Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

AYAK BİLEĞİ KONTRAKTÜRLERİNİN EKSTERNAL FİKSATÖR ile TEDAVİSİ

1 664 vues

Publié le

AYAK BİLEĞİ KONTRAKTÜRLERİNİN EKSTERNAL FİKSATÖR ile TEDAVİSİ.

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

AYAK BİLEĞİ KONTRAKTÜRLERİNİN EKSTERNAL FİKSATÖR ile TEDAVİSİ

 1. 1. AYAK BĠLEĞĠ KONTRAKTÜRLERĠNĠN EKSTERNAL FĠKSATÖR ile TEDAVĠSĠDr. Tahir ÖĞÜT Ġstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim DalıTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 2. 2. AYAK BĠLEĞĠ DEFORMĠTELERĠ MALORYANTASYON TESTĠ KEMĠK DEFORMĠTESĠ EKLEM KONTRAKTÜRÜMaloryantasyon Talus domunda düzleĢme Ayak önü plantar fleks TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 3. 3. EKLEM KONTRAKTÜRÜ NEDENLERĠ •Travma •Nöromusküler hastalık •Konjenital anomali •Yanık •Kompartman sendromuTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 4. 4. AYAK BĠLEĞĠ KONTRAKTÜRLERĠĠNTRAARTĠKÜLER EKSTRAARTĠKÜLER KOMBĠNE AĢil ve Triseps Sura TP FHL FDL SĠLVERSKĠÖLD TESTĠTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 5. 5. TĠBĠA – TABAN AÇISI EKĠN: Nötrale getirilemeyen plantar fleksiyon miktarı Tibia-Taban Açısı > 900TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 6. 6. EKĠN KONTRAKTÜRÜ Hafif: < 200 Orta: 20-400 Ağır: > 400 EKSTERNAL FĠKSATÖR KAPALI AÇIK HOKE Tenotomi, Tendon transferi, ArtrodezTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 7. 7. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 8. 8. KAPALI ĠLĠZAROV TEDAVĠSĠ Eklem yüzeyi, Eklem, Kemik RĠJĠD FRAME TEKNĠĞĠ ESNEK FRAME TEKNĠĞĠTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 9. 9. RĠJĠD FRAME TEKNĠĞĠ (SINIRLAMALI)TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 10. 10. Oganesyan, Clin Orthop 1988TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 11. 11. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 12. 12. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 13. 13. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 14. 14. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 15. 15. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 16. 16. Çözüm: MenteĢelerin 4-5 mm distale kaydırılması Böylece talusa, posteriora doğru karĢı kuvvet uygulanmıĢ olur.TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 17. 17. BO / OD = AB / CD 40 / 60 = 1 / 1.5 AB = 1 mm / gün CD = 1.5 mm / günTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 18. 18. ESNEK FRAME TEKNĠĞĠ (SINIRLAMASIZ) Perop 2-5mm distraksiyonTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 19. 19. Distraksiyonun yönü A K S Ġ Y E LTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 20. 20. Melvin & Dahners, J Orthop Trauma 2006TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 21. 21. CĠHAZIN ÇIKARTILMASI •10-15 derece fazla düzeltim •45 gün in situ bırakılır •Alçı: 1 ay •Özel ayakkabı: 2 ayTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 22. 22. AÇIK ĠLĠZAROV TEDAVĠSĠ ENDĠKASYON •8 yaĢ üzerinde •Nöropatik Ayak •Talus hareketinin kısıtlandığı durumlar •Kemik deformitesi •YumuĢak doku prosedürleri korreksiyon idamesinde yeterli değilseTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 23. 23. AÇIK ĠLĠZAROV TEDAVĠSĠ U-OSTEOTOMĠ ENDĠKASYON •EKĠN < 30-350 •Tibiotalar eklem deformitesiTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 24. 24. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 25. 25. ĠLĠZAROV KESĠCĠSĠTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 26. 26. AÇIK ĠLĠZAROV TEDAVĠSĠ V-OSTEOTOMĠ ENDĠKASYON •EKĠN > 30-350 •Kavovarus veya kavovalgus ayakTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 27. 27. 25y, ETAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 28. 28. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 29. 29. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 30. 30. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 31. 31. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 32. 32. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 33. 33. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 34. 34. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 35. 35. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 36. 36. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 37. 37. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 38. 38. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 39. 39. BB, 26 ETAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 40. 40. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 41. 41. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 42. 42. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 43. 43. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 44. 44. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 45. 45. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 46. 46. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 47. 47. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 48. 48. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 49. 49. TAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 50. 50. Postop 2. seneTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 51. 51. Postop 3. seneTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 52. 52. Postop 3. seneTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 53. 53. Postop 1. seneTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007
 54. 54. TEġEKKÜR EDERĠM Dr. Tahir ÖĞÜTTAHİR ÖĞÜT, Ayak Bileği Kontraktürlerinin Eksternal Fiksatör ile Tedavisi, 20. Milli Kongre Ankara 2007

×