Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ako si vybudovat Digitalny Ekosystem 2017 - Jan Kosturiak - Modularita

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 43 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Ako si vybudovat Digitalny Ekosystem 2017 - Jan Kosturiak - Modularita

 1. 1. Modularita Ján Košturiak – Stanislav Martinec Modularita
 2. 2. Modularita
 3. 3. Modularita Partneri, ktorí majú technológie, ktoré nemáme my Sieť spolupracovníkov, ktorí vedia to, čo nevieme my IPA – sieť odborníkov, ktorí sa dopĺňajú IPA ekosystém Zákazníci, ktorí majú v centre človeka a sledujú podobné hodnoty ako my • Stovky projektov s lidrami v biznise • Tisíce ľudí na konferen- ciách a školeniach • Vyše 200 klientov • Vyše 100 medziná- rodných expertov • Vyše 25 rokov praxe
 4. 4. Modularita
 5. 5. Modularita Riešime biznis modely
 6. 6. Modularita 1. Trendy 2. Biznis model 3. Inovácia 4. Akcie
 7. 7. Modularita
 8. 8. Modularita Plán a jeho realizácia Kde sme? Kam sa chceme dostať? Známe a stabilné prostredie Neznáme a turbulentné prostredie Máme skúsenosti – máme riešenie Nemáme skúsenosti – musíme experimentovať a učiť sa Prežitie v novom svete 1. Skenovanie okolia a poznanie trendov 2. Stratégia prvého kroku a hľadanie vlastnej cesty 3. Inovácie biznis modelov 4. Kultúra experimentov, agilita, proaktivita, podnikateľstvo
 9. 9. Modularita Desať zásadných zmien
 10. 10. Modularita 1. Individualizácia • Zákazník si dizajnuje a konfiguruje svoje vlastné riešenie • Auto za 5 dní • Individuálne dizajnovanie, konfigurovanie a nastavovanie produktu • Vlastná TV, noviny, časopisy, knihy, oblečenie, študiný program na univerzite a pod.
 11. 11. Modularita 2. Samoobsluha • Keď presne neviem, čo chcú zákazníci, nech si to urobia sami - outsourcing to customer • Konfigurátory a samoobslužná systémy • Zjednodušovanie a modularita • Predaj – vyviň - vyrob
 12. 12. Modularita 3. Redukcia medzičlánkov • Odstraňovanie zbytočných medzičlánkov, ktoré zdržujú a spotrebovávajú viac hodnoty ako produkujú • Príklady – eshop, priama komunikácia tvorca – zákazník, domy bez prípojok na siete, firmy bez manažérov, spoločnosť bez politikov, eliminácia sprostredkovateľov, ktorí nepridávajú dostatočnú hodnotu
 13. 13. Modularita 4. Lokálna ekonomika a decentralizácia • Globálne datové prenosy a lokálne produkovanie • Locavores, debničkári, disfrutalisti • Montáž u zákazníka, ko- lokácia • Open source komunity • Lokálne meny, siete, eliminácia zbytočnej prepravy a kontroly • Priama komunikácia, otvorenosť, dôvera, spolupráca
 14. 14. Modularita 5. Prelomové technológie • Skenovanie trendov – interpretácia – akcia • Využívanie prelomovych technlógií • Inovácie biznis modelov • Výnimočnosť, originalita • Prepájanie odborov a hľadanie nových aplikácií • Inovácia ako kľúčový proces vo firme • Inovácia = rozvíjanie úžitku/ eliminácia škodlivého
 15. 15. Modularita 6. Digitalizácia • Digitálny podnik • Virtuálna a rozšírená realita • Cloudy a sociálne siete – Basecamp, Salesforce, Bitrix24, Slack, Trello, Asana, Yammer, Realtime... • Sledovanie a riadenie v reálnom čase • Big data, AI, mobile apps • Nové komunikačné možnosti – komunikácia so zákazníkom formou virtuálneho show roomu, a pod.
 16. 16. Modularita 7. Siete a ekonomika zdieľania • Zdieľanie vecí a služieb • Nová hodnotová orientácia • Mobilita bez auta, uznanie bez statusu, bohatstvo bez vlastnenia vecí • Rýchle zastarávanie, Moorove zákony • Sieťovanie, Huby • Zdieľanie znalostí a ľudí • Nové nástroje zdieľania, cloudy, sociálne siete
 17. 17. Modularita 8. Zmeny správania ľudí • Generácie Y a Z, ktoré vyrástli v inom prostredí • Neuznávanie inštitúcii a formálnych autorít • Iné hodnoty, postoje, návyky, nákupné preferencie, motivačné faktory • Strieborná ekonomika, zmena demografie, migrácia, ľudia na okraji • Nedôvera, strach, negativizmus / kreativita, hľadanie zmyslu a cesty
 18. 18. Modularita 9. Fungovanie v kruhu • Ekologická produkcia, spotreba aj konanie – dôvera, slušnosť, spolupráca, pomoc druhým • Recyklácia a výroba v kruhu, obnova zdrojov, redukcia spotreby materiálu, repasácia a renovácia starých produktov • Predlžovanie životnosti, opravovanie, modulárne systémy • Zdieľanie zdrojov
 19. 19. Modularita 10. Slušná firma • Technológie sa vyvíjajú rýchlejšie ako zodpovednosť a morálka ľudí • Keď sa všetko okolo nás mení, dôležité je držať sa toho, čo je stále a nemenné • Návrat k základným princípom a hodnotám - dôvera, slušnosť, férovosť • Spolupráca s „nepotrebnými“ ľuďmi • Firma a biznis pre ľudí a planétu a nie naopak
 20. 20. Modularita
 21. 21. Modularita Modularita - definície Modularita je definovaná (Ulrich, Tung, 1991) ako: 1. Úplná zhoda medzi funkčnými prvkami a fyzickou štruktúrou produktu 2. Minimalizácia nepotrebných prepojení medzi modulmi Modularizácia je dekompozícia produktu na samostatné stavebné prvky (moduly) s minimálne definovanými prepojeniami Auto sa skladá z minimálne 10 tisíc súčiastok a lietadlo zo 100 tisíc. Je rozdiel vyvíjať, skladať a prispôsobovať auto alebo lietadlo zákazníkovi po súčiastkách alebo po moduloch
 22. 22. Modularita Modularita Modulárna stavebnica vo vnútri Individuálny produkt pre zákazníka navonok • Moduly sa dajú vyvíjať, vyrábať a testovať oddelene • Vyššia opakovateľnosť komponentov a jednoduchšia logistika • Vyššia variabilita riešení pre zákazníka • Urýchlenie (parelelizácia) vývoja, výroby a dodávky zákazníkovi • Zjednodušenie servisu a recyklácie • Zjednodušenie organizácie • Redukcia nákladov
 23. 23. Modularita Modularita Požiadavky zákazníka Funkcie Moduly Procesy Proces 1 Proces 2 Proces 3
 24. 24. Modularita
 25. 25. Modularita Vytváranie modulárnych rodín výrobkov 1. Rozdelenie produktu na základné funkcie 2. Vytvorenie modulov, ktoré vykonávajú jednotlivé funkcie 3. Zlúčenie rovnakých funkčných modulov do spoločnej produktovej platformy Spoločné funkcie Špecifická funkcia 1 Špecifická funkcia 2 Špecifická funkcia n Odvodený produkt 1 Odvodený produkt 2 Odvodený produkt n Produktová rodina { Produktová platforma} 4. Štandardizácia prepojení modulov tak, aby bolo jednoduché ich pridávanie, odoberanie, výmena alebo oprava
 26. 26. Modularita Modularita - princípy
 27. 27. Modularita Modularita - teória
 28. 28. Modularita
 29. 29. Modularita Modularita - Scania 1. Použitie 2. Podvozok 3. Pohon 4. Kabína Efekty: • Zvýšenie opakovateľnosti komponetov (faktor 1,5 – 5,7) • Zníženie nákladov na vývoj – 40% • Zníženie nákladov na výrobu – 15% • Zníženie nákladov na predaj a náhradné diely – 30%
 30. 30. Modularita Modularita – VW (12 značiek/280 modelov) 1. Od platformy, cez moduly k stavebnici 2. Modely a karosérie 3. Stavebné moduly 4. Štandardné procesy a zariadenia
 31. 31. Modularita Modularita – výrobná hala
 32. 32. Modularita Modularita – individualizácia - samoobsluha • Rozdelenie architektúry produktu na samostatné moduly. Moduly treba vytvoriť tak, aby plnili rôzne funkcia a dali sa poskladať rôznym spôsobom podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. • Nasadenie technológie umelej inteligencie, a vytvorenie systému pravidiel ako môžu byť moduly skladané – čo je možné, čo nie je možné. Tieto pravidlá definujú rozsah konfigurovateľnosti. • Umožnenie zákazníkom, aby si v konfigurátore definovali a skladali svoje vlastné produkty z definovaných modulov • Umelá inteligencia sleduje požiadavky zákazníkov, učí sa a navrhuje nové riešenia
 33. 33. Modularita Modularita - stavby AMOK – Aplikácie - Modularita – Kreativita
 34. 34. Modularita OFF SITE BUILDING
 35. 35. Modularita
 36. 36. Modularita
 37. 37. Modularita Modularita - produkty
 38. 38. Modularita Modularita – projekt interiérov Definovanie funkcii Analýza princípov riešenia Dizajn modulov Vyrobenie modulov Inštalácia modulov Údržba modulov Definovanie hodnoty pre zákazníka Dizajn a projektovanie Projektové riadenie Monitorovanie, údržba
 39. 39. Modularita Digitálny systém
 40. 40. Modularita Modularita - organizácia
 41. 41. Modularita Modulárny svet Embraco 1. Nový trh a zákazníci 2. Nový biznis model 3. Nový modulárny produkt 4. Digitálny konfigurátor a selektor produktu 5. Modulárny výrobný a logistický systém 6. Modulárna fabrika 7. Nová značka a spôsob vytvárania hodnoty so zákazníkom 8. Nový spôsob práce
 42. 42. Modularita
 43. 43. Modularita

×