#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu Haapalainen

Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Taiteen edistämiskeskus (Taike)Taiteen edistämiskeskus (Taike)
TAIDE OSAKSI
JOKAISTA PÄIVÄÄ
100minuuttiataidetta.taike.fi
Jokaisella on oikeus taiteeseen
• Haluamme varmistaa jokaisen ihmisen kulttuuristen
oikeuksien toteutumisen ja siten lisätä ihmisten
elämänlaatua ja hyvinvointia.
• Kampanjan taustalla on Pirkanmaan alueellisen
kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhteydessä laadittu
suositus, jonka mukaan jokaisella tulisi olla
mahdollisuus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin
vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Kampanja esittää,
että tämä olisi myös kulttuuristen perusoikeuksien
minimi.
• Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
korostivat joulukuussa 2018 antamissaan suosituksissa
taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta
sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Taide voi lisätä hyvinvointiasi
Taiteeseen säännöllisesti osallistuvillaon todettu olevan
selvästi parempi psyykkinen hyvinvointi kuin niillä, joilla
taideosallistumista ei ollut yhtään tai sitä oli alle sata tuntia
vuodessa.
Kulttuuripalvelujen käyttö ja kulttuurinen harrastustoiminta
ovat lisäksi yhteydessä hyväksi koettuun terveydentilaan ja
myös hyvään elämänlaatuun.
Tervetuloa taiteen ja kulttuurin äärelle kokemaan,
kokeilemaan ja tekemään – sekä kertomaan muille,
mitä vaikutuksia taide ja kulttuurisaavat aikaan!
100 minuuttia taidetta -kampanja innostaa osallistumaan taiteeseen ja
kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa.
• Jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuurin osana hyvää elämää.
• Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti vahva yhteys parempaan terveyteen,
psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun.
• Kuka tahansa voi osallistua kampanjaan. Kampanjaan voi osallistua
yksilönä tai yhteisönä.
• Haastamme kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinninja
terveyden edistämisen toimijat mukaan kampanjaan ottamaan taiteen
ja kulttuurin pysyväksi osaksi toimintaansa.
• Kampanja suunnataan erityisesti tahoille, jotka työskentelevät tukea ja
ohjausta osallistumiseensa tarvitsevien ihmisten kanssa.
• Kampanja on käynnissä 24.1.-31.10.2019
• 100minuuttiataidetta.taike.fi/
Taide osaksi jokaista päivää
Seuraa edelläkävijöiden taidematkaa
Kampanjan edelläkävijöiksi on kutsuttu 11 sosiaali- ja terveydenhuollon
organisaatiota eri puolilta Suomea.
Kampanja seuraa, miten edelläkävijättoteuttavat 100 minuuttia taidetta -suositusta
toiminnassaanja mitä vaikutuksia sillä on.
Kampanjan edelläkävijäorganisaatiot:
• Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE, Mikkeli
• Koukkuniemi, Tampere
• Lasten ja nuorten klinikka, Tyks, Turku
• Lehtiojan palvelukeskus,Lahti
• Lempäälän Kotokampus, Lempäälä
• Mäntyrinteen vanhainkoti, Turku
• Pitkäniemen sairaalan oikeuspsykiatrianosastoja,Tays, Nokia
• Rinnekoti-Säätiö, Espoo
• Rovaniemen ikäihmisten kotihoidon päiväpalvelu, Rovaniemi
• Varkauden sosiaali-ja terveyspalvelut: Vastaanottopalvelut/Neuvola, Varkaus
• Yhteisötalo Satama, Joensuu
Kampanjan yhteistyökumppanit
#100minuuttiataidetta -kampanjasta vastaa Taiteen edistämiskeskus.
Kampanjan yhteistyökumppaneina toimivat ArtsEqual-hanke, Kulttuurikeskus PiiPoo, Lasten ja nuorten
säätiö, Oriveden kaupunki, Pirkanmaa 2021, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, SOSTE Suomen sosiaali ja
terveys ry, Suomen Mielenterveysseura, Taikusydän, Tampereen kaupunki, Terveydenja hyvinvoinnin
laitos ja Yleisradio.
Haasta yhteistyökumppanit ja ystävät mukaan kampanjaan!
Kampanjan Facebook-sivu: https://www.facebook.com/100minuuttiataidetta/
Kampanjan Instagram https://www.instagram.com/100minuuttiataidetta/
Twitterissä: #100minuuttiataidetta
Kampanjan yhteystiedot:
Arttu Haapalainen
kampanjaa koordinoiva läänintaiteilija
p. 0295 330 843
arttu.haapalainen@taike.fi
https://100minuuttiataidetta.taike.fi/
Kampanja tehdään yhdessä
Näin osallistut:
• Kampanjasivuillaosoitteessa 100minuuttiataidetta.taike.fivoi seurata taideminuuttien
kertymistä taidepassin avulla.
• Kampanjaanvoivatrekisteröityä niin yksityishenkilötkuin organisaatiot.
• Tutkimusluvan antaneidenosallistujien vastauksetluovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen
tietoarkistoon avoimeksi aineistoksi tutkimus- ja opetuskäyttöä varten.
Taidepassiin kertyneet minuutit…
Taidepassiin kertyneet minuutit…
Lopputulos:
571 034 minuuttia
KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET
KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET
1) Taide on osa hyvää ja mielekästä elämää
Jokainen päivä on elämisen arvoinen.
”Näitä asioita pitää sinnikkäästi välillä jankuttaakin, että asiat saadaan
käytäntöön.”
”Asukkaat / asiakkaat pystyvät ja kykenevät moniin asioihin: ”Vielä pystyy
ja ehtii tälläkin iällä” on hyvä ajatus, jota pitää levittää niille kyynikoille,
joiden mielestä ”Näistä ihmisistä ei enää ole mihinkään.”
KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET
2) Yhteistyö on voimaa!
Sisältöjen tuottamisessa on monessa paikassa ymmärretty
yhteistyökumppanien merkitys.
Monilla tahoilla on kulttuurihyvinvointiin liittyviä tavoitteita ja niitä
saadaan parhaiten käytäntöön monialaisella yhteistyöllä.
KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET
3) Kulttuurihyvinvointi tulee saada toimenkuviin
Asukkaiden/asiakkaiden kulttuuristen oikeuksien ja mielekkään elämän
toteutuminen on jokaisen asia.
Kulttuurihyvinvoinnin kokonaisuuden edistäminen tulee kuitenkin myös
vastuuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.
KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET
4) Sote-alalle voi rekrytoida taiteilijoita/kulttuuriosaajia
Viime joulukuussa annettu ministerien suositus taiteen käytön
lisäämisestä sote-alalla on tähän myös hyvä selkänoja:
Suosituksessa sanotaan mm. näin: ”Sosiaali- ja terveydenhuollossa
varataan suunnitelmallisesti määrärahat taide- ja kulttuuritoimintaan.”
KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET
5) On tärkeää kirjata, mutta mihin?
KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET
6) Yksilölliset kulttuurisuunnitelmat
Lempäälän Kotokampus:
Vuoden aikana jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen kulttuurisuunnitelma,
seurataan yksilöllisesti kulttuurisuositusten toteutumista ja tuetaan henkilökuntaa
kulttuurihyvinvoinnin osaamisessa ja ajattelumuutoksessa.
”Erään asukkaan luota oli löytynyt valtava vinyylilevykokoelma. Nyt henkilökunta
laittaa joka päivä levyn soimaan. Tämä on kirjattu myös asukkaan
hoitosuunnitelmaan.”
KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET
7) Velvoittavuus?
”Kehittelyssä kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin osuus asumispalveluiden
sopimuksissa...
100min taidetta voisi olla yksi toimenpide ja mittarikin mihin sopimuksissa
palveluntuottajia voidaan velvoittaa.”
KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET
8) Taide on investointi
Taide ja kulttuuri ovat voimavaratekijöitä ihmisten erilaisissa
elämäntilanteissa.
KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET
9) Ei ole yhtä oikeaa reseptiä
Suomessa on eri alueilla erilaisia, hyviä malleja siihen, miten
kulttuurihyvinvointia viedään käytäntöön.
KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET
10) Suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys kunniaan!
• Pisteittäisestä toiminnasta kattavaan toimintaan!
• Joukkovoimalla eteenpäin!
Kiitos!
ARTTU
Arttu Haapalainen
taiteen ja hyvinvoinninläänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus, Tampereen toimipiste
Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
0295 330 843
arttu.haapalainen@taike.fi
www.taike.fi
1 sur 21

Recommandé

Kulttuurialat – työelämän koelaboratorio par
Kulttuurialat – työelämän koelaboratorioKulttuurialat – työelämän koelaboratorio
Kulttuurialat – työelämän koelaboratorioSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
373 vues28 diapositives
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus #taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Lempäälän Kotokampus Taiteen edistämiskeskus (Taike)
185 vues24 diapositives
Anna-Liisa Lyytinen, Helsingin Kaupunki, Hyvinvointivalmennus vanhustyössä par
Anna-Liisa Lyytinen, Helsingin Kaupunki, Hyvinvointivalmennus vanhustyössäAnna-Liisa Lyytinen, Helsingin Kaupunki, Hyvinvointivalmennus vanhustyössä
Anna-Liisa Lyytinen, Helsingin Kaupunki, Hyvinvointivalmennus vanhustyössäairoisland
178 vues6 diapositives
Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude... par
Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude...Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude...
Johanna Vuolasto: Suosittelemme taidetta jokaiselle. Kulttuurin mahdollisuude...THL
992 vues25 diapositives
Kirsi Moisander alueverkostot 20.9.2017 par
Kirsi Moisander alueverkostot 20.9.2017Kirsi Moisander alueverkostot 20.9.2017
Kirsi Moisander alueverkostot 20.9.2017Taiteen edistämiskeskus (Taike)
52 vues9 diapositives
Arttu Haapalainen alueverkostot 200917 par
Arttu Haapalainen alueverkostot 200917Arttu Haapalainen alueverkostot 200917
Arttu Haapalainen alueverkostot 200917Taiteen edistämiskeskus (Taike)
72 vues16 diapositives

Contenu connexe

Similaire à #taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu Haapalainen

Mervi Lehmusaho - Aluekumppanuuksien päivä 20.9.2018 par
Mervi Lehmusaho - Aluekumppanuuksien päivä 20.9.2018Mervi Lehmusaho - Aluekumppanuuksien päivä 20.9.2018
Mervi Lehmusaho - Aluekumppanuuksien päivä 20.9.2018Taiteen edistämiskeskus (Taike)
50 vues25 diapositives
Tehdaan taidetta ihmiselta ihmiselle par
Tehdaan taidetta ihmiselta ihmiselleTehdaan taidetta ihmiselta ihmiselle
Tehdaan taidetta ihmiselta ihmiselleTaiteen ja hyvinvoinnin yhteyspiste / Turun AMK
210 vues10 diapositives
Johanna Vuolasto 20.11.2019 avauspuheenvuoro par
Johanna Vuolasto 20.11.2019 avauspuheenvuoro Johanna Vuolasto 20.11.2019 avauspuheenvuoro
Johanna Vuolasto 20.11.2019 avauspuheenvuoro Taiteen edistämiskeskus (Taike)
101 vues52 diapositives
Taidelähtöisyydestä - tanssi liikuttaa, musiikki muistuttaa/Merja Isotalo par
Taidelähtöisyydestä - tanssi liikuttaa, musiikki muistuttaa/Merja IsotaloTaidelähtöisyydestä - tanssi liikuttaa, musiikki muistuttaa/Merja Isotalo
Taidelähtöisyydestä - tanssi liikuttaa, musiikki muistuttaa/Merja IsotaloTHL
366 vues16 diapositives
Taideneuvoston näkemys taiteen edistämisen ensisijaisista toimenpiteistä par
Taideneuvoston näkemys taiteen edistämisen ensisijaisista toimenpiteistäTaideneuvoston näkemys taiteen edistämisen ensisijaisista toimenpiteistä
Taideneuvoston näkemys taiteen edistämisen ensisijaisista toimenpiteistäTaiteen edistämiskeskus (Taike)
42 vues9 diapositives
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturva par
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturvaStrategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturva
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturvaStrateginen tutkimus | Strategic Research
2.2K vues30 diapositives

Similaire à #taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu Haapalainen(20)

Taidelähtöisyydestä - tanssi liikuttaa, musiikki muistuttaa/Merja Isotalo par THL
Taidelähtöisyydestä - tanssi liikuttaa, musiikki muistuttaa/Merja IsotaloTaidelähtöisyydestä - tanssi liikuttaa, musiikki muistuttaa/Merja Isotalo
Taidelähtöisyydestä - tanssi liikuttaa, musiikki muistuttaa/Merja Isotalo
THL366 vues
Päihdepäivien ohjelma 2018 par EHYT
Päihdepäivien ohjelma 2018Päihdepäivien ohjelma 2018
Päihdepäivien ohjelma 2018
EHYT 770 vues
Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021 par THL
Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021
Piia Astila: Kulttuurihyvinvoinnin ABC luottamushenkilöille 2021
THL1.2K vues
Taidekehrä esitys par blntdnl
Taidekehrä esitysTaidekehrä esitys
Taidekehrä esitys
blntdnl1.2K vues
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014 par Demos Helsinki
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Demos Helsinki1.8K vues
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa par THL
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
Pirjo Nikula: Elinvoimasopimus kuntien hyte työtä tukemassa
THL826 vues
26.4.2018 Taidelähtöiset menetelmät työhyvinvoinnin kehittämisessä, Houni par Työterveyslaitos
26.4.2018 Taidelähtöiset menetelmät työhyvinvoinnin kehittämisessä, Houni26.4.2018 Taidelähtöiset menetelmät työhyvinvoinnin kehittämisessä, Houni
26.4.2018 Taidelähtöiset menetelmät työhyvinvoinnin kehittämisessä, Houni

Plus de Taiteen edistämiskeskus (Taike)

#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni #taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Pia Houni Taiteen edistämiskeskus (Taike)
54 vues17 diapositives
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Birth of Pascal – how the artwork of patien... par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Birth of Pascal – how the artwork of patien...#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Birth of Pascal – how the artwork of patien...
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Birth of Pascal – how the artwork of patien...Taiteen edistämiskeskus (Taike)
43 vues41 diapositives
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Johanna Vuolasto loppupuheenvuoro par
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Johanna Vuolasto loppupuheenvuoro#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Johanna Vuolasto loppupuheenvuoro
#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Johanna Vuolasto loppupuheenvuoroTaiteen edistämiskeskus (Taike)
75 vues9 diapositives
Luovien alojen rahoituspv SKR Varsinais-suomi_030919 par
Luovien alojen rahoituspv SKR Varsinais-suomi_030919Luovien alojen rahoituspv SKR Varsinais-suomi_030919
Luovien alojen rahoituspv SKR Varsinais-suomi_030919Taiteen edistämiskeskus (Taike)
96 vues21 diapositives
Luovien alojen rahoituspv Koneen saatio_030919 par
Luovien alojen rahoituspv Koneen saatio_030919Luovien alojen rahoituspv Koneen saatio_030919
Luovien alojen rahoituspv Koneen saatio_030919Taiteen edistämiskeskus (Taike)
53 vues15 diapositives
Luovien alojen rahoituspv AVEK 030919 par
Luovien alojen rahoituspv AVEK 030919Luovien alojen rahoituspv AVEK 030919
Luovien alojen rahoituspv AVEK 030919Taiteen edistämiskeskus (Taike)
116 vues46 diapositives

Plus de Taiteen edistämiskeskus (Taike)(20)

#taidetoimii-seminaari 20.11.2019 Arttu Haapalainen

 • 2. Jokaisella on oikeus taiteeseen • Haluamme varmistaa jokaisen ihmisen kulttuuristen oikeuksien toteutumisen ja siten lisätä ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. • Kampanjan taustalla on Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhteydessä laadittu suositus, jonka mukaan jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Kampanja esittää, että tämä olisi myös kulttuuristen perusoikeuksien minimi. • Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho korostivat joulukuussa 2018 antamissaan suosituksissa taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Taide voi lisätä hyvinvointiasi Taiteeseen säännöllisesti osallistuvillaon todettu olevan selvästi parempi psyykkinen hyvinvointi kuin niillä, joilla taideosallistumista ei ollut yhtään tai sitä oli alle sata tuntia vuodessa. Kulttuuripalvelujen käyttö ja kulttuurinen harrastustoiminta ovat lisäksi yhteydessä hyväksi koettuun terveydentilaan ja myös hyvään elämänlaatuun. Tervetuloa taiteen ja kulttuurin äärelle kokemaan, kokeilemaan ja tekemään – sekä kertomaan muille, mitä vaikutuksia taide ja kulttuurisaavat aikaan!
 • 3. 100 minuuttia taidetta -kampanja innostaa osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa. • Jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuurin osana hyvää elämää. • Taiteella ja kulttuurilla on tutkitusti vahva yhteys parempaan terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. • Kuka tahansa voi osallistua kampanjaan. Kampanjaan voi osallistua yksilönä tai yhteisönä. • Haastamme kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinninja terveyden edistämisen toimijat mukaan kampanjaan ottamaan taiteen ja kulttuurin pysyväksi osaksi toimintaansa. • Kampanja suunnataan erityisesti tahoille, jotka työskentelevät tukea ja ohjausta osallistumiseensa tarvitsevien ihmisten kanssa. • Kampanja on käynnissä 24.1.-31.10.2019 • 100minuuttiataidetta.taike.fi/ Taide osaksi jokaista päivää
 • 4. Seuraa edelläkävijöiden taidematkaa Kampanjan edelläkävijöiksi on kutsuttu 11 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota eri puolilta Suomea. Kampanja seuraa, miten edelläkävijättoteuttavat 100 minuuttia taidetta -suositusta toiminnassaanja mitä vaikutuksia sillä on. Kampanjan edelläkävijäorganisaatiot: • Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE, Mikkeli • Koukkuniemi, Tampere • Lasten ja nuorten klinikka, Tyks, Turku • Lehtiojan palvelukeskus,Lahti • Lempäälän Kotokampus, Lempäälä • Mäntyrinteen vanhainkoti, Turku • Pitkäniemen sairaalan oikeuspsykiatrianosastoja,Tays, Nokia • Rinnekoti-Säätiö, Espoo • Rovaniemen ikäihmisten kotihoidon päiväpalvelu, Rovaniemi • Varkauden sosiaali-ja terveyspalvelut: Vastaanottopalvelut/Neuvola, Varkaus • Yhteisötalo Satama, Joensuu
 • 5. Kampanjan yhteistyökumppanit #100minuuttiataidetta -kampanjasta vastaa Taiteen edistämiskeskus. Kampanjan yhteistyökumppaneina toimivat ArtsEqual-hanke, Kulttuurikeskus PiiPoo, Lasten ja nuorten säätiö, Oriveden kaupunki, Pirkanmaa 2021, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Mielenterveysseura, Taikusydän, Tampereen kaupunki, Terveydenja hyvinvoinnin laitos ja Yleisradio.
 • 6. Haasta yhteistyökumppanit ja ystävät mukaan kampanjaan! Kampanjan Facebook-sivu: https://www.facebook.com/100minuuttiataidetta/ Kampanjan Instagram https://www.instagram.com/100minuuttiataidetta/ Twitterissä: #100minuuttiataidetta Kampanjan yhteystiedot: Arttu Haapalainen kampanjaa koordinoiva läänintaiteilija p. 0295 330 843 arttu.haapalainen@taike.fi https://100minuuttiataidetta.taike.fi/ Kampanja tehdään yhdessä
 • 7. Näin osallistut: • Kampanjasivuillaosoitteessa 100minuuttiataidetta.taike.fivoi seurata taideminuuttien kertymistä taidepassin avulla. • Kampanjaanvoivatrekisteröityä niin yksityishenkilötkuin organisaatiot. • Tutkimusluvan antaneidenosallistujien vastauksetluovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon avoimeksi aineistoksi tutkimus- ja opetuskäyttöä varten.
 • 10. KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET
 • 11. KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET 1) Taide on osa hyvää ja mielekästä elämää Jokainen päivä on elämisen arvoinen. ”Näitä asioita pitää sinnikkäästi välillä jankuttaakin, että asiat saadaan käytäntöön.” ”Asukkaat / asiakkaat pystyvät ja kykenevät moniin asioihin: ”Vielä pystyy ja ehtii tälläkin iällä” on hyvä ajatus, jota pitää levittää niille kyynikoille, joiden mielestä ”Näistä ihmisistä ei enää ole mihinkään.”
 • 12. KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET 2) Yhteistyö on voimaa! Sisältöjen tuottamisessa on monessa paikassa ymmärretty yhteistyökumppanien merkitys. Monilla tahoilla on kulttuurihyvinvointiin liittyviä tavoitteita ja niitä saadaan parhaiten käytäntöön monialaisella yhteistyöllä.
 • 13. KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET 3) Kulttuurihyvinvointi tulee saada toimenkuviin Asukkaiden/asiakkaiden kulttuuristen oikeuksien ja mielekkään elämän toteutuminen on jokaisen asia. Kulttuurihyvinvoinnin kokonaisuuden edistäminen tulee kuitenkin myös vastuuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.
 • 14. KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET 4) Sote-alalle voi rekrytoida taiteilijoita/kulttuuriosaajia Viime joulukuussa annettu ministerien suositus taiteen käytön lisäämisestä sote-alalla on tähän myös hyvä selkänoja: Suosituksessa sanotaan mm. näin: ”Sosiaali- ja terveydenhuollossa varataan suunnitelmallisesti määrärahat taide- ja kulttuuritoimintaan.”
 • 15. KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET 5) On tärkeää kirjata, mutta mihin?
 • 16. KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET 6) Yksilölliset kulttuurisuunnitelmat Lempäälän Kotokampus: Vuoden aikana jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen kulttuurisuunnitelma, seurataan yksilöllisesti kulttuurisuositusten toteutumista ja tuetaan henkilökuntaa kulttuurihyvinvoinnin osaamisessa ja ajattelumuutoksessa. ”Erään asukkaan luota oli löytynyt valtava vinyylilevykokoelma. Nyt henkilökunta laittaa joka päivä levyn soimaan. Tämä on kirjattu myös asukkaan hoitosuunnitelmaan.”
 • 17. KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET 7) Velvoittavuus? ”Kehittelyssä kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin osuus asumispalveluiden sopimuksissa... 100min taidetta voisi olla yksi toimenpide ja mittarikin mihin sopimuksissa palveluntuottajia voidaan velvoittaa.”
 • 18. KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET 8) Taide on investointi Taide ja kulttuuri ovat voimavaratekijöitä ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa.
 • 19. KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET 9) Ei ole yhtä oikeaa reseptiä Suomessa on eri alueilla erilaisia, hyviä malleja siihen, miten kulttuurihyvinvointia viedään käytäntöön.
 • 20. KAMPANJAN OPIT JA OIVALLUKSET 10) Suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys kunniaan! • Pisteittäisestä toiminnasta kattavaan toimintaan! • Joukkovoimalla eteenpäin!
 • 21. Kiitos! ARTTU Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinninläänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus, Tampereen toimipiste Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere 0295 330 843 arttu.haapalainen@taike.fi www.taike.fi