Publicité

междинно по бел мое

помощник директор à ЦДГ "Първи юни" - Карлово
29 Jan 2012
междинно по бел   мое
междинно по бел   мое
Prochain SlideShare
Междинно ниво по мат 3 класМеждинно ниво по мат 3 клас
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

En vedette(19)

Publicité
Publicité

междинно по бел мое

  1. Междинна диагностика по Български език и литература Име…………………………………………. Клас …............... 1. Диктовка ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 8 т. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. Запишете броя на буквите и звуковете в думите: брой букви брой звукове майка __________ __________ 4 т. нещичко __________ __________ приятен __________ __________ ябълка __________ __________ 3. Подредете имената на градовете по азбучен ред: 4 т. Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Плевен, Габрово, София, Лом _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 4. На кой ред всички думи НЕ могат да се пренасят? а) връх, месечко, сутрин 1 т. б) рана, пещ, яде в) грее, гъст, има 5. Поставете ударенията в думите: 3 т. къщурка завеска прозорче т. бяла чудесно светли
  2. 6. Изберете правилния гласен или съгласен в думата и запишишете дума за проверка д__рво – ___________ кафя__ – __________ те__ко – ___________ 3 т. л__карство – _________ прехо__ – __________ обу__ка – ___________ 7. Запишете думите в съответната колонка: беден шумя тетрадка изгрев тичам добър думи предмети думи признаци думи действия 3 т. (Какво е това?) (Какъв?, Каква?,Какви?) (Какво прави?) ________________ _______________ ______________ ________________ _______________ ______________ Общ брой точки:…............ Оценка................................ Проверил....................... Родител.......................... 22 – 26 т. Отличен 17 – 21 т. Мн. добър 12 – 16 т. Добър Уважаеми родители, 7 – 11 т. Среден таблицата ще Ви информира за мястото на вашето дете в момента. 0 – 6 т. Слаб Оценка Отличен Много добър Добър Среден Слаб Брой ученици
Publicité