Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

İletişim Psikolojisi 3. Hafta (2).pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
2  psikolojiye giriş
2 psikolojiye giriş
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à İletişim Psikolojisi 3. Hafta (2).pptx (20)

Publicité

İletişim Psikolojisi 3. Hafta (2).pptx

 1. 1. RADYO, TV VE SİNEMA BÖLÜMÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RTS213 – İletişim Psikolojisi Dr.Öğr. Üyesi M. Nur ERDEM
 2. 2. İletişim ve Psikoloji Hafta-3 RTS213 – İletişim Psikolojisi
 3. 3. Ders İçeriği 3. Hafta - İletişim ve psikoloji ilişkisi - Psikoloji alanının kısa tarihçesi - İletişim alanındaki önemi – İletişim Psikolojisi
 4. 4. İletişim ve Psikoloji İlişkisi • İnsanlar arası ilişkilerde ve bu ilişkilerin gerçekleşebilmesi için bir gereklilik olan iletişimde, birbiriyle iç içe olan birden fazla bağlamlar vardır. • Kişilerarası duygular, anlık veya süregelen psikolojiler, istemler, beklentiler, iş bölümü ve roller, statü, mekanın örgütlenişi ve düzenlenişi, mekandaki güç/iktidar ilişkileri, iletişim mekanındaki zamanın örgütlenişi, kültürler ve alt- kültürler, dini ve siyasal inançlar, etnik ve diğer grup bağları ve benzerleri bir iletişimle ilgili bağlamları oluştururlar (Erdoğan, 2011).
 5. 5. İletişim ve Psikoloji İlişkisi • Psikolojinin iletişim alanındaki rolü de bu eksende değerlendirilebilir. • Ancak bu iki alan arasındaki ilişkiye değinmeden önce, -özellikle de psikolojinin bireye odaklanan bir bilim dalı olmasından dolayı- iletişimin insan hayatındaki önemi konusunu daha detaylı ele almak gerekmektedir. • İnsan, sosyal bir varlıktır. Ve bir ortakyaşarlık durumu içerisinde yaşamını sürdürmesi gerekmektedir. • Bu nedenle «İletişim, insan için bir ‘tercih’ değil, bir zorunluluktur: Dolayısıyla, iletişime neden (a) biyolojik/fiziksel varoluşu ve (b) toplumsal varoluşu sürdürmektir (Erdoğan, 2011).
 6. 6. İletişim ve Psikoloji İlişkisi
 7. 7. Psikolojinin Tanımı ve Kısa Tarihçesi Gerrig ve Zimbardo (2012), psikoloji kavramını tanımlarken, psikolojinin bireysel davranışların ve zihinsel süreçlerin bilimsel incelemesi olduğunu belirtirler. Ve bu tanımın en önemli kısımlarının; bilimsel, davranış, bireysel ve zihinsel kavramları olduğunu ifade etmektedirler. • Psikolojinin bilimsel yönü, psikolojik sonuçların bilimsel yöntemlere uygun kanıtlarla ortaya çıkarılmasını gerektirir. Bilimsel yöntem tarafsız bilgi toplanması ve yorumlanması için kullanılan, hata ihtimalini azaltıp güvenilir genellemeler yaptıran yöntemler bütünüdür. İçinde problemlerin analiz edilmesi ve çözülmesini sağlayan adımlar bulundurur. Bu yöntem, objektif olarak toplanmış bilgileri gerçekler olarak kabul eder ve sonuçlar ortaya çıkarır.
 8. 8. Psikolojinin Tanımı ve Kısa Tarihçesi • Davranış, organizmaların çevrelerine uyum sağlama yollarıdır. Davranış harekettir. Psikolojinin konusunun büyük bölümü davranışları gözlenebilen insanlar ve hayvanlardır. Gülümseme, ağlama, koşma, vurma, konuşma ve dokunma gözleyebileceğiniz bariz davranışlara örnektir. Psikologlar bireyin ne yaptığını, bunu yaparken genel bir sosyal ve kültürel içeriğe bakarak nasıl davrandığını inceler. • Psikolojik analizin öznesi genellikle bireydir-yeni doğmuş bir bebek, genç bir atlet, yatakhane hayatına alışmaya çalışan üniversite öğrencisi, orta yaşlarında kariyer değişikliği yaşayan bir adam, kocasının Alzheimer hastalığı sebebiyle stresli olan bir kadın. Ancak bu özne aynı zamanda iletişim kurmak için sembolleri öğrenen bir şempanze, küçük bir labirentte gezinen beyaz fare, tehlike sinyalin cevap veren sümüklü böcek de olabilir. Özne hem doğal ortamında hem de kontrol edilen şartlar altında bir araştırma laboratuvarında incelenebilir.
 9. 9. Psikolojinin Tanımı ve Kısa Tarihçesi • Bir çok psikoloji araştırmacısı zihinsel süreçleri ve insan zihninin çalışma şeklini anlamadan insan davranışlarının anlaşılmasının mümkün olmadığı kanısına vardılar. Düşünme, planlama, usavurma, yaratma ve hayal etme gibi birçok insan aktivitesi bireysel ve gizli yaşanır. Birçok psikolog zihinsel süreçlerin psikolojik araştırmanın en önemli yanı olduğunu düşünür. Çok kısa zamanda göreceğiniz gibi, psikolojik araştırmalar bu özel deneyimleri ortaya çıkarmak ve bu zihinsel aktivite ve süreçleri incelemek için üstün teknikler kullanır.
 10. 10. Psikolojinin Tanımı ve Kısa Tarihçesi • Yine Gerrig ve Zimbardo’ya göre (2012), bu konuların tüm kombinasyonları psikolojiyi benzersiz bir bilim dalı yapmaktadır. • Sosyal bilimler çerçevesinde psikologlar büyük ölçüde bireylerin değişik ortamlardaki davranışlarını inceler. • Sosyologlar grup ve kurumların sosyal davranışları üzerine odaklanırken antropologlar ise davranışların kültürler arasındaki farklılığını incelerler. • Durum böyle iken, psikologlar diğer akademisyenlerin bakış açılarından da yararlanırlar. • Psikologlar biyoloji bilim dalıyla, özellikle de beynin çalışma süreçlerini ve davranışların biyokimyasal sebeplerini inceleyenlerle birçok ortak ilgi alanı paylaşırlar. • Psikologların, bilişsel bilime bağlı olarak, insan zihninin nasıl çalıştığı hakkındaki soruları bilgisayar mühendisliği, felsefe, dil bilimi ve nörobilim dallarıyla ilgilidir. Davranışsal kısmı ise iletişim bilimi çerçevesinde incelenir.
 11. 11. Psikolojinin Tanımı ve Kısa Tarihçesi Psikologların temel bir araştırma yaparken hedefleri davranışı tanımlamak, açıklamak, tahmin etmek ve kontrol etmektir. Bu hedefler psikolojinin temelini oluşturur. • Ne Olduğunu Tanımlamak: Psikolojideki ilk hedef davranış hakkında net gözlemlemeler yapmaktır. Psikologlar bu tür gözlemlemeleri veri olarak değerlendirirler. • Ne Olduğunu Açıklamak: Tanımlamalar gözlemlenen bilgilerden çıkarılabilirken, açıklamalar detaylı bir biçimde gözlemlerin ötesine geçer. Psikolojinin birçok alanında ana hedef davranışsal ve zihinsel süreçlerdeki rutin yolları bulmaktır.
 12. 12. Psikolojinin Tanımı ve Kısa Tarihçesi • Ne Olacağını Tahmin Etmek: Psikolojide tahminler, davranışların olabilecek şartlarda ve ilişkilerde nasıl olabilecekleri hakkındaki bildirimlerdir. Genelde bir davranışın sebebinin net bir açıklaması ileride gerçekleşecek diğer bir davranış hakkında tahminler yapmayı sağlar. • Ne Olduğunu Kontrol Etmek: Birçok psikolog için kontrol çok önemli, hatta en önemli hedeftir. Kontrol, davranışı ortaya çıkarmak veya çıkarmamaktır (başlatmak, sürekliliğini sağlamak, durdurmak, yapısını ve güçlülüğünü etkilemek, oluş sıklığını belirlemek vs.) Davranışın sebepsel açıklaması, davranışı yaratan etkenleri kontrol edebilmekten geçer.
 13. 13. Psikolojinin Tanımı ve Kısa Tarihçesi • Deneysel psikologlardan Hermann Ebbinghaus (1858–1909), 1908’de şöyle bir ifade kullanmıştır: “Psikolojinin geçmişi uzun, tarihi kısadır” (Ebbinghaus, 1908/1973). • Akademisyenler uzun zaman boyunca insan doğası (insanlar gerçekleri nasıl algılar, farkındalık doğası, deliliğin kaynağı vs.) hakkında önemli sorular sormuşlardır. Ancak hiçbiri bunlara cevap verebilmek için uygun araçlara ulaşamamışlardır. • Milattan önce 4. ve 5. yüzyıllarda klasik Yunan filozofları olan Plato (MÖ 427–347) ve Aristotales (MÖ 384–322);Zihin nasıl çalışır? Özgür iradenin doğası nedir? Birey vatandaşlar ile grup veya devlet arasındaki ilişki nedir? Gibi sorular sormuşlardır.
 14. 14. Psikolojinin Tanımı ve Kısa Tarihçesi • John Locke (1632–1704) ve Immanuel Kant (1724–1804) gibi isimler de psikoloji biliminin düşünsel temellerini Platon ve Aristotales’in söylemlerinden esinlenerek geliştirmişlerdir. • Modern psikolojinin evrimindeki en önemli aktörlerden biri ise 1879 Leipzig Almanya’da ilk resmi deneysel psikolojiye adanmış laboratuvarını kuran Wilhelm Wundt2tur. • Fizyolojist olarak eğitilmiş olsa da araştırma kariyeri sorularının bedenden zihne geçmesiyle yön değiştirmiştir. Kendisi, duyum, algı ve zihinsel sürecin hızını anlamaya odaklanmıştır. • Wundt, psikoloji laboratuvarını kurmasından itibaren birçok araştırmayı sonuçlandırmayı başarmış ve “Principles of Physiological Psychology (Kendler, 1987)” adlı kitabının birden fazla baskısını yayınlamıştır. • Wundt, Liepzig’deki psikoloji laboratuvarının kurulmasından itibaren psikoloji dalındaki ilk yüksek lisans öğrencilerini yetiştirmiştir. Bu öğrenciler sonradan dünyadaki önemli psikoloji laboratuvarlarının kurucuları olmuşlardır.
 15. 15. Psikolojinin Tanımı ve Kısa Tarihçesi • Psikolojinin ayrı bir bilim dalı olmaya başlamasından itibaren, 1883’de ilk olarak Johns Hopkins Üniversitesi ile, Kuzey Amerika’daki üniversitelerde psikoloji laboratuvarları kurulmaya başlamıştır. • Bu psikoloji laboratuvarları genellikle Wundt’un etkisi ile kurulmuşlardır. Örneğin, Edward Titchener, Wundt ile çalışmasından sonra 1892’de Cornell Üniversitesi’nde bir laboratuvar açmıştır. Ancak, aynı zamanlarda Harvard Üniversitesi’nde ilaç, edebiyat ve din konularına ilgi duyan genç bir felsefe profesörü oldukça farklı bir Amerikan bakış açısı ile konuya yaklaşmıştır. • Bu genç, ünlü yazar Henry James’in erkek kardeşi William James’dir. Kendisi “The Principles of Psychology (1890/1950)” adında iki ciltlik bir eser ortaya koymuştur ve bu eser birçok uzman tarafından psikolojinin en önemli eseri olarak görülmektedir. • Kısa bir zaman sonra, 1892 yılında, G. Stanley Hall, American Psychological Association’ı kurmuş ve 1900 yılında da Kuzey Amerika’da toplam 40 psikoloji labrotuvarı faaliyet göstermeye başlamıştır (Hilgard, 1986).
 16. 16. Psikolojinin İletişim Alanındaki Önemi – İletişim Psikolojisi • Psikoloji biliminin bir dalı olarak daha fazla sosyal (toplumsal) davranış biçimleri üzerinde inceleme yapan birey-toplum ve insanlar arası etkileşimi inceleyen daha somut bir ifade ile başka insanları nasıl algıladığımızı, bizim onlara onların bize karşı nasıl tepki gösterdiklerini, sosyal durum ve ortamlarda bulunmaktan bizim ve başkalarının nasıl etkilendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. • Kısacası İletişim Psikolojisi; bireyin sosyal çevresi ile kültürel ortamı arasındaki korelasyonu inceleyen bir bilim dalıdır.
 17. 17. Psikolojinin İletişim Alanındaki Önemi – İletişim Psikolojisi • Kişinin davranışlarının, hislerinin, düşüncelerinin, başkalarının davranış ve(ya) özelliklerinden etkilenme şekillerini ve onlar tarafından belirlenme şekillerini inceleyen modern bir psikoloji dalıdır. • İletişim disiplinler arası bir çalışma alanıdır ve en çok temas halinde olduğu bilim dallarının başında psikoloji gelir. • İletişim psikolojisi, kişilerarası ve grupsal iletişimdeki psikolojik yapı ve oluşumları inceleten ya da iletişim süreçlerini psikoloji bağlamında irdeleyen bir alandır. • Bireylerin insanlar arası ve sosyal çevreyle olan ilişkilerini, sosyal tecrübe ve davranışlarını, grup üyeliğinin nitelikleri veya bir toplum içinde bulunmanın bireyin tutum ve davranışları ile inançları üzerindeki etkilerini araştıran, psikolojik içerikli ve sosyal nitelikli bir bilim dalıdır. Kişilerarası iletişim, ikna stratejileri, kitle psikolojisi çalışma alanlarından bazılarıdır.
 18. 18. Psikolojinin İletişim Alanındaki Önemi – İletişim Psikolojisi • İletişim psikolojisi bir insanın davranışı duyguları ve düşüncelerinin diğer insanların davranış veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini belirlemeye çalışır. • Hem fertlerin toplum içindeki davranışlarını (kişilere yönelik Sosyal Psikoloji) hem de insanların sosyal gruplara katılmaları sonucu ortaya çıkan davranışları (topluma yönelik) inceler. • İletişim Psikolojisi, sosyal olgulardan yola çıkarak insana ve topluma yönelir; insanın içinde yaşadığı toplumun veya sosyal grubun özelliklerini ortaya çıkarır. • Örn: Belli sosyal gruplardaki ön yargılı davranışları inceleyen İletişim Psikolojisi önce o grupların iktisadî imkânları toplumda gördüğü itibar gibi sosyal özelliklerinden hareket eder ve sosyal şartların ortaya attığı engellenmeleri ortaya koyar. Ardından ferde yönelir v bu engellenmelerin fertte meydana getirdiği duyguları araştırır. Böylece psikolojinin diğer uzmanlık dallarından farklı olarak fertte oluşan duygular ve bunların yön değiştirmesinin incelenmesinin ötesinde yine topluma yönelir.

×