Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
<ul><li>Money & Start-up </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Pham Le Nguyen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><...
Nguồn đầu tư? <ul><li>Gia đình & Bạn bè </li></ul><ul><li>Nhà đầu tư cá nhân (Angel Investors) </li></ul><ul><li>Vườn Ươ...
Gia đình & Bạn bè <ul><li>Tốt </li></ul><ul><ul><li>Dễ tiếp cận </li></ul></ul><ul><ul><li>Lãi suất thấp </li></ul></ul><...
Gia đình & Bạn bè <ul><li>Nên: </li></ul><ul><ul><li>Rạch ròi giữa tình cảm và công việc </li></ul></ul><ul><ul><li>Có tr...
Angel Investors <ul><li>Tốt </li></ul><ul><ul><li>Đầu tư ở giai đoạn khởi tạo </li></ul></ul><ul><ul><li>Quyết định nhanh...
Angel Investors <ul><li>Nên: </li></ul><ul><ul><li>Tìm nhà đầu tư cá nhân trong ngành </li></ul></ul><ul><ul><li>Thể hiện ...
Vườn Ươm <ul><li>Tốt </li></ul><ul><ul><li>Đầu tư ở giai đoạn khởi tạo </li></ul></ul><ul><ul><li>Hỗ trợ cơ sở vật chất <...
Doanh nghiệp trong ngành <ul><li>Tốt </li></ul><ul><ul><li>Đầu tư ở giai đoạn khởi tạo </li></ul></ul><ul><ul><li>Có kinh...
<ul><li>Nên: </li></ul><ul><ul><li>Cân nhắc giữa sở hữu sản phẩm hay tham gia xây dựng một sản phẩm thành công </li></ul><...
Công ty tư vấn <ul><li>Tốt </li></ul><ul><ul><li>Mối quan hệ rộng với các nhà đầu tư </li></ul></ul><ul><ul><li>Hiểu nhà ...
Công ty tư vấn <ul><li>Nên: </li></ul><ul><ul><li>Có kết quả hoạt động khả quan trước khi làm việc với họ </li></ul></ul>...
Venture Capital <ul><li>Tốt </li></ul><ul><ul><li>Nguồn vốn lớn </li></ul></ul><ul><ul><li>Có kinh nghiệm và nguồn lực ...
Venture Capital <ul><li>Nên: </li></ul><ul><ul><li>Hoạt động một thời gian, có thành công nhất định, Có hướng đi rõ ràng ...
Họ là ai <ul><li>Angel Investors: Đại gia </li></ul><ul><li>Vườn Ươm: http://www.shbi.vn , http://www.topic.edu.vn </l...
Questions?  @teamskunkworks, @phamnguyen #barcampsaigon #teamskunkworks
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Money & Startups

1 421 vues

Publié le

Vietnamese presentation about different investors that start-ups can approach, the advantage and disadvantage when working with these investors and my advice in each case.

 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Money & Startups

 1. 1. <ul><li>Money & Start-up </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Pham Le Nguyen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>@phamnguyen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>www.skunkworks.vn </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. Nguồn đầu tư? <ul><li>Gia đình & Bạn bè </li></ul><ul><li>Nhà đầu tư cá nhân (Angel Investors) </li></ul><ul><li>Vườn Ươm (Incubators) </li></ul><ul><li>Doanh nghiệp trong ngành (Industry Giants) </li></ul><ul><li>Công ty tư vấn (Consultants) </li></ul><ul><li>Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capitals) </li></ul>
 3. 3. Gia đình & Bạn bè <ul><li>Tốt </li></ul><ul><ul><li>Dễ tiếp cận </li></ul></ul><ul><ul><li>Lãi suất thấp </li></ul></ul><ul><ul><li>Áp lực thấp </li></ul></ul><ul><li>Lưu ý </li></ul><ul><ul><li>Áp lực thấp </li></ul></ul><ul><ul><li>Tình cảm và công việc bị lẫn lộn </li></ul></ul><ul><li>Yếu tố quyết định: Mối quan hệ, sự tin tưởng </li></ul>
 4. 4. Gia đình & Bạn bè <ul><li>Nên: </li></ul><ul><ul><li>Rạch ròi giữa tình cảm và công việc </li></ul></ul><ul><ul><li>Có trách nhiệm với khoản đầu tư/vay mình nhận được </li></ul></ul>
 5. 5. Angel Investors <ul><li>Tốt </li></ul><ul><ul><li>Đầu tư ở giai đoạn khởi tạo </li></ul></ul><ul><ul><li>Quyết định nhanh </li></ul></ul><ul><ul><li>Có kinh nghiệm và quan hệ </li></ul></ul><ul><li>Lưu ý </li></ul><ul><ul><li>Khó tiếp cận </li></ul></ul><ul><ul><li>Nếu không ở trong ngành có thể rút vốn sớm hơn dự kiến </li></ul></ul><ul><li>Yếu tố quyết định: Con người </li></ul>
 6. 6. Angel Investors <ul><li>Nên: </li></ul><ul><ul><li>Tìm nhà đầu tư cá nhân trong ngành </li></ul></ul><ul><ul><li>Thể hiện con người của bạn và niềm tin vào thành công của sản phẩm </li></ul></ul><ul><ul><li>Sử dụng tối đa kinh nghiệm + quan hệ của họ </li></ul></ul>
 7. 7. Vườn Ươm <ul><li>Tốt </li></ul><ul><ul><li>Đầu tư ở giai đoạn khởi tạo </li></ul></ul><ul><ul><li>Hỗ trợ cơ sở vật chất </li></ul></ul><ul><ul><li>Mối quan hệ tốt với các đơn vị nhà nước </li></ul></ul><ul><li>Lưu ý </li></ul><ul><ul><li>Mức đầu tư không cao </li></ul></ul><ul><ul><li>Ra quyết định chậm </li></ul></ul>
 8. 8. Doanh nghiệp trong ngành <ul><li>Tốt </li></ul><ul><ul><li>Đầu tư ở giai đoạn khởi tạo </li></ul></ul><ul><ul><li>Có kinh nghiệm và nguồn lực để thành công </li></ul></ul><ul><ul><li>Có hệ thống các sản phẩm khác hỗ trợ </li></ul></ul><ul><li>Lưu ý </li></ul><ul><ul><li>Sở hữu 100% </li></ul></ul><ul><ul><li>Chia tách nhóm </li></ul></ul><ul><li>Yếu tố quyết định: Đội nhóm </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Nên: </li></ul><ul><ul><li>Cân nhắc giữa sở hữu sản phẩm hay tham gia xây dựng một sản phẩm thành công </li></ul></ul><ul><ul><li>Chuẩn bị trước tâm lý về việc nhóm bị chia tách </li></ul></ul>Doanh nghiệp trong ngành
 10. 10. Công ty tư vấn <ul><li>Tốt </li></ul><ul><ul><li>Mối quan hệ rộng với các nhà đầu tư </li></ul></ul><ul><ul><li>Hiểu nhà đầu tư muốn gì </li></ul></ul><ul><li>Lưu ý </li></ul><ul><ul><li>Không phải nhà đầu tư </li></ul></ul><ul><ul><li>Mất phí </li></ul></ul><ul><li>Yếu tố quyết định: Kết quả kinh doanh </li></ul>
 11. 11. Công ty tư vấn <ul><li>Nên: </li></ul><ul><ul><li>Có kết quả hoạt động khả quan trước khi làm việc với họ </li></ul></ul><ul><ul><li>Chuẩn bị kỹ về giấy tờ tài chính/kế toán/kế hoạch kinh doanh </li></ul></ul><ul><ul><li>Lựa chọn đối tác và những thông tin nào có thể trao đổi ở thời điểm nào </li></ul></ul>
 12. 12. Venture Capital <ul><li>Tốt </li></ul><ul><ul><li>Nguồn vốn lớn </li></ul></ul><ul><ul><li>Có kinh nghiệm và nguồn lực để thành công </li></ul></ul><ul><ul><li>Có hệ thống các doanh nghiệp được đầu tư khác hỗ trợ </li></ul></ul><ul><li>Lưu ý </li></ul><ul><ul><li>Ít đầu tư ở giai đoạn khởi tạo </li></ul></ul><ul><ul><li>Quy trình đầu tư dài </li></ul></ul><ul><ul><li>Tham gia sâu vào việc điều hành, quyết định </li></ul></ul><ul><li>Yếu tố quyết định: Con người + Dự án </li></ul>
 13. 13. Venture Capital <ul><li>Nên: </li></ul><ul><ul><li>Hoạt động một thời gian, có thành công nhất định, Có hướng đi rõ ràng cho sản phẩm </li></ul></ul>
 14. 14. Họ là ai <ul><li>Angel Investors: Đại gia </li></ul><ul><li>Vườn Ươm: http://www.shbi.vn , http://www.topic.edu.vn </li></ul><ul><li>http://www.hbi.org.vn … </li></ul><ul><li>Doanh nghiệp trong ngành : VC Corp, FPT, VNG... </li></ul><ul><li>Công ty tư vấn: http://www.d2capitalpartners.com , http://www.jetviewvietnam.com , SSI, SBS … </li></ul><ul><li>Venture Capital: IDGVV, DFJV, VIGroup ... </li></ul>
 15. 15. Questions? @teamskunkworks, @phamnguyen #barcampsaigon #teamskunkworks

×