasolev jalgrattarada
Planeeritud jalgrattarada
Planeeritud parkimiskohad
Veekogu
Vee-elementidega pargiala
Haljasala
Katusehaljastuse võimalik asukoht
Planeeritud hoonete / hooneosade võimalikud asukohad ja korruselisus
Planeeritud hoonete / hooneosade võimalikud asukohad ja korruselisus
Planeeritud hoonete / hooneosade võimalikud asukohad ja korruselisus
Olemasoleva hoone planeeritud pealeehitus
Planeeritud võimalik hooneosa alates 2. korrusest
Naaberplaneeringutes planeeritud hoone /
hooneosa võimalik asukoht ja korruselisus
Varikatuse võimalik asukoht
Võimalik läbikäik 1. korruse tasandil /
võimalik hoonetevahelise galerii asukoht
Võimalik hoonestatav ala, mis lahendatakse A-terminali
arhitektuurikonkursi raames
Planeeritud maa-alune hoonestusala
Kõrghaljastuse võimalik asukoht
Planeeritud puu juurekaitserest
Konteinerhaljastuse võimalik asukoht
Olemasolev konteinerhaljastus
Ümberistutatav haljastus
Ümberistutatava puu võimalik uus asukoht
Ühenduskoridor (ribapark / lineaarpark / promenaad) Kadrioru pargi
ja Bastionide vööndi ning Loodemuuli promenaadi vahel, mis täpsustub
edasise planeerimise ja projekteerimise käigus
Planeeritud võimalik piire
Planeeritud kaldtee võimalik asukoht
Kallasrada
Perspektiivne juurdepääsuala A-terminali
Projekteeritud trammitee
Projekteeritud trammipeatuse ooteplatvorm
Projekteeritud erineva suuruse ja kujuga haljastuskonteinerid koos
pinkide vm puhkevõimalusega
Reidi tee 12 põhikooli võiumalik asukoht
P
Kalaranna
Uus
Pi
kk
R
a
n
n
a
m
ä
e
t
e
e
Rannamäe tee
Põhja pst
Mere
pst
Vööri
P
o
o
r
d
i
Sadama
M
e
r
e
p
s
t
Ahtri
P
a
a
d
i
K
u
u
n
a
r
i
Rumbi
Kai
Laeva
U
u
s
-
S
a
d
a
m
a
L
o
g
i
J
õ
e
L
o
o
t
s
i
Reidi tee
Sadama
Pet
roo
leu
mi
Reidi tee
P Kiss &
Sail
P Kiss &
Sail
H
WC
WC
Vanasadam
Old City Harbour
Kalasadam
Old Fishing
Harbor
Patareisadam
Patarei Harbor
Admiraliteedi bassein
Admiral’s Pool
Margareeta aed
Margareeta Garden
Tallinna Linnahall
Tallinn City Hall
Tallink Spa &
Conference
Hotel
SadaMarket
Kruiisiterminali promenaad
Cruise Area Promenade
Nautica Keskus
Nautica Centre
Hestia Hotel
Europa
Hestia Hotel
Seaport
Tallink
Express
Hotell
Eesti Meremuuseum
Estonian Maritime Museum
Oleviste kirik
Oleviste Church
EKKM
Contemporary Art
Museum of Estonia
Energia
avastuskeskus
Energy
Discovery Centre
Kultuurikatel
Tallinn Creative Hub
Eesti Loodusmuuseum
Estonian Museum of
Natural History
Admiralisild
Admiral Bridge
Jahisadama
kontor
Kruiisiterminal
Cruise Area
A-Terminal
Eckerö Line Viking Line
Moby SPL ships
Tallink Silja Line
D-Terminal
Jahisadam
Old City Marina
Mida planeerime:
• uut A-terminali hoone­komp­leksi
ja selle esist väljakut
• uusi ühissõidukipeatusi (tramm,
buss) ja jalgrattaparklat
• autode (sh taksode) parkimist
valdavalt maa-alusel korrusel
või parkimismajas
• sadama tegevuseks vajalikku,
kompaktset ja linnaruumi
sobituvat tänavat
A-reisiterminali ning
kruiisi­terminali ala
detailplaneering
Vaata lähemalt:
detail­
planeering nr DP043650
tpr.tallinn.ee
​​Mitmekülgseid liikumisviise
toetav linnakeskkond
Võimalik ruumiline lahendus. Autor K­-Projekt
A-reisiterminali ning
kruiisi­terminali ala
detailplaneering
Mida planeerime:
• avada osaliselt suletud sadama
territooriumi, kus reisi­termi­na­
lide teeninda­miseks vajalikud
funktsioonid ühendatakse
sujuvalt avaliku kasutusega
• jalakäijatele ja kergliiklejatele
promenaadi, mis ühendab Reidi
teed kruiisiterminali katuse­
promenaadi ja Loodemuuliga
• uut kruiisikaid
Vaata lähemalt:
detail­
planeering nr DP043650
tpr.tallinn.ee
2021. a valminud kruiisiterminal
ja promenaad. Autorid Salto Arhitek­
tuuri­
büroo, Stuudio Tallinn, Polka.
Foto Kaupo Kalda
Merele avatud linnaruum
P
Kalaranna
Uus
Pi
kk
R
a
n
n
a
m
ä
e
t
e
e
Rannamäe tee
Põhja pst
Mere
pst
Vööri
P
o
o
r
d
i
Sadama
M
e
r
e
p
s
t
Ahtri
P
a
a
d
i
K
u
u
n
a
r
i
Rumbi
Kai
Laeva
U
u
s
-
S
a
d
a
m
a
L
o
g
i
J
õ
e
L
o
o
t
s
i
Reidi tee
Sadama
Pet
roo
leu
mi
Reidi tee
P Kiss &
Sail
P Kiss &
Sail
H
WC
WC
Vanasadam
Old City Harbour
Kalasadam
Old Fishing
Harbor
Patareisadam
Patarei Harbor
Admiraliteedi bassein
Admiral’s Pool
Margareeta aed
Margareeta Garden
Tallinna Linnahall
Tallinn City Hall
Tallink Spa &
Conference
Hotel
SadaMarket
Kruiisiterminali promenaad
Cruise Area Promenade
Nautica Keskus
Nautica Centre
Hestia Hotel
Europa
Hestia Hotel
Seaport
Tallink
Express
Hotell
Eesti Meremuuseum
Estonian Maritime Museum
Oleviste kirik
Oleviste Church
EKKM
Contemporary Art
Museum of Estonia
Energia
avastuskeskus
Energy
Discovery Centre
Kultuurikatel
Tallinn Creative Hub
Eesti Loodusmuuseum
Estonian Museum of
Natural History
Admiralisild
Admiral Bridge
Jahisadama
kontor
Kruiisiterminal
Cruise Area
A-Terminal
Eckerö Line Viking Line
Moby SPL ships
Tallink Silja Line
D-Terminal
Jahisadam
Old City Marina
P
Kalaranna
Uus
Pi
kk
R
a
n
n
a
m
ä
e
t
e
e
Rannamäe tee
Põhja pst
Mere
pst
Vööri
P
o
o
r
d
i
Sadama
M
e
r
e
p
s
t
Ahtri
P
a
a
d
i
K
u
u
n
a
r
i
Rumbi
Kai
Laeva
U
u
s
-
S
a
d
a
m
a
L
o
g
i
J
õ
e
L
o
o
t
s
i
Reidi tee
Sadama
Pet
roo
leu
mi
Reidi tee
P Kiss &
Sail
P Kiss &
Sail
H
WC
WC
Vanasadam
Old City Harbour
Kalasadam
Old Fishing
Harbor
Patareisadam
Patarei Harbor
Admiraliteedi bassein
Admiral’s Pool
Margareeta aed
Margareeta Garden
Tallinna Linnahall
Tallinn City Hall
Tallink Spa &
Conference
Hotel
SadaMarket
Kruiisiterminali promenaad
Cruise Area Promenade
Nautica Keskus
Nautica Centre
Hestia Hotel
Europa
Hestia Hotel
Seaport
Tallink
Express
Hotell
Eesti Meremuuseum
Estonian Maritime Museum
Oleviste kirik
Oleviste Church
EKKM
Contemporary Art
Museum of Estonia
Energia
avastuskeskus
Energy
Discovery Centre
Kultuurikatel
Tallinn Creative Hub
Eesti Loodusmuuseum
Estonian Museum of
Natural History
Admiralisild
Admiral Bridge
Jahisadama
kontor
Kruiisiterminal
Cruise Area
A-Terminal
Eckerö Line Viking Line
Moby SPL ships
Tallink Silja Line
D-Terminal
Jahisadam
Old City Marina
Vanasadama
põhjaosa
detailplaneering
Mida planeerime:
• aktiivselt kasutuses olevat
ala, kus asuvad mitmekesise
kasutusotstarbega hooned:
nii ärihooned, eluruumidega
ärihooned kui ka avalikkusele
suunatud funktsiooniga hooned
(nt muuseumid, kunstigaleriid,
kontserdisaalid)
• sadama toimimist kompaktsel
alal linnaruumis
• uuel tasemel liikuvusteenust:
paremat juurdepääsu
ühistranspordiga (tramm, buss)
ja uusi ühissõidukipeatusi
• linnaruumi sobituvat
juurdepääsu sadamaalale,
sh kruiisiterminalile
Vaata lähemalt:
detail­
planeering nr DP043560
tpr.tallinn.ee
Võimalik ruumiline lahendus. Autor Tallinna Strateegiakeskus
​​Mitmekülgne kasutus
Mida planeerime:
• hubaseid hoonetevahelisi
välja­kuid ja vee-elementidega
pargiala
• turvalist jalutaja- ja ratturi­
sõbra­
likku tänavaruumi, kus
soodustatakse ühissõidukite
kasutamist ja on mugav liikuda
ka ilma autota
• tänavaäärseid lühiajalisi pea­
tumiskohti, et kulleritel, teenin­
da­vatel sõidukitel ja külas­ta­ja­
tel oleks mugav peatuda
Vaata lähemalt:
detail­
planeering nr DP043560
tpr.tallinn.ee
P
Kalaranna
Uus
Pi
kk
R
a
n
n
a
m
ä
e
t
e
e
Rannamäe tee
Põhja pst
Mere
pst
Vööri
P
o
o
r
d
i
Sadama
M
e
r
e
p
s
t
Ahtri
P
a
a
d
i
K
u
u
n
a
r
i
Rumbi
Kai
Laeva
U
u
s
-
S
a
d
a
m
a
L
o
g
i
J
õ
e
L
o
o
t
s
i
Reidi tee
Sadama
Pet
roo
leu
mi
Reidi tee
P Kiss &
Sail
P Kiss &
Sail
H
WC
WC
Vanasadam
Old City Harbour
Kalasadam
Old Fishing
Harbor
Patareisadam
Patarei Harbor
Admiraliteedi bassein
Admiral’s Pool
Margareeta aed
Margareeta Garden
Tallinna Linnahall
Tallinn City Hall
Tallink Spa &
Conference
Hotel
SadaMarket
Kruiisiterminali promenaad
Cruise Area Promenade
Nautica Keskus
Nautica Centre
Hestia Hotel
Europa
Hestia Hotel
Seaport
Tallink
Express
Hotell
Eesti Meremuuseum
Estonian Maritime Museum
Oleviste kirik
Oleviste Church
EKKM
Contemporary Art
Museum of Estonia
Energia
avastuskeskus
Energy
Discovery Centre
Kultuurikatel
Tallinn Creative Hub
Eesti Loodusmuuseum
Estonian Museum of
Natural History
Admiralisild
Admiral Bridge
Jahisadama
kontor
Kruiisiterminal
Cruise Area
A-Terminal
Eckerö Line Viking Line
Moby SPL ships
Tallink Silja Line
D-Terminal
Jahisadam
Old City Marina
Hoolikalt kujundatud avalik ruum
Võimalik ruumiline lahendus. Autor K­-Projekt
Vanasadama
põhjaosa
detailplaneering
Mida planeerime:
• Vanasadama alale keskset
linnaväljakut koos jahi­
sadamaga
• väljakut raamivaid jahtklubi ja
ärihooneid, mille alumistele
korrustele on võimalik rajada
meelelahutusasutusi, galeriisid,
(väli)kohvikuid ja väike­kauplusi,
ülemistele korrustele aga
büroosid
P
Kalaranna
Uus
Pi
kk
R
a
n
n
a
m
ä
e
t
e
e
Rannamäe tee
Põhja pst
Mere
pst
Vööri
P
o
o
r
d
i
Sadama
M
e
r
e
p
s
t
Ahtri
P
a
a
d
i
K
u
u
n
a
r
i
Rumbi
Kai
Laeva
U
u
s
-
S
a
d
a
m
a
L
o
g
i
J
õ
e
L
o
o
t
s
i
Reidi tee
Sadama
Pet
roo
leu
mi
Reidi tee
P Kiss &
Sail
P Kiss &
Sail
H
WC
WC
Vanasadam
Old City Harbour
Kalasadam
Old Fishing
Harbor
Patareisadam
Patarei Harbor
Admiraliteedi bassein
Admiral’s Pool
Margareeta aed
Margareeta Garden
Tallinna Linnahall
Tallinn City Hall
Tallink Spa &
Conference
Hotel
SadaMarket
Kruiisiterminali promenaad
Cruise Area Promenade
Nautica Keskus
Nautica Centre
Hestia Hotel
Europa
Hestia Hotel
Seaport
Tallink
Express
Hotell
Eesti Meremuuseum
Estonian Maritime Museum
Oleviste kirik
Oleviste Church
EKKM
Contemporary Art
Museum of Estonia
Energia
avastuskeskus
Energy
Discovery Centre
Kultuurikatel
Tallinn Creative Hub
Eesti Loodusmuuseum
Estonian Museum of
Natural History
Admiralisild
Admiral Bridge
Jahisadama
kontor
Kruiisiterminal
Cruise Area
A-Terminal
Eckerö Line Viking Line
Moby SPL ships
Tallink Silja Line
D-Terminal
Jahisadam
Old City Marina
Admiraliteedi
basseini ümbruse
detailplaneering
Vaata lähemalt:
detail­
planeering nr DP043610
tpr.tallinn.ee
Võimaliku uue kohvikuhoone visioon.
Autor Arhitekt11
​​Saginat täis
keskne linnaväljak
Vaata lähemalt:
detail­
planeering nr DP043610
tpr.tallinn.ee
P
Kalaranna
Uus
Pi
kk
R
a
n
n
a
m
ä
e
t
e
e
Rannamäe tee
Põhja pst
Mere
pst
Vööri
P
o
o
r
d
i
Sadama
M
e
r
e
p
s
t
Ahtri
P
a
a
d
i
K
u
u
n
a
r
i
Rumbi
Kai
Laeva
U
u
s
-
S
a
d
a
m
a
L
o
g
i
J
õ
e
L
o
o
t
s
i
Reidi tee
Sadama
Pet
roo
leu
mi
Reidi tee
P Kiss &
Sail
P Kiss &
Sail
H
WC
WC
Vanasadam
Old City Harbour
Kalasadam
Old Fishing
Harbor
Patareisadam
Patarei Harbor
Admiraliteedi bassein
Admiral’s Pool
Margareeta aed
Margareeta Garden
Tallinna Linnahall
Tallinn City Hall
Tallink Spa &
Conference
Hotel
SadaMarket
Kruiisiterminali promenaad
Cruise Area Promenade
Nautica Keskus
Nautica Centre
Hestia Hotel
Europa
Hestia Hotel
Seaport
Tallink
Express
Hotell
Eesti Meremuuseum
Estonian Maritime Museum
Oleviste kirik
Oleviste Church
EKKM
Contemporary Art
Museum of Estonia
Energia
avastuskeskus
Energy
Discovery Centre
Kultuurikatel
Tallinn Creative Hub
Eesti Loodusmuuseum
Estonian Museum of
Natural History
Admiralisild
Admiral Bridge
Jahisadama
kontor
Kruiisiterminal
Cruise Area
A-Terminal
Eckerö Line Viking Line
Moby SPL ships
Tallink Silja Line
D-Terminal
Jahisadam
Old City Marina
Mida planeerime:
• kõigile ajaveetmiseks avatud
ala, kus toimivad samal ajal ka
vajalikud sadama funktsioonid
• aasta ringi avatud välibasseini
• turvalist jalutaja- ja ratturi­
sõbralikku tänavaruumi
Jagatud tänavaruum kõigile
Võimalik ruumiline lahendus. Autor K-Projekt
Admiraliteedi
basseini ümbruse
detailplaneering
P
Kalaranna
Uus
Pi
kk
R
a
n
n
a
m
ä
e
t
e
e
Rannamäe tee
Põhja pst
Mere
pst
Vööri
P
o
o
r
d
i
Sadama
M
e
r
e
p
s
t
Ahtri
P
a
a
d
i
K
u
u
n
a
r
i
Rumbi
Kai
Laeva
U
u
s
-
S
a
d
a
m
a
L
o
g
i
J
õ
e
L
o
o
t
s
i
Reidi tee
Sadama
Pet
roo
leu
mi
Reidi tee
P Kiss &
Sail
P Kiss &
Sail
H
WC
WC
Vanasadam
Old City Harbour
Kalasadam
Old Fishing
Harbor
Patareisadam
Patarei Harbor
Admiraliteedi bassein
Admiral’s Pool
Margareeta aed
Margareeta Garden
Tallinna Linnahall
Tallinn City Hall
Tallink Spa &
Conference
Hotel
SadaMarket
Kruiisiterminali promenaad
Cruise Area Promenade
Nautica Keskus
Nautica Centre
Hestia Hotel
Europa
Hestia Hotel
Seaport
Tallink
Express
Hotell
Eesti Meremuuseum
Estonian Maritime Museum
Oleviste kirik
Oleviste Church
EKKM
Contemporary Art
Museum of Estonia
Energia
avastuskeskus
Energy
Discovery Centre
Kultuurikatel
Tallinn Creative Hub
Eesti Loodusmuuseum
Estonian Museum of
Natural History
Admiralisild
Admiral Bridge
Jahisadama
kontor
Kruiisiterminal
Cruise Area
A-Terminal
Eckerö Line Viking Line
Moby SPL ships
Tallink Silja Line
D-Terminal
Jahisadam
Old City Marina
Mida planeerime:
• ääristada sadama-ala läbiv
jalakäijate promenaad uute
elu- ja ärihoonetega
• eksponeerida ja integreerida
sadama ajalooga seotud
hooneid ja detaile ning
markeerida neid linnaruumis
• haridusasutust (põhikool)
Reidi tee 12 kinnistule
(DP nr DP038310)
Vaata lähemalt:
detail­
planeering nr DP043590
tpr.tallinn.ee
Võimalik ruumiline lahendus. Autor K-Projekt
Ajaloohõnguline uus linnaruum
D-terminali ja lähiala
detailplaneering
Mida planeerime:
• rohke haljastusega promenaadi
jalakäijatele ja kergliiklejatele,
et ühendada Pirita Kalamajaga
• liikluse rahustamiseks jagatud
avalikku ruumi, et sõidukijuhid
arves­
taksid rohkem jala­
käijatega
• uusi ühissõidukipeatuseid ja
mugavat jalgrattaparklat
Vaata lähemalt:
detail­
planeering nr DP043590
tpr.tallinn.ee
P
Kalaranna
Uus
Pi
kk
R
a
n
n
a
m
ä
e
t
e
e
Rannamäe tee
Põhja pst
Mere
pst
Vööri
P
o
o
r
d
i
Sadama
M
e
r
e
p
s
t
Ahtri
P
a
a
d
i
K
u
u
n
a
r
i
Rumbi
Kai
Laeva
U
u
s
-
S
a
d
a
m
a
L
o
g
i
J
õ
e
L
o
o
t
s
i
Reidi tee
Sadama
Pet
roo
leu
mi
Reidi tee
P Kiss &
Sail
P Kiss &
Sail
H
WC
WC
Vanasadam
Old City Harbour
Kalasadam
Old Fishing
Harbor
Patareisadam
Patarei Harbor
Admiraliteedi bassein
Admiral’s Pool
Margareeta aed
Margareeta Garden
Tallinna Linnahall
Tallinn City Hall
Tallink Spa &
Conference
Hotel
SadaMarket
Kruiisiterminali promenaad
Cruise Area Promenade
Nautica Keskus
Nautica Centre
Hestia Hotel
Europa
Hestia Hotel
Seaport
Tallink
Express
Hotell
Eesti Meremuuseum
Estonian Maritime Museum
Oleviste kirik
Oleviste Church
EKKM
Contemporary Art
Museum of Estonia
Energia
avastuskeskus
Energy
Discovery Centre
Kultuurikatel
Tallinn Creative Hub
Eesti Loodusmuuseum
Estonian Museum of
Natural History
Admiralisild
Admiral Bridge
Jahisadama
kontor
Kruiisiterminal
Cruise Area
A-Terminal
Eckerö Line Viking Line
Moby SPL ships
Tallink Silja Line
D-Terminal
Jahisadam
Old City Marina
2022. a valminud D-terminaliesine väljak.
Autorid K-Projekt ja AB Pluss
Foto: Kaupo Kalda
Jalu­taja­sõbralik rikkaliku
haljastusega linnaväljak
D-terminali ja lähiala
detailplaneering
Toome linnamelu
sadamasse
Väärtused ja põhimõtted,
millest lähtume Vanasadama
ala arendamisel:
• linna avamine merele
• mitmekesine, hoolikalt kujunda­
tud avalik ruum
• äripindadega korterelamud, ärihooned,
kultuuri- ja meelelahutusasutused ja
haridusasutus – kõik ühes piirkonnas
• hoonete alumised korrused on teenindus­
asutustele, väike­
kauplustele ja välikohvikutele
• nutikad ja uuenduslikud lahendused
• taastuvenergiaallikate kasutus, sh mereveel
põhinev kaugküte ja -jahutus
• energiatõhusus ja ring­
majan­
duse ideed
• rohke haljastusega promenaad jalakäijatele
ja kergliiklejatele, et ühendada Pirita Kalamaja
ja vanalinnaga
• uuel tasemel liikuvusteenus: parem juurdepääs
ühis­trans­pordiga (tramm, buss)
• uued ratta- ja kõnniteed muga­
vaks igapäevaseks
liikumiseks
• vähendatud parkimiskohtade arv ning fookus
auto­jagamis­teenuse kasutamisel
Vanasadama ala arendamise ees­
märk on muuta
kogu süda­
linna vahetus läheduses asuv endine
suletud sadama terri­
toorium ja praegune tühermaa
atraktiivseks ja inimsõbralikuks linnaruumiks, kus
avalik ruum on ühendatud sadama funkt­
siooni­
dega
ning kuhu on oodatud aega veetma nii reisijad kui
ka kohalikud elanikud.
Arhitektuuribüroo Zaha Hadid Architects koostatud
Vanasadama arendusplaan 2030
Näitusega samal ajal, 14.12.2022–12.01.2023,
toimub ka detail­
planeeringute lähteseisukohtade
ja eskiis­
lahen­
duste avalik väljapanek. Materjalidega
saab tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses
(Nunne tn 18) ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis
(Vabaduse väljak 7).
Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus aval-
dada detail­
planee­
ringute lähteseisukohtade ja
eskiis­
lahen­
duste kohta arvamust e-posti aadressil
kesklinn@tallinnlv.ee või posti teel (Nunne tn 18,
Tallinn). Arvamuste esitamise tähtaeg on 12.01.2023.
Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik
arutelu toimub 31.01.2023 algusega kell 14.00
Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18).
Arutelul osalemiseks veebiplatvormi MS Teams
vahendusel tuleb regist­
reeruda e-posti aadressil
riina.parm@tallinnlv.ee.
Uuenev
Vanasadama ala
Arhitektuuribüroo Zaha Hadid Architects koostatud
arendusplaan aastast 2017
Samuti saab detailplaneeringute
eskii­sidega tutvuda Tallinna planee­rin­
gute registris aadressil tpr.tallinn.ee
(detail­
planeeringud nr DP043560,
DP043610, DP043650, DP043590)
Kogu sadama-ala jaoks väärika idee­
lahenduse
leidmiseks korraldati 2017. aastal rahvusvaheline
arhitektuurikonkurss, mille võitis Londoni arhitek­
tuuri­büroo Zaha Hadid Architects (Vanasadama
arendusplaan 2030).
Vanasadama põhjaosa, A-reisiterminali ja kruiisi­
terminali ala, Admiraliteedi basseini ümbruse ja
D-terminali lähiala muutub ligitõmbavaks ja jalutaja­
sõbralikuks linnaruumiks. Tutvu detail­
planeeringute
eskiislahendustega ja tule räägi kaasa!

Recommandé

Sadama DP näitus_veeb_16.12_jpegid_1400px.pdf par
Sadama DP näitus_veeb_16.12_jpegid_1400px.pdfSadama DP näitus_veeb_16.12_jpegid_1400px.pdf
Sadama DP näitus_veeb_16.12_jpegid_1400px.pdfTaaviTamula1
172 vues12 diapositives
Sadama DP näitus_veeb_16.12_jpegid.pdf par
Sadama DP näitus_veeb_16.12_jpegid.pdfSadama DP näitus_veeb_16.12_jpegid.pdf
Sadama DP näitus_veeb_16.12_jpegid.pdfTaaviTamula1
17 vues12 diapositives
Sadama DP näitus_veeb.pdf par
Sadama DP näitus_veeb.pdfSadama DP näitus_veeb.pdf
Sadama DP näitus_veeb.pdfTaaviTamula1
25 vues12 diapositives
Sadama DP näitus_veeb.pptx par
Sadama DP näitus_veeb.pptxSadama DP näitus_veeb.pptx
Sadama DP näitus_veeb.pptxTaaviTamula1
13 vues12 diapositives
VanasadamaDP.pptx par
VanasadamaDP.pptxVanasadamaDP.pptx
VanasadamaDP.pptxTaaviTamula1
93 vues12 diapositives
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
27.1K vues69 diapositives

Contenu connexe

En vedette

How to have difficult conversations par
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.5K vues19 diapositives
Introduction to Data Science par
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.5K vues51 diapositives
Time Management & Productivity - Best Practices par
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K vues42 diapositives
The six step guide to practical project management par
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.7K vues27 diapositives
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... par
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.7K vues21 diapositives
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K vues138 diapositives

En vedette(20)

Time Management & Productivity - Best Practices par Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K vues
The six step guide to practical project management par MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K vues
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... par RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K vues
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K vues
12 Ways to Increase Your Influence at Work par GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K vues
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... par DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vues
Barbie - Brand Strategy Presentation par Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vues
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well par Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K vues
Introduction to C Programming Language par Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vues
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... par Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K vues
9 Tips for a Work-free Vacation par Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vues
How to Map Your Future par SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vues
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... par AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K vues
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx par Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K vues

Sadama DP näitus_veeb.pdf

 • 1. Näitusega samal ajal, 14.12.2022–12.01.2023, toimub ka detail­ planeeringute lähteseisukohtade ja eskiis­ lahen­ duste avalik väljapanek. Materjalidega saab tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18) ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse väljak 7). Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus aval- dada detail­ planee­ ringute lähteseisukohtade ja eskiis­ lahen­ duste kohta arvamust e-posti aadressil kesklinn@tallinnlv.ee või posti teel (Nunne tn 18, Tallinn). Arvamuste esitamise tähtaeg on 12.01.2023. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 31.01.2023 algusega kell 14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Arutelul osalemiseks veebiplatvormi MS Teams vahendusel tuleb regist­ reeruda e-posti aadressil riina.parm@tallinnlv.ee. Uuenev Vanasadama ala Vanasadama põhjaosa, A-reisiterminali ja kruiisi­ terminali ala, Admiraliteedi basseini ümbruse ja D-terminali lähiala muutub ligitõmbavaks ja jalutaja­ sõbralikuks linnaruumiks. Tutvu detail­ planeeringute eskiislahendustega ja tule räägi kaasa! Samuti saab detailplaneeringute eskii­sidega tutvuda Tallinna planee­rin­ gute registris aadressil tpr.tallinn.ee (detail­ planeeringud nr DP043560, DP043610, DP043650, DP043590) Kogu sadama-ala jaoks väärika idee­ lahenduse leidmiseks korraldati 2017. aastal rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, mille võitis Londoni arhitek­ tuuri­büroo Zaha Hadid Architects (Vanasadama arendusplaan 2030).
 • 2. Tutvu detailplaneeringutega Detailplaneeringute alad: A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneering (DP043650), detailplaneeringuala suurus 677 392 m2 Vanasadama põhjaosa detailplaneering (DP043560) detailplaneeringuala suurus 65 328 m2 Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneering (DP043610), detailplaneeringuala suurus 66 221 m2 D-terminali ja lähiala detailplaneering (DP043590), detailplaneeringuala suurus 75 860 m2 Planeeringute koostaja K-Projekt Aktsiaselts TINGMÄRGID Planeeringuala piir vastavalt algatamise korraldustele Planeeringuala piiri muutmisettepanek Katastriüksuse piir Moodustuva krundi piir Säilitatav hoone / naaberhoone Rekonstrueeritav hoone Autoliikluse ala Kergliikluse ala Planeeritud piiratud juurdepääsuga rahustatud liiklusega tee autodele Kergliikluse ala (promenaadi) teises tasapinnas Olemasolev jalgrattarada Planeeritud jalgrattarada Planeeritud parkimiskohad Veekogu Vee-elementidega pargiala Haljasala Katusehaljastuse võimalik asukoht Planeeritud hoonete / hooneosade võimalikud asukohad ja korruselisus Planeeritud hoonete / hooneosade võimalikud asukohad ja korruselisus Planeeritud hoonete / hooneosade võimalikud asukohad ja korruselisus Olemasoleva hoone planeeritud pealeehitus Planeeritud võimalik hooneosa alates 2. korrusest Naaberplaneeringutes planeeritud hoone / hooneosa võimalik asukoht ja korruselisus Varikatuse võimalik asukoht Võimalik läbikäik 1. korruse tasandil / võimalik hoonetevahelise galerii asukoht Võimalik hoonestatav ala, mis lahendatakse A-terminali arhitektuurikonkursi raames Planeeritud maa-alune hoonestusala Kõrghaljastuse võimalik asukoht Planeeritud puu juurekaitserest Konteinerhaljastuse võimalik asukoht Olemasolev konteinerhaljastus Ümberistutatav haljastus Ümberistutatava puu võimalik uus asukoht Ühenduskoridor (ribapark / lineaarpark / promenaad) Kadrioru pargi ja Bastionide vööndi ning Loodemuuli promenaadi vahel, mis täpsustub edasise planeerimise ja projekteerimise käigus Planeeritud võimalik piire Planeeritud kaldtee võimalik asukoht Kallasrada Perspektiivne juurdepääsuala A-terminali Projekteeritud trammitee Projekteeritud trammipeatuse ooteplatvorm Projekteeritud erineva suuruse ja kujuga haljastuskonteinerid koos pinkide vm puhkevõimalusega Reidi tee 12 põhikooli võiumalik asukoht
 • 3. P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina Mida planeerime: • uut A-terminali hoone­komp­leksi ja selle esist väljakut • uusi ühissõidukipeatusi (tramm, buss) ja jalgrattaparklat • autode (sh taksode) parkimist valdavalt maa-alusel korrusel või parkimismajas • sadama tegevuseks vajalikku, kompaktset ja linnaruumi sobituvat tänavat A-reisiterminali ning kruiisi­terminali ala detailplaneering Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043650 tpr.tallinn.ee ​​Mitmekülgseid liikumisviise toetav linnakeskkond Võimalik ruumiline lahendus. Autor K­-Projekt
 • 4. A-reisiterminali ning kruiisi­terminali ala detailplaneering Mida planeerime: • avada osaliselt suletud sadama territooriumi, kus reisi­termi­na­ lide teeninda­miseks vajalikud funktsioonid ühendatakse sujuvalt avaliku kasutusega • jalakäijatele ja kergliiklejatele promenaadi, mis ühendab Reidi teed kruiisiterminali katuse­ promenaadi ja Loodemuuliga • uut kruiisikaid Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043650 tpr.tallinn.ee 2021. a valminud kruiisiterminal ja promenaad. Autorid Salto Arhitek­ tuuri­ büroo, Stuudio Tallinn, Polka. Foto Kaupo Kalda Merele avatud linnaruum P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina
 • 5. P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina Vanasadama põhjaosa detailplaneering Mida planeerime: • aktiivselt kasutuses olevat ala, kus asuvad mitmekesise kasutusotstarbega hooned: nii ärihooned, eluruumidega ärihooned kui ka avalikkusele suunatud funktsiooniga hooned (nt muuseumid, kunstigaleriid, kontserdisaalid) • sadama toimimist kompaktsel alal linnaruumis • uuel tasemel liikuvusteenust: paremat juurdepääsu ühistranspordiga (tramm, buss) ja uusi ühissõidukipeatusi • linnaruumi sobituvat juurdepääsu sadamaalale, sh kruiisiterminalile Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043560 tpr.tallinn.ee Võimalik ruumiline lahendus. Autor Tallinna Strateegiakeskus ​​Mitmekülgne kasutus
 • 6. Mida planeerime: • hubaseid hoonetevahelisi välja­kuid ja vee-elementidega pargiala • turvalist jalutaja- ja ratturi­ sõbra­ likku tänavaruumi, kus soodustatakse ühissõidukite kasutamist ja on mugav liikuda ka ilma autota • tänavaäärseid lühiajalisi pea­ tumiskohti, et kulleritel, teenin­ da­vatel sõidukitel ja külas­ta­ja­ tel oleks mugav peatuda Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043560 tpr.tallinn.ee P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina Hoolikalt kujundatud avalik ruum Võimalik ruumiline lahendus. Autor K­-Projekt Vanasadama põhjaosa detailplaneering
 • 7. Mida planeerime: • Vanasadama alale keskset linnaväljakut koos jahi­ sadamaga • väljakut raamivaid jahtklubi ja ärihooneid, mille alumistele korrustele on võimalik rajada meelelahutusasutusi, galeriisid, (väli)kohvikuid ja väike­kauplusi, ülemistele korrustele aga büroosid P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneering Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043610 tpr.tallinn.ee Võimaliku uue kohvikuhoone visioon. Autor Arhitekt11 ​​Saginat täis keskne linnaväljak
 • 8. Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043610 tpr.tallinn.ee P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina Mida planeerime: • kõigile ajaveetmiseks avatud ala, kus toimivad samal ajal ka vajalikud sadama funktsioonid • aasta ringi avatud välibasseini • turvalist jalutaja- ja ratturi­ sõbralikku tänavaruumi Jagatud tänavaruum kõigile Võimalik ruumiline lahendus. Autor K-Projekt Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneering
 • 9. P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina Mida planeerime: • ääristada sadama-ala läbiv jalakäijate promenaad uute elu- ja ärihoonetega • eksponeerida ja integreerida sadama ajalooga seotud hooneid ja detaile ning markeerida neid linnaruumis • haridusasutust (põhikool) Reidi tee 12 kinnistule (DP nr DP038310) Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043590 tpr.tallinn.ee Võimalik ruumiline lahendus. Autor K-Projekt Ajaloohõnguline uus linnaruum D-terminali ja lähiala detailplaneering
 • 10. Mida planeerime: • rohke haljastusega promenaadi jalakäijatele ja kergliiklejatele, et ühendada Pirita Kalamajaga • liikluse rahustamiseks jagatud avalikku ruumi, et sõidukijuhid arves­ taksid rohkem jala­ käijatega • uusi ühissõidukipeatuseid ja mugavat jalgrattaparklat Vaata lähemalt: detail­ planeering nr DP043590 tpr.tallinn.ee P Kalaranna Uus Pi kk R a n n a m ä e t e e Rannamäe tee Põhja pst Mere pst Vööri P o o r d i Sadama M e r e p s t Ahtri P a a d i K u u n a r i Rumbi Kai Laeva U u s - S a d a m a L o g i J õ e L o o t s i Reidi tee Sadama Pet roo leu mi Reidi tee P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Margareeta aed Margareeta Garden Tallinna Linnahall Tallinn City Hall Tallink Spa & Conference Hotel SadaMarket Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade Nautica Keskus Nautica Centre Hestia Hotel Europa Hestia Hotel Seaport Tallink Express Hotell Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Oleviste kirik Oleviste Church EKKM Contemporary Art Museum of Estonia Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel Tallinn Creative Hub Eesti Loodusmuuseum Estonian Museum of Natural History Admiralisild Admiral Bridge Jahisadama kontor Kruiisiterminal Cruise Area A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships Tallink Silja Line D-Terminal Jahisadam Old City Marina 2022. a valminud D-terminaliesine väljak. Autorid K-Projekt ja AB Pluss Foto: Kaupo Kalda Jalu­taja­sõbralik rikkaliku haljastusega linnaväljak D-terminali ja lähiala detailplaneering
 • 11. Toome linnamelu sadamasse Väärtused ja põhimõtted, millest lähtume Vanasadama ala arendamisel: • linna avamine merele • mitmekesine, hoolikalt kujunda­ tud avalik ruum • äripindadega korterelamud, ärihooned, kultuuri- ja meelelahutusasutused ja haridusasutus – kõik ühes piirkonnas • hoonete alumised korrused on teenindus­ asutustele, väike­ kauplustele ja välikohvikutele • nutikad ja uuenduslikud lahendused • taastuvenergiaallikate kasutus, sh mereveel põhinev kaugküte ja -jahutus • energiatõhusus ja ring­ majan­ duse ideed • rohke haljastusega promenaad jalakäijatele ja kergliiklejatele, et ühendada Pirita Kalamaja ja vanalinnaga • uuel tasemel liikuvusteenus: parem juurdepääs ühis­trans­pordiga (tramm, buss) • uued ratta- ja kõnniteed muga­ vaks igapäevaseks liikumiseks • vähendatud parkimiskohtade arv ning fookus auto­jagamis­teenuse kasutamisel Vanasadama ala arendamise ees­ märk on muuta kogu süda­ linna vahetus läheduses asuv endine suletud sadama terri­ toorium ja praegune tühermaa atraktiivseks ja inimsõbralikuks linnaruumiks, kus avalik ruum on ühendatud sadama funkt­ siooni­ dega ning kuhu on oodatud aega veetma nii reisijad kui ka kohalikud elanikud. Arhitektuuribüroo Zaha Hadid Architects koostatud Vanasadama arendusplaan 2030
 • 12. Näitusega samal ajal, 14.12.2022–12.01.2023, toimub ka detail­ planeeringute lähteseisukohtade ja eskiis­ lahen­ duste avalik väljapanek. Materjalidega saab tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18) ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis (Vabaduse väljak 7). Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus aval- dada detail­ planee­ ringute lähteseisukohtade ja eskiis­ lahen­ duste kohta arvamust e-posti aadressil kesklinn@tallinnlv.ee või posti teel (Nunne tn 18, Tallinn). Arvamuste esitamise tähtaeg on 12.01.2023. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 31.01.2023 algusega kell 14.00 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Arutelul osalemiseks veebiplatvormi MS Teams vahendusel tuleb regist­ reeruda e-posti aadressil riina.parm@tallinnlv.ee. Uuenev Vanasadama ala Arhitektuuribüroo Zaha Hadid Architects koostatud arendusplaan aastast 2017 Samuti saab detailplaneeringute eskii­sidega tutvuda Tallinna planee­rin­ gute registris aadressil tpr.tallinn.ee (detail­ planeeringud nr DP043560, DP043610, DP043650, DP043590) Kogu sadama-ala jaoks väärika idee­ lahenduse leidmiseks korraldati 2017. aastal rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, mille võitis Londoni arhitek­ tuuri­büroo Zaha Hadid Architects (Vanasadama arendusplaan 2030). Vanasadama põhjaosa, A-reisiterminali ja kruiisi­ terminali ala, Admiraliteedi basseini ümbruse ja D-terminali lähiala muutub ligitõmbavaks ja jalutaja­ sõbralikuks linnaruumiks. Tutvu detail­ planeeringute eskiislahendustega ja tule räägi kaasa!