Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

8 Peta Pemikiran

10 816 vues

Publié le

Program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.

i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

8 Peta Pemikiran

 1. 1. LOGO 1 PETA PEMIKIRAN Bahasa Visual yang Seragam untuk Berfikir
 2. 2. PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA LOGO PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Bulatan Bentuk: PROSES BERFIKIR: NOTA: Mendefinisikan mengikut konteks / sumbangsaran Topik Semua yang saya tahu Bagaimana dan di mana saya mengetahui ? Bingkai rujukan Boleh Digunakan untuk: · Sumbangsaran · Menguji Pengetahuan Sedia Ada · Penutup / Rumusan
 3. 3. LOGO BEBERAPA CONTOH Peta Bulatan
 4. 4. LOGO
 5. 5. LOGO 5 Mempunyai enam kaki ? Berbadan kecil Merah Gula-gula Serangga
 6. 6. LOGO
 7. 7. LOGO A PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Buih NOTA: Penerangan (Adjektif) Penerangan pendapat/ fakta dengan Adjektif Perkara, Topik Hanya Adjektif! BENTUK: PROSES BERFIKIR:
 8. 8. LOGO BEBERAPA CONTOH Peta Buih
 9. 9. LOGO
 10. 10. LOGO
 11. 11. LOGO PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Buih Berganda NOTA: Banding/Beza Unik: Seragam Persamaan: Perbezaan Perbezaan Persamaan Kod Warna BENTUK: PROSES BERFIKIR:
 12. 12. LOGO BEBERAPA CONTOH Peta Buih Berganda
 13. 13. Biology LOGO
 14. 14. LOGO
 15. 15. LOGO Kategori PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Pokok NOTA: Kelaskan, asingkan, kategorikan Tajuk, topik, kategori Kategori atau kumpulan Detail, contoh BENTUK: PROSES BERFIKIR:
 16. 16. LOGO BEBERAPA CONTOH Peta Pokok
 17. 17. LOGO
 18. 18. LOGO
 19. 19. LOGO
 20. 20. LOGO Membahagikan peserta mengikut kumpulan 1-8
 21. 21. LOGO PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Dakap BENTUK: PROSES BERFIKIR: NOTA: Hubungan Seluruh- Bahagian, Struktur Sebahagian daripada… Fizikal, benda maujud Keseluruhan Pecahan kecil Bahagian utama
 22. 22. LOGO BEBERAPA CONTOH Peta Dakap
 23. 23. LOGO skeleton skull torso lower body Cranium Facial bones Back bone ribs Hip bone femur tibia fibula By Brett
 24. 24. LOGO
 25. 25. LOGO Science
 26. 26. LOGO Technology
 27. 27. LOGO PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Alir BENTUK: PROSES BERFIKIR: NOTA: Turutan, Kitaran, Langkah Plot, Proses, Kronologi Langkah Utama Penerangan tentang langkah utama Boleh dilukis dari pelbagai arah
 28. 28. LOGO BEBERAPA CONTOH Peta ALIR
 29. 29. LOGO
 30. 30. LOGO Flow Chart My mum asked me To wash up because we were going to visit my gran. I refused because it wasn’t my turn. My mum accused me of being selfish I said she always gave in to my brother My brother made a sexist remark My mum didn’t criticise him I flew into a temper and stormed out My mum came after me I got grounded for a week
 31. 31. LOGO
 32. 32. LOGO
 33. 33. LOGO PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Pelbagai Alir BENTUK: PROSES BERFIKIR: NOTA: Sebab dan Kesan Meramalkan kejadian Penerangan tentang sebab Sebab Kejadian Akibat, Hasil Ramalan akibat/ kesan Menganalisa akibat/kesan “jika…maka” “bila… akibatnya/kesannya” Boleh jadi satu bahagian sahaja
 34. 34. LOGO BEBERAPA CONTOH Peta Pelbagai Alir
 35. 35. LOGO
 36. 36. LOGO 36
 37. 37. LOGO PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRAN Peta Titi BENTUK: PROSES BERFIKIR: NOTA: Melihat Analogi Mengaitkan Hubungan yang Sama Bagaimanakah kedua-duanya dapat Kenalpasti perkaitan RF: Faktor Penghubung dikaitkan? __________
 38. 38. LOGO BEBERAPA CONTOH Peta Titi
 39. 39. LOGO
 40. 40. LOGO
 41. 41. LOGO
 42. 42. LOGO Soalan Proses pemikiran Peta pemikiran (gambar peta) Bagaimanakah kamu mendefinisikan benda atau idea ini? Mendefinisikan mengikut Apakah konteksnya? Apakah rujukan kamu? konteks Bagaimanakah kamu menerangkan sesuatu benda? Apakah kata sifat yang paling sesuai untuk menerangkan benda ini? Menerangkan kualiti Apakah persamaan dan perbezaan kedua-dua benda ini? Mana satu yang akan kamu pilihi?Kenapa? Membanding beza Apakah isi utama,isi sokongan dan maklumat berkenaan tentang informasi ini? Membuat pengelasan Apakah komponen atau bahagian yang membentuk objek fizikal ini? Hubungan bahagian-seluruh Apakah yang berlaku? Apakah urutan bagi sesuatu peristiwa yang berlaku?Apakah peringkat perkembangannya? Urutan Apakah yang menyebabkan perkara ini dan kesan-kesannya? Apakah yang mungkin berlaku? Sebab dan kesan Apakah perkaitan atau analogi antaranya? Analogi (hubungan yang sama, mencari faktor penghubung) 42 GAMBARAN SECARA UMUM as
 43. 43. LOGO 43 PETA PEMIKIRAN Bahasa Visual yang Seragam untuk Berfikir

×