Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Punga parodontală.pptx

 1. Punga parodontală A elaborat: Butnaru Tatiana FACULTATEA DE STOMATOLOGIE CATEDRA DE ODONTOLOGIE,PARODONTOLOGIE ȘI PATOLOGIE ORALĂ „Sofia Sîrbu” Chișinău, 2022
 2. Punga parodontală Punga parodontală este definită ca adâncirea patologică a sulcus-ului gingival produsă în urma distrucţiei ţesuturilor de suport şi proliferarea apicală a epiteliului de ataşament. Este una dintre trăsăturile clinice definitorii ale bolii parodontale. 2
 3. Componentele pungii parodontale a) Perete extern (lateral) b) Peretele intern (dur) c) Fundul pungii d) Conţinutul pungii 3
 4. a. Perete extern (lateral) • Este reprezentat, fie în exclusivitate de ţesut moale (pungi supra-osoase), fie din ţesut moale ce acoperă osul alveolar parţial lizat (pungi infra-osoase). Peretele pungii este într-o continuă modificare ca rezultat al interacţiunii dintre gazdă şi bacterii. • Formarea pungii debutează ca o modificare inflamatorie a ţesutului conjunctiv de la nivelul sulcus-ului gingival, fiind provocată de placa bacteriană. • Exudatul inflamator (celular şi seros) produce degenerarea ţesutului conjunctiv înconjurător, inclusiv a fibrelor gingivale. • Ca urmare, imediat sub epiteliul joncţional apare o zonă de distrucţie a fibrelor de colagen care este invadată de celule inflamatorii, şi edem. Imediat apical de aceasta există o zonă de distrucţie parţială şi apoi o zonă normală de ataşament ligamentar. 4
 5. Evoluţia pungii. • Ca o consecinţă a pierderii colagenului, porţiunea apicală a epiteliului joncţional proliferează de-a lungul rădăcinii prin extinderea unor proiecţii digitiforme cu o grosime de 2–3 straturi celulare. • Pe măsură ce epiteliul joncţional migrează apical, porţiunea coronară se detaşează, iar fundul sulcus-ului alunecă către apical, epiteliul oral sulcular ocupând, gradat suprafaţa internă a sulcus- ului. • La originea apariţiei pungilor parodontale stau microorganismele şi produsele lor, care determină modificări tisulare patologice ce duc la adâncirea sulcus-ului gingival 5
 6. Transformarea unui sulcus gingival într-o pungă parodontală creează o zonă în care îndepărtarea plăcii bacteriene devine imposibilă, stabilindu-se un mecanism de feed-back: placa bacteriană → inflamaţie gingivală → formare de pungă → acumulare mai multă de placă 6
 7. b. Peretele intern (dur) • Este constituit de suprafaţa radiculară acoperită de cement care suferă modificări semnificative. • Prin particularităţile sale, cementul radicular poate perpetua infecţia parodontală, poate favoriza apariţia durerii, complicând tratamentul parodontal. 7
 8. Modificările structurale observate la nivelul cementului apar sub formă de zone de hipermineralizare, zone de demineralizare. Zonele de hipermineralizare rezultă, probabil, în urma expunerii la mineralele şi componenţii organici din cavitatea orală. Zonele de demineralizare sunt asociate cariilor de suprafaţă radiculară. Cementul poate fi înmuiat şi suferă fragmentare şi formare de cavităţi. • Leziunile active apar sub formă de pete de culoare gălbuie sau brun deschis, frecvent acoperite de placă. • Leziunile inactive sunt bine definite, închise la culoare, cu suprafaţă netedă şi consistenţă dură la palpare. 8
 9. • Modificări chimice. Cementul expus poate absorbi calciu şi fluor din mediul înconjurător, fapt care face posibilă dezvoltarea unui strat înalt mineralizat, cario-rezistent. • Modificări citotoxice. Pătrunderea bacteriană în profunzimea cementului poate ajunge până la joncţiunea cemento-dentinară. În plus, în peretele cementar al pungii parodontale pot fi găsiţi produşi bacterieni (endotoxine). 9
 10. Suprafaţa peretelui dur al pungii parodontale prezintă, în sens cervico-apical, următoarele zone: 1. zona cementului acoperită de tartru – este o zonă în care se găsesc toate modificările descrise anterior. S-a constatat (Richardson, 1990) că tartrul se situează la distanţă de epiteliul de ataşament, maximum până la jumătatea adâncimii pungii (distanţa ce separă tartrul de fundul leziunii creşte odată cu profunzimea pungii). 2. zona de placă ataşată – acoperă tartrul şi se extinde apical într-o proporţie variabilă (100 – 500 μm). 3. zona de placă neataşată (flotantă) – înconjoară zona plăcii ataşate şi se extinde apical de aceasta. 4. zona de ataşament epitelial joncţional – extinderea acestei zone (în mod normal 500 μm) este redusă la nivelul pungii parodontale la mai puţin de 100 μm. 5. zona fibrelor conjunctive parţial distruse situate apical de epiteliul joncţional. Ultimele trei zone reprezintă zona plaque-free, care urmează conturul ataşamentului, lăţimea sa totală variind în funcţie de tipul dintelui (mai lată la molar decât la incisiv) şi de profunzimea pungii (mai îngustă în pungile adânci), şi poate fi de 1,2 – 2 mm (Charon). 10
 11. 11 c. Fundul pungii Este reprezentat de epiteliul de joncţiune, retras mult spre apical. Nivelul inserţiei epiteliului de joncţiune reprezintă, în acest caz, pierderea de ataşament (recesiunea) şi depinde de localizarea fundului pungii pe suprafaţa radiculară. Adâncimea pungii este dată de distanţa dintre fundul pungii şi creasta marginală. Pungi de aceeaşi profunzime pot fi asociate cu diferite grade de pierdere a ataşamentului, în timp ce, pungi cu adâncimi diferite pot fi asociate cu aceeaşi cantitate a pierderii de ataşament. • Distanţa epiteliu joncţional - os alveolar este relativ constantă. • Distanţa tartru (cea mai apicală porţiune) – creastă alveolară în pungile parodontale este, în mod constant, de 1,97 mm ± 33,16 % (Stanley, Wade). • Distanţa placă ataşată – osul alveolar este între minimum 0,5 şi maxim 2,7 mm (Waerhaug).
 12. Relaţia pungii parodontale cu osul • În pungile infra-osoase, baza pungii se situează apical de nivelul osului alveolar, peretele pungii situându-se între dinte şi os. În pungile supra- osoase, baza pungii e situată coronar faţă de creasta osoasă. 12
 13. d. Conţinutul pungii Este reprezentat de: • fluid gingival • microorganisme şi produse bacteriene • resturi alimentare • mucine salivare • celule epiteliale descuamate • leucocite. 13
 14. • Când este prezent, exudatul purulent constă din bacterii vii şi distruse, leucocite vii, degenerate sau necrotice, ser, fibrină. • Formarea puroiului la nivelul unei pungi parodontale este un aspect obişnuit al bolii parodontale şi reflectă natura modificărilor inflamatorii de la nivelul peretelui moale al pungii. El nu este un indicator al adâncimii pungii sau a severităţii distrucţiei ţesuturilor de suport. • Secreţia purulentă formată în punga parodontală drenează în mod obişnuit la nivelul de comunicare al pungii cu cavitatea orală. Când acumularea puroiului apare localizată în interiorul peretelui moale al pungii, se formează abcesele parodontale. 14
 15. Clasificarea pungilor Pungile pot apare ca urmare a deplasării coronare a marginii gingivale, a deplasării apicale a ataşamentului gingival, sau a combinării acestora, şi pot fi clasificate după cum urmează: • Punga gingivală (relativă sau falsă) – se creează prin creştere gingivală, fără distrucţia ţesuturilor parodontale subiacente. Sulcus-ul este adâncit ca urmare a creşterii de volum a gingiei. Acest tip de pungă este caracteristic gingivitelor • Punga parodontală (absolută sau adevărată) –apare o dată cu distrucţia ţesuturilor parodonţiului de susţinere. Adâncirea progresivă a pungii duce la distrucţia ţesuturilor de suport parodontal, cu mobilizarea şi, în final, exfolierea dinţilor. Acest tip este caracteristic pentru boala parodontală. 15
 16. Pungile parodontale adevărate se clasifică în funcţie de următoarele criterii: 1. În raport cu creasta osului alveolar: • Pungi supra-osoase – supra-crestale sau supra-alveolare, în care fundul pungii este coronar faţă de osul alveolar subiacent (perete dur –suprafaţa radiculară, perete lateral moale –gingie). • Pungi infra-osoase – sub-crestale sau intra-alveolare, în care fundul pungii este apical faţă de nivelul osului alveolar adiacent. La acest tip de pungă peretele lateral se găseşte între suprafaţa dintelui şi osul alveolar. Particularitatea pungilor infra-osoase este aspectul defectului osos, care poate fi îngust sau larg, în funcţie de distanţa dintre dinte şi osul alveolar. Ele apar, de obicei, la nivelul zonei interproximale a dinţilor sau la nivelul suprafeţei palatinale a incisivilor maxilari. Alte situări mai puţin frecvente pot fi: suprafeţele palatinale ale premolarilor şi molarilor maxilari şi suprafeţele vestibulare ale molarilor maxilari şi mandibulari când tăblia osoasă vestibulară este foarte groasă. Apariţia acestui tip de defecte se justifică prin particularităţile anatomice ale osului. 16
 17. Modificările inflamatorii, proliferative şi degenerative în pungile infra şi supraosoase sunt aceleaşi, şi ambele duc la distructia ţesuturilor parodontale de suport. Totuşi, între aceste două tipuri de pungi există şi deosebiri, după cum urmează: Pungi de profunzimi şi tipuri diferite pot apare atât pe suprafeţe diferite ale aceluiaşi dinte cât şi pe suprafeţele aproximale ale aceluiaşi spaţiu inter-dentar. 17
 18. 2. În funcţie de numărul suprafeţelor dentare implicate: • pungi simple – când afectează o suprafaţă a dintelui • pungi compuse – se întind la nivelul a două sau mai multe suprafeţe dentare. Baza pungii comunică direct cu marginea gingivală de-a lungul fiecărei suprafeţe afectate sau implicate • pungi complexe (serpiginoase) – au un traiect sinuos, şi sunt tipice zonei de furcaţie. Acest tip de pungă are originea pe una din suprafeţele dentare şi urmează un traiect spiralat în jurul dintelui, implicând una sau mai multe suprafeţe adiţionale. Singura comunicare cu marginea gingivală este la nivelul suprafeţei inţiale de la nivelul căreia porneşte punga. Cel mai frecvent, acest tip de pungă este situat la nivelul furcaţiei dinţilor pluriradiculari. 18
 19. 19 Ca urmare a pierderii structurilor de suport dentare cât şi ca o consecinţă a traumei din ocluzie, apare mobilitatea dentară, însoţită sau nu de migrarea patologică a dinţilor.
 20. În funcţie de severitatea manifestărilor, parodontitele pot fi: • parodontită uşoară – în care pierderea de ataşament este de 1/4 - 1/3 din lungimea rădăcinii (Rx). Aspectul osului alveolar este orizontal deoarece septul din porţiunea coronară este în general destul de îngust. Adâncimea la sondare (supra-alveolară) este până la 4 – 5 mm, conturul gingival fiind aproape normal în apropierea nivelului joncţiunii amelo-cementare. • parodontită moderată – pierderea de ataşament merge până la 1/2 din lungimea rădăcinii apar şi defecte verticale (pungi infraosoase). Se observă adâncimi de sondare supra sau infraosoase de 6 – 7 mm. În parodontita cu progresie lentă (parodontita adultului) poate apare o reducere a gingiei (recesiune) care conduce la adâncimi de sondare mult mai reduse decât ar anticipa cantitatea de ataşament pierdut. Mobilitatea dentară poate fi accentuată, deşi dinţii care prezintă această pierdere “moderată” de ataşament sunt deseori remarcabil de solid implantaţi în alveole. • parodontită severă sau avansată – pierderea pronunţată de ataşament depăşeşte jumătatea rădăcinii, adeseori sub forma defectelor verticale. De regulă, adâncimile de sondare, de obicei infraosoase, sunt de 8 mm şi mai mult. În forma de boală cu progresie lentă se poate observa o recesiune semnificativă. Mobilitatea dentară este crescută. 20
 21. Bibliografie • Dumitriu H.T., Dumitriu S., Dumitriu A.S., Parodontologie, Bucureşti „Viaţa Medicală Românească“, 2009 p. 351p. • Manual de Rezidențiat- stomatologie-sub redacția Prof. Dr. Ecaterina Ionescu, Editura Universitară Carol Davila, București-2021 • PARODONTOLOGIE CLINICĂ CAPITOLUL I 21
 22. Vă mulțumesc pentru atenție! 22
Publicité