Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb) (20)

Publicité

How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)

 1. 1. ‫מוצלח‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬ ‫ליצור‬ ‫כיצד‬ ‫השנה‬ ‫ראש‬ ‫לקראת‬ ‫בשעה‬ ‫יתחיל‬ ‫הוובינר‬11:00+)5(
 2. 2. ‫הוובינר‬ ‫תוכן‬ 1.‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ ‫מקוונת‬ ‫נתינה‬ 2.?‫מוצלח‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬ ‫מרכיב‬ ‫מה‬ 3.‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫חברתי‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬ ‫בניית‬ ‫תורמת‬ 4.‫והמיידים‬ ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬
 3. 3. ‫צומחת‬ ‫דיגיטלית‬ ‫נתינה‬ 66%‫בשנת‬ ‫המקוונת‬ ‫בתרומה‬ ‫גידול‬2012
 4. 4. ‫אינטרנטי‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫בקמפיין‬ ‫העבודה‬ ‫שלבי‬ ‫מוצלח‬ 1.‫הכנה‬‫שיווק‬ ‫ותוכנית‬ ‫קונספט‬ : 2.‫בנייה‬‫הפרסום‬ ‫וחומרי‬ ,‫הדיוור‬ ,‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬ : 3.‫מתמשכת‬ ‫השקה‬‫וקידומו‬ ‫הקמפיין‬ ‫השקת‬ : ‫למתרימים‬ ‫תמיכה‬ ‫ומתן‬ ,‫המתמשך‬
 5. 5. ‫מוצלח‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬ ‫של‬ ‫אלמנטים‬ :‫קונצפט‬ ‫הכנת‬ 1.‫ייחודי/אוריגינלי‬ 2.‫מוחשי‬ 3.‫השגה‬ ‫וברי‬ ‫קונקרטיים‬ ‫יעדים‬ 4.‫דחיפות‬ 5.(‫חובה‬ ‫)לא‬ ‫חיובי‬ 6.‫שלך‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫לאינטרסים‬ ‫מותאם‬ 7.‫תרומה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ – ‫מתנות‬
 6. 6. ‫שיווק‬ ‫תכנית‬ 1‫המסר‬ ‫להפצת‬ ‫במיותר‬ ‫האפקטיבי‬ ‫המדיום‬ ‫עדיין‬ :‫דוא"ל‬ . •:‫רבים‬ ‫והודעות‬ ‫מסרים‬ ‫להכין‬ ‫יש‬ ‫הקמפיין‬ ‫בהשקת‬ ‫שבוע‬ ‫אחרי‬ 4‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫ימים‬ ‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫יום‬ 7-10‫ימים‬‫אחרי‬‫לתורמים‬ ‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ :‫זכרו‬ •‫שונים‬ ‫מסרים‬ •‫בשעה‬ ‫התחשבו‬ •‫מסר‬ ,‫מושך‬ ‫נושא‬ ,‫השולח‬ ‫שם‬‫קצר‬‫אישי‬ ‫פתיח‬ ,‫ולעניין‬
 7. 7. ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ :‫שיווק‬ ‫תכנית‬ ‫פייסבוק‬ •‫כל‬ ‫סטטוס‬ ‫עדכון‬-2 1‫ימים‬ •‫עדכון‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫תמונה‬ •‫לקהל‬ ‫פרסום‬ ,‫תקציב‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫נרחב‬ •:‫מסר‬!‫שתפו‬ ‫שתפו‬ ‫שתפו‬ ‫וטוויטר‬ ‫לינקט-אין‬ ‫המועד‬ ‫לקראת‬ ‫ותזכורות‬ ‫סטטוסוים‬
 8. 8. ‫נ‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬'‫חברתי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬‫יכול‬ ‫הציבור‬ ‫שבו‬ ‫מעוצב‬ ‫אינטרנטי‬ ‫עמוד‬ : .‫לעמותתכם‬ ‫לתרום‬ ‫חברתי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬:‫לציבור‬ ‫שגורם‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫בעצמם‬ ‫ולקדם‬ ‫לשתף‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫לתרום‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫והמשפחה‬ ‫החברים‬ ‫מול‬
 9. 9. ‫הדינמיקה‬ ‫את‬ ‫משנים‬ ‫העמותה‬ ‫בעבר‬:‫מהציבור‬ ‫מתרימות‬ ‫עמותות‬ ‫הציבור‬ ‫העמותה‬ ‫העתיד‬:‫למתרימים‬ ‫שלהן‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫הופכות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫הקהילה‬ ‫העמותה‬ ‫הציבור‬
 10. 10. ‫חדשות‬ ‫אי-מייל‬ ‫וכתובות‬ ‫תורמים‬ ‫מאגר‬ ‫יוצרים‬ ‫ככה‬ ‫לעמותה‬ ‫המתרים‬ ‫שלו‬ ‫החברים‬ ‫העמותה‬ ‫שלו‬ ‫לחברים‬ ‫אותו‬ ‫ומפיץ‬ ‫קמפיין‬ ‫יוצר‬ ‫החבר‬ ‫של‬ ‫לקמפיין‬ ‫תורמים‬ ‫החברים‬ ‫שלהם‬ ‫חבר‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫התורם‬ ‫ומתרים‬ ‫קהילה‬ ‫מאגר‬ ‫יוצרת‬ ‫העמותה‬ ‫ומטפחת‬ ‫חדש‬ ‫תורמים‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫איתם‬
 11. 11. ‫ויראלי‬ ‫קידום‬ ‫המתרים‬ ‫שלו‬ ‫החברים‬ ‫שלהם‬ ‫חברים‬ ‫ומייל‬ ‫טוויטר‬ ,‫פייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫מפיץ‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫מפיצים‬ ‫שלהם‬ ‫החברים‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫וחבריהם‬ ‫האלה‬ ‫החבר‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫קיר‬ ‫דרך‬
 12. 12. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫חברתיים‬ ‫קמפיינים‬ ‫תורמת‬ •‫קמפיין‬ ‫ליצור‬ ‫ניתן‬ ,‫המערכת‬ ‫של‬ ‫הידידותי‬ ‫האשף‬ ‫דרך‬ .‫לתרום‬ ‫יוכל‬ ‫שלכם‬ ‫הציבור‬ ‫שדרכו‬ ,‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫אינטרנטי‬ •‫ולקדמו‬ ‫לקמפיין‬ "‫"להצטרף‬ ‫לציבור‬ ‫מאפשרת‬ ‫גם‬ ‫המערכת‬ .‫שלהם‬ ‫לציבור‬ "‫"חברתית‬ ‫בצורה‬ ‫קמפיין‬‫תת-קמפיין‬
 13. 13. – ‫שלהם‬ ‫במטבע‬ ‫תורמים‬ ‫אנשים‬17‫מטבעות‬ ‫במס‬ ‫לזיכוי‬ ‫ניתנות‬ ‫בריטי‬ ‫ובפאונד‬ ‫ארה"ב‬ ‫בדולר‬ ‫תרומות‬ ‫צרפתית‬ ,‫עברית‬ ,‫אנגלית‬ – ‫רב-לשונים‬ ‫קמפיינים‬ ,‫אשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫באמצעות‬ ‫לתרום‬ ‫ניתן‬PayPal‫התורמים‬ - ‫בנקאית‬ ‫והעברה‬ ,‫שיק‬ , -‫ב‬ ‫שמשתמשות‬ ‫לעמותות‬MYSITE‫לוגו‬ ‫כולל‬ ‫הארגון‬ ‫ע"י‬ ‫חתום‬ ‫מיידי‬ ‫דוא"ל‬ ‫יקבלו‬ ‫בשקלים‬ ‫לתרומות‬ ‫דיגיטלית‬ ‫קבלה‬Invoice4U -‫מ‬ ‫ישירות‬ ‫שלכם‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫ייבאו‬ - ‫שלנו‬ ‫הדוא"ל‬ ‫מערכת‬Outlook‫או‬ Gmail‫)כך‬ ‫תרם‬ ‫דוא"ל‬ ‫שלחתם‬ ‫אליהם‬ ‫מהאנשים‬ ‫מי‬ ‫וראו‬ ‫מעקב‬ ‫נהלו‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ .(‫תרמו‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ ‫לאנשים‬ ‫רק‬ ‫לפנות‬ ‫תוכלו‬ ‫בקמפיין‬ ‫הבאות‬ ‫שבכתבויות‬ ‫במערכת‬ ‫וייחודים‬ ‫חשובים‬ ‫מאפיינים‬
 14. 14. ‫עלויות‬ ‫הינה‬ ‫במערכת‬ ‫שימוש‬‫עלות‬ ‫ללא‬‫קמפיינים‬ ‫ליצור‬ ‫ניתן‬ – ‫מיוחדים‬ ‫ואירואים‬ ‫חגים‬ ,‫למועדים‬ ‫בהתאם‬ ‫הגבלה‬ ‫ללא‬ ‫השנה‬ ‫לאורך‬ :‫בלבד‬ ‫סליקה‬ ‫עמלת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫התשלום‬ 5.9%-‫ו‬ ,(‫)ש"ח‬7.8%(‫)מט"ח‬ (‫נוספת‬ ‫עמלה‬ ‫ישנה‬ ‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫מנויות‬ ‫שאינן‬ ‫)לעמותות‬
 15. 15. ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫צוות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫יסייעו‬ ‫שלנו‬ ‫התרומות‬ ‫והגיוס‬ ‫השיווק‬ ‫מומחי‬ :‫ע"י‬ ‫שלכם‬ ‫התומכים‬ ‫בקרב‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ •‫הקמפיין‬ ‫תכנון‬ •‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫הכנת‬ •‫עד‬ ‫של‬ ‫תפוצה‬ ‫לרשימת‬ ‫דוא"ל‬ ‫הודעות‬ ‫שליחת‬ 50,000‫כתובות‬ ‫השירות‬ ‫עלות‬ ‫לגבי‬ ‫איתנו‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬
 16. 16. ‫והמיידים‬ ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ 1.‫הקונספט‬ ‫את‬ ‫נסחו‬ –) ‫באנר‬ ‫עצבו‬1130x 330.‫ואנגלית‬ ‫בעברית‬ ( –.‫הקמפיין‬ ‫לתיאור‬ ‫טקסט‬ –‫בפייסבוק‬ ‫סטטוס‬ ‫ועדכוני‬ ‫המיילים‬ ‫תוכן‬ –– ‫לתורמים‬ ‫המסר‬‫תרמו‬‫ו/או‬‫הצטרפו‬ 1.‫מוכן‬ ‫יהיה‬ ‫האשף‬ ‫כשבוע‬ ‫עוד‬ – ‫קמפיין‬ ‫צרו‬ 2.‫ופייסבוק‬ ‫במייל‬ ‫התומכים‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬ ‫התחילו‬
 17. 17. !‫ובהצלחה‬ ‫תודה‬ ‫נוספת‬ ‫שאלה‬ ‫לכלל‬ ‫בקשר‬ http://amuta.israeltoremet.org/socialcampaigns yonatan@israeltoremet.org tal@israeltoremet.org

Notes de l'éditeur

 • ישראל: אנשים תורמים עד ערב ראש השנה -- בחו"ל: בין ראש השנה עד ערב יום כיפור

×