Taideneuvoston näkemys taiteen edistämisen ensisijaisista toimenpiteistä

Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Taiteen edistämiskeskus (Taike)Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Taiteen merkitys yhteiskunnassa ja
Taideneuvoston näkemys ensisijaisista
toimenpiteistä
Taideneuvosto 2016-2019
Risto Ruohonen pj, Paulina Ahokas, Eija-Liisa Ahtila, Jaakko Kuusisto, Maija
Perho, Saara Tiuraniemi, Kjell Westö, Pirjo Yli-Maunula, Mauri Ylä-Kotola
Taiteen merkitys
Lähde: Sitra 2017
Taiteen
vaikutukset
yhteiskunnassa
Sosiaalinen hyvinvointi ja oppiminen
Älylliset kyvyt ja akateeminen suoriutuminen – Itsetuntemus ja tunnetaidot -
Opetuksen ja koulutuksen tuki ja taso – Elinikäinen oppiminen –
Organisaatioiden kehittyminen – Sosiaalinen oppiminen ja osallisuus –
Kulttuurinen ja sosiaalinen moninaisuus
Imago ja identiteetti
Brändi – Tunnettuus - Kiinnostavuus –
Dynaamisuus – Yhteiset asiat
Hyvinvointi ja terveys
Terveyttä edistävät ja hoitavat vaikutukset – Koettu terveys ja
elämänlaatu – Kansanterveys – Mielenterveys - Työhyvinvointi
Talous
Ostot – Työllistäminen – Kulttuuriturismi - Säästöt
julkisissa kustannuksissa
Taiteen taloudellisesta vaikutuksesta
• Taiteeseen sijoitettu euro tuo takaisin 5-7 euroa taiteen lajista ja kokonaisuuden
tuotantotavasta riippuen
• ”Koko kansantalouden mittakaavassa museot saavat kerroinvaikutuksineen aikaan noin 340–500 miljoonan euron lisäkysynnän
sijaintialueillaan. Tämä on alueille merkittävä rahasumma, sillä esimerkiksi kuntien kokonaispanos museoiden rahoituksessa on
noin 75 miljoonaa euroa.” (Lähde: Hannu Piekkola, Otto Suojainen, Arttu Vainio: Museoiden taloudellinen vaikuttavuus, Vaasan
yliopisto 2013)
• Festivaalit saivat alueellisia tai paikallisia avustuksia Pirkanmaalla vuonna 2013 yhteensä vain 632 000 euroa ja valtakunnallisia
avustuksia 1,13 miljoonaa euroa. Festivaalien aluetaloudellinen vaikutus elinkeinotoimintaan oli 253 miljoonaa euroa. Kuntien
panostus siis palautui alueen elinkeinotoiminnan hyväksi 126-kertaisena. (Synergos 2014)
• Suurimmissa kaupungeissa talousvaikutukset ovat absoluuttisesti suurimpia, koska ne ovat palvelurakenteiltaan ja
tuotevalikoimiltaan itseriittoisimpia. (Kimmo Kainulainen, Helsingin yliopisto, 2004)
• Työllistää yli 100 000 suomalaista
• Luovat alat muodostavat 7,3 % Suomen BKT:sta ja työllistävät 7 % työvoimasta. Alojen merkitys Suomen kansantaloudelle on
suurempi kuin keskimäärin EU:ssa, missä vastaavat luvut ovat 6,8 % BKT:sta ja 5,4 % työvoimasta. Luovilla aloilla on mahdollisuus
toimia kasvun moottorina niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti, koska tuotannollinen työ vähenee.
• Festivaali-, museo-, orkesteri- ja teatteritoiminta työllistävät vuosittain suoraan 10 000 työntekijää. Välilliset vaikutukset
matkailu-, liikenne- ja ravintola- ja hotellialan työpaikkojen luomiseen ovat tätä vielä huomattavasti suuremmat.
• Euroopan unionin 15 maassa työskenteli vuonna 1995 kaikkiaan 2,5 miljoonaa ihmistä kulttuurisektorilla (EN raportti)
• Kulttuuriturismi: 7,4 miljoonaa ulkomaista matkailijaa toivat Suomeen yht. 2,4 miljardia euroa vuonna 2016
• Kaikkiaan 61 prosenttia Suomessa vierailleista vastaajista kertoi, että heidän matkoihinsa oli liittynyt kulttuurimatkailu.
(”Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen” MEK 2012)
Taiteen hyvinvoinnin ja terveyden vaikutuksista
• Panostukset taiteeseen nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä tuovat
panoksen takaisin 1,46-kertaisesti (Ikäläinen 2014)
• Kun taide/kulttuuriharrastus estää syrjäytymisen kokonaan,
säästöt ovat 2000-kertaiset!
• Joka päivä 6 alle 25-vuotiasta jää työkyvyttömyyseläkkeelle, eli ovat eläkkeellä tulevat 60 vuotta - Yhden
syrjäytyneen nuoren kustannukset ovat 1,2 miljoonaa euroa
• Oppilaille tarjottava taideopetus avaa heikoistakin lähtökohdista tulevalle oppilaalle paremmat mahdollisuudet
menestykseen ja aktiiviseen elämään (Catterall 2009)
• Esim. yhden nuoren vuoden teatteriharrastus maksaa yhteiskunnalle n. 600 e. (Ikäläinen 2014)
• Taidetta reseptillä –projektin on havaittu vähentäneen yleislääkärikäyntejä 37% ja
sairaalakäyntejä 27% Iso-Britanniassa. (Sitran tietokortti)
Taideneuvoston näkemykset
tarvittavista ensisijaisista
toimenpiteistä
Taideneuvoston esitykset valtion
talousarvioon vuosina 2018 – 2019
1. Sata uutta taiteilija-apurahaa
2. Taiteilijaeläkkeiden määrän lisääminen
3. VOS-uudistus tarvitsee onnistuakseen myös taloudellisia
lisäresursseja
Lisäksi: Laki taidetoimikuntalaitoksesta tarvitsee päivityksen
Taidetoimikuntalaitoksen 50-vuotisjuhlavuosi!
1. Sata uutta taiteilija-apurahaa (n. 2 milj €)
• Kohdennetaan nuorille taiteilijoille, joiden uran käynnistymiselle taiteilija-apurahan kaltaisen työskentelyapurahan merkitys on
suuri. Panostus suoraan taiteilijatukeen edistää merkittävästi suomalaisten nuorten taitelijoiden mahdollisuuksia kehittyä,
kansainvälistyä ja menestyä.
2. Taiteilijaeläkkeiden määrän lisääminen
• Taiteilijaeläkkeille on erittäin suuri tarve. Taiteilijaeläkkeitä on vuosittain jaettavana vain 51 ja eläkkeen saa noin 10 % hakijoista.
Hakijamäärät kasvavat suurten ikäluokkien eläköityessä. Lisäksi taiteilijoiden saamat apurahat eivät vuoteen 2009 saakka
kerryttäneet lainkaan eläkettä, joten monien nyt eläkeikään tulevien taiteilijoiden eläkekertymä on jäänyt erittäin pieneksi. Monet
taiteilijat jatkavat aktiivista työskentelyä myös eläkeiässä, joten taiteilijaeläke toimii omalta osaltaan myös työskentelyä
mahdollistavana perustoimeentulona.
3. VOS-uudistus tarvitsee onnistuakseen taloudellisia lisäresursseja (n. 20 milj. € / 3v)
• Nyt valmisteilla oleva koko taidekentän tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävä VOS-uudistus edellyttää valtiolta myös
taloudellista panostusta. Kolmessa erässä vuosien 2019–2021 aikana toteutettavalla ja kokonaismäärältään noin 20 miljoonan
euron lisäyksellä taataan, että uudistus on käytännössä mahdollista toteuttaa.
• Ilman lisäresursseja on aito uhka, että koko järjestelmän toimivuus vaarantuu turhaan vastakkainasetteluun järjestelmän sisällä
nyt jo olevien ja sinne mukaan tulossa olevien uusien yhteisöjen kesken.
1 sur 9

Recommandé

Kutsunnat 2013 mopo 20.11. par
Kutsunnat 2013 mopo 20.11.Kutsunnat 2013 mopo 20.11.
Kutsunnat 2013 mopo 20.11.Simo Kivari
192 vues3 diapositives
Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude... par
Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude...Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude...
Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude...THL
992 vues25 diapositives
Luovien alojen rahoituspv SKR Varsinais-suomi_030919 par
Luovien alojen rahoituspv SKR Varsinais-suomi_030919Luovien alojen rahoituspv SKR Varsinais-suomi_030919
Luovien alojen rahoituspv SKR Varsinais-suomi_030919Taiteen edistämiskeskus (Taike)
96 vues21 diapositives
Johanna Vuolasto 20.11.2019 avauspuheenvuoro par
Johanna Vuolasto 20.11.2019 avauspuheenvuoro Johanna Vuolasto 20.11.2019 avauspuheenvuoro
Johanna Vuolasto 20.11.2019 avauspuheenvuoro Taiteen edistämiskeskus (Taike)
101 vues52 diapositives
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu Haapalainen par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu Haapalainen#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu Haapalainen
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu HaapalainenTaiteen edistämiskeskus (Taike)
54 vues21 diapositives
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Johanna Vuolasto loppupuheenvuoro par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Johanna Vuolasto loppupuheenvuoro#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Johanna Vuolasto loppupuheenvuoro
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Johanna Vuolasto loppupuheenvuoroTaiteen edistämiskeskus (Taike)
75 vues9 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Taideneuvoston näkemys taiteen edistämisen ensisijaisista toimenpiteistä

Taiken järjestöjen päivä 22.11.2017, tutkijat Sari Karttunen ja Emmi Lahtinen... par
Taiken järjestöjen päivä 22.11.2017, tutkijat Sari Karttunen ja Emmi Lahtinen...Taiken järjestöjen päivä 22.11.2017, tutkijat Sari Karttunen ja Emmi Lahtinen...
Taiken järjestöjen päivä 22.11.2017, tutkijat Sari Karttunen ja Emmi Lahtinen...Taiteen edistämiskeskus (Taike)
93 vues20 diapositives
Taike, Henri Terho - Rahoitusinfo 11.9.2018 par
Taike, Henri Terho - Rahoitusinfo 11.9.2018Taike, Henri Terho - Rahoitusinfo 11.9.2018
Taike, Henri Terho - Rahoitusinfo 11.9.2018Taiteen edistämiskeskus (Taike)
42 vues9 diapositives
Tehdaan taidetta ihmiselta ihmiselle par
Tehdaan taidetta ihmiselta ihmiselleTehdaan taidetta ihmiselta ihmiselle
Tehdaan taidetta ihmiselta ihmiselleTaiteen ja hyvinvoinnin yhteyspiste / Turun AMK
210 vues10 diapositives
Taitelijat ja kulttuurikasvatus par
Taitelijat ja kulttuurikasvatusTaitelijat ja kulttuurikasvatus
Taitelijat ja kulttuurikasvatusKuPeKasvatus
228 vues20 diapositives
Vuolasto, hyte ja kulttuurihyvinvointi2,10,2020 par
Vuolasto, hyte ja kulttuurihyvinvointi2,10,2020Vuolasto, hyte ja kulttuurihyvinvointi2,10,2020
Vuolasto, hyte ja kulttuurihyvinvointi2,10,2020Johanna Vuolasto
30 vues12 diapositives
Satu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin ely par
Satu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin elySatu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin ely
Satu Huikuri alueverkostot 20.9. lapin elyTaiteen edistämiskeskus (Taike)
135 vues10 diapositives

Similaire à Taideneuvoston näkemys taiteen edistämisen ensisijaisista toimenpiteistä(20)

Taitelijat ja kulttuurikasvatus par KuPeKasvatus
Taitelijat ja kulttuurikasvatusTaitelijat ja kulttuurikasvatus
Taitelijat ja kulttuurikasvatus
KuPeKasvatus228 vues
Vuolasto, hyte ja kulttuurihyvinvointi2,10,2020 par Johanna Vuolasto
Vuolasto, hyte ja kulttuurihyvinvointi2,10,2020Vuolasto, hyte ja kulttuurihyvinvointi2,10,2020
Vuolasto, hyte ja kulttuurihyvinvointi2,10,2020
Taide ja kulttuuri osana palveluja, Mari Jalkanen par THL
Taide ja kulttuuri osana palveluja, Mari JalkanenTaide ja kulttuuri osana palveluja, Mari Jalkanen
Taide ja kulttuuri osana palveluja, Mari Jalkanen
THL337 vues
Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021 par THL
Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021
Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021
THL1.2K vues
Kulttuuripihat Info par jkuusent
Kulttuuripihat InfoKulttuuripihat Info
Kulttuuripihat Info
jkuusent253 vues
Kulttuurimatkailun haasteet kansainvälisyyden näkökulmasta par midnight_sun
Kulttuurimatkailun haasteet kansainvälisyyden näkökulmastaKulttuurimatkailun haasteet kansainvälisyyden näkökulmasta
Kulttuurimatkailun haasteet kansainvälisyyden näkökulmasta
midnight_sun435 vues
Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511 par Demos Helsinki
Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511
Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511
Demos Helsinki297 vues

Plus de Taiteen edistämiskeskus (Taike)

#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni #taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni Taiteen edistämiskeskus (Taike)
54 vues17 diapositives
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Birth of Pascal – how the artwork of patien... par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Birth of Pascal – how the artwork of patien...#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Birth of Pascal – how the artwork of patien...
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Birth of Pascal – how the artwork of patien...Taiteen edistämiskeskus (Taike)
43 vues41 diapositives
Luovien alojen rahoituspv AVEK 030919 par
Luovien alojen rahoituspv AVEK 030919Luovien alojen rahoituspv AVEK 030919
Luovien alojen rahoituspv AVEK 030919Taiteen edistämiskeskus (Taike)
116 vues46 diapositives
Luovien alojen rahoituspv Aurora-esittely_030919 par
Luovien alojen rahoituspv Aurora-esittely_030919Luovien alojen rahoituspv Aurora-esittely_030919
Luovien alojen rahoituspv Aurora-esittely_030919Taiteen edistämiskeskus (Taike)
55 vues25 diapositives
Luovien alojen rahoituspv Turun kulttuurilautakunta_03092019 par
Luovien alojen rahoituspv Turun kulttuurilautakunta_03092019Luovien alojen rahoituspv Turun kulttuurilautakunta_03092019
Luovien alojen rahoituspv Turun kulttuurilautakunta_03092019Taiteen edistämiskeskus (Taike)
43 vues14 diapositives
Jaana Paananen - Rahoitusta taiteelle ja kulttuurille, Kuopio 270418 par
Jaana Paananen - Rahoitusta taiteelle ja kulttuurille, Kuopio 270418Jaana Paananen - Rahoitusta taiteelle ja kulttuurille, Kuopio 270418
Jaana Paananen - Rahoitusta taiteelle ja kulttuurille, Kuopio 270418Taiteen edistämiskeskus (Taike)
105 vues12 diapositives

Plus de Taiteen edistämiskeskus (Taike)(20)

Taideneuvoston näkemys taiteen edistämisen ensisijaisista toimenpiteistä

  • 1. Taiteen merkitys yhteiskunnassa ja Taideneuvoston näkemys ensisijaisista toimenpiteistä Taideneuvosto 2016-2019 Risto Ruohonen pj, Paulina Ahokas, Eija-Liisa Ahtila, Jaakko Kuusisto, Maija Perho, Saara Tiuraniemi, Kjell Westö, Pirjo Yli-Maunula, Mauri Ylä-Kotola
  • 4. Taiteen vaikutukset yhteiskunnassa Sosiaalinen hyvinvointi ja oppiminen Älylliset kyvyt ja akateeminen suoriutuminen – Itsetuntemus ja tunnetaidot - Opetuksen ja koulutuksen tuki ja taso – Elinikäinen oppiminen – Organisaatioiden kehittyminen – Sosiaalinen oppiminen ja osallisuus – Kulttuurinen ja sosiaalinen moninaisuus Imago ja identiteetti Brändi – Tunnettuus - Kiinnostavuus – Dynaamisuus – Yhteiset asiat Hyvinvointi ja terveys Terveyttä edistävät ja hoitavat vaikutukset – Koettu terveys ja elämänlaatu – Kansanterveys – Mielenterveys - Työhyvinvointi Talous Ostot – Työllistäminen – Kulttuuriturismi - Säästöt julkisissa kustannuksissa
  • 5. Taiteen taloudellisesta vaikutuksesta • Taiteeseen sijoitettu euro tuo takaisin 5-7 euroa taiteen lajista ja kokonaisuuden tuotantotavasta riippuen • ”Koko kansantalouden mittakaavassa museot saavat kerroinvaikutuksineen aikaan noin 340–500 miljoonan euron lisäkysynnän sijaintialueillaan. Tämä on alueille merkittävä rahasumma, sillä esimerkiksi kuntien kokonaispanos museoiden rahoituksessa on noin 75 miljoonaa euroa.” (Lähde: Hannu Piekkola, Otto Suojainen, Arttu Vainio: Museoiden taloudellinen vaikuttavuus, Vaasan yliopisto 2013) • Festivaalit saivat alueellisia tai paikallisia avustuksia Pirkanmaalla vuonna 2013 yhteensä vain 632 000 euroa ja valtakunnallisia avustuksia 1,13 miljoonaa euroa. Festivaalien aluetaloudellinen vaikutus elinkeinotoimintaan oli 253 miljoonaa euroa. Kuntien panostus siis palautui alueen elinkeinotoiminnan hyväksi 126-kertaisena. (Synergos 2014) • Suurimmissa kaupungeissa talousvaikutukset ovat absoluuttisesti suurimpia, koska ne ovat palvelurakenteiltaan ja tuotevalikoimiltaan itseriittoisimpia. (Kimmo Kainulainen, Helsingin yliopisto, 2004) • Työllistää yli 100 000 suomalaista • Luovat alat muodostavat 7,3 % Suomen BKT:sta ja työllistävät 7 % työvoimasta. Alojen merkitys Suomen kansantaloudelle on suurempi kuin keskimäärin EU:ssa, missä vastaavat luvut ovat 6,8 % BKT:sta ja 5,4 % työvoimasta. Luovilla aloilla on mahdollisuus toimia kasvun moottorina niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti, koska tuotannollinen työ vähenee. • Festivaali-, museo-, orkesteri- ja teatteritoiminta työllistävät vuosittain suoraan 10 000 työntekijää. Välilliset vaikutukset matkailu-, liikenne- ja ravintola- ja hotellialan työpaikkojen luomiseen ovat tätä vielä huomattavasti suuremmat. • Euroopan unionin 15 maassa työskenteli vuonna 1995 kaikkiaan 2,5 miljoonaa ihmistä kulttuurisektorilla (EN raportti) • Kulttuuriturismi: 7,4 miljoonaa ulkomaista matkailijaa toivat Suomeen yht. 2,4 miljardia euroa vuonna 2016 • Kaikkiaan 61 prosenttia Suomessa vierailleista vastaajista kertoi, että heidän matkoihinsa oli liittynyt kulttuurimatkailu. (”Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen” MEK 2012)
  • 6. Taiteen hyvinvoinnin ja terveyden vaikutuksista • Panostukset taiteeseen nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä tuovat panoksen takaisin 1,46-kertaisesti (Ikäläinen 2014) • Kun taide/kulttuuriharrastus estää syrjäytymisen kokonaan, säästöt ovat 2000-kertaiset! • Joka päivä 6 alle 25-vuotiasta jää työkyvyttömyyseläkkeelle, eli ovat eläkkeellä tulevat 60 vuotta - Yhden syrjäytyneen nuoren kustannukset ovat 1,2 miljoonaa euroa • Oppilaille tarjottava taideopetus avaa heikoistakin lähtökohdista tulevalle oppilaalle paremmat mahdollisuudet menestykseen ja aktiiviseen elämään (Catterall 2009) • Esim. yhden nuoren vuoden teatteriharrastus maksaa yhteiskunnalle n. 600 e. (Ikäläinen 2014) • Taidetta reseptillä –projektin on havaittu vähentäneen yleislääkärikäyntejä 37% ja sairaalakäyntejä 27% Iso-Britanniassa. (Sitran tietokortti)
  • 8. Taideneuvoston esitykset valtion talousarvioon vuosina 2018 – 2019 1. Sata uutta taiteilija-apurahaa 2. Taiteilijaeläkkeiden määrän lisääminen 3. VOS-uudistus tarvitsee onnistuakseen myös taloudellisia lisäresursseja Lisäksi: Laki taidetoimikuntalaitoksesta tarvitsee päivityksen
  • 9. Taidetoimikuntalaitoksen 50-vuotisjuhlavuosi! 1. Sata uutta taiteilija-apurahaa (n. 2 milj €) • Kohdennetaan nuorille taiteilijoille, joiden uran käynnistymiselle taiteilija-apurahan kaltaisen työskentelyapurahan merkitys on suuri. Panostus suoraan taiteilijatukeen edistää merkittävästi suomalaisten nuorten taitelijoiden mahdollisuuksia kehittyä, kansainvälistyä ja menestyä. 2. Taiteilijaeläkkeiden määrän lisääminen • Taiteilijaeläkkeille on erittäin suuri tarve. Taiteilijaeläkkeitä on vuosittain jaettavana vain 51 ja eläkkeen saa noin 10 % hakijoista. Hakijamäärät kasvavat suurten ikäluokkien eläköityessä. Lisäksi taiteilijoiden saamat apurahat eivät vuoteen 2009 saakka kerryttäneet lainkaan eläkettä, joten monien nyt eläkeikään tulevien taiteilijoiden eläkekertymä on jäänyt erittäin pieneksi. Monet taiteilijat jatkavat aktiivista työskentelyä myös eläkeiässä, joten taiteilijaeläke toimii omalta osaltaan myös työskentelyä mahdollistavana perustoimeentulona. 3. VOS-uudistus tarvitsee onnistuakseen taloudellisia lisäresursseja (n. 20 milj. € / 3v) • Nyt valmisteilla oleva koko taidekentän tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävä VOS-uudistus edellyttää valtiolta myös taloudellista panostusta. Kolmessa erässä vuosien 2019–2021 aikana toteutettavalla ja kokonaismäärältään noin 20 miljoonan euron lisäyksellä taataan, että uudistus on käytännössä mahdollista toteuttaa. • Ilman lisäresursseja on aito uhka, että koko järjestelmän toimivuus vaarantuu turhaan vastakkainasetteluun järjestelmän sisällä nyt jo olevien ja sinne mukaan tulossa olevien uusien yhteisöjen kesken.