Publicité
VanasadamaDP.pptx
VanasadamaDP.pptx
VanasadamaDP.pptx
VanasadamaDP.pptx
Publicité
VanasadamaDP.pptx
VanasadamaDP.pptx
VanasadamaDP.pptx
VanasadamaDP.pptx
VanasadamaDP.pptx
Publicité
VanasadamaDP.pptx
VanasadamaDP.pptx
VanasadamaDP.pptx
Prochain SlideShare
Sadama DP näitus_veeb_16.12_jpegid_1400px.pdfSadama DP näitus_veeb_16.12_jpegid_1400px.pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 12
Publicité

VanasadamaDP.pptx

 1. Uuenev Vanasadamaala Vanasadama põhjaosa, A-reisiterminali ja kruiisi- terminali ala, Admiraliteedi basseini ümbruse ja D-terminali lähialamuutub ligitõmbavaks ja jalutaja sõbralikuks linnaruumiks. Tutvu detailplaneeringute eskiislahendustega ja tule räägi kaasa! Näitusega samal ajal, 14.12.2022–12.01.2023, toimub kadetailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalik väljapanek. Materjalidega saab tutvuda tööpäeviti T allinna KesklinnaValitsuses (Nunne tn 18) jaT allinnaLinnavalitsuse infosaalis (Vabaduse väljak7). Samuti saab detailplaneeringute eskiisidega tutvudaT allinnaplaneerin- gute registris aadressil tpr.tallinn.ee (detailplaneeringud nr DP043560, DP043610, DP043650, DP043590) Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus aval- dada detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste kohta arvamust e-posti aadressil kesklinn@tallinnlv.ee või posti teel (Nunne tn 18, Tallinn).Arvamuste esitamise tähtaeg on 12.01.2023. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 31.01.2023 algusega kell 14.00 TallinnaKesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Arutelul osalemiseks veebiplatvormi MS T eams vahendusel tuleb registreeruda e-posti aadressil riina.parm@tallinnlv.ee. Kogu sadamaala jaoks väärika ideelahenduse leidmiseks korraldati 2017. aastal rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, mille võitis Londoni arhitek tuuribüroo ZahaHadid Architects (Vanasadama Masterplaan 2030+).
 2. Tutvu detailplaneeringutega Detailplaneeringute alad: A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneering (DP043650), detailplaneeringuala suurus 677 392 m2 Vanasadama põhjaosa detailplaneering (DP043560) detailplaneeringuala suurus 65 328 m2 Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneering (DP043610), detailplaneeringuala suurus 66 221 m2 D-terminali ja lähiala detailplaneering (DP043590), detailplaneeringuala suurus 75 860 m2 Planeeringute koostaja K-Projekt Aktsiaselts TINGMÄRGID Planeeringuala piir vastavalt algatamise korraldusele Planeeringuala piiri muutmisettepanek Katastriüksuse piir Moodustuva krundi piir Säilitatav hoone /naaberhoone Rekonstrueeritav hoone Autoliikluse ala Kergliikluse ala Planeeritud piiratud juurdepääsuga rahustatud liiklusega tee autodele Kergliikluse ala (promenaadi) teises tasapinnas Olemasolev jalgrattarada Planeeritud jalgrattarada Planeeritud parkimiskohad Veekogu Veeelementidega pargiala Haljasala Katusehaljastusevõimalik asukoht Planeeritud hoonete /hooneosade võimalikud asukohad ja korruselisus Planeeritud hoonete /hooneosade võimalikud asukohad ja korruselisus Planeeritud hoonete /hooneosade võimalikud asukohad ja korruselisus Olemasoleva hoone planeeritud pealeehitus Planeeritud võimalik hooneosa alates 2. korrusest Naaberplaneeringutes planeeritud hoone / hooneosavõimalik asukoht ja korruselisus Varikatusevõimalik asukoht Võimalik läbikäik 1. korruse tasandil / võimalik hoonetevahelise galerii asukoht Võimalik hoonestatav ala, mis lahendatakse Aterminali arhitektuurikonkursi raames Planeeritud maaalune hoonestusala Kõrghaljastuse võimalik asukoht Planeeritud puu juurekaitserest Konteinerhaljastuse võimalik asukoht Olemasolev konteinerhaljastus Ümberistutatav haljastus Ümberistutatava puu võimalik uus asukoht Ühenduskoridor (ribapark /lineaarpark /promenaad) Kadrioru pargi ja Bastionide vööndi ning Loodemuuli promenaadi vahel, mis täpsustub edasise planeerimise ja projekteerimisekäigus Planeeritud võimalik piire Planeeritud kaldtee võimalik asukoht Kallasrada Perspektiivne juurdepääsualaAterminali Projekteeritudtrammitee Projekteeritud trammipeatuse ooteplatvorm Projekteeritud erineva suuruse ja kujuga haljastuskonteinerid koos pinkide vm puhkevõimalusega Reidi tee 12 põhikooli võiumalik asukoht
 3. P Vööri P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor T allinna Linnahall T allinnCity Hall T allink Spa & Conference Hotel Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade NauticaCentre Hestia Hotel Nautica Keskus Europa Hestia Hotel Seaport Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Margareeta aed MargareetaGarden Olevistekirik OlevisteChurch EKKM ContemporaryArt Museumof Estonia T allink Express Hotell Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel T allinnCreative Hub Admiralisild AdmiralBridge SadaMarket Jahisadama kontor Kruiisiterminal CruiseArea A-Terminal EckeröLine Viking Line Moby SPL ships D-Terminal T allink Silja Line Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Jahisadam Old City Marina A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneering Vaata lähemalt: detailplaneering nr DP043650 tpr.tallinn.ee Mitmekülgseid liikumisviise toetav linnakeskkond Mida planeerime: • uut Aterminali hoonekompleksi ja selle esist väljakut • uusi ühissõidukipeatusi (tramm, buss) ja jalgrattaparklat • autode (sh taksode) parkimist valdavalt maaalusel korrusel või parkimismajas • sadama tegevuseks vajalikku, kompaktset ja linnaruumi sobituvat tänavat Võimalik ruumiline lahendus. Autor KProjekt
 4. P V ööri P Kiss & Sail P Kiss & Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor T allinna Linnahall T allinnCity Hall T allink Spa & Conference Hotel Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade NauticaCentre Hestia Hotel Nautica Keskus Europa Hestia Hotel Seaport Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Margareetaaed Margareeta Garden Olevistekirik OlevisteChurch EKKM ContemporaryArt Museumof Estonia Tallink Express Hotell Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel T allinnCreative Hub Admiralisild AdmiralBridge SadaMarket Jahisadama kontor Kruiisiterminal CruiseArea A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships D-T erminal T allink Silja Line Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Jahisadam Old City Marina A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneering 2021. a valminud kruiisiterminal ja promenaad. Autorid Salto Arhitektuuri büroo, S tuudio Tallinn, Polka. Foto Kaupo Kalda Vaata lähemalt: detailplaneering nr DP043650 tpr.tallinn.ee Merele avatud linnaruum Mida planeerime: • avada osaliselt suletud sadama territooriumi, kus reisitermina lide teenindamiseks vajalikud funktsioonid ühendatakse sujuvalt avaliku kasutusega • jalakäijatele ja kergliiklejatele promenaadi, mis ühendab Reidi teed kruiisiterminali katuse promenaadi ja Loodemuuliga • uut kruiisikaid
 5. P V ööri P Kiss& Sail P Kiss& Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor T allinna Linnahall T allinnCity Hall T allink Spa & Conference Hotel Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade NauticaCentre Hestia Hotel Nautica Keskus Europa Hestia Hotel Seaport Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Margareetaaed Margareeta Garden Olevistekirik OlevisteChurch EKKM ContemporaryArt Museumof Estonia Tallink Express Hotell Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel T allinnCreative Hub Admiralisild AdmiralBridge SadaMarket Jahisadama kontor Kruiisiterminal CruiseArea A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships D-T erminal T allink Silja Line Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Jahisadam Old City Marina Vanasadama põhjaosa detailplaneering Mitmekülgne kasutus Mida planeerime: • aktiivselt kasutuses olevat ala, kus asuvad mitmekesise kasutusotstarbega hooned: nii ärihooned, eluruumidega ärihooned kui ka avalikkusele suunatud funktsiooniga hooned (nt muuseumid, kunstigaleriid, kontserdisaalid) • sadama toimimist kompaktsel alal linnaruumis • uuel tasemel liikuvusteenust: paremat juurdepääsu ühistranspordiga (tramm, buss) ja uusi ühissõidukipeatusi • linnaruumi sobituvat juurdepääsu sadamaalale, sh kruiisiterminalile Võimalik ruumiline lahendus. Autor Tallinna Strateegiakeskus Vaata lähemalt: detailplaneering nr DP043560 tpr.tallinn.ee
 6. Mida planeerime: • hubaseid hoonetevahelisi väljakuid ja veeelementidega pargiala Vaata lähemalt: detailplaneering nr DP043560 tpr.tallinn.ee • turvalist jalutaja ja ratturi sõbralikku tänavaruumi, kus soodustatakse ühissõidukite kasutamist ja on mugav liikuda ka ilma autota P V ööri P Kiss& Sail P Kiss& Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor T allinna Linnahall T allinnCity Hall T allink Spa & Conference Hotel Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade NauticaCentre Hestia Hotel Nautica Keskus Europa Hestia Hotel Seaport Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Margareetaaed Margareeta Garden Olevistekirik OlevisteChurch EKKM ContemporaryArt Museumof Estonia Tallink Express Hotell Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel T allinnCreative Hub Admiralisild AdmiralBridge SadaMarket Jahisadama kontor Kruiisiterminal CruiseArea A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships D-T erminal T allink Silja Line Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Jahisadam Old City Marina Hoolikalt kujundatud avalik ruum • tänavaäärseid lühiajalisi pea tumiskohti, et kulleritel, teenin davatel sõidukitel ja külastaja tel oleks mugav peatuda Võimalik ruumiline lahendus. Autor KProjekt Vanasadama põhjaosa detailplaneering
 7. P V ööri P Kiss& Sail P Kiss& Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor T allinna Linnahall T allinnCity Hall T allink Spa & Conference Hotel Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade NauticaCentre Hestia Hotel Nautica Keskus Europa Hestia Hotel Seaport Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Margareetaaed Margareeta Garden Olevistekirik OlevisteChurch EKKM ContemporaryArt Museumof Estonia Tallink Express Hotell Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel T allinnCreative Hub Admiralisild AdmiralBridge SadaMarket Jahisadama kontor Kruiisiterminal CruiseArea A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships D-T erminal T allink Silja Line Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Jahisadam Old City Marina Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneering Võimaliku uue kohvikuhoone visioon. Autor Arhitekt11 Vaata lähemalt: detailplaneering nr DP043610 tpr.tallinn.ee Saginat täis keskne linnaväljak Mida planeerime: • Vanasadama alale keskset linnaväljakut koos jahi sadamaga • väljakut raamivaid jahtklubi ja ärihooneid, mille alumistele korrustele on võimalik rajada meelelahutusasutusi, galeriisid, (väli)kohvikuid ja väikekauplusi, ülemistele korrustele aga büroosid
 8. P Vaata lähemalt: detailplaneering nr DP043610 tpr.tallinn.ee V ööri P Kiss& Sail P Kiss& Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor T allinna Linnahall T allinnCity Hall T allink Spa & Conference Hotel Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade NauticaCentre Hestia Hotel Nautica Keskus Europa Hestia Hotel Seaport Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Margareetaaed Margareeta Garden Olevistekirik OlevisteChurch EKKM ContemporaryArt Museumof Estonia Tallink Express Hotell Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel T allinnCreative Hub Admiralisild AdmiralBridge SadaMarket Jahisadama kontor Kruiisiterminal CruiseArea A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships D-T erminal T allink Silja Line Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Jahisadam Old City Marina Mida planeerime: • kõigile ajaveetmiseks avatud ala, kus toimivad samal ajal ka vajalikud sadama funktsioonid • aasta ringi avatud välibasseini • turvalist jalutaja ja ratturi sõbralikku tänavaruumi Jagatud tänavaruum kõigile Võimalik ruumiline lahendus. Autor KProjekt Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneering
 9. P V ööri P Kiss& Sail P Kiss& Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor T allinna Linnahall T allinnCity Hall T allink Spa & Conference Hotel Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade NauticaCentre Hestia Hotel Nautica Keskus Europa Hestia Hotel Seaport Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Margareetaaed Margareeta Garden Olevistekirik OlevisteChurch EKKM ContemporaryArt Museumof Estonia Tallink Express Hotell Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel T allinnCreative Hub Admiralisild AdmiralBridge SadaMarket Jahisadama kontor Kruiisiterminal CruiseArea A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships D-T erminal T allink Silja Line Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Jahisadam Old City Marina Võimalik ruumiline lahendus. Autor KProjekt Vaata lähemalt: detailplaneering nr DP043590 tpr.tallinn.ee Ajaloohõnguline uus linnaruum Mida planeerime: • ääristada sadamaala läbiv jalakäijate promenaad uute elu ja ärihoonetega • eksponeerida ja integreerida sadama ajalooga seotud hooneid ja detaile ning markeerida neid linnaruumis • haridusasutust (põhikool) Reidi tee 12 kinnistule (DP nr DP038310) D-terminali ja lähiala detailplaneering
 10. P V ööri P Kiss& Sail P Kiss& Sail H WC WC Vanasadam Old City Harbour Kalasadam Old Fishing Harbor Patareisadam Patarei Harbor T allinna Linnahall T allinnCity Hall T allink Spa & Conference Hotel Kruiisiterminali promenaad Cruise Area Promenade NauticaCentre Hestia Hotel Nautica Keskus Europa Hestia Hotel Seaport Eesti Meremuuseum Estonian Maritime Museum Margareetaaed Margareeta Garden Olevistekirik OlevisteChurch EKKM ContemporaryArt Museumof Estonia Tallink Express Hotell Energia avastuskeskus Energy Discovery Centre Kultuurikatel T allinnCreative Hub Admiralisild AdmiralBridge SadaMarket Jahisadama kontor Kruiisiterminal CruiseArea A-Terminal Eckerö Line Viking Line Moby SPL ships D-T erminal T allink Silja Line Admiraliteedi bassein Admiral’s Pool Jahisadam Old City Marina 2022. a valminud Dterminaliesine väljak. Autorid KProjekt ja AB Pluss Foto: Kaupo Kalda Vaata lähemalt: detailplaneering nr DP043590 tpr.tallinn.ee Jalutajasõbralik rikkaliku haljastusega linnaväljak Mida planeerime: • rohke haljastusega promenaadi jalakäijatele ja kergliiklejatele, et ühendada Pirita Kalamajaga • liikluse rahustamiseks jagatud ruumi • uusi ühissõidukipeatuseid ja mugavat jalgrattaparklat D-terminali ja lähiala detailplaneering
 11. T oome linnamelu sadamasse Vanasadama ala arendamise eesmärk on muuta kogu südalinna vahetus läheduses asuv endine suletud sadama territoorium ja praegune tühermaa atraktiivseks ja inimsõbralikuks linnaruumiks, kus avalik ruum on ühendatud sadama funktsioonidega ning kuhu on oodatud aega veetma nii reisijad kui ka kohalikud elanikud. Väärtused ja põhimõtted, millest lähtumeVanasadama ala arendamisel: • linna avamine merele • mitmekesine, hoolikalt kujundatud avalik ruum • äripindadega korterelamud, ärihooned, kultuuri ja meelelahutusasutused ja haridusasutus – kõik ühes piirkonnas • hoonete alumised korrused on teenindusasutustele, väikekauplustele ja välikohvikutele • nutikad ja uuenduslikud lahendused • taastuvenergiaallikate kasutus, sh mereveel põhinev kaugküte ja jahutus • energiatõhusus ja ringmajanduse ideed • rohke haljastusega promenaad jalakäijatele ja kergliiklejatele, et ühendada Pirita Kalamaja ja vanalinnaga • uuel tasemel liikuvusteenus: parem juurde pääs ühistranspordiga (tramm, buss) • uued ratta ja kõnniteed mugavaks igapäevaseks liikumiseks • vähendatud parkimiskohtade arv ning fookus autojagamisteenuse kasutamisel Arhitektuuribüroo Zaha Hadid Architects koostatud arendusplaan aastast 2017
 12. Uuenev Vanasadamaala Näitusega samal ajal, 14.12.2022–12.01.2023, toimub kadetailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avalik väljapanek. Materjalidega saab tutvuda tööpäeviti T allinna KesklinnaValitsuses (Nunne tn 18) jaT allinnaLinnavalitsuse infosaalis (Vabaduse väljak7). Samuti saab detailplaneeringute eskiisidega tutvudaT allinnaplaneerin- gute registris aadressil tpr.tallinn.ee (detailplaneeringud nr DP043560, DP043610, DP043650, DP043590) Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus aval- dada detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste kohta arvamust e-posti aadressil kesklinn@tallinnlv.ee või posti teel (Nunne tn 18, Tallinn).Arvamuste esitamise tähtaeg on 12.01.2023. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 31.01.2023 algusega kell 14.00 TallinnaKesklinna Valitsuse saalis (Nunne tn 18). Arutelul osalemiseks veebiplatvormi MS T eams vahendusel tuleb registreeruda e-posti aadressil riina.parm@tallinnlv.ee. Kogu sadamaala jaoks väärika ideelahenduse leidmiseks korraldati 2017. aastal rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, mille võitis Londoni arhitek tuuribüroo ZahaHadid Architects (Vanasadama Masterplaan 2030+). Vanasadama põhjaosa, A-reisiterminali ja kruiisi- terminali ala, Admiraliteedi basseini ümbruse ja D-terminali lähialamuutub ligitõmbavaks ja jalutaja sõbralikuks linnaruumiks. Tutvu detailplaneeringute eskiislahendustega ja tule räägi kaasa!
Publicité