Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

KONSERVATİF YÜKTEN KURTARMA

866 vues

Publié le

KONSERVATİF YÜKTEN KURTARMA

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

KONSERVATİF YÜKTEN KURTARMA

 1. 1. 26 Ekim 2010, GAZİANTEP5. ULUSAL YARA BAKIMI KONGRESĠ KONSERVATĠF YÜKTEN KURTARMA Ġ.Ü. CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr Tahir ÖĞÜT ÖĞÜT
 2. 2. DĠYABET•ABD’de 65 yaş üzeri toplulukta %15•Travma dışı amputasyon nedenlerinin yarıdan fazlasını oluşturur•%68’inde az ya da çok bir ayak problemi bulunur ÖĞÜT
 3. 3. DĠYABETLĠ HASTALARDAKĠ ORTOPEDĠK SORUNLAR •Ülserasyon •Enfeksiyon •Charcot ayağı •Cilt ve tırnak problemleri ÖĞÜT
 4. 4. DĠYABETLĠ HASTALARDAKĠ AYAK SORUNLARI•Nasır (callus) oluşumu %51•Duyusal nöropati %34•Çekiç parmak %32•Otonom nöropati %25 ÖĞÜT
 5. 5. DĠYABETĠK AYAK PROBLEMLERĠTemelinde yatan birincil neden dolaşım bozukluğu değilnöropati, özellikle de “duyusal nöropati”dir. ÖĞÜT
 6. 6. NÖROPATĠK AYAKDEFORMĠTEARTAN BASINÇ Hücre içi Ca konsantrasyonu etkilenerek prematür hc ölümü Landsman & Sage,CĠLTTE ÜLSER Diabetes,1996. ÖĞÜT
 7. 7. DIABETIC FOOT PREVENTION PROGRAMACFAS: American College of Foot and Ankle Surgeons ÖĞÜT
 8. 8. DEFORMĠTENormal şekil ve dizilimden sapma ÖĞÜT
 9. 9. DĠYABETĠK AYAK YARALARININ TEDAVĠSĠNEBAġLAMADAN ÖNCE 3 SORUYA CEVAP VERĠLMELĠDĠR: NE KADAR DERĠN? ĠSKEMĠ VAR MI? ENFEKSĠYON VAR MI? ÖĞÜT
 10. 10. DĠYABETĠK AYAK YARALARININ SINIFLANDIRILMASI DERĠNLĠK: Grade 0: Epidermis devamlılığı bozulmamıştır Grade 1: Yüzeyel ülser Grade 2: Tendonlar ve eklemler açıktadır Grade 3: Kemik açıktadır ve/veya abse/osteomyelit ĠSKEMĠ: Grade A: İskemi yok Grade B: İskemi var fakat gangren yok Grade C: Ayakta parsiyel gangren Grade D: Tüm ayakta gangren JW Bodsky, 1998 ÖĞÜT
 11. 11. JW Bodsky, 1998Sınıflama, diyabetik ülser tedavisinin birinci basamağıdır. ÖĞÜT
 12. 12. ENFEKSĠYONUN ARAġTIRILMASITüm ülserlerde en azından yüzeyel kolonizasyon sözkonusudur ve sürüntü kültürlerde mutlaka üreme olur.Fakat enfekte ülser tablosu genellikle şu şekildedir: En az grade 2 derinliğinde, Ödemli ve drene olan, Etrafı eritemli veya sellülitli, Olası lenfanjit tablosu ÖĞÜT
 13. 13. GRADE 1 ÜLSER:•Zemininde canlı doku veya olgun granülasyon dokusu vardır•İnspeksiyonla derin dokular açıkta değildir•Steril künt uçlu bir aletle tendon veya kemiğe ulaşılamaz•Enfeksiyon yokturTEDAVĠ:Hasta eğitimiUygun ayakkabıUygun tabanlıkTam temas alçılama ÖĞÜT
 14. 14. ÖĞÜT
 15. 15. GRADE 2 ÜLSER:•Tendon veya eklem açıktadır•Yüzeyel enfeksiyon vardır veya yoktur TEDAVĠ: Hasta hospitalize edilir Cerrahi debridman Gerekirse uygun antibiyotik Yara bakımı Grade 1’e döndüğünde yükten kurtarma ÖĞÜT
 16. 16. GRADE 3 ÜLSER:•Kemik ve derin dokuların açıkta olduğu geniş yara•Osteomyelit veya abse sözkonusudur TEDAVĠ: Cerrahi debridman Sıra amputasyonu Kısmi ayak amputasyonu Antibiyotik Grade 1’e döndüğünde yükten kurtarma ÖĞÜT
 17. 17. DERĠN ENFEKSĠYON VARLIĞINDA:•Derin doku kültürü alıp cerrahi debridman yaptıktan sonra•Dahiliye, endokrinoloji, enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu•İv antibiyotik•Yara bakımı•AMAÇ: Temiz, derin dokuların canlı granülasyon dokusu ilekapanmış olduğu yüzeyel bir yara haline getirmek.Ancak bu aşamadan sonraki basamakYÜKTEN KURTARMAK TIR. ÖĞÜT
 18. 18. YÜKTEN KURTARMA ALTERNATĠFLERĠ•Özel ayakkabı•Tam temas alçılama (TTA) (Total contact cast)•Hazır yürüme breysleri•Kişiye özel yapılmış AFOAyak dorsumundaki ve kenarlarındaki yaralarda özelayakkabı veya breysler tercih edilebilir.Plantar ülserler genellikle TTA veya yürüme breysleri iletedavi edilirler ÖĞÜT
 19. 19. UYGUN AYAKKABI•Geniş ve derin (6-10 mm) burun (çekiç parmak, tabanlık)•Yumuşak ve esnek deri•Kolay ayarlanabilir•Topuk kısmı petle destekli•Hafif•Şok absorbe edebilen•Sağlam kenarlı ÖĞÜT
 20. 20. ÖĞÜT
 21. 21. TABANLIK•En az 2 farklı dansitede materyallerden yapılmış olmalı•Biri mutlaka ısıtılınca ayağa göre şekil verilebilen polietilenköpük (plastizot) olmalı•6-12 ayda bir yenilenmeli•Rijid tabanlıklardan kaçınılmalı Brodsky, Foot Ankle Int, 1988. Foto & Birke, Foot Ankle Int, 1998. ÖĞÜT
 22. 22. TAM TEMAS ALÇILAMAENDĠKASYON: -Grade 1 Diyabetik plantar ülser -Charcot ayağı ALTIN STANDART Caravaggi et al, Diabetes Care, 2000. Shaw et al, Foot Ankle Int, 1997. Brodsky, Orthop Tech Rev, 2001. ÖĞÜT
 23. 23. TAM TEMAS ALÇILAMARutinde kullandığımız bot alçılar etkin değil mi? Martin & Conti, Foot Ankle Int, 1996.Beyaz alçı ile fiberglas alçı arasında etkinlik farkı var mı? Gaylarde et al, Diabetes, 1988. Hartsell et al, Foot Ankle Int, 2004. ÖĞÜT
 24. 24. TAM TEMAS ALÇILAMA ETKĠ MEKANĠZMASIAyak önüne binen yükün %30u direkt kruris bölgesindeki alçıgövdesine transfer edilir:-Topuğa binen yük artar-Metatars başlarındaki yük taşıma alanı, parmaklar etrafındakisüngerin etkisi ile ortadan kaldırılmış olur. Huband & Carr, Contemp Orthop, 1993. Shaw et al, Foot Ankle Int, 1997. Leibner & Brodsky et al, Foot Ankle Int, 2006. ÖĞÜT
 25. 25. TAM TEMAS ALÇILAMAETKĠ MEKANĠZMASIPnömotik yürüme breysi ile TTA topuğa binen yükü artırırkenÖn ayak plantarına binen yükü azaltırlar. Hartsell & Saltzman, Foot Ankle Int, 2001. ÖĞÜT
 26. 26. TAM TEMAS ALÇILAMAETKĠ MEKANĠZMASITTA topuğa binen yükü de azaltır. Walker et al, Arch Phys Med Rehabil, 1987. Wertsch et al, J Rehabil Res Dev, 1995.Beklenenin aksine:Dorsifleksiyon, ayak önüne binen yükü artırırken topuğa binenyükü azaltır.Plantarfleksiyon, ayak önüne binen yükü azaltırken topuğa binenyükü artırır. Crenshaw & Brodsky, Foot Ankle Int, 2004. ÖĞÜT
 27. 27. TAM TEMAS ALÇILAMA TEKNİĞİ ÖĞÜT
 28. 28. ÖĞÜT
 29. 29. ÖĞÜT
 30. 30. ÖĞÜT
 31. 31. ÖĞÜT
 32. 32. ÖĞÜT
 33. 33. ÖĞÜT
 34. 34. ÖĞÜT
 35. 35. ÖĞÜT
 36. 36. ÖĞÜT
 37. 37. ÖĞÜT
 38. 38. ÖĞÜT
 39. 39. ÖĞÜT
 40. 40. ÖĞÜT
 41. 41. ÖĞÜT
 42. 42. ÖĞÜT
 43. 43. ÖĞÜT
 44. 44. TAM TEMAS ALÇILAMA TEKNİĞİTEMEL PRENSĠPLER1)Aşırı pamuk veya petleme yapılmamalıdır2)Parmak hareketleri sınırlandırılmalıdır3)Çıkıntılı bölgeler keçe veya sünger ile desteklenmelidir:4)İlk alçı 5-10 gün içinde değiştirilmelidir. Diğerleri 2-4haftada değiştirilebilir.5)Tüm bunlara rağmen alçının işe yaramadığıdüşünülüyorsa, plantar bölge ince tahta bir platform ilesertleştirilebilir. ÖĞÜT
 45. 45. AġĠL UZATMAAyak önüneki plantar ülserlerin tedavisinde Total Kontakt Alçılamaile kombine edildiğinde çok etkili. Ayak bileği dorsifleksiyonu <50 olanlarda Kontrendikasyon Topuğunda his kusuru olanlar ÖĞÜT
 46. 46. 60y EDaha önce 2 ay TTA uygulanmışYara tekrar etmiş ÖĞÜT
 47. 47. GK GEVġETME + TTA ÖĞÜT
 48. 48. ÖĞÜT
 49. 49. SABRINIZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠM Dr. Tahir ÖĞÜT ÖĞÜT

×