Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017

Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Taiteen edistämiskeskus (Taike)Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Alaotsikko tähän
Luovien alojen rahoituspäivä
Järjestäjinä Taiteen edistämiskeskus, Turun
ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto
9.00–10.00
•SKR:n maakuntarahaston apurahat, Asiamies Timo Vuorisalo
•Svenska kulturfondenin apurahat, Ombudsman Åsa Rosenberg
•Koneen Säätiön apurahat, Viestintäpäällikkö Heljä Franssila
10.20–11.30
•Minkälainen on hyvä hakemus? AVEKin avustukset
Tuottaja, tuotantoneuvoja Tuuli Penttinen-Lampisuo
12.30–13.15
•Kimmo Modig: Performatiivinen puhe asiantuntijuudesta taiteessa
•Taiteen edistämiskeskuksen apurahat /avustukset, erityisasiantuntija Henri Terho
•Starttiraha, Peter Lostedt, Yrityspalvelupiste Potkuri
13.15–15.00
•Ethän jätä kertomatta hyvästä työstäsi? - Näkökulmia oman osaamisen
markkinointiin, Viestintäpäällikkö Johanna Lassy-Mäntyvaara, Teollisuustaiteen
Liitto Ornamo
TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
Suomen Kulttuurirahasto
Varsinais-Suomen rahasto
Varsinais-Suomen rahasto on perustettu vuonna 1964, ja se on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17
maakuntarahastosta. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja varsinaissuomalaisille tieteen- ja
taiteenharjoittajille sekä Varsinais-Suomessa suoritettavaa tai Varsinais-Suomeen kohdistuvaa
tieteellistä tai taiteellista työtä varten.
Varsinais-Suomen rahasto Varsinais-Suomen rahasto
Varsinais-Suomen rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä yksityisten henkilöiden ja
yhteisöjen lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista.
Paula ja Esa Ahon rahasto Viivi ja Niilo Kallion rahasto
Laina ja Aarne Alitalon rahasto Annikki ja Kalevi Koposen rahasto
Erik Aschan-Rauthovin rahasto Kerttu ja Arvo Korsimon rahasto
Terttu Enckellin rahasto Lastenrahasto
Mandi Eskolan rahasto Loimaan Seudun Yritysrahasto
Hilkka ja Helvi Heinosen rahasto Aili ja Signe Luotosen rahasto
Ritva Helmisen rahasto Länsivoima Oyj:n rahasto
Huhtamäki Oyj:n rahasto Evi Lönnforsin rahasto
Eeri Hyrkön rahasto Eero Mustakallion rahasto
Astrid Joutsenon rahasto Perttelin Aaltosten rahasto
Seija ja Kyösti Jumppasen rahasto Rakennustoimisto Ruolan rahasto
Veikko Kallion rahasto Niilo ja Malin Saarnion rahasto
Varsinais-Suomen rahasto Varsinais-Suomen rahasto
Etelä-Savon rahasto
A.A. Sakreliuksen rahasto
Martti Salmen rahasto
Salon Seudun Sanomien rahasto
Salora Oy:n rahasto
Urho Snellmanin rahasto
Turun Sanomien rahasto
Hertta ja Veikko Valtosen rahasto
Lyyli ja Kalle Vihannon rahasto
Sauli Viikarin rahasto
Yrjö Väisälän rahasto
…nimikkorahastot Varsinais-Suomen rahasto
Etelä-Savon rahast
Toimialueen kunnat
Aura Paimio
Kaarina Parainen
Kemiönsaari Pyhäranta
Koski Tl Pöytyä
Kustavi Raisio
Laitila Rusko
Lieto Salo
Loimaa Sauvo
Marttila Somero
Masku Taivassalo
Mynämäki Turku
Naantali Uusikaupunki
Nousiainen Vehmaa
Oripää
Varsinais-Suomen rahasto
Varsinais-Suomen rahaston toimialueeseen kuuluu 27 kuntaa.
Etelä-Savon rahast
Hoitokunta
Apurahapäätökset tekee Varsinais-Suomen rahaston hoitokunta, joka koostuu
maakunnan eri alojen asiantuntijoista.
Puheenjohtaja
Hannu Salmi, professori
Varapuheenjohtaja
Paula Palmroth, toimitusjohtaja
Taina Erävaara, koulutuspäällikkö
Juhani Heimonen, pääkirjoitustoimittaja
Jarna Heinonen, professori
Markku Hoikkala, näytelmäkirjailija
Juhana Lassila, asiamies
Petriina Paturi, professori
Antti Saraste, professori
Jaana Vasama, toiminnanjohtaja
Asko Virtanen, fil. maisteri
Varsinais-Suomen rahasto
Apurahat
Varsinais-Suomen rahasto jakoi vuosijuhlassaan 16.5.2017
Naantalissa apurahoina yhteensä 1 165 000 euroa 88 hankkeelle.
Rahasto myönsi lisäksi 10 000 euron palkinnon turkulaiselle
toimittajalle Jouko Grönholmille ”arvostetusta journalistin työstä
sekä kulttuuriarvojen esiintuomisesta”.
Hakemuksia tuli kaikkiaan 1 084, joista noin 8 prosenttia läpäisi
seulan. Suurin osa apurahoista myönnettiin henkilökohtaisina
työskentelyapurahoina tieteen- ja taiteenharjoittajille.
Apurahat 2017
Humanistiset tieteet (23%)
Yhteiskuntatieteet (14 %)
Käyttäytymistieteet (3 %)
Luonnontieteet (16 %)
Lääketieteet (44 %)
Tekniset tieteet (0 %)
Maatalous-metsätieteet (0 %)
Tieteen apurahat 2016 (Varsinais-Suomen rahasto)
Apurahat
Arkkitehtuuri (0 %)
Kirjallisuus (17 %)
Kuvataiteet (26 %)
Lastenkulttuuri (2 %)
Näyttämötaiteet (21 %)
Säveltaiteet (23 %)
Muotoilu ja taidekäsityö (4 %)
Valokuva- ja elokuvataide (7 %)
Taiteen apurahat 2016 (Varsinais-Suomen rahasto)
Apurahat
Jakosummat 2006-2016 (Varsinais-Suomen rahasto)
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Etelä-Savon rahasto
Etelä-Savon rahastoEtelä-Savon rahasto
Apurahat
Apurahojen 2017-18 haku
• Keskusrahaston apurahojen hakuaika on 1.-31.10.2017
• Varsinais-Suomen rahaston apurahojen hakuaika on 10.1.-10.2.2018
• Apurahoja haetaan sähköistä hakujärjestelmää käyttäen.
• Vuonna 2018 Varsinais-Suomen rahasto jakaa 1 203 000 euroa.
• Apurahat julkistetaan ja jaetaan vuosijuhlassa Turussa keväällä 2018.
Apurahat
Apurahojen haku
Apurahaa haetaan seuraavasti:
1.
Hakija rekisteröityy verkkopalveluun www.skr.fi/apurahat
2.
Hakija täyttää, tallentaa ja lähettää sähköisen hakemuksen liitteineen
verkkopalvelussa hakuajan päättymiseen mennessä.
Hakemusta ei enää toimiteta paperiversiona. Myös kaikki liitteet
lähetetään verkkopalvelun kautta.
Apurahat
Apurahojen haku
Mihin apurahoja myönnetään?
Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Työ voi
tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Etusijalla ovat maakunnassa
tapahtuva tai siihen kohdistuva taiteellinen ja tieteellinen työ sekä
maakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet.
Tieteen alojen apurahoja myönnetään ensisijaisesti lisensiaatti- ja
väitöskirjatyön tekemiseen sekä muuhun tutkimustyöhön ja
jatkokoulutukseen. Kokous- ja luentomatkoja rahoitetaan vain
rajoitetusti.
Apurahat
V-S rahaston apurahat
Mihin apurahoja myönnetään?
• Ensisijaisesti henkilökohtaiseen kokopäiväiseen työskentelyyn (apurahaa, ei palkkaa!)
• Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla
• Kytkös maakuntaan: tehdään maakunnassa, kohdistuu maakuntaan, on maakunnan
kannalta merkittävä, hakija on varsinaissuomalainen
Millaisia apurahoja myönnetään?
• Työskentelyapuraha
o Yleensä 6 kk tai 12 kk; vuosiapurahan määrä 24 000 € / 28 000 €
o Edellyttää vapautta muusta ansiotyöstä; huom. kuitenkin tohtorikoulutettavan
mahdollisuus yhdistää apuraha yliopiston palkalliseen työsuhteeseen!
o 4 kk ja sitä suurempi työskentelyapuraha sis. lakisäät. sosiaaliturvan (n. 15 %)
o Sisältää tavanomaiset matka-, laite- ja työhuonekulut (enint. 4 000 €)
o Voi hakea myös työskentelyyn + kuluihin
• Kohdeapuraha
o Tarkoitettu vain hankkeen kuluihin
Apurahat
Apurahojen haku
Taiteen apurahat myönnetään ensisijaisesti työskentelyyn,
jatko-opintoihin ja erilaisiin hankkeisiin.
Akateemisiin perusopintoihin voi hakea apurahaa vasta opintojen
loppuvaiheessa, lähinnä lopputyön (esim. pro gradu) erityis-
kustannuksiin.
Apurahat
...Apurahojen haku
Erityisapurahat
Maakuntarahastoista haettavia erityisapurahoja ovat apurahat
kotiseututyöhön sekä lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan ja
Kärkihanke-apurahat.
Kotiseututyö
Maakuntarahastot myöntävät apurahoja kotiseututyön ja
paikalliskulttuurin sekä kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviin
hankkeisiin. Kotiseututyöksi katsotaan mm. kotiseudun perinteen
tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten
historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luontoympäristöön suuntautuvat
hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms.
Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota
kotiseututyöksi.
Apurahat
...Apurahojen haku
Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta
Apurahoja voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja
nuorisoryhmien vetäjät. Apurahoja ei myönnetä julkishallinnon piiriin
kuuluville laitoksille tai yhteisöille.
Apurahoilla voidaan tukea esim. kerhotoimintaa, lasten ja nuorten taide-
ja tiedepäiviä, musiikki- ja teatteriesityksiä tai kuvataide- ja valokuva-
projekteja. Apurahoja ei myönnetä leirikouluihin, luokkaretkiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin.
Apurahat
...Apurahojen haku
Kärkihanke
Tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin hankkeisiin myönnetään
40 000 euroa yhtenä tai kahtena Kärkihanke-apurahana.
Apurahat
Yhteystiedot
Asiamies
Dosentti Timo Vuorisalo
puh. 040 554 0079
sähköposti: timo.vuorisalo@skr.fi
Sihteeri
HSO-sihteeri Tytti Sokura
puh. 040 546 6016
Sähköposti: tytti.sokura@skr.fi
Henrikinkatu 10
20500 TURKU
Varsinais-Suomen rahaston yleinen sähköposti: varsinais-suomi@skr.fi
www.skr.fi/vs
Etelä-Savon rahastoVarsinais-Suomen rahasto
KONE FOUNDATIONKONE FOUNDATION
Koneen Säätiön
apurahat
9/18/17 KONEEN SÄÄTIÖ 1
Luovien alojen rahoituspäivä
Turku 19.9.2017
Heljä Franssila
KONE FOUNDATIONKONE FOUNDATION
Koneen Säätiö parantaa
maailmaa luomalla
edellytyksiä rohkeille
tieteen ja taiteen
avauksille
.
14/3/2017 KONEEN SÄÄTIÖ 2
KONE FOUNDATION
Mitä teemme?
• perustettu 1956
• itsenäinen säätiö
– eri organisaatio kuin
Kone Oy
• apurahoja
• Saaren kartanon
taiteilija- ja
tutkijaresidenssi
• yhteistyö-
kumppanuudet,
tapahtumat
• Lauttasaaren kartano
14/3/17 KONEEN SÄÄTIÖ 3
KONE FOUNDATION
Meille tärkeää
• uudet näkökulmat ja
yhdistelmät
• riskien ottaminen
• rajojen ylittäminen
• monialaisuus
• marginaalit ja vastavirrat
• yhteisöllisyys
• tiede ja taide ovat
itsessään arvokkaita, ne
ovat osa sivistynyttä
yhteiskuntaa
KONEEN SÄÄTIÖ 4
KONE FOUNDATION
Emilia Kokko #rohkeatekijä
Kuva: Aleksi Poutanen
KONEEN SÄÄTIÖ 5
• humanistiseen,
taiteelliseen,
yhteiskunta-
tieteelliseen ja
ympäristön-
tutkimukseen
• kaikille taiteen aloille
• yksilöille,
työryhmille,
yhdistyksille ja
instituutioille
Rahoitamme
• rohkeita hankkeita
• eri alojen osaamisen ja
tekemisen
yhdistäminen
• taiteen ja tieteen
tuominen yleisöille
KONE FOUNDATION9/18/17 KONEEN SÄÄTIÖ 6
Rahoitamme
• tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ
• tieteellinen tutkimus
• taiteellinen työ
• muu kulttuurityö
KONE FOUNDATION
Tukemme lukuina
9/18/17 KONEEN SÄÄTIÖ 7
KONE FOUNDATION
Rahoituksen jakautuminen
9/18/17 KONEEN SÄÄTIÖ 8
KONE FOUNDATION
Hyvä hakemus
1. Lue ohjeet
2. Kirjoita selkeäsanaisesti
ja näytä intohimosi
– anna muiden koelukea
– vältä taidepuhetta
3. Älä lähetä samaa
hakemusta joka säätiöön.
Olemme erilaisia.
4. Mitä rahoittaja haluaa
rahoittaa?
14/3/2017 KONEEN SÄÄTIÖ 9
KONE FOUNDATIONKONE FOUNDATION
Koneen Säätiön
vuosittainen
apurahahaku 1.9.–15.9.
#rohkeatekijä
14/3/2017 KONEEN SÄÄTIÖ 10
KONE FOUNDATION
Seuraa meitä! www.koneensaatio.fi | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Kaivolla-uutiskirje
9/18/17 KONEEN SÄÄTIÖ 11
Markkinoinnin & kulttuurin
kumppaneita.
WWW.KALLO.FI
KUVA: MERI MÄKINEN / KALLO WORKS
Tuuli
Penttinen-
Lampisuo
TaM, medianomi AMK
Tuottaja
Osuuskuntayrittäjä
Kirjoittaja
Tuotantoneuvoja
Kouluttaja
• Satasoitto-festivaali
• Croak-nukkeooppera
• LiikKUVAT-palvelu
• Satakunnan Kansa
www.kallo.fi
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
WWW.KOPIOSTO.FI/AVEK
Vuodesta 1987
AVEK jakaa
tekijöiden yhteisiin
käyttötarkoituksiin
osoitettavia
tekijänoikeudellisia
korvausvaroja
audiovisuaalisen
kulttuurin edistämiseen.
JATKUVA HAKU:
• Lyhyt- ja
dokumenttielokuvan
tuki
• Mediataiteen tuki
LYHYT- JA
DOKUMENTTIELOKUVAN
TUKI:
• Käsikirjoitustuki
• Ennakkovalmistelutuki
• Tuotantotuki
• Jälkituotantotuki
Tuotantoneuvoja Outi Rousu:
MEDIATAITEEN TUKI:
• Käsikirjoitustuki
• Kohdeapuraha
• Ennakkovalmistelutuki
• Tuotantotuki
• Jälkituotantotuki
Tuotantoneuvoja Tuuli Penttinen-Lampisuo:
FESTIVAALIT, KOULUTUS,
KANSAINVÄLISTYMINEN:
• Koulutustuki
• Kulttuurivientituki
• Audiovisuaalisen kulttuurin tuki
UUDEN
KEHITTELYYN,
TYÖRYHMILLE:
• Kehittelytuki Vieteri
• TARKISTA HAKUAJAT!
LUOVIEN ALOJEN TUET,
TUOTEKEHITYS,
LIIKETOIMINTAMALLIT,
YHTEISTYÖ:
• DigiDemo
• CreaDemo
• CreMA
• TARKISTA HAKUAJAT!
TEEMAHAKUJA, HANKKEITA,
SPARRAUSTA, KOULUTUSTA:
• SULA pitch
• ShortForm
• Kids@doc
• Yhden yön juttu
• Mediataiteilijoiden iltakoulu
• Jne…
LUE JA KYSY LISÄÄ, JOS
TEET AMMATTIMAISESTI:
• Lyhytelokuvia, animaatioita,
mediataideteoksia, dokkareita,
käsikirjoituksia
• Uusia audiovisuaalisia avauksia
• AV-alan tapahtumia
• AV-alan kansainvälistymistä
• Luovan alan tuotekehitystä
• Luovan ja perinteisen alan yhteistä
tuotekehitystä
TUOTANTONEUVOJAT:
• Outi Rousu: lyhärit, dokkarit
• Tuuli Penttinen-Lampisuo: mediataide
CREADEMO,
DIGIDEMO,
CREMA:
• Milla Moilanen
PÄÄSIHTEERI
• Juha Samola
www.facebook.com/AVEKfi
Sähköinen haku:
www.kopiosto.fi/avek
KUVA: TOMMI KATAJISTO / KALLO WORKS
www.kallo.fi14.9.2016
Millainen on hyvä
AVUSTUSHAKEMUS
Tuuli Penttinen-Lampisuo
Luovien alojen rahoituspäivä 19.9.2017 TURKU
”
Se on kuin lasi raikasta vettä, kun tulee
sellainen hakemus, jossa lukee kirkkaasti
ja yksinkertaisesti, mikä hanke on
kyseessä ja mihin tukea haetaan.
”
Milla Moilanen / AVEK
Puhelinhaastattelu 3.12.2013
www.kallo.fi19.9.2017
HAKIJALTA
ODOTETAAN
PALJON
1) Ytimekästä sanankäyttöä.
2) Taitavaa kustannuslaskentaa.
3) Näyttöä aiemmista onnistumisista.
4) Aikaa paneutua rahoittajien alati
muuttuviin ohjeisiin.
5) Kuvankäsittelytaitoja.
6) Ajantasaisia ohjelmistoja, hyvää
kameraa, nopeaa verkkoyhteyttä.
7) Ennennäkemätöntä ideaa.
www.kallo.fi19.9.2017
ÄLÄ HAE TURHAAN!
TEE STRATEGIA!
1) Mihin tarvitset apurahaa?
2) Voiko siihen hakea?
3) Hakukelpoisuus?
4) Hakuaika?
5) Mitä asioita hakemukseen
tarvitaan? Tee lista.
6) Onko infotilaisuutta? Mene.
7) Onko puhelinneuvontaa? Kysy.
8) Kirjoita hakemus.
www.kallo.fi19.9.2017
LUKIJAN
HUOMIOINTI
Apurahahakemusten käsittelijä
1) on KIINNOSTUNUT lukija.
2) ei oletuksellisesti omaa
ENNAKKOTIETOA.
3) pyrkii olemaan
HAKIJAYSTÄVÄLLINEN.
www.kallo.fi19.9.2017
KERRO
OLEELLINEN
LYHYESTI
5M + 3K
Mitä, missä, milloin, miksi, miten?
Kuka tekee?
Kenelle tekee?
Keneltä haet?
www.kallo.fi19.9.2017
Apurahahakemuksen lukija yrittää
toteuttaa omaa tehtäväänsä ja sille
asetettuja TAVOITTEITA.
Apurahahakemuksen lukija on fiksu, mutta
VIHKIYTYMÄTÖN juuri sinun asiallesi.
www.kallo.fi19.9.2017
Apurahahakemusten käsittelijä
saa luettavakseen ainakin parisataa
hakemusta.
Hakemukset luetaan alusta loppuun, mutta
niihin myös palataan kertaamaan
SILMÄILLEN.
www.kallo.fi19.9.2017
Apurahahakemusten käsittelijä
haluaa lukea rehellistä ja REALISTISTA
tekstiä.
Hän haluaa, että projekti onnistuu.
Hän ei halua lukea mystifiointia, kikkailua
tai VAIKEITA LAUSEITA.
www.kallo.fi19.9.2017
Helpota tekstin silmäiltävyyttä sekä
hakemuslomakkeen työsuunnitelmassa
että liitteissä.
Asettele teksti ilmavasti.
Käytä kappaleiden välillä tyhjiä rivejä.
Käytä väliotsikoita.
www.kallo.fi
VINKKEJÄ
19.9.2017
Kirjoita työsuunnitelma siten, että alussa
on hankkeen nimi ja tiivistelmä.
Vasta sen jälkeen syventävä teksti, noin
yhden liuskan mittainen.
Jos pidempi työsuunnitelma tai
projektikansio on välttämätön, laita se
liitteeksi.
www.kallo.fi
VINKKEJÄ
19.9.2017
BUDJETTI
Budjetin
pitää
vastata
työsuunnitelmaa!
www.kallo.fi19.9.2017
Käännä
suunnitelmasi
numeroiksi.
www.kallo.fi19.9.2017
1) Mihin myönnetään? Mihin ei?
2) Osoita, mihin hakemasi tuki kohdistuu.
3) Esitä kokonaisbudjetti ja haetun
osuuden erittely.
4) Pitäydy realismissa.
www.kallo.fi19.9.2017
Käytä väriä korostamaan, mihin
kustannuslaskelman menoerään tuki
kohdentuu.
Pyydä tarjouksia menoarvioiden tueksi.
Varaudu myös odottamattomiin menoihin.
www.kallo.fi
VINKKEJÄ
19.9.2017
Mieti tarkkaan, pitäisikö budjettiin
jättää ilmaa – vai ei.
Osoita mieluummin, että olet
varautunut odottamattomiin menoihin.
www.kallo.fi
VINKKEJÄ
19.9.2017
Ilmaise, että ymmärrät palkanmaksuun
liittyvät työnantajavelvoitteet ja sivukulut.
Jos olet alv-velvollinen hakija, varmista,
kuuluuko budjetti laatia ilman alvia.
www.kallo.fi
VINKKEJÄ
19.9.2017
Kirjaa näkyviin myös in-kind-osuus, vaikka
siinä ei raha liikukaan.
- Talkootyö
- Kalusto
- Tilat
- Kulut, jotka katetaan jonkun muun
projektin kautta.
www.kallo.fi
VINKKEJÄ
19.9.2017
19.9.2017 www.kallo.fi
19.9.2017 www.kallo.fi
MUUT
LIITTEET
Max. 2 sivua.
Tiivistä, keskity viimeisimpiin vuosiin.
Valikoi lukijalähtöisesti.
Etene uudemmasta vanhempaan.
Tekstin tiivistäminen ei tarkoita sitä, että
käytetään pikkiriikkistä kirjasinleikkausta.
www.kallo.fi
ANSIOLUETTELO
19.9.2017
3 – 5 kpl riittää.
Visuaalisissa taiteissa keskeisiä.
Korkea laatu, pieni koko.
www.kallo.fi
KUVAT
19.9.2017
MUISTA
MYÖS
RAPORTOINTI
ONGELMIA
Mutkikasta jargonia, olettamuksia,
konditionaalia, ”aikomista”, ”pyrkimistä”,
turhia adjektiiveja ja ylisanoja.
Kiirettä, hutilointia, ”kopipeistausta”.
Väärät liitteet, unohtuneet liitteet.
Ylimalkainen budjetti.
www.kallo.fi19.9.2017
VÄÄRIN
KOHDENNETTUA
HAKEMUSTA
ON VAIKEA AUTTAA.
Ei lainkaan mediataidetta.
Opiskelija- tai harrastajaprojekti.
Pistemäinen tapahtuma.
Mediataiteen rooli epäitsenäinen.
Taidenäyttely.
Kaupallinen sovellus.
Esimerkkejä hylätyistä mediataiteen hakemuksista.
Tekijänoikeusvelvoitteiden
laiminlyönti.
Ilmiselvä harmaa talous.
Teos on jo ollut esillä.
Epäselvyydet aiemmissa
raporteissa.
Edellisen tuetun teoksen tilanne
epäselvä, ei ole valmistunut.
Esimerkkejä hylätyistä mediataiteen hakemuksista.
Oman rahoituksen puuttuminen.
Hillittömät kuluerät, esim. matkat.
Markkinointivideo pitkälle leffalle.
Tilaustyö.
Esimerkkejä hylätyistä mediataiteen hakemuksista.
Haluan tukea
mediataideteoksia,
joiden tekemisessä
kunnioitetaan ihmisoikeuksia,
eläinten oikeuksia ja
tekijänoikeuksia sekä
toimitaan taloudellisesti ja
ekologisesti vastuullisesti.
Tuuli Penttinen-Lampisuo
Mediataiteen tuotantoneuvoja
Ottavat aktiivisempaa roolia, avautuvat ja
luovat omaa profiilia.
Haluavat nostaa asioita uutisiin ja
yhteiskunnan tietoisuuteen.
Hakijoille se tarkoittaa kasvavaa tarvetta
viestiä työstä ja sen tuloksista.
Kyky kertoa aiemmista aikaansaannoksista
voi saada lisäpainoa jo hakuvaiheessa.
www.kallo.fi
APURAHOITTAJAT AKTIVOITUVAT
19.9.2017
http://rahoitusluento.blogspot.fi
Tuuli Penttinen-Lampisuo
tuuli.penttinen-lampisuo@kallo.fi
050 535 8916
www.kallo.fi
Kiitos!
Erityisasiantuntija Henri Terho
henri.terho@taike.fi
www.taike.fi
Taiteen edistämiskeskus
Taiteen edistämiskeskus
Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto.
Tehtävät:
• Edistää taidetta ja taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä sekä toimeentuloedellytyksiä
kansallisesti ja kansainvälisesti.
• Edistää kulttuuria siltä osin kuin se ei ole minkään muun viranomaisen tehtävänä.
Taiteen edistämiskeskus ja sen asiantuntijaelimet jakoivat vuonna 2017 noin 35
miljoonaa euroa taiteilija-, työskentely- ja kohdeapurahoja sekä toiminta- ja
erityisavustuksia taiteen alan yhteisöille.
• Päätoimipiste Helsinki + 10 muuta toimipistettä
• Taiteen tukemisen vastuualue | avustukset, apurahat
• Kehittämisen vastuualue | kehittämisohjelmat, projektitoiminta
TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
Taiteen edistämiskeskuksen
toimielimet 2017–18
Taideneuvosto
Valtion taidetoimikunnat
• Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta
• Audiovisuaalisten taiteiden
toimikunta
• Esittävien taiteiden toimikunta
• Kirjallisuustoimikunta
• Musiikkitoimikunta
• Visuaalisten taiteiden toimikunta
• Taiteen moninaisuuden ja
liikkuvuuden toimikunta
Kirjastoapurahalautakunta
Näyttöapurahalautakunta
Alueelliset taidetoimikunnat
• Etelä-Savon taidetoimikunta
• Hämeen taidetoimikunta
• Kaakkois-Suomen taidetoimikunta
• Keski-Suomen taidetoimikunta
• Lapin taidetoimikunta
• Pirkanmaan taidetoimikunta
• Pohjanmaan taidetoimikunta
• Pohjois-Karjalan taidetoimikunta
• Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
taidetoimikunta
• Pohjois-Savon taidetoimikunta
• Satakunnan taidetoimikunta
• Varsinais-Suomen taidetoimikunta
• Uudenmaan taidetoimikunta
TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
Taiteen edistämiskeskuksen
apurahat ja avustukset
TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
Valtakunnalliset
hakuja syksyllä 2017 ja keväällä 2018
Ohjelmalliset
hakuja syksyllä 2018 ja keväällä 2018
Erityistuet
hakuja tammikuu 2018
Alueelliset
hakuja keväällä 2018
Linkki
Avustukset Varsinais-Suomessa
Vuosi 2017
• määräraha 356 000 €
• työskentely- ja kohdeapurahat, 113 htk + 89 700 € (29+29)
• 9 kpl ½-vuotista työskentelyapurahaa
• kirjallisuus 1
• kuvataide 5
• mediataide 1
• elokuva 1
• näyttämötaide 1
• yhteisöjen erityisavustukset 19 025 € (8)
• lastenkulttuuriavustukset 56 000 € (20)
• Hakemuksia
• Kohdeapurahat 29/154
• Työskentelyapurahat 29/186
• Lastenkulttuuri 20/53
• Erityisavustukset 8/46
• myönteisiä päätöksiä 86/439, http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1166935
TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
Oleellista 2017
Hakuajat:
• Syksyn haut
• Yhteisöjen avustukset, päättyy 2.11.2017
• Kohdeapurahat, päättyy 15.11.2017
• hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 16.00
Hakujärjestelmät:
• henkilöhakijat ja yhteisöhakijat asioivat sähköisellä palvelulla (Katso-tunnus)
• myös paperilomake olemassa, voi jättää mihin tahansa toimipisteeseen
Hakukategoriat:
• kulttuurin hyvinvointiavustukset valtakunnallisessa haussa
• uusia ohjelmallisia hakuja, mm. vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan,
kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen, kulttuurilehdet, festivaaliavustukset
• yhteisöjen avustukset haettavana vain valtakunnallisesti (syksy 2017)
Muut periaatteet:
• ei päällekkäisiä avustuksia
• yhteisöavustuksissa 2000 €, apurahoissa 1500 € alaraja
• avustus ei voi olla täysimääräinen ja avustuksella ei voi tuottaa voittoa
TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
Vinkkejä hakemiseen
Onko oikea hakukategoria?
Mihin rahoitusta voi käyttää?
Onko oikea hakusumma?
Minkälaisia summia rahoittaja on myöntänyt aikaisemmin?
Mihin rahoitus käytetään?
Erittele rahoitettava kohde
Mikä on rahoituksen vaikutus?
Mikä on rahoituksen tuoma lisäarvo – Mikä on rahoituksen osuus
Mikä on muu rahoitus?
Ketkä muut osallistuvat kustannuksiin?
Mihin tarkoitukseen?
Mitä, Missä, Milloin, Miksi, Miten, Kuka, Kenelle, Keneltä?
Oleta: asiantuntija ei tunne hakijaa – Luetuta hakemus kollegalla
Mitkä ovat aikaisemmat näytöt?
Hakemuksen kannalta relevantit työnäytteet
http://www.taike.fi/fi/usein-kysyttya / http://www.taike.fi/fi/mihin-paatokset-perustuvat-
TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
Tärkeät dokumentit
Työsuunnitelma:
- Tekstin silmäiltävyys, ilmavuus, väliotsikot
- Vältä kikkailua ja vaikeita lauseita, rehellisyys
- Alussa hankkeen nimi ja suunnitelman tiivistelmä
- 1-2 liuskaa ohjeellinen maksimi
- Vältä mutkikasta kieltä, konditionaaleja, turhia ylisanoja -> TIIVISTÄ
OLEELLINEN
Ansioluettelo
- max. 2 sivua
- Keskity tuoreisiin tietoihin, valikoi oleelliset juuri kyseiseen hakuun
- Tee käänteisessä järjestyksessä, uusin ensin
TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
STARTTIRAHA
ALOITTAVAN YRITTÄJÄN TOIMEENTULON TURVAAMISEKSI
6.10.2017 Varsinais-Suomen TE-toimisto Pasi Ristilä1
Starttirahan määrä ja kesto
• Uudelle, kokoaikaiseksi ryhtyvälle yrittäjälle myönnettävä tuki,
suuruus n. 700 €/kk (32,40 €/pvä= perustuen osuus 1.1.2017)
• Mahdolliset jatkopäätökset tehdään aina perustuen suuruisina
(32,40€/pvä)
• Starttirahakauden kesto vaihtelee, mahdollisuus hakea jatkoa
(ensimmäinen pääsääntöisesti 6kk, kokonaiskesto max12kk)
• Tuki on harkinnanvarainen, henkilökohtainen tuki, veronalaista
tuloa, voi saada useampi henkilö samaan yritykseen
6.10.2017 Toimisto | Otsikko2
6.10.2017 V-S TE-toimisto | Starttiraha PR3
Starttirahan myöntämisen edellytyksiä
• Starttiraha on harkinnanvarainen tuki päätoimiseen yrittäjyyteen
• Yrittäjäkoulutus on eduksi, ei ehdoton vaatimus
• Riittävät valmiudet yritystoiminnan harjoittamiseen
• Kannattavan toiminnan edellytykset
• Ei muita avustuksia tai palkkaa muusta työstä
• Toimintaa ei saa aloittaa ennen starttirahapäätöstä
• Ei vääristä kilpailua
6.10.2017 V-S TE-toimisto | Starttiraha PR4
Starttirahan hakuprosessi (1)
• Tee liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat
https://www.yrityssuomi.fi/oma-yritys-suomi1
• Tilaa www.vero.fi sivujen kautta verovelkatodistus
• Varaa aika seudullisen yrityspalvelun yritysneuvojalle
(Potkuri/Turun seutukunta, Ukipolis/Vakka-Suomi,
Yrityssalo/Salon seutu, Auramaan yrityspalvelut/
Auramaan kunnat, Loimaan yrityspalvelut/ Loimaan
kaupunki)
6.10.2017 V-S TE-toimisto | Starttiraha PR5
Starttirahan hakuprosessi (2)
• Seudulliset yritysneuvojat arvioivat mm. liikeideaa,
kannattavuutta, kilpailuasetelmaa ja yrittäjän valmiuksia
toimia yrittäjänä…
• Yritysneuvojat kirjoittavat TE- toimiston pyynnöstä
starttilausunnon työ- ja elinkeinotoimistolle.
• Kun TE-toimisto on antanut starttirahapäätöksen, voidaan
yritys rekisteröidä ja aloittaa toiminta
6.10.2017 V-S TE-toimisto | Starttiraha PR6
• Starttirahapäätökset tehdään Varsinais-Suomen työ- ja
elinkeinotoimiston Turun toimipisteessä
• Hakemus sähköisen asioinnin kautta www.te-palvelut.fi
• Maksetaan (KEHA-keskus) kuukausittain jälkikäteen,
maksatushakemusta vastaan. Sähköisen asioinnin kautta
maksatushakemus (TEM 351) www.te-palvelut.fi
• Päätöksessä ohjeistusta starttirahan maksatukseen
• Lisätietoja starttirahan maksatuksesta www.keha-keskus.fi
6.10.2017 V-S TE-Toimisto | Starttiraha PR7
TE-toimiston yhteystiedot
Asiantuntijat Anne Lautsamo ja Kari
Rantanen (Turun seutukunnan
starttivalmistelu)
Asiantuntija John Forsman (muut
Varsinais-Suomen maakunnat
starttivalmistelu)
Asiantuntija (substanssivastaava)
Pasi Ristilä
Puh. 0295 044 502
Sähköposti: kirjaamo.varsinais-suomi@te-
toimisto.fi
6.10.2017 Toimisto | Otsikko8
MITÄ SEURAAVAKSI?
Jos mietit yrittäjäksi ryhtymistä:
• Varaa aika Potkuriin numerosta: 040 488 2000
• Tee liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat
mahdollisuuksien mukaan valmiiksi
• www.turkusciencepark.com
• www.potkuri.fi
• www.sparkup.fi
Näkökulmia oman osaamisen markkinointiin
Viestintäpäällikkö Johanna Lassy-Mäntyvaara
@lassyjm @Ornamo1 #ornamo
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
• Perustettu vuonna 1911
• Maailman toiseksi vanhin
muotoilualan järjestö
• Noin 2 500 jäsentä
• Yli 400 opiskelijajäsentä
• Aluetoiminta käynnistynyt
2016
Turun yhteyshenkilö Maiju Kinnunen
Facebookissa:
Ornamon aluetoiminta Länsi-Suomi
• Teolliset muotoilijat,
palvelumuotoilijat, digitaalinen
suunnittelu
• Sisustusarkkitehdit
• Kalustesuunnittelijat
• Vaatesuunnittelijat
• Tekstiilisuunnittelijat ja -taiteilijat
• Taideteolliset suunnittelijat ja
-taiteilijat
• Alan opettajat ja tutkijat
Ornamon
jäsenpalvelut ja -edut
• Finnishdesigners.fi
Portfoliot, hakupalvelu ja
verkkokaupat
• Koulutukset
• Tapahtumat, seminaarit,
ekskursiot, avajaiset, bileet,
verkostoituminen
• Alennuksia jäsenkortilla
• Viikkotiedote torstaisin
• Lehti 4 kertaa vuodessa
• TEK kaksoisjäsenyys
• Verkostoituminen
• Lakimiehen palvelut
• Sopimuspohjat
• Tietoa mm. palkoista
rahoituksesta
apurahoista
residensseistä
Ornamon jäsenet New York ja Villa Karo
• Ornamo valvoo etujasi
edistämällä alan ammatillisia
käytäntöjä
• Ornamo tutkii alaa sekä kertoo
muotoilun hyödyistä ja
vaikuttavuudesta
Ornamon viikkotiedote
Kuva: Ilari Peltomäki
Kuva: Anni Koponen
Kuva: Paavo Lehtonen
Näkökulmia oman osaamisen
markkinointiin
1. Liity ja jaa 2. Kerro ja kuuntele
Kuva: Susa Junnola, Helsingin kaupunkiKuva. Eppu Näsi
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
Lähde: Sari Lönnqvist
20 osallistujaa, 2 tehtävää:
- Liity tapahtumaan ja kutsu kaverisi
- Jaa tietoa verkostossasi
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
Lähde: Sari Lönqvist, Lumipalloefekti somessa –koulutus 2016
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
Perinteinen media on
ansaittua, arvostettua
mediaa
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
Lähde: Mediaauditfinland.fi
Lähtökohtia
• Yrittäjät, asiantuntijat, hankkeet, järjestöt ja tempaukset tarvitsevat
näkyvyyttä työlleen.
• Toimittajat tarvitsevat jatkuvasti kiinnostavia haastateltavia ja
jutunaiheita.
• Toimituksissa on valtava kiire ja pienentyneet resurssit. Tiedotteita ja
tulee kymmeniä tai satoja päivässä. Päätökset tehdään sekunneissa.
• Kilpailu lukijoista on kovaa - myös paikallisesti.
• Aiheita ajatellaan lukijalähtöisesti: ”Mikä meidän
lukijoita/kuulijoita/katselijoita kiinnostaa?”
• Hyvin suunnitellulla juttuvinkillä on siksi hyvä mahdollisuus
tulla huomatuksi. Räätälöi ideasi tietyn median tietylle palstalle.
Lähetä s-posti ja soita perään lisätietoja.
”Juttuvinkkejä saisi tulla enemmän! Liian harvoin yrittäjät
antavat kuulua itsestään. Jos jotain uutta tapahtuu
kaupungissa, se kyllä kiinnostaa meitä.”
Kaupunkilehti Epari, päätoimittaja
”Aina toimituksessa reagoidaan, jos joku tarjoilee meille
räätälöidyn juttuvinkin. Hyllytykseen puolestaan menevät
tasavuosia täyttävät yritysjuttuvinkit.”
Kaupunkilehti Tamperelainen, päätoimittaja
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
Annankatu 16 B 35-36
00120 Helsinki
ornamo.fi | finnishdesigners.fi
1 sur 130

Recommandé

Ritva Kaikkonen alueverkostot 200917 par
Ritva Kaikkonen alueverkostot 200917Ritva Kaikkonen alueverkostot 200917
Ritva Kaikkonen alueverkostot 200917Taiteen edistämiskeskus (Taike)
112 vues12 diapositives
Satu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin ely par
Satu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin elySatu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin ely
Satu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin elyTaiteen edistämiskeskus (Taike)
135 vues10 diapositives
Merja Ekqvist alueverkostot 200917 par
Merja Ekqvist alueverkostot 200917Merja Ekqvist alueverkostot 200917
Merja Ekqvist alueverkostot 200917Taiteen edistämiskeskus (Taike)
61 vues7 diapositives
Paula Karhunen alueprofiilit 200917 par
Paula Karhunen alueprofiilit 200917Paula Karhunen alueprofiilit 200917
Paula Karhunen alueprofiilit 200917Taiteen edistämiskeskus (Taike)
89 vues16 diapositives
Arttu Haapalainen alueverkostot 200917 par
Arttu Haapalainen alueverkostot 200917Arttu Haapalainen alueverkostot 200917
Arttu Haapalainen alueverkostot 200917Taiteen edistämiskeskus (Taike)
72 vues16 diapositives
Johanna Selkee alueverkostot 20092017 par
Johanna Selkee alueverkostot 20092017Johanna Selkee alueverkostot 20092017
Johanna Selkee alueverkostot 20092017Taiteen edistämiskeskus (Taike)
46 vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Kyösti Oikarinen alueverkostot 200917 par
Kyösti Oikarinen alueverkostot 200917Kyösti Oikarinen alueverkostot 200917
Kyösti Oikarinen alueverkostot 200917Taiteen edistämiskeskus (Taike)
49 vues9 diapositives
Luovien alojen rahoituspv Turun kulttuurilautakunta_03092019 par
Luovien alojen rahoituspv Turun kulttuurilautakunta_03092019Luovien alojen rahoituspv Turun kulttuurilautakunta_03092019
Luovien alojen rahoituspv Turun kulttuurilautakunta_03092019Taiteen edistämiskeskus (Taike)
43 vues14 diapositives
25656_Kotkan_Kulttuurin_Tiekartta_Final par
25656_Kotkan_Kulttuurin_Tiekartta_Final25656_Kotkan_Kulttuurin_Tiekartta_Final
25656_Kotkan_Kulttuurin_Tiekartta_FinalAntti Karjalainen
62 vues18 diapositives
Turun kulttuurilautakunnan avustukset - rahoitusinfo 11.9.2018 par
Turun kulttuurilautakunnan avustukset - rahoitusinfo 11.9.2018Turun kulttuurilautakunnan avustukset - rahoitusinfo 11.9.2018
Turun kulttuurilautakunnan avustukset - rahoitusinfo 11.9.2018Taiteen edistämiskeskus (Taike)
49 vues14 diapositives
Case-esimerkit: Englanti, Skotlanti, Tanska par
Case-esimerkit: Englanti, Skotlanti, TanskaCase-esimerkit: Englanti, Skotlanti, Tanska
Case-esimerkit: Englanti, Skotlanti, TanskaTaiteen edistämiskeskus (Taike)
96 vues10 diapositives
Taike, Henri Terho - Rahoitusinfo 11.9.2018 par
Taike, Henri Terho - Rahoitusinfo 11.9.2018Taike, Henri Terho - Rahoitusinfo 11.9.2018
Taike, Henri Terho - Rahoitusinfo 11.9.2018Taiteen edistämiskeskus (Taike)
42 vues9 diapositives

Tendances(17)

Sari Kehusmaa: Pohjois-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros par THL
Sari Kehusmaa: Pohjois-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Pohjois-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Pohjois-Karjalan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL461 vues
Tajun paikka -maaseutuajattelun foorumit 2011 par Sitra Maamerkit
Tajun paikka -maaseutuajattelun foorumit 2011Tajun paikka -maaseutuajattelun foorumit 2011
Tajun paikka -maaseutuajattelun foorumit 2011
Sitra Maamerkit347 vues

Similaire à Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017

Luovien alojen rahoituspv Koneen saatio_030919 par
Luovien alojen rahoituspv Koneen saatio_030919Luovien alojen rahoituspv Koneen saatio_030919
Luovien alojen rahoituspv Koneen saatio_030919Taiteen edistämiskeskus (Taike)
53 vues15 diapositives
Taike kehittämistoiminta, Eva-Maria Hakola par
Taike kehittämistoiminta, Eva-Maria HakolaTaike kehittämistoiminta, Eva-Maria Hakola
Taike kehittämistoiminta, Eva-Maria HakolaTaiteen edistämiskeskus (Taike)
213 vues10 diapositives
Starttitoiminnasta ja muustaTurku 22.10 par
Starttitoiminnasta ja muustaTurku 22.10Starttitoiminnasta ja muustaTurku 22.10
Starttitoiminnasta ja muustaTurku 22.10´State Administrative Agency Southwestern Finland
331 vues17 diapositives
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu Haapalainen par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu Haapalainen#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu Haapalainen
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu HaapalainenTaiteen edistämiskeskus (Taike)
54 vues21 diapositives
Mongrap2007final par
Mongrap2007finalMongrap2007final
Mongrap2007finalSYL
353 vues13 diapositives
Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude... par
Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude...Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude...
Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude...THL
992 vues25 diapositives

Similaire à Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017(20)

Mongrap2007final par SYL
Mongrap2007finalMongrap2007final
Mongrap2007final
SYL353 vues
Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude... par THL
Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude...Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude...
Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude...
THL992 vues
Tutuinfo 2011 par Tutuseura
Tutuinfo 2011Tutuinfo 2011
Tutuinfo 2011
Tutuseura27K vues
Niina Saukko: TEAviisarin kulttuuri -tiedonkeruun tuoreet tulokset par THL
Niina Saukko: TEAviisarin kulttuuri -tiedonkeruun tuoreet tuloksetNiina Saukko: TEAviisarin kulttuuri -tiedonkeruun tuoreet tulokset
Niina Saukko: TEAviisarin kulttuuri -tiedonkeruun tuoreet tulokset
THL308 vues
Vates-säätiön esittely par Vates-saatio
Vates-säätiön esittelyVates-säätiön esittely
Vates-säätiön esittely
Vates-saatio220 vues
Tuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittely par THL
Tuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittelyTuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittely
Tuula Kiviniemi: AVOT-hankkeen esittely
THL873 vues

Plus de Taiteen edistämiskeskus (Taike)

#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus #taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus Taiteen edistämiskeskus (Taike)
185 vues24 diapositives
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni #taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni Taiteen edistämiskeskus (Taike)
54 vues17 diapositives
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Birth of Pascal – how the artwork of patien... par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Birth of Pascal – how the artwork of patien...#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Birth of Pascal – how the artwork of patien...
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Birth of Pascal – how the artwork of patien...Taiteen edistämiskeskus (Taike)
43 vues41 diapositives
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Johanna Vuolasto loppupuheenvuoro par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Johanna Vuolasto loppupuheenvuoro#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Johanna Vuolasto loppupuheenvuoro
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Johanna Vuolasto loppupuheenvuoroTaiteen edistämiskeskus (Taike)
75 vues9 diapositives
Luovien alojen rahoituspv AVEK 030919 par
Luovien alojen rahoituspv AVEK 030919Luovien alojen rahoituspv AVEK 030919
Luovien alojen rahoituspv AVEK 030919Taiteen edistämiskeskus (Taike)
116 vues46 diapositives
Luovien alojen rahoituspv Aurora-esittely_030919 par
Luovien alojen rahoituspv Aurora-esittely_030919Luovien alojen rahoituspv Aurora-esittely_030919
Luovien alojen rahoituspv Aurora-esittely_030919Taiteen edistämiskeskus (Taike)
55 vues25 diapositives

Plus de Taiteen edistämiskeskus (Taike)(20)

Luovien alojen rahoituspäivä Turussa 9.9.2017

 • 2. Luovien alojen rahoituspäivä Järjestäjinä Taiteen edistämiskeskus, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto 9.00–10.00 •SKR:n maakuntarahaston apurahat, Asiamies Timo Vuorisalo •Svenska kulturfondenin apurahat, Ombudsman Åsa Rosenberg •Koneen Säätiön apurahat, Viestintäpäällikkö Heljä Franssila 10.20–11.30 •Minkälainen on hyvä hakemus? AVEKin avustukset Tuottaja, tuotantoneuvoja Tuuli Penttinen-Lampisuo 12.30–13.15 •Kimmo Modig: Performatiivinen puhe asiantuntijuudesta taiteessa •Taiteen edistämiskeskuksen apurahat /avustukset, erityisasiantuntija Henri Terho •Starttiraha, Peter Lostedt, Yrityspalvelupiste Potkuri 13.15–15.00 •Ethän jätä kertomatta hyvästä työstäsi? - Näkökulmia oman osaamisen markkinointiin, Viestintäpäällikkö Johanna Lassy-Mäntyvaara, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
 • 4. Varsinais-Suomen rahasto on perustettu vuonna 1964, ja se on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja varsinaissuomalaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä Varsinais-Suomessa suoritettavaa tai Varsinais-Suomeen kohdistuvaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Varsinais-Suomen rahasto Varsinais-Suomen rahasto
 • 5. Varsinais-Suomen rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Paula ja Esa Ahon rahasto Viivi ja Niilo Kallion rahasto Laina ja Aarne Alitalon rahasto Annikki ja Kalevi Koposen rahasto Erik Aschan-Rauthovin rahasto Kerttu ja Arvo Korsimon rahasto Terttu Enckellin rahasto Lastenrahasto Mandi Eskolan rahasto Loimaan Seudun Yritysrahasto Hilkka ja Helvi Heinosen rahasto Aili ja Signe Luotosen rahasto Ritva Helmisen rahasto Länsivoima Oyj:n rahasto Huhtamäki Oyj:n rahasto Evi Lönnforsin rahasto Eeri Hyrkön rahasto Eero Mustakallion rahasto Astrid Joutsenon rahasto Perttelin Aaltosten rahasto Seija ja Kyösti Jumppasen rahasto Rakennustoimisto Ruolan rahasto Veikko Kallion rahasto Niilo ja Malin Saarnion rahasto Varsinais-Suomen rahasto Varsinais-Suomen rahasto
 • 6. Etelä-Savon rahasto A.A. Sakreliuksen rahasto Martti Salmen rahasto Salon Seudun Sanomien rahasto Salora Oy:n rahasto Urho Snellmanin rahasto Turun Sanomien rahasto Hertta ja Veikko Valtosen rahasto Lyyli ja Kalle Vihannon rahasto Sauli Viikarin rahasto Yrjö Väisälän rahasto …nimikkorahastot Varsinais-Suomen rahasto
 • 7. Etelä-Savon rahast Toimialueen kunnat Aura Paimio Kaarina Parainen Kemiönsaari Pyhäranta Koski Tl Pöytyä Kustavi Raisio Laitila Rusko Lieto Salo Loimaa Sauvo Marttila Somero Masku Taivassalo Mynämäki Turku Naantali Uusikaupunki Nousiainen Vehmaa Oripää Varsinais-Suomen rahasto Varsinais-Suomen rahaston toimialueeseen kuuluu 27 kuntaa.
 • 8. Etelä-Savon rahast Hoitokunta Apurahapäätökset tekee Varsinais-Suomen rahaston hoitokunta, joka koostuu maakunnan eri alojen asiantuntijoista. Puheenjohtaja Hannu Salmi, professori Varapuheenjohtaja Paula Palmroth, toimitusjohtaja Taina Erävaara, koulutuspäällikkö Juhani Heimonen, pääkirjoitustoimittaja Jarna Heinonen, professori Markku Hoikkala, näytelmäkirjailija Juhana Lassila, asiamies Petriina Paturi, professori Antti Saraste, professori Jaana Vasama, toiminnanjohtaja Asko Virtanen, fil. maisteri Varsinais-Suomen rahasto
 • 9. Apurahat Varsinais-Suomen rahasto jakoi vuosijuhlassaan 16.5.2017 Naantalissa apurahoina yhteensä 1 165 000 euroa 88 hankkeelle. Rahasto myönsi lisäksi 10 000 euron palkinnon turkulaiselle toimittajalle Jouko Grönholmille ”arvostetusta journalistin työstä sekä kulttuuriarvojen esiintuomisesta”. Hakemuksia tuli kaikkiaan 1 084, joista noin 8 prosenttia läpäisi seulan. Suurin osa apurahoista myönnettiin henkilökohtaisina työskentelyapurahoina tieteen- ja taiteenharjoittajille. Apurahat 2017
 • 10. Humanistiset tieteet (23%) Yhteiskuntatieteet (14 %) Käyttäytymistieteet (3 %) Luonnontieteet (16 %) Lääketieteet (44 %) Tekniset tieteet (0 %) Maatalous-metsätieteet (0 %) Tieteen apurahat 2016 (Varsinais-Suomen rahasto) Apurahat
 • 11. Arkkitehtuuri (0 %) Kirjallisuus (17 %) Kuvataiteet (26 %) Lastenkulttuuri (2 %) Näyttämötaiteet (21 %) Säveltaiteet (23 %) Muotoilu ja taidekäsityö (4 %) Valokuva- ja elokuvataide (7 %) Taiteen apurahat 2016 (Varsinais-Suomen rahasto) Apurahat
 • 12. Jakosummat 2006-2016 (Varsinais-Suomen rahasto) 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Etelä-Savon rahasto Etelä-Savon rahastoEtelä-Savon rahasto Apurahat
 • 13. Apurahojen 2017-18 haku • Keskusrahaston apurahojen hakuaika on 1.-31.10.2017 • Varsinais-Suomen rahaston apurahojen hakuaika on 10.1.-10.2.2018 • Apurahoja haetaan sähköistä hakujärjestelmää käyttäen. • Vuonna 2018 Varsinais-Suomen rahasto jakaa 1 203 000 euroa. • Apurahat julkistetaan ja jaetaan vuosijuhlassa Turussa keväällä 2018. Apurahat
 • 14. Apurahojen haku Apurahaa haetaan seuraavasti: 1. Hakija rekisteröityy verkkopalveluun www.skr.fi/apurahat 2. Hakija täyttää, tallentaa ja lähettää sähköisen hakemuksen liitteineen verkkopalvelussa hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemusta ei enää toimiteta paperiversiona. Myös kaikki liitteet lähetetään verkkopalvelun kautta. Apurahat
 • 15. Apurahojen haku Mihin apurahoja myönnetään? Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Etusijalla ovat maakunnassa tapahtuva tai siihen kohdistuva taiteellinen ja tieteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Tieteen alojen apurahoja myönnetään ensisijaisesti lisensiaatti- ja väitöskirjatyön tekemiseen sekä muuhun tutkimustyöhön ja jatkokoulutukseen. Kokous- ja luentomatkoja rahoitetaan vain rajoitetusti. Apurahat
 • 16. V-S rahaston apurahat Mihin apurahoja myönnetään? • Ensisijaisesti henkilökohtaiseen kokopäiväiseen työskentelyyn (apurahaa, ei palkkaa!) • Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla • Kytkös maakuntaan: tehdään maakunnassa, kohdistuu maakuntaan, on maakunnan kannalta merkittävä, hakija on varsinaissuomalainen Millaisia apurahoja myönnetään? • Työskentelyapuraha o Yleensä 6 kk tai 12 kk; vuosiapurahan määrä 24 000 € / 28 000 € o Edellyttää vapautta muusta ansiotyöstä; huom. kuitenkin tohtorikoulutettavan mahdollisuus yhdistää apuraha yliopiston palkalliseen työsuhteeseen! o 4 kk ja sitä suurempi työskentelyapuraha sis. lakisäät. sosiaaliturvan (n. 15 %) o Sisältää tavanomaiset matka-, laite- ja työhuonekulut (enint. 4 000 €) o Voi hakea myös työskentelyyn + kuluihin • Kohdeapuraha o Tarkoitettu vain hankkeen kuluihin Apurahat
 • 17. Apurahojen haku Taiteen apurahat myönnetään ensisijaisesti työskentelyyn, jatko-opintoihin ja erilaisiin hankkeisiin. Akateemisiin perusopintoihin voi hakea apurahaa vasta opintojen loppuvaiheessa, lähinnä lopputyön (esim. pro gradu) erityis- kustannuksiin. Apurahat
 • 18. ...Apurahojen haku Erityisapurahat Maakuntarahastoista haettavia erityisapurahoja ovat apurahat kotiseututyöhön sekä lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan ja Kärkihanke-apurahat. Kotiseututyö Maakuntarahastot myöntävät apurahoja kotiseututyön ja paikalliskulttuurin sekä kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviin hankkeisiin. Kotiseututyöksi katsotaan mm. kotiseudun perinteen tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luontoympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi. Apurahat
 • 19. ...Apurahojen haku Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta Apurahoja voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja nuorisoryhmien vetäjät. Apurahoja ei myönnetä julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille tai yhteisöille. Apurahoilla voidaan tukea esim. kerhotoimintaa, lasten ja nuorten taide- ja tiedepäiviä, musiikki- ja teatteriesityksiä tai kuvataide- ja valokuva- projekteja. Apurahoja ei myönnetä leirikouluihin, luokkaretkiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Apurahat
 • 20. ...Apurahojen haku Kärkihanke Tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin hankkeisiin myönnetään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena Kärkihanke-apurahana. Apurahat
 • 21. Yhteystiedot Asiamies Dosentti Timo Vuorisalo puh. 040 554 0079 sähköposti: timo.vuorisalo@skr.fi Sihteeri HSO-sihteeri Tytti Sokura puh. 040 546 6016 Sähköposti: tytti.sokura@skr.fi Henrikinkatu 10 20500 TURKU Varsinais-Suomen rahaston yleinen sähköposti: varsinais-suomi@skr.fi www.skr.fi/vs Etelä-Savon rahastoVarsinais-Suomen rahasto
 • 22. KONE FOUNDATIONKONE FOUNDATION Koneen Säätiön apurahat 9/18/17 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Luovien alojen rahoituspäivä Turku 19.9.2017 Heljä Franssila
 • 23. KONE FOUNDATIONKONE FOUNDATION Koneen Säätiö parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille . 14/3/2017 KONEEN SÄÄTIÖ 2
 • 24. KONE FOUNDATION Mitä teemme? • perustettu 1956 • itsenäinen säätiö – eri organisaatio kuin Kone Oy • apurahoja • Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssi • yhteistyö- kumppanuudet, tapahtumat • Lauttasaaren kartano 14/3/17 KONEEN SÄÄTIÖ 3
 • 25. KONE FOUNDATION Meille tärkeää • uudet näkökulmat ja yhdistelmät • riskien ottaminen • rajojen ylittäminen • monialaisuus • marginaalit ja vastavirrat • yhteisöllisyys • tiede ja taide ovat itsessään arvokkaita, ne ovat osa sivistynyttä yhteiskuntaa KONEEN SÄÄTIÖ 4
 • 26. KONE FOUNDATION Emilia Kokko #rohkeatekijä Kuva: Aleksi Poutanen KONEEN SÄÄTIÖ 5 • humanistiseen, taiteelliseen, yhteiskunta- tieteelliseen ja ympäristön- tutkimukseen • kaikille taiteen aloille • yksilöille, työryhmille, yhdistyksille ja instituutioille Rahoitamme • rohkeita hankkeita • eri alojen osaamisen ja tekemisen yhdistäminen • taiteen ja tieteen tuominen yleisöille
 • 27. KONE FOUNDATION9/18/17 KONEEN SÄÄTIÖ 6 Rahoitamme • tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ • tieteellinen tutkimus • taiteellinen työ • muu kulttuurityö
 • 30. KONE FOUNDATION Hyvä hakemus 1. Lue ohjeet 2. Kirjoita selkeäsanaisesti ja näytä intohimosi – anna muiden koelukea – vältä taidepuhetta 3. Älä lähetä samaa hakemusta joka säätiöön. Olemme erilaisia. 4. Mitä rahoittaja haluaa rahoittaa? 14/3/2017 KONEEN SÄÄTIÖ 9
 • 31. KONE FOUNDATIONKONE FOUNDATION Koneen Säätiön vuosittainen apurahahaku 1.9.–15.9. #rohkeatekijä 14/3/2017 KONEEN SÄÄTIÖ 10
 • 32. KONE FOUNDATION Seuraa meitä! www.koneensaatio.fi | Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Kaivolla-uutiskirje 9/18/17 KONEEN SÄÄTIÖ 11
 • 35. Tuuli Penttinen- Lampisuo TaM, medianomi AMK Tuottaja Osuuskuntayrittäjä Kirjoittaja Tuotantoneuvoja Kouluttaja • Satasoitto-festivaali • Croak-nukkeooppera • LiikKUVAT-palvelu • Satakunnan Kansa www.kallo.fi
 • 39. JATKUVA HAKU: • Lyhyt- ja dokumenttielokuvan tuki • Mediataiteen tuki
 • 40. LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVAN TUKI: • Käsikirjoitustuki • Ennakkovalmistelutuki • Tuotantotuki • Jälkituotantotuki Tuotantoneuvoja Outi Rousu:
 • 41. MEDIATAITEEN TUKI: • Käsikirjoitustuki • Kohdeapuraha • Ennakkovalmistelutuki • Tuotantotuki • Jälkituotantotuki Tuotantoneuvoja Tuuli Penttinen-Lampisuo:
 • 42. FESTIVAALIT, KOULUTUS, KANSAINVÄLISTYMINEN: • Koulutustuki • Kulttuurivientituki • Audiovisuaalisen kulttuurin tuki
 • 44. LUOVIEN ALOJEN TUET, TUOTEKEHITYS, LIIKETOIMINTAMALLIT, YHTEISTYÖ: • DigiDemo • CreaDemo • CreMA • TARKISTA HAKUAJAT!
 • 45. TEEMAHAKUJA, HANKKEITA, SPARRAUSTA, KOULUTUSTA: • SULA pitch • ShortForm • Kids@doc • Yhden yön juttu • Mediataiteilijoiden iltakoulu • Jne…
 • 46. LUE JA KYSY LISÄÄ, JOS TEET AMMATTIMAISESTI: • Lyhytelokuvia, animaatioita, mediataideteoksia, dokkareita, käsikirjoituksia • Uusia audiovisuaalisia avauksia • AV-alan tapahtumia • AV-alan kansainvälistymistä • Luovan alan tuotekehitystä • Luovan ja perinteisen alan yhteistä tuotekehitystä
 • 47. TUOTANTONEUVOJAT: • Outi Rousu: lyhärit, dokkarit • Tuuli Penttinen-Lampisuo: mediataide CREADEMO, DIGIDEMO, CREMA: • Milla Moilanen PÄÄSIHTEERI • Juha Samola
 • 49. KUVA: TOMMI KATAJISTO / KALLO WORKS www.kallo.fi14.9.2016 Millainen on hyvä AVUSTUSHAKEMUS Tuuli Penttinen-Lampisuo Luovien alojen rahoituspäivä 19.9.2017 TURKU
 • 50. ” Se on kuin lasi raikasta vettä, kun tulee sellainen hakemus, jossa lukee kirkkaasti ja yksinkertaisesti, mikä hanke on kyseessä ja mihin tukea haetaan. ” Milla Moilanen / AVEK Puhelinhaastattelu 3.12.2013 www.kallo.fi19.9.2017
 • 52. 1) Ytimekästä sanankäyttöä. 2) Taitavaa kustannuslaskentaa. 3) Näyttöä aiemmista onnistumisista. 4) Aikaa paneutua rahoittajien alati muuttuviin ohjeisiin. 5) Kuvankäsittelytaitoja. 6) Ajantasaisia ohjelmistoja, hyvää kameraa, nopeaa verkkoyhteyttä. 7) Ennennäkemätöntä ideaa. www.kallo.fi19.9.2017
 • 55. 1) Mihin tarvitset apurahaa? 2) Voiko siihen hakea? 3) Hakukelpoisuus? 4) Hakuaika? 5) Mitä asioita hakemukseen tarvitaan? Tee lista. 6) Onko infotilaisuutta? Mene. 7) Onko puhelinneuvontaa? Kysy. 8) Kirjoita hakemus. www.kallo.fi19.9.2017
 • 57. Apurahahakemusten käsittelijä 1) on KIINNOSTUNUT lukija. 2) ei oletuksellisesti omaa ENNAKKOTIETOA. 3) pyrkii olemaan HAKIJAYSTÄVÄLLINEN. www.kallo.fi19.9.2017
 • 60. 5M + 3K Mitä, missä, milloin, miksi, miten? Kuka tekee? Kenelle tekee? Keneltä haet? www.kallo.fi19.9.2017
 • 61. Apurahahakemuksen lukija yrittää toteuttaa omaa tehtäväänsä ja sille asetettuja TAVOITTEITA. Apurahahakemuksen lukija on fiksu, mutta VIHKIYTYMÄTÖN juuri sinun asiallesi. www.kallo.fi19.9.2017
 • 62. Apurahahakemusten käsittelijä saa luettavakseen ainakin parisataa hakemusta. Hakemukset luetaan alusta loppuun, mutta niihin myös palataan kertaamaan SILMÄILLEN. www.kallo.fi19.9.2017
 • 63. Apurahahakemusten käsittelijä haluaa lukea rehellistä ja REALISTISTA tekstiä. Hän haluaa, että projekti onnistuu. Hän ei halua lukea mystifiointia, kikkailua tai VAIKEITA LAUSEITA. www.kallo.fi19.9.2017
 • 64. Helpota tekstin silmäiltävyyttä sekä hakemuslomakkeen työsuunnitelmassa että liitteissä. Asettele teksti ilmavasti. Käytä kappaleiden välillä tyhjiä rivejä. Käytä väliotsikoita. www.kallo.fi VINKKEJÄ 19.9.2017
 • 65. Kirjoita työsuunnitelma siten, että alussa on hankkeen nimi ja tiivistelmä. Vasta sen jälkeen syventävä teksti, noin yhden liuskan mittainen. Jos pidempi työsuunnitelma tai projektikansio on välttämätön, laita se liitteeksi. www.kallo.fi VINKKEJÄ 19.9.2017
 • 69. 1) Mihin myönnetään? Mihin ei? 2) Osoita, mihin hakemasi tuki kohdistuu. 3) Esitä kokonaisbudjetti ja haetun osuuden erittely. 4) Pitäydy realismissa. www.kallo.fi19.9.2017
 • 70. Käytä väriä korostamaan, mihin kustannuslaskelman menoerään tuki kohdentuu. Pyydä tarjouksia menoarvioiden tueksi. Varaudu myös odottamattomiin menoihin. www.kallo.fi VINKKEJÄ 19.9.2017
 • 71. Mieti tarkkaan, pitäisikö budjettiin jättää ilmaa – vai ei. Osoita mieluummin, että olet varautunut odottamattomiin menoihin. www.kallo.fi VINKKEJÄ 19.9.2017
 • 72. Ilmaise, että ymmärrät palkanmaksuun liittyvät työnantajavelvoitteet ja sivukulut. Jos olet alv-velvollinen hakija, varmista, kuuluuko budjetti laatia ilman alvia. www.kallo.fi VINKKEJÄ 19.9.2017
 • 73. Kirjaa näkyviin myös in-kind-osuus, vaikka siinä ei raha liikukaan. - Talkootyö - Kalusto - Tilat - Kulut, jotka katetaan jonkun muun projektin kautta. www.kallo.fi VINKKEJÄ 19.9.2017
 • 77. Max. 2 sivua. Tiivistä, keskity viimeisimpiin vuosiin. Valikoi lukijalähtöisesti. Etene uudemmasta vanhempaan. Tekstin tiivistäminen ei tarkoita sitä, että käytetään pikkiriikkistä kirjasinleikkausta. www.kallo.fi ANSIOLUETTELO 19.9.2017
 • 78. 3 – 5 kpl riittää. Visuaalisissa taiteissa keskeisiä. Korkea laatu, pieni koko. www.kallo.fi KUVAT 19.9.2017
 • 81. Mutkikasta jargonia, olettamuksia, konditionaalia, ”aikomista”, ”pyrkimistä”, turhia adjektiiveja ja ylisanoja. Kiirettä, hutilointia, ”kopipeistausta”. Väärät liitteet, unohtuneet liitteet. Ylimalkainen budjetti. www.kallo.fi19.9.2017
 • 83. Ei lainkaan mediataidetta. Opiskelija- tai harrastajaprojekti. Pistemäinen tapahtuma. Mediataiteen rooli epäitsenäinen. Taidenäyttely. Kaupallinen sovellus. Esimerkkejä hylätyistä mediataiteen hakemuksista.
 • 84. Tekijänoikeusvelvoitteiden laiminlyönti. Ilmiselvä harmaa talous. Teos on jo ollut esillä. Epäselvyydet aiemmissa raporteissa. Edellisen tuetun teoksen tilanne epäselvä, ei ole valmistunut. Esimerkkejä hylätyistä mediataiteen hakemuksista.
 • 85. Oman rahoituksen puuttuminen. Hillittömät kuluerät, esim. matkat. Markkinointivideo pitkälle leffalle. Tilaustyö. Esimerkkejä hylätyistä mediataiteen hakemuksista.
 • 86. Haluan tukea mediataideteoksia, joiden tekemisessä kunnioitetaan ihmisoikeuksia, eläinten oikeuksia ja tekijänoikeuksia sekä toimitaan taloudellisesti ja ekologisesti vastuullisesti. Tuuli Penttinen-Lampisuo Mediataiteen tuotantoneuvoja
 • 87. Ottavat aktiivisempaa roolia, avautuvat ja luovat omaa profiilia. Haluavat nostaa asioita uutisiin ja yhteiskunnan tietoisuuteen. Hakijoille se tarkoittaa kasvavaa tarvetta viestiä työstä ja sen tuloksista. Kyky kertoa aiemmista aikaansaannoksista voi saada lisäpainoa jo hakuvaiheessa. www.kallo.fi APURAHOITTAJAT AKTIVOITUVAT 19.9.2017
 • 90. Taiteen edistämiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Tehtävät: • Edistää taidetta ja taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä sekä toimeentuloedellytyksiä kansallisesti ja kansainvälisesti. • Edistää kulttuuria siltä osin kuin se ei ole minkään muun viranomaisen tehtävänä. Taiteen edistämiskeskus ja sen asiantuntijaelimet jakoivat vuonna 2017 noin 35 miljoonaa euroa taiteilija-, työskentely- ja kohdeapurahoja sekä toiminta- ja erityisavustuksia taiteen alan yhteisöille. • Päätoimipiste Helsinki + 10 muuta toimipistettä • Taiteen tukemisen vastuualue | avustukset, apurahat • Kehittämisen vastuualue | kehittämisohjelmat, projektitoiminta TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
 • 91. Taiteen edistämiskeskuksen toimielimet 2017–18 Taideneuvosto Valtion taidetoimikunnat • Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta • Audiovisuaalisten taiteiden toimikunta • Esittävien taiteiden toimikunta • Kirjallisuustoimikunta • Musiikkitoimikunta • Visuaalisten taiteiden toimikunta • Taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunta Kirjastoapurahalautakunta Näyttöapurahalautakunta Alueelliset taidetoimikunnat • Etelä-Savon taidetoimikunta • Hämeen taidetoimikunta • Kaakkois-Suomen taidetoimikunta • Keski-Suomen taidetoimikunta • Lapin taidetoimikunta • Pirkanmaan taidetoimikunta • Pohjanmaan taidetoimikunta • Pohjois-Karjalan taidetoimikunta • Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta • Pohjois-Savon taidetoimikunta • Satakunnan taidetoimikunta • Varsinais-Suomen taidetoimikunta • Uudenmaan taidetoimikunta TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
 • 92. Taiteen edistämiskeskuksen apurahat ja avustukset TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND Valtakunnalliset hakuja syksyllä 2017 ja keväällä 2018 Ohjelmalliset hakuja syksyllä 2018 ja keväällä 2018 Erityistuet hakuja tammikuu 2018 Alueelliset hakuja keväällä 2018 Linkki
 • 93. Avustukset Varsinais-Suomessa Vuosi 2017 • määräraha 356 000 € • työskentely- ja kohdeapurahat, 113 htk + 89 700 € (29+29) • 9 kpl ½-vuotista työskentelyapurahaa • kirjallisuus 1 • kuvataide 5 • mediataide 1 • elokuva 1 • näyttämötaide 1 • yhteisöjen erityisavustukset 19 025 € (8) • lastenkulttuuriavustukset 56 000 € (20) • Hakemuksia • Kohdeapurahat 29/154 • Työskentelyapurahat 29/186 • Lastenkulttuuri 20/53 • Erityisavustukset 8/46 • myönteisiä päätöksiä 86/439, http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1166935 TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
 • 94. Oleellista 2017 Hakuajat: • Syksyn haut • Yhteisöjen avustukset, päättyy 2.11.2017 • Kohdeapurahat, päättyy 15.11.2017 • hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 16.00 Hakujärjestelmät: • henkilöhakijat ja yhteisöhakijat asioivat sähköisellä palvelulla (Katso-tunnus) • myös paperilomake olemassa, voi jättää mihin tahansa toimipisteeseen Hakukategoriat: • kulttuurin hyvinvointiavustukset valtakunnallisessa haussa • uusia ohjelmallisia hakuja, mm. vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan, kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen, kulttuurilehdet, festivaaliavustukset • yhteisöjen avustukset haettavana vain valtakunnallisesti (syksy 2017) Muut periaatteet: • ei päällekkäisiä avustuksia • yhteisöavustuksissa 2000 €, apurahoissa 1500 € alaraja • avustus ei voi olla täysimääräinen ja avustuksella ei voi tuottaa voittoa TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
 • 95. Vinkkejä hakemiseen Onko oikea hakukategoria? Mihin rahoitusta voi käyttää? Onko oikea hakusumma? Minkälaisia summia rahoittaja on myöntänyt aikaisemmin? Mihin rahoitus käytetään? Erittele rahoitettava kohde Mikä on rahoituksen vaikutus? Mikä on rahoituksen tuoma lisäarvo – Mikä on rahoituksen osuus Mikä on muu rahoitus? Ketkä muut osallistuvat kustannuksiin? Mihin tarkoitukseen? Mitä, Missä, Milloin, Miksi, Miten, Kuka, Kenelle, Keneltä? Oleta: asiantuntija ei tunne hakijaa – Luetuta hakemus kollegalla Mitkä ovat aikaisemmat näytöt? Hakemuksen kannalta relevantit työnäytteet http://www.taike.fi/fi/usein-kysyttya / http://www.taike.fi/fi/mihin-paatokset-perustuvat- TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
 • 96. Tärkeät dokumentit Työsuunnitelma: - Tekstin silmäiltävyys, ilmavuus, väliotsikot - Vältä kikkailua ja vaikeita lauseita, rehellisyys - Alussa hankkeen nimi ja suunnitelman tiivistelmä - 1-2 liuskaa ohjeellinen maksimi - Vältä mutkikasta kieltä, konditionaaleja, turhia ylisanoja -> TIIVISTÄ OLEELLINEN Ansioluettelo - max. 2 sivua - Keskity tuoreisiin tietoihin, valikoi oleelliset juuri kyseiseen hakuun - Tee käänteisessä järjestyksessä, uusin ensin TAITEEN EDISTÄMISKESKUS · CENTRET FÖR KONSTFRÄMJANDE · ARTS PROMOTION CENTRE FINLAND
 • 97. STARTTIRAHA ALOITTAVAN YRITTÄJÄN TOIMEENTULON TURVAAMISEKSI 6.10.2017 Varsinais-Suomen TE-toimisto Pasi Ristilä1
 • 98. Starttirahan määrä ja kesto • Uudelle, kokoaikaiseksi ryhtyvälle yrittäjälle myönnettävä tuki, suuruus n. 700 €/kk (32,40 €/pvä= perustuen osuus 1.1.2017) • Mahdolliset jatkopäätökset tehdään aina perustuen suuruisina (32,40€/pvä) • Starttirahakauden kesto vaihtelee, mahdollisuus hakea jatkoa (ensimmäinen pääsääntöisesti 6kk, kokonaiskesto max12kk) • Tuki on harkinnanvarainen, henkilökohtainen tuki, veronalaista tuloa, voi saada useampi henkilö samaan yritykseen 6.10.2017 Toimisto | Otsikko2
 • 99. 6.10.2017 V-S TE-toimisto | Starttiraha PR3 Starttirahan myöntämisen edellytyksiä • Starttiraha on harkinnanvarainen tuki päätoimiseen yrittäjyyteen • Yrittäjäkoulutus on eduksi, ei ehdoton vaatimus • Riittävät valmiudet yritystoiminnan harjoittamiseen • Kannattavan toiminnan edellytykset • Ei muita avustuksia tai palkkaa muusta työstä • Toimintaa ei saa aloittaa ennen starttirahapäätöstä • Ei vääristä kilpailua
 • 100. 6.10.2017 V-S TE-toimisto | Starttiraha PR4 Starttirahan hakuprosessi (1) • Tee liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat https://www.yrityssuomi.fi/oma-yritys-suomi1 • Tilaa www.vero.fi sivujen kautta verovelkatodistus • Varaa aika seudullisen yrityspalvelun yritysneuvojalle (Potkuri/Turun seutukunta, Ukipolis/Vakka-Suomi, Yrityssalo/Salon seutu, Auramaan yrityspalvelut/ Auramaan kunnat, Loimaan yrityspalvelut/ Loimaan kaupunki)
 • 101. 6.10.2017 V-S TE-toimisto | Starttiraha PR5 Starttirahan hakuprosessi (2) • Seudulliset yritysneuvojat arvioivat mm. liikeideaa, kannattavuutta, kilpailuasetelmaa ja yrittäjän valmiuksia toimia yrittäjänä… • Yritysneuvojat kirjoittavat TE- toimiston pyynnöstä starttilausunnon työ- ja elinkeinotoimistolle. • Kun TE-toimisto on antanut starttirahapäätöksen, voidaan yritys rekisteröidä ja aloittaa toiminta
 • 102. 6.10.2017 V-S TE-toimisto | Starttiraha PR6 • Starttirahapäätökset tehdään Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston Turun toimipisteessä • Hakemus sähköisen asioinnin kautta www.te-palvelut.fi • Maksetaan (KEHA-keskus) kuukausittain jälkikäteen, maksatushakemusta vastaan. Sähköisen asioinnin kautta maksatushakemus (TEM 351) www.te-palvelut.fi • Päätöksessä ohjeistusta starttirahan maksatukseen • Lisätietoja starttirahan maksatuksesta www.keha-keskus.fi
 • 103. 6.10.2017 V-S TE-Toimisto | Starttiraha PR7 TE-toimiston yhteystiedot Asiantuntijat Anne Lautsamo ja Kari Rantanen (Turun seutukunnan starttivalmistelu) Asiantuntija John Forsman (muut Varsinais-Suomen maakunnat starttivalmistelu) Asiantuntija (substanssivastaava) Pasi Ristilä Puh. 0295 044 502 Sähköposti: kirjaamo.varsinais-suomi@te- toimisto.fi
 • 104. 6.10.2017 Toimisto | Otsikko8 MITÄ SEURAAVAKSI? Jos mietit yrittäjäksi ryhtymistä: • Varaa aika Potkuriin numerosta: 040 488 2000 • Tee liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat mahdollisuuksien mukaan valmiiksi • www.turkusciencepark.com • www.potkuri.fi • www.sparkup.fi
 • 105. Näkökulmia oman osaamisen markkinointiin Viestintäpäällikkö Johanna Lassy-Mäntyvaara @lassyjm @Ornamo1 #ornamo
 • 106. Teollisuustaiteen Liitto Ornamo • Perustettu vuonna 1911 • Maailman toiseksi vanhin muotoilualan järjestö • Noin 2 500 jäsentä • Yli 400 opiskelijajäsentä • Aluetoiminta käynnistynyt 2016 Turun yhteyshenkilö Maiju Kinnunen Facebookissa: Ornamon aluetoiminta Länsi-Suomi • Teolliset muotoilijat, palvelumuotoilijat, digitaalinen suunnittelu • Sisustusarkkitehdit • Kalustesuunnittelijat • Vaatesuunnittelijat • Tekstiilisuunnittelijat ja -taiteilijat • Taideteolliset suunnittelijat ja -taiteilijat • Alan opettajat ja tutkijat
 • 107. Ornamon jäsenpalvelut ja -edut • Finnishdesigners.fi Portfoliot, hakupalvelu ja verkkokaupat • Koulutukset • Tapahtumat, seminaarit, ekskursiot, avajaiset, bileet, verkostoituminen • Alennuksia jäsenkortilla • Viikkotiedote torstaisin • Lehti 4 kertaa vuodessa • TEK kaksoisjäsenyys • Verkostoituminen • Lakimiehen palvelut • Sopimuspohjat • Tietoa mm. palkoista rahoituksesta apurahoista residensseistä Ornamon jäsenet New York ja Villa Karo • Ornamo valvoo etujasi edistämällä alan ammatillisia käytäntöjä • Ornamo tutkii alaa sekä kertoo muotoilun hyödyistä ja vaikuttavuudesta
 • 109. Kuva: Ilari Peltomäki Kuva: Anni Koponen Kuva: Paavo Lehtonen
 • 110. Näkökulmia oman osaamisen markkinointiin 1. Liity ja jaa 2. Kerro ja kuuntele Kuva: Susa Junnola, Helsingin kaupunkiKuva. Eppu Näsi
 • 112. Lähde: Sari Lönnqvist 20 osallistujaa, 2 tehtävää: - Liity tapahtumaan ja kutsu kaverisi - Jaa tietoa verkostossasi
 • 114. Lähde: Sari Lönqvist, Lumipalloefekti somessa –koulutus 2016
 • 120. Perinteinen media on ansaittua, arvostettua mediaa
 • 123. Lähtökohtia • Yrittäjät, asiantuntijat, hankkeet, järjestöt ja tempaukset tarvitsevat näkyvyyttä työlleen. • Toimittajat tarvitsevat jatkuvasti kiinnostavia haastateltavia ja jutunaiheita. • Toimituksissa on valtava kiire ja pienentyneet resurssit. Tiedotteita ja tulee kymmeniä tai satoja päivässä. Päätökset tehdään sekunneissa. • Kilpailu lukijoista on kovaa - myös paikallisesti. • Aiheita ajatellaan lukijalähtöisesti: ”Mikä meidän lukijoita/kuulijoita/katselijoita kiinnostaa?” • Hyvin suunnitellulla juttuvinkillä on siksi hyvä mahdollisuus tulla huomatuksi. Räätälöi ideasi tietyn median tietylle palstalle. Lähetä s-posti ja soita perään lisätietoja.
 • 124. ”Juttuvinkkejä saisi tulla enemmän! Liian harvoin yrittäjät antavat kuulua itsestään. Jos jotain uutta tapahtuu kaupungissa, se kyllä kiinnostaa meitä.” Kaupunkilehti Epari, päätoimittaja ”Aina toimituksessa reagoidaan, jos joku tarjoilee meille räätälöidyn juttuvinkin. Hyllytykseen puolestaan menevät tasavuosia täyttävät yritysjuttuvinkit.” Kaupunkilehti Tamperelainen, päätoimittaja
 • 130. Teollisuustaiteen Liitto Ornamo Annankatu 16 B 35-36 00120 Helsinki ornamo.fi | finnishdesigners.fi