Näkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes

Tekes
TekesTekes
innovaatiorahoitukseen
NÄKÖKULMA
2
1.	 Annamme yrityksille
lisää vapautta yrittää.
2. 	Muutamme suhtautumistamme
epäonnistumisiin.
3. 	Muutamme verotusta
yrittäjyyteen kannustavaksi.
4. 	Pistämme julkiset hankinnat
palvelemaan suomalaisia yrityksiä.
5. 	Vauhditamme digitalisoitumista.
6. 	Pistämme yritystuet
uudistumiseen ja kasvuun.
Tekesin teesit
talouskasvulle
Tuloksia
Uudet innovaatiot
parantavat
elämänlaatua
Saamme
kaksinkertaistettua
pk-yritysten viennin
2020 mennessä
2
Sisältö
AVAUS | Pekka Soini
Yritykset menestyvät luomalla uutta ................. 4
ANALYYSI | Mikä on kasvun merkitys? ............... 7
ANALYYSI | TOP-20 kasvuyritykset ................... 10
ANALYYSI | Miten ennustaa
startup-yrityksen tulevaisuutta? ...................... 11
PUHEENVUORO | Jukka Häyrynen
Kasvuyrittäjä kokeilee, epäonnistuu
ja yrittää uudelleen ............................................. 13
ANALYYSI | Yksi kymmenestä menestyy............ 16
PUHEENVUORO | Reijo Kangas
Digitalisoidu tai kuihdu ...................................... 20
PUHEENVUORO | Ilona Lundström
Tieteen ja yritysmaailman huiput
tarvitsevat toisiaan .............................................. 25
TILASTOJA | .......................................................... 28
3
Pekka Soini
Tekesin pääjohtaja
Yritykset
menestyvät
luomalla uutta
Avaus
4
1.1
Avaus
Nobelisti, taloustieteen tutkija Robert Solowin mukaan
80 prosenttia talouskasvusta perustuu pitkällä aikajänteellä
innovaatiotoimintaan. Suomen tulevaisuuden kannalta
on elintärkeää, että yritykset investoivat liiketoimintansa
uudistamiseen.
Yritykset tarvitsevat julkista rahoitusta jakamaan riskiä.
Valitettavasti muihin OECD:n maihin verrattuna julkinen
satsauksemme yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan on
häntäpäässä. Kaiken kaikkiaan tutkimus- ja kehitysinvestoinnit
ovat laskeneet Suomessa yli 500 miljoonaa euroa tällä
vuosikymmenellä.
Syömme siemenperunoita sen sijaan, että sijoittaisimme
ne tulevaisuutta varten.
5
1.1
Avaus
Seuraamme Tekesissä tarkasti rahoituksemme vaikutuksia
kansantalouteen ja asiakkaidemme liiketoimintaan.
Vertailuista käy ilmi, että yritykset, jotka kehittävät Tekesin
avulla liiketoimintaansa, kasvavat nopeammin kuin muut
yritykset vastaavana aikana.
Tekesin innovaatiorahoitus ei toki ole ainoa tapa edistää
talouskasvua. Yrityksille on annettava lisää vapautta yrittää
poistamalla turhia säädöksiä. Meidän on muutettava
suhtautumistamme epäonnistumisiin ja kannustettava
konkurssin tehneitä yrityksiä uuteen alkuun.
Olemme kiteyttäneet tähän katsaukseen joukon uudistuksia,
jotka edistävät yritysten kasvua ja luovat uusia työpaikkoja.
6
1.1
Analyysi
Mikä on kasvun
merkitys?
Sata menestyneintä yritystä on kasvattanut
Suomen vientiä 2 miljardia euroa.
7
1.1
Analyysi
Olemme tarkastelleet 800:n Tekesin rahoittaman
yrityksen kasvua vertaamalla yritysten
liikevaihdon, palkansaajamäärän ja viennin
kasvua. Tietojen pohjalta on rakennettu
kasvuindeksi, jonka avulla on tunnistettu
parhaiten menestyneet top 100 -yritykset.
Sata eniten kasvanutta Tekesin asiakasyritystä
on luonut Suomeen viiden viime vuoden aikana
25000 työpaikkaa, 4 miljardia liikevaihtoa ja
kasvattaneet vientiämme 2 miljardilla eurolla.
8
1.1
90
80
70
60
50
40
20
10
0
Liikevaihto
miljoonaa euroa
07 08 09 10 11 12 13
Vuosi
07 08 09 10 11 12 13
Vuosi
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Palkansaajien määrä
keskiarvo
TOP 100 KAIKKI TOP 100 KAIKKI
Analyysi
9
1.	 HT Laser Oy
2. 	 Remedy
Entertainment Oy
3. 	 MultiTouch Oy
4. 	 Picosun Oy
5. 	 Reaktor
Innovations Oy
6. 	 Mitron Oy
7. 	 Beneq Oy
8. 	 Eniram Oy
9. 	 Control Express
Finland Oy
10. 	Frozenbyte Oy
1. 	 Metso Minerals Oy
2. 	 Outotec (Finland) Oy
3. 	 The Switch Drive
Systems Oy
4. 	 HowdenTurbo
Fans Oy
5. 	 KONE Oyj
6. 	 HT Laser Oy
7. 	 Remedy
Entertainment Oy
8. 	 Elisa Videra Oy
9. 	 Corelase Oy
10.	 MultiTouch Oy
KANSAINVÄLISTYVÄT KASVUYRITYKSET KAIKKI YRITYKSET
-yritykset
listattuna
Tekesin
kasvuindeksillä
11. 	Basso Building
Systems Oy
12. 	Creowave Oy
13. 	Footbalance
System Oy
14. 	Oy Ajat Ltd.
15. 	Retail Logistics
Excellence - RELEX Oy
16. 	Stonesoft Oy
17. 	Runtech Systems Oy
18. 	Oy Finn-Marin Ltd
19. 	OptoFidelity Oy
20. 	Glykos Finland Oy
11.	 Picosun Oy
12.	Reaktor
Innovations Oy
13.	 Ensto Finland Oy
14.	 SteraTechnologies Oy
15.	 Digia Finland Oy
16.	 Pöyry Finland Oy
17.	 Mitron Oy
18.	 Beneq Oy
19.	 Eniram Oy
20.	 Control Express
Finland Oy
TOP 20
10
Miten ennustaa
startup-yrityksen
tulevaisuutta?
Analyysi
11
1.1
Tekesin startup-yritysten rahoituskriteereissä yrityksen menestyksen
mahdollisuuksia arvioidaan kokonaisvaltaisesti.
Arvioinnissa painottuu yrityksen henkilöstön osaaminen,
liiketoimintasuunnitelman laatu, uuden innovaation
markkinapotentiaali, tuotteen tai palvelun kiinnostavuus asiakkaiden
silmissä, startup-yrityksen kilpailutilanne ja innovaation suojattavuus.
Osa pidemmälle edenneistä startup-yrityksistä pääsee
pääomasijoittajista koostuvan raadin eteen, joka arvioi yrityksen
tulevaisuuden mahdollisuuksia ja edellytyksiä sijoituskohteeksi.
Olemme verranneet startup-yritysten saamia alkuvaiheen arvioita
yritysten myöhempään menestykseen ja kasvuvauhtiin.
Tulosten mukaan startup-yritysten kasvua ennustaa parhaiten jo
alkuvaiheessa hyväksi arvioitu toimiva tiimi.
Startup-yrityksen menestystä ennustavat hyvin myös korkea
innovaation taso, tavoiteltavat markkinat ja yrityksen
kasvuhalukkuus.
Analyysi
12
Jukka Häyrynen
Tekesin nuorten yritysten rahoituksesta ja
palveluista vastaava johtaja
Kasvuyrittäjä
kokeilee,
epäonnistuu ja
yrittää uudelleen
Puheenvuoro
13
1.1
Miten rakennetaan kovaa tulosta tahkoava kasvuyritys? Varmaa reseptiä uuden Googlen,
Facebookin tai Supercellin rakentamiseksi ei ole. Pitää vain yrittää. Menestyvän kasvuyrityk-
sen rakentaminen vaatii lukuisia kokeiluja – varmasti myös niitä jotka epäonnistuvat. Jokai-
sesta yritysideasta ei voi syntyä menestystarinaa, ja se kuuluu asiaan.
Erilaiset kokeilut ovat itse asiassa mittaamattoman arvokkaita. Jokaisen jälkeen
kasvuyrittäjät ovat viisaampia - ja se seuraava idea voi vaikka breikata.
Kasvuyrittäjä voi joutua tekemään konkurssin matkalla ideaan, joka myöhemmin lyö
läpi globaalisti. Konkurssi voi olla tietoisesti valittu ja jopa luonnollinen osa kelvottomaksi
osoittautuneen yritysidean kuolettamista. Se voidaan tehdä tiimin kesken hyvässä
yhteisymmärryksessä. Niin kauan konkurssin suhteen ollaan kuivilla, kun yrittäjä ei menetä
luottotietojaan tai asiakkaidensa luottamusta. Vaarallista on, jos konkurssin tehnyt joutuu
lainsäädännön ja määräysten vuoksi telakalle odottamaan vaikkapa vuodeksi. Silloin hän ei
pääse jakamaan oppejaan muille.
Kasvuyrittäminen ei ole helppoa hommaa. Jos olisi, kaikkihan sitä tekisivät. Lähes kaikki
menestyneimmät kasvuyritykset ovat syntyneet intohimoisten huippuosaajien ympärille:
Twitter, Über ja Airbnb joitain mainitakseni. Nämä huippuosaajat jaksavat yrittää sinnikkääs-
ti. Ja he tarvitsevat bensaa liekkeihin. Myös silloin, kun kohtaavat epäonnistumisen.
Hyväksykäämme epäonnistumiset askeleeksi matkalla kohti menestystä. Vain siten kasvu-
yritysten määrä Suomessa kasvaa. Ja määrä on olennainen, koska mitä enemmän kokeiluja,
sitä enemmän onnistumisia.
Puheenvuoro
Jukka Häyrynen
14
1.1
Puheenvuoro
Jukka Häyrynen
Selvityksen mukaan yrityksen keskeinen
henkilöstö jää työttömäksi vain 13 %:ssa
toimintansa päättävässä yrityksessä.
Käytännössä kaikki jatkotyöllistyvät ja
kantavat opit mukanaan.
15
Yksi kymmenestä
menestyy
Analyysi
16
1.1
Analyysi
Tekesin rahoituksen tarkoituksena on auttaa suomalaisia
yrityksiä uudistumaan ja kasvamaan maailmanlaajuisesti.
Kokeileva, kunnianhimoinen kehitystyö on kallista. Koko
juttu voi epäonnistua. Olemme valmiit jakamaan riskiä.
Vain kurkottamalla korkealle voi menestyä.
Tekesillä on vuosittain noin 5 000 rahoitusasiakasta.
Pienet ja keskisuuret yritykset saavat 63 prosenttia
Tekesin yrityksille myöntämästä innovaatiorahoituksesta.
Rahoittamistamme yrityksistä yksi prosentti menee
konkurssiin vuosittain.
17
1.1
Tavoitteena nopea kansainvälinen kasvu
Tekesin rahoittamista pk-yrityksistä 11 prosenttia ja
alkuvaiheen startup-yrityksistä 26 prosenttia on nopean kasvun
yrityksiä. Näiden yritysten liikevaihto on kasvanut kolmen
vuoden aikana vuosittain vähintään 120 prosenttia.
Tekesin Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusohjelma
kiihdyttää kaikkein lupaavimpien nuorten yritysten
liiketoimintaa. Ohjelman salkussa huippumenestyjiä* on
kolme yritystä kymmenestä. Muun muassa Supercell on
rahoitusohjelman kasvatti.
Nuoret innovatiiviset yritykset -ohjelman huiput kasvattavat
liikevaihtoaan kolmen vuoden aikana tyypillisesti 500
prosenttia.**
Analyysi
18
1.1
Analyysi
** Nuoret innovatiiviset yritykset - ohjelmaan
kuuluvien huippujen kasvuluku on mediaani 33
huippumenestyjäyrityksen liikevaihdon kasvusta.
*Tekes määrittelee huippumenestyjäksi yrityksen, joka
kasvaa kolmen vuoden aikana yli 120 prosenttia ja jonka
absoluuttinen liikevaihdon kasvu on vähintään 600 000
euroa tai yrityksen, jonka liikevaihto on ajanjakson alussa
yli 1 miljoonaa euroa ja jonka liikevaihto kasvaa vähintään
2 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.
19
Reijo Kangas
Tekesin kasvuyrityksille suunnatusta
rahoituksesta ja palveluista vastaava
johtaja
Digitalisoidu
tai kuihdu
Puheenvuoro
20
1.1
Puheenvuoro
Reijo Kangas
Digitalisoituminen räjäyttää tavan tarkastella yritysten markkinoita.
Yhtäkkiä koko maailma on potentiaalista markkinaa. Toisaalta
kotimarkkinalle voi tulla temmeltämään kuka vain.
Kaikki yritykset eivät pysty tai halua kasvattaa bisnestään globaaliksi.
Mutta näihinkin yrityksiin digitalisoituminen vaikuttaa. Kilpailija
maailmalta voi milloin tahansa tarjota parempaa palvelua asiakkaille.
Voisi kuvitella, että rakennustelinebisneksessä digitaalisuuden
valjastaminen bisneksen vauhdittamiseen on vaikeaa. Onneksi niin
ei uskota KAS-Telineissä. Yritys hyppäsi suoraan digitalisoitumisen
aallonharjalle ja kehitti ammattilaisten avulla pilvipohjaisen palvelun
tarjousten laskentaan ja suunnitteluun. Suomen lisäksi kasvua on
näkyvillä Pohjoismaissa ja miksei koko maailmassa. Liiketoiminnan
prosessien tehokas digitalisointi on vähentänyt tarjouslaskentaan
käytettyä aikaa jopa 50 prosenttia. Merkittävästi suurempi määrä
tarjouksia käsitellään entistä lyhyemmässä ajassa.
21
1.1
Puheenvuoro
Reijo Kangas
Asiakkailleen led-tuotteita avaimet käteen -ratkaisuna tarjoava
Greenled siirsi tuotantonsa Kiinasta takaisin Suomeen, koska Suomi
oli kannattavampi paikka tehdä bisnestä. Digitaalisilla ratkaisuilla
Greenled on pystynyt parantamaan erityisesti tuotannon ohjausta ja
tuotekehitystä.
Suomalaiset yritykset yrittävät suotta sukeltaa itsekseen
digitalisoitumisen aaltoihin. Nyt on aika hankkia yritykseen
digitaalista osaamista. Suomi on iso tekijä pelibisneksessä ja
mobiiliverkkoratkaisuissa. Tätä osaamista voitaisiin hyödyntää
valtavasti perinteisillä toimialoilla. Pk-yritysten kannattaisi hankkia
digiosaajia riveihinsä pohtimaan, mitä mahdollisuuksia digitaalisuus
toisi omaan liiketoimintaan. Nyt osaavia henkilöitä on saatavilla.
Kun eri maailmat kohtaavat, voi syntyä yllättävän hieno lopputulos.
Tartutaan digitalisoitumisen härkää sarvista nyt, huomenna se voi olla
jo myöhäistä.
22
1.1
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00
Liikevaihto
INDEKSI 2010=1
Palkansaajien määrä
INDEKSI 2010=1
Puheenvuoro
Reijo Kangas
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
1,07
1,06
1,05
1,04
1,03
1,02
1,01
1,00
Liikevaihto
muut
Liikevaihto
digiyritykset
Palkansaajien lukumäärä
muut
Palkansaajien lukumäärä
digiyritykset
23
1.1
Puheenvuoro
Ilona Lundström
Tekes analysoi 1000 pk-yritysten digitalisoitumiseen
liittyvää projektia ja katsoi, miten toimintaansa
digitalisoineet yritykset kehittyivät vuosina 2010–2013.
Tarkastelujaksolla yritysjoukko lisäsi taloudellisesta
taantumasta huolimatta liikevaihtoaan 25 %, EU-vientiä
24 % ja liikevoittoaan huimat 600 %. Tulos ei parantunut
työvoimaa vähentämällä, vaan toiminnan digitalisoimisesta
huolimatta työpaikkojen määrä kasvoi 6 %.
24
Ilona Lundström
Tutkimusorganisaatioiden ja suurten
yritysten rahoituksesta ja palveluista
vastaava johtaja
Tieteen ja
yritysmaailman
huiput tarvitsevat
toisiaan
Puheenvuoro
25
1.1
Puheenvuoro
Ilona Lundström
Suomi sijoittuu maailman keskitason yläpuolelle tieteellisen
vaikuttavuuden kansainvälisessä vertailussa, mutta ero tieteen
huippumaihin on viime vuosina kasvanut. Ja etumatka kasvaa koko
ajan. Huoli tieteen tasosta ei ole vain tiedeyhteisön asia. Yrityksemme
tarvitsevat huippuosaamista, jonka avulla syntyy kilpailuvaltteja
globaaleille markkinoille.
Toisaalta voimme olla ylpeitä siitä, kuinka paljon suomalaiset yritykset
ja korkeakoulut tekevät yhteistyötä. Vuorovaikutusta mittaavissa
vertailuissa olemme maailman kärkeä, ja tästä kansainvälisestikin
ainutlaatuisesta menestystarinasta meidän pitää pitää hyvää huolta.
Innovaatioympäristö ei tarkoita suurta määrää tutkimus- ja
kehitystyötä tekeviä toimijoita. Se tarkoittaa ympäristöä, jossa
on mahdollisimman helppo tavata ja vaihtaa ajatuksia. Useissa
innovaatioita ja luovuutta käsittelevissä tutkimuksissa on todettu, että
radikaaleimmat ideat ja parhaat tulokset syntyvät siellä, missä ihmiset
liikkuvat ja jakavat tietoa.
26
1.1
Puheenvuoro
Ilona Lundström
Startup-yrityksistä suurin osa syntyy siellä, missä on paljon osaamista
ja missä ihmiset kohtaavat. Ei ole sattumaa, että yliopistokampuksille
on syntynyt kukoistavia startup-yhteisöjä.
Tekesin tutkimusrahoituksessa edellytämme yliopistojen,
ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kaiken kokoisten
yritysten vuorovaikutusta. Rahoitusmallimme mahdollistaa rohkeiden,
tulevaisuuteen kurottavien ja uutta osaamista synnyttävien ideoiden
kokeilun tutkijoiden ja yritysten kesken. Meidän on taattava
tiedemaailmalle ja elinkeinoelämälle kohtaamispaikkoja ja rahoitusta
yhteiseen kehitystyöhön tulevaisuudessakin.
27
1.1
Tilastoja
Tutkimus- ja
kehitysinvestointien
kehitys Suomessa
Yritykset
Julkinen sektori
Korkeakoulusektori
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2011
5,0
0,7
1,4
2012
4,7
0,7
1,5
2013
4,6
0,6
1,4
2014
4,3
0,6
1,4
Miljardia euroa
Julkinen rahoitus yritysten
tutkimus- ja kehitystoimintaan
suhteessa yritysten omiin
investointeihin
Julkinen investointi on Suomessa vain neljäsosa
Yhdysvaltojen ja puolet Euroopan unionin tasosta.
Yrityksemme lähtevät kansainväliseen kilpailuun
takamatkalta.
(Lähde: OECD, percentage BERD financed by the goverment)
USA Viro EU Ruotsi Suomi
12 % 9 % 7 % 5 % 3 %
(Lähde:Tilastokeskus)
28
1.1
Tilastoja
Yritystukien muutos
Suomessa 2012–2014
Miljoonaa euroa
Tekesin rahoituksella on ollut merkittävä
vaikutus 60 prosenttiin Suomessa
syntyneistä uusista innovaatioista
(Lähde: Ministeriöiden työryhmän arvio korjattuna
toteutuneellaTKI- verokannustimen käytöllä)
0-100-200-300 100 200 300 400 500
Energia +481
Muut tarkasteltavat
tuet +41
Liikenne +30
Elinkeinopoliittiset
erityistoimet +21
Yleinen
elinkeinopolitiikka -25
Työllisyys- ja
aluepolitiikka -33
TKI-toiminta ja
kansainvälistyminen -213
(Lähde: SFINNO-tietokanta, Suomessa syntyneet innovaatio)
Täysin uudet
innovaatiot
Suuret
parannukset
Pienehköt
parannukset
Tekesin
rahoituksella
markittävä
vaikutus
Tekesin
rahoituksella
vähäinen
merkitys
Ei julkista
rahoitusta
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
29
”Tekesissä on
hienoa, että Tekes
ei käyttäydy
virkamiesmäisesti,
vaan oikealla
asenteella: mitä me
voitaisiin tehdä, että
tästä tulisi parempi?”
Teknologiajohtaja
Matti Rae
Ensto Finland
30
“Tekesin rooli on ollut
aivan keskeinen yrityksen
alkuvaiheen rahoitukselle
ja riskin jakamiselle.
Rahoitus on mahdollistanut
panostuksen
tuotekehitykseen, auttanut
kansainvälistymisessä
ja luonut uskottavuutta
sijoittajien silmissä.”
Toimitusjohtaja
Esa Myllylä
iLoq
31
Tarjoamme monipuolista tietoa
innovaatiotoiminnan, kasvun ja
kansainvälistymisen tueksi.
Hyödynnä ennakointi- ja julkaisuaineistomme
tekes.fi/tekes/tietopankki
1 sur 32

Recommandé

Kehittäminen nyt, Marko Parkkinen par
Kehittäminen nyt, Marko ParkkinenKehittäminen nyt, Marko Parkkinen
Kehittäminen nyt, Marko ParkkinenK2HEL
191 vues21 diapositives
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnittelua par
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnitteluaYritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnittelua
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnitteluaAnne Ala-Nissilä
223 vues35 diapositives
Myynnin kasvun johtamisen avaimet par
Myynnin kasvun johtamisen avaimetMyynnin kasvun johtamisen avaimet
Myynnin kasvun johtamisen avaimetMercuri International Oy / Mercuri Finland
660 vues23 diapositives
Maailma muuttuu - työelämä muuttuu par
Maailma muuttuu - työelämä muuttuuMaailma muuttuu - työelämä muuttuu
Maailma muuttuu - työelämä muuttuuTuomo Luoma
1.1K vues25 diapositives
Industria osavuosikatsaus q4/2011 par
Industria osavuosikatsaus q4/2011Industria osavuosikatsaus q4/2011
Industria osavuosikatsaus q4/2011Pekka Nurmi
495 vues12 diapositives
Hallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startup par
Hallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startupHallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startup
Hallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startupAnne Ala-Nissilä
100 vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Pk-toimintaympäristokysely, kesäkuu 2016 par
Pk-toimintaympäristokysely, kesäkuu 2016Pk-toimintaympäristokysely, kesäkuu 2016
Pk-toimintaympäristokysely, kesäkuu 2016Elinkeinoelämän keskusliitto
250 vues16 diapositives
Yrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointi par
Yrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointiYrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointi
Yrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointiLeila Kilpi
93 vues18 diapositives
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme par
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemmeTarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemmeTuomo Luoma
1.2K vues63 diapositives
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi... par
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...Evli Pankki
413 vues21 diapositives
Pk- ja startup-yritysten yhteistyö par
Pk- ja startup-yritysten yhteistyöPk- ja startup-yritysten yhteistyö
Pk- ja startup-yritysten yhteistyöElinkeinoelämän keskusliitto
5.9K vues24 diapositives
Spirit 2/2017 par
Spirit 2/2017Spirit 2/2017
Spirit 2/2017Corporate Spirit Ltd
122 vues6 diapositives

Tendances(14)

Yrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointi par Leila Kilpi
Yrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointiYrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointi
Yrittäjäsabluuna ja yrittäjävaikutusten arviointi
Leila Kilpi93 vues
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme par Tuomo Luoma
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemmeTarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme
Tarina Suomesta: mistä tulemme, missä olemme, minne menemme
Tuomo Luoma1.2K vues
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi... par Evli Pankki
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...
Strategiasta tuloksiin - kestävien kilpailuetujen rakentaminen kehitysohjelmi...
Evli Pankki413 vues
Liiketoimintasuunnitelman merkitys startupille.pptx par Gorilla Ventures Oy
Liiketoimintasuunnitelman merkitys startupille.pptxLiiketoimintasuunnitelman merkitys startupille.pptx
Liiketoimintasuunnitelman merkitys startupille.pptx
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa? par Questback_Fin
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
Sitouttaa ja sitoutua - kuinka pitää talentit talossa?
Questback_Fin993 vues
Bc yrityskehitys 20121014 par Esa Blomberg
Bc yrityskehitys 20121014Bc yrityskehitys 20121014
Bc yrityskehitys 20121014
Esa Blomberg484 vues
Hyvä haastavan ajan johtaminen par Tuomo Luoma
Hyvä haastavan ajan johtaminenHyvä haastavan ajan johtaminen
Hyvä haastavan ajan johtaminen
Tuomo Luoma756 vues
Tutustu voittajaan par Tekes
Tutustu voittajaanTutustu voittajaan
Tutustu voittajaan
Tekes989 vues
Tekesin Näkökulma kärkihankkeisiin par Tekes
Tekesin Näkökulma kärkihankkeisiin Tekesin Näkökulma kärkihankkeisiin
Tekesin Näkökulma kärkihankkeisiin
Tekes827 vues

En vedette

FiDiPro-hankkeen valmistelu par
FiDiPro-hankkeen valmisteluFiDiPro-hankkeen valmistelu
FiDiPro-hankkeen valmisteluTekes
5.6K vues16 diapositives
10 years of funding and networks for the Finnish game industry par
10 years of funding and networks for the Finnish game industry10 years of funding and networks for the Finnish game industry
10 years of funding and networks for the Finnish game industryTekes
789 vues6 diapositives
FiDiPro-projektien kustannukset par
FiDiPro-projektien kustannuksetFiDiPro-projektien kustannukset
FiDiPro-projektien kustannuksetTekes
2.7K vues13 diapositives
Joint projects par
Joint projectsJoint projects
Joint projectsTekes
1.4K vues7 diapositives
Tekes research and development funding for companies par
Tekes research and development funding for companiesTekes research and development funding for companies
Tekes research and development funding for companiesTekes
3K vues1 diapositive
Samprojekt par
SamprojektSamprojekt
SamprojektTekes
868 vues7 diapositives

En vedette(8)

FiDiPro-hankkeen valmistelu par Tekes
FiDiPro-hankkeen valmisteluFiDiPro-hankkeen valmistelu
FiDiPro-hankkeen valmistelu
Tekes5.6K vues
10 years of funding and networks for the Finnish game industry par Tekes
10 years of funding and networks for the Finnish game industry10 years of funding and networks for the Finnish game industry
10 years of funding and networks for the Finnish game industry
Tekes789 vues
FiDiPro-projektien kustannukset par Tekes
FiDiPro-projektien kustannuksetFiDiPro-projektien kustannukset
FiDiPro-projektien kustannukset
Tekes2.7K vues
Joint projects par Tekes
Joint projectsJoint projects
Joint projects
Tekes1.4K vues
Tekes research and development funding for companies par Tekes
Tekes research and development funding for companiesTekes research and development funding for companies
Tekes research and development funding for companies
Tekes3K vues
Samprojekt par Tekes
SamprojektSamprojekt
Samprojekt
Tekes868 vues
Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016) par Tekes
Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016)Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016)
Tekesin nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen painotukset (8/2016)
Tekes38.8K vues
Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus yrityksille 2016 par Tekes
Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus yrityksille 2016Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus yrityksille 2016
Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus yrityksille 2016
Tekes47.6K vues

Similaire à Näkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes

Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020 par
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020Kari Klossner
39 vues19 diapositives
Uusmediatoimiala 2001 par
Uusmediatoimiala 2001Uusmediatoimiala 2001
Uusmediatoimiala 2001Tommi Pelkonen
748 vues27 diapositives
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief... par
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...Vapaa_Jakelu
200 vues8 diapositives
Pool iplus esittely 28 11-2012 par
Pool iplus esittely 28 11-2012Pool iplus esittely 28 11-2012
Pool iplus esittely 28 11-2012Kimmo Haapea
265 vues16 diapositives
Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min... par
Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...
Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...Maaseutupolitiikan verkosto
27 vues9 diapositives
Isommilla satsauksilla uusia menestystarinoita. Markku Kuismin, Finpro. par
Isommilla satsauksilla uusia menestystarinoita. Markku Kuismin, Finpro.Isommilla satsauksilla uusia menestystarinoita. Markku Kuismin, Finpro.
Isommilla satsauksilla uusia menestystarinoita. Markku Kuismin, Finpro.Business Finland
693 vues12 diapositives

Similaire à Näkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes(20)

Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020 par Kari Klossner
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020
Kari Klossner39 vues
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief... par Vapaa_Jakelu
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Vapaa_Jakelu200 vues
Pool iplus esittely 28 11-2012 par Kimmo Haapea
Pool iplus esittely 28 11-2012Pool iplus esittely 28 11-2012
Pool iplus esittely 28 11-2012
Kimmo Haapea265 vues
Isommilla satsauksilla uusia menestystarinoita. Markku Kuismin, Finpro. par Business Finland
Isommilla satsauksilla uusia menestystarinoita. Markku Kuismin, Finpro.Isommilla satsauksilla uusia menestystarinoita. Markku Kuismin, Finpro.
Isommilla satsauksilla uusia menestystarinoita. Markku Kuismin, Finpro.
Suomi nousuun myynnillä arto par Arto Martonen
Suomi nousuun myynnillä artoSuomi nousuun myynnillä arto
Suomi nousuun myynnillä arto
Arto Martonen387 vues
Innovaatioseteli kannustanut yrityksiä_kehittämistoimintaan_impact_brief_3_2017 par Vapaa_Jakelu
Innovaatioseteli kannustanut yrityksiä_kehittämistoimintaan_impact_brief_3_2017Innovaatioseteli kannustanut yrityksiä_kehittämistoimintaan_impact_brief_3_2017
Innovaatioseteli kannustanut yrityksiä_kehittämistoimintaan_impact_brief_3_2017
Vapaa_Jakelu329 vues
Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018 par Nordnet Suomi
Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018
Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018
Nordnet Suomi645 vues
Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada... par evirasuomi
Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada...Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada...
Elintarvikeviennin rahoituspalvelut pk-yrityksille – mihin kaikkeen voi saada...
evirasuomi244 vues
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812 par Esa Blomberg
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812
Esa Blomberg369 vues
Hevosyritysten erikoistuminen/ Leena Rantamäki-Lahtinen, Helsingin Yliopisto/... par Uudistuva hevostalous
Hevosyritysten erikoistuminen/ Leena Rantamäki-Lahtinen, Helsingin Yliopisto/...Hevosyritysten erikoistuminen/ Leena Rantamäki-Lahtinen, Helsingin Yliopisto/...
Hevosyritysten erikoistuminen/ Leena Rantamäki-Lahtinen, Helsingin Yliopisto/...
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk... par Anne Ala-Nissilä
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015 par Business Arena Oy
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, syksy 2015

Plus de Tekes

Team Finland US presents: Accelerators in the US par
Team Finland US presents: Accelerators in the USTeam Finland US presents: Accelerators in the US
Team Finland US presents: Accelerators in the USTekes
452 vues14 diapositives
Team Finland USA overview par
Team Finland USA overviewTeam Finland USA overview
Team Finland USA overviewTekes
737 vues12 diapositives
Tekesin asiakastyön käsikirjan esitysaineisto par
Tekesin asiakastyön käsikirjan esitysaineistoTekesin asiakastyön käsikirjan esitysaineisto
Tekesin asiakastyön käsikirjan esitysaineistoTekes
819 vues26 diapositives
Tekes Young Innovative Company funding par
Tekes Young Innovative Company funding Tekes Young Innovative Company funding
Tekes Young Innovative Company funding Tekes
11K vues10 diapositives
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille par
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteilleTekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteilleTekes
47.2K vues7 diapositives
Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015 par
Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015
Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015Tekes
37.5K vues17 diapositives

Plus de Tekes(12)

Team Finland US presents: Accelerators in the US par Tekes
Team Finland US presents: Accelerators in the USTeam Finland US presents: Accelerators in the US
Team Finland US presents: Accelerators in the US
Tekes452 vues
Team Finland USA overview par Tekes
Team Finland USA overviewTeam Finland USA overview
Team Finland USA overview
Tekes737 vues
Tekesin asiakastyön käsikirjan esitysaineisto par Tekes
Tekesin asiakastyön käsikirjan esitysaineistoTekesin asiakastyön käsikirjan esitysaineisto
Tekesin asiakastyön käsikirjan esitysaineisto
Tekes819 vues
Tekes Young Innovative Company funding par Tekes
Tekes Young Innovative Company funding Tekes Young Innovative Company funding
Tekes Young Innovative Company funding
Tekes11K vues
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille par Tekes
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteilleTekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekesin rahoitus yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille
Tekes47.2K vues
Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015 par Tekes
Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015
Tekesin rahoitus ja palvelut tutkimusorganisaatioille 2015
Tekes37.5K vues
Tekesin elinkeinoelaman kanssa verkottunut tutkimusrahoitus par Tekes
Tekesin elinkeinoelaman kanssa verkottunut tutkimusrahoitusTekesin elinkeinoelaman kanssa verkottunut tutkimusrahoitus
Tekesin elinkeinoelaman kanssa verkottunut tutkimusrahoitus
Tekes17.4K vues
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen par Tekes
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminenStrategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
Tekes12.3K vues
FiDiPro brochure: Teaming up with the best par Tekes
FiDiPro brochure: Teaming up with the bestFiDiPro brochure: Teaming up with the best
FiDiPro brochure: Teaming up with the best
Tekes2.6K vues
Tekes key figures 2012 par Tekes
Tekes key figures 2012Tekes key figures 2012
Tekes key figures 2012
Tekes860 vues
The impact of tekes and innovation activities 2013 par Tekes
The impact of tekes and innovation activities 2013The impact of tekes and innovation activities 2013
The impact of tekes and innovation activities 2013
Tekes636 vues
Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2013 par Tekes
Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2013Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2013
Tekesin ja innovaatiotoiminnan vaikutukset 2013
Tekes327 vues

Näkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes

 • 2. 2 1. Annamme yrityksille lisää vapautta yrittää. 2. Muutamme suhtautumistamme epäonnistumisiin. 3. Muutamme verotusta yrittäjyyteen kannustavaksi. 4. Pistämme julkiset hankinnat palvelemaan suomalaisia yrityksiä. 5. Vauhditamme digitalisoitumista. 6. Pistämme yritystuet uudistumiseen ja kasvuun. Tekesin teesit talouskasvulle Tuloksia Uudet innovaatiot parantavat elämänlaatua Saamme kaksinkertaistettua pk-yritysten viennin 2020 mennessä 2
 • 3. Sisältö AVAUS | Pekka Soini Yritykset menestyvät luomalla uutta ................. 4 ANALYYSI | Mikä on kasvun merkitys? ............... 7 ANALYYSI | TOP-20 kasvuyritykset ................... 10 ANALYYSI | Miten ennustaa startup-yrityksen tulevaisuutta? ...................... 11 PUHEENVUORO | Jukka Häyrynen Kasvuyrittäjä kokeilee, epäonnistuu ja yrittää uudelleen ............................................. 13 ANALYYSI | Yksi kymmenestä menestyy............ 16 PUHEENVUORO | Reijo Kangas Digitalisoidu tai kuihdu ...................................... 20 PUHEENVUORO | Ilona Lundström Tieteen ja yritysmaailman huiput tarvitsevat toisiaan .............................................. 25 TILASTOJA | .......................................................... 28 3
 • 5. 1.1 Avaus Nobelisti, taloustieteen tutkija Robert Solowin mukaan 80 prosenttia talouskasvusta perustuu pitkällä aikajänteellä innovaatiotoimintaan. Suomen tulevaisuuden kannalta on elintärkeää, että yritykset investoivat liiketoimintansa uudistamiseen. Yritykset tarvitsevat julkista rahoitusta jakamaan riskiä. Valitettavasti muihin OECD:n maihin verrattuna julkinen satsauksemme yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan on häntäpäässä. Kaiken kaikkiaan tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat laskeneet Suomessa yli 500 miljoonaa euroa tällä vuosikymmenellä. Syömme siemenperunoita sen sijaan, että sijoittaisimme ne tulevaisuutta varten. 5
 • 6. 1.1 Avaus Seuraamme Tekesissä tarkasti rahoituksemme vaikutuksia kansantalouteen ja asiakkaidemme liiketoimintaan. Vertailuista käy ilmi, että yritykset, jotka kehittävät Tekesin avulla liiketoimintaansa, kasvavat nopeammin kuin muut yritykset vastaavana aikana. Tekesin innovaatiorahoitus ei toki ole ainoa tapa edistää talouskasvua. Yrityksille on annettava lisää vapautta yrittää poistamalla turhia säädöksiä. Meidän on muutettava suhtautumistamme epäonnistumisiin ja kannustettava konkurssin tehneitä yrityksiä uuteen alkuun. Olemme kiteyttäneet tähän katsaukseen joukon uudistuksia, jotka edistävät yritysten kasvua ja luovat uusia työpaikkoja. 6
 • 7. 1.1 Analyysi Mikä on kasvun merkitys? Sata menestyneintä yritystä on kasvattanut Suomen vientiä 2 miljardia euroa. 7
 • 8. 1.1 Analyysi Olemme tarkastelleet 800:n Tekesin rahoittaman yrityksen kasvua vertaamalla yritysten liikevaihdon, palkansaajamäärän ja viennin kasvua. Tietojen pohjalta on rakennettu kasvuindeksi, jonka avulla on tunnistettu parhaiten menestyneet top 100 -yritykset. Sata eniten kasvanutta Tekesin asiakasyritystä on luonut Suomeen viiden viime vuoden aikana 25000 työpaikkaa, 4 miljardia liikevaihtoa ja kasvattaneet vientiämme 2 miljardilla eurolla. 8
 • 9. 1.1 90 80 70 60 50 40 20 10 0 Liikevaihto miljoonaa euroa 07 08 09 10 11 12 13 Vuosi 07 08 09 10 11 12 13 Vuosi 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Palkansaajien määrä keskiarvo TOP 100 KAIKKI TOP 100 KAIKKI Analyysi 9
 • 10. 1. HT Laser Oy 2. Remedy Entertainment Oy 3. MultiTouch Oy 4. Picosun Oy 5. Reaktor Innovations Oy 6. Mitron Oy 7. Beneq Oy 8. Eniram Oy 9. Control Express Finland Oy 10. Frozenbyte Oy 1. Metso Minerals Oy 2. Outotec (Finland) Oy 3. The Switch Drive Systems Oy 4. HowdenTurbo Fans Oy 5. KONE Oyj 6. HT Laser Oy 7. Remedy Entertainment Oy 8. Elisa Videra Oy 9. Corelase Oy 10. MultiTouch Oy KANSAINVÄLISTYVÄT KASVUYRITYKSET KAIKKI YRITYKSET -yritykset listattuna Tekesin kasvuindeksillä 11. Basso Building Systems Oy 12. Creowave Oy 13. Footbalance System Oy 14. Oy Ajat Ltd. 15. Retail Logistics Excellence - RELEX Oy 16. Stonesoft Oy 17. Runtech Systems Oy 18. Oy Finn-Marin Ltd 19. OptoFidelity Oy 20. Glykos Finland Oy 11. Picosun Oy 12. Reaktor Innovations Oy 13. Ensto Finland Oy 14. SteraTechnologies Oy 15. Digia Finland Oy 16. Pöyry Finland Oy 17. Mitron Oy 18. Beneq Oy 19. Eniram Oy 20. Control Express Finland Oy TOP 20 10
 • 12. 1.1 Tekesin startup-yritysten rahoituskriteereissä yrityksen menestyksen mahdollisuuksia arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Arvioinnissa painottuu yrityksen henkilöstön osaaminen, liiketoimintasuunnitelman laatu, uuden innovaation markkinapotentiaali, tuotteen tai palvelun kiinnostavuus asiakkaiden silmissä, startup-yrityksen kilpailutilanne ja innovaation suojattavuus. Osa pidemmälle edenneistä startup-yrityksistä pääsee pääomasijoittajista koostuvan raadin eteen, joka arvioi yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksia ja edellytyksiä sijoituskohteeksi. Olemme verranneet startup-yritysten saamia alkuvaiheen arvioita yritysten myöhempään menestykseen ja kasvuvauhtiin. Tulosten mukaan startup-yritysten kasvua ennustaa parhaiten jo alkuvaiheessa hyväksi arvioitu toimiva tiimi. Startup-yrityksen menestystä ennustavat hyvin myös korkea innovaation taso, tavoiteltavat markkinat ja yrityksen kasvuhalukkuus. Analyysi 12
 • 13. Jukka Häyrynen Tekesin nuorten yritysten rahoituksesta ja palveluista vastaava johtaja Kasvuyrittäjä kokeilee, epäonnistuu ja yrittää uudelleen Puheenvuoro 13
 • 14. 1.1 Miten rakennetaan kovaa tulosta tahkoava kasvuyritys? Varmaa reseptiä uuden Googlen, Facebookin tai Supercellin rakentamiseksi ei ole. Pitää vain yrittää. Menestyvän kasvuyrityk- sen rakentaminen vaatii lukuisia kokeiluja – varmasti myös niitä jotka epäonnistuvat. Jokai- sesta yritysideasta ei voi syntyä menestystarinaa, ja se kuuluu asiaan. Erilaiset kokeilut ovat itse asiassa mittaamattoman arvokkaita. Jokaisen jälkeen kasvuyrittäjät ovat viisaampia - ja se seuraava idea voi vaikka breikata. Kasvuyrittäjä voi joutua tekemään konkurssin matkalla ideaan, joka myöhemmin lyö läpi globaalisti. Konkurssi voi olla tietoisesti valittu ja jopa luonnollinen osa kelvottomaksi osoittautuneen yritysidean kuolettamista. Se voidaan tehdä tiimin kesken hyvässä yhteisymmärryksessä. Niin kauan konkurssin suhteen ollaan kuivilla, kun yrittäjä ei menetä luottotietojaan tai asiakkaidensa luottamusta. Vaarallista on, jos konkurssin tehnyt joutuu lainsäädännön ja määräysten vuoksi telakalle odottamaan vaikkapa vuodeksi. Silloin hän ei pääse jakamaan oppejaan muille. Kasvuyrittäminen ei ole helppoa hommaa. Jos olisi, kaikkihan sitä tekisivät. Lähes kaikki menestyneimmät kasvuyritykset ovat syntyneet intohimoisten huippuosaajien ympärille: Twitter, Über ja Airbnb joitain mainitakseni. Nämä huippuosaajat jaksavat yrittää sinnikkääs- ti. Ja he tarvitsevat bensaa liekkeihin. Myös silloin, kun kohtaavat epäonnistumisen. Hyväksykäämme epäonnistumiset askeleeksi matkalla kohti menestystä. Vain siten kasvu- yritysten määrä Suomessa kasvaa. Ja määrä on olennainen, koska mitä enemmän kokeiluja, sitä enemmän onnistumisia. Puheenvuoro Jukka Häyrynen 14
 • 15. 1.1 Puheenvuoro Jukka Häyrynen Selvityksen mukaan yrityksen keskeinen henkilöstö jää työttömäksi vain 13 %:ssa toimintansa päättävässä yrityksessä. Käytännössä kaikki jatkotyöllistyvät ja kantavat opit mukanaan. 15
 • 17. 1.1 Analyysi Tekesin rahoituksen tarkoituksena on auttaa suomalaisia yrityksiä uudistumaan ja kasvamaan maailmanlaajuisesti. Kokeileva, kunnianhimoinen kehitystyö on kallista. Koko juttu voi epäonnistua. Olemme valmiit jakamaan riskiä. Vain kurkottamalla korkealle voi menestyä. Tekesillä on vuosittain noin 5 000 rahoitusasiakasta. Pienet ja keskisuuret yritykset saavat 63 prosenttia Tekesin yrityksille myöntämästä innovaatiorahoituksesta. Rahoittamistamme yrityksistä yksi prosentti menee konkurssiin vuosittain. 17
 • 18. 1.1 Tavoitteena nopea kansainvälinen kasvu Tekesin rahoittamista pk-yrityksistä 11 prosenttia ja alkuvaiheen startup-yrityksistä 26 prosenttia on nopean kasvun yrityksiä. Näiden yritysten liikevaihto on kasvanut kolmen vuoden aikana vuosittain vähintään 120 prosenttia. Tekesin Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusohjelma kiihdyttää kaikkein lupaavimpien nuorten yritysten liiketoimintaa. Ohjelman salkussa huippumenestyjiä* on kolme yritystä kymmenestä. Muun muassa Supercell on rahoitusohjelman kasvatti. Nuoret innovatiiviset yritykset -ohjelman huiput kasvattavat liikevaihtoaan kolmen vuoden aikana tyypillisesti 500 prosenttia.** Analyysi 18
 • 19. 1.1 Analyysi ** Nuoret innovatiiviset yritykset - ohjelmaan kuuluvien huippujen kasvuluku on mediaani 33 huippumenestyjäyrityksen liikevaihdon kasvusta. *Tekes määrittelee huippumenestyjäksi yrityksen, joka kasvaa kolmen vuoden aikana yli 120 prosenttia ja jonka absoluuttinen liikevaihdon kasvu on vähintään 600 000 euroa tai yrityksen, jonka liikevaihto on ajanjakson alussa yli 1 miljoonaa euroa ja jonka liikevaihto kasvaa vähintään 2 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. 19
 • 20. Reijo Kangas Tekesin kasvuyrityksille suunnatusta rahoituksesta ja palveluista vastaava johtaja Digitalisoidu tai kuihdu Puheenvuoro 20
 • 21. 1.1 Puheenvuoro Reijo Kangas Digitalisoituminen räjäyttää tavan tarkastella yritysten markkinoita. Yhtäkkiä koko maailma on potentiaalista markkinaa. Toisaalta kotimarkkinalle voi tulla temmeltämään kuka vain. Kaikki yritykset eivät pysty tai halua kasvattaa bisnestään globaaliksi. Mutta näihinkin yrityksiin digitalisoituminen vaikuttaa. Kilpailija maailmalta voi milloin tahansa tarjota parempaa palvelua asiakkaille. Voisi kuvitella, että rakennustelinebisneksessä digitaalisuuden valjastaminen bisneksen vauhdittamiseen on vaikeaa. Onneksi niin ei uskota KAS-Telineissä. Yritys hyppäsi suoraan digitalisoitumisen aallonharjalle ja kehitti ammattilaisten avulla pilvipohjaisen palvelun tarjousten laskentaan ja suunnitteluun. Suomen lisäksi kasvua on näkyvillä Pohjoismaissa ja miksei koko maailmassa. Liiketoiminnan prosessien tehokas digitalisointi on vähentänyt tarjouslaskentaan käytettyä aikaa jopa 50 prosenttia. Merkittävästi suurempi määrä tarjouksia käsitellään entistä lyhyemmässä ajassa. 21
 • 22. 1.1 Puheenvuoro Reijo Kangas Asiakkailleen led-tuotteita avaimet käteen -ratkaisuna tarjoava Greenled siirsi tuotantonsa Kiinasta takaisin Suomeen, koska Suomi oli kannattavampi paikka tehdä bisnestä. Digitaalisilla ratkaisuilla Greenled on pystynyt parantamaan erityisesti tuotannon ohjausta ja tuotekehitystä. Suomalaiset yritykset yrittävät suotta sukeltaa itsekseen digitalisoitumisen aaltoihin. Nyt on aika hankkia yritykseen digitaalista osaamista. Suomi on iso tekijä pelibisneksessä ja mobiiliverkkoratkaisuissa. Tätä osaamista voitaisiin hyödyntää valtavasti perinteisillä toimialoilla. Pk-yritysten kannattaisi hankkia digiosaajia riveihinsä pohtimaan, mitä mahdollisuuksia digitaalisuus toisi omaan liiketoimintaan. Nyt osaavia henkilöitä on saatavilla. Kun eri maailmat kohtaavat, voi syntyä yllättävän hieno lopputulos. Tartutaan digitalisoitumisen härkää sarvista nyt, huomenna se voi olla jo myöhäistä. 22
 • 23. 1.1 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Liikevaihto INDEKSI 2010=1 Palkansaajien määrä INDEKSI 2010=1 Puheenvuoro Reijo Kangas 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 Liikevaihto muut Liikevaihto digiyritykset Palkansaajien lukumäärä muut Palkansaajien lukumäärä digiyritykset 23
 • 24. 1.1 Puheenvuoro Ilona Lundström Tekes analysoi 1000 pk-yritysten digitalisoitumiseen liittyvää projektia ja katsoi, miten toimintaansa digitalisoineet yritykset kehittyivät vuosina 2010–2013. Tarkastelujaksolla yritysjoukko lisäsi taloudellisesta taantumasta huolimatta liikevaihtoaan 25 %, EU-vientiä 24 % ja liikevoittoaan huimat 600 %. Tulos ei parantunut työvoimaa vähentämällä, vaan toiminnan digitalisoimisesta huolimatta työpaikkojen määrä kasvoi 6 %. 24
 • 25. Ilona Lundström Tutkimusorganisaatioiden ja suurten yritysten rahoituksesta ja palveluista vastaava johtaja Tieteen ja yritysmaailman huiput tarvitsevat toisiaan Puheenvuoro 25
 • 26. 1.1 Puheenvuoro Ilona Lundström Suomi sijoittuu maailman keskitason yläpuolelle tieteellisen vaikuttavuuden kansainvälisessä vertailussa, mutta ero tieteen huippumaihin on viime vuosina kasvanut. Ja etumatka kasvaa koko ajan. Huoli tieteen tasosta ei ole vain tiedeyhteisön asia. Yrityksemme tarvitsevat huippuosaamista, jonka avulla syntyy kilpailuvaltteja globaaleille markkinoille. Toisaalta voimme olla ylpeitä siitä, kuinka paljon suomalaiset yritykset ja korkeakoulut tekevät yhteistyötä. Vuorovaikutusta mittaavissa vertailuissa olemme maailman kärkeä, ja tästä kansainvälisestikin ainutlaatuisesta menestystarinasta meidän pitää pitää hyvää huolta. Innovaatioympäristö ei tarkoita suurta määrää tutkimus- ja kehitystyötä tekeviä toimijoita. Se tarkoittaa ympäristöä, jossa on mahdollisimman helppo tavata ja vaihtaa ajatuksia. Useissa innovaatioita ja luovuutta käsittelevissä tutkimuksissa on todettu, että radikaaleimmat ideat ja parhaat tulokset syntyvät siellä, missä ihmiset liikkuvat ja jakavat tietoa. 26
 • 27. 1.1 Puheenvuoro Ilona Lundström Startup-yrityksistä suurin osa syntyy siellä, missä on paljon osaamista ja missä ihmiset kohtaavat. Ei ole sattumaa, että yliopistokampuksille on syntynyt kukoistavia startup-yhteisöjä. Tekesin tutkimusrahoituksessa edellytämme yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kaiken kokoisten yritysten vuorovaikutusta. Rahoitusmallimme mahdollistaa rohkeiden, tulevaisuuteen kurottavien ja uutta osaamista synnyttävien ideoiden kokeilun tutkijoiden ja yritysten kesken. Meidän on taattava tiedemaailmalle ja elinkeinoelämälle kohtaamispaikkoja ja rahoitusta yhteiseen kehitystyöhön tulevaisuudessakin. 27
 • 28. 1.1 Tilastoja Tutkimus- ja kehitysinvestointien kehitys Suomessa Yritykset Julkinen sektori Korkeakoulusektori 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2011 5,0 0,7 1,4 2012 4,7 0,7 1,5 2013 4,6 0,6 1,4 2014 4,3 0,6 1,4 Miljardia euroa Julkinen rahoitus yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan suhteessa yritysten omiin investointeihin Julkinen investointi on Suomessa vain neljäsosa Yhdysvaltojen ja puolet Euroopan unionin tasosta. Yrityksemme lähtevät kansainväliseen kilpailuun takamatkalta. (Lähde: OECD, percentage BERD financed by the goverment) USA Viro EU Ruotsi Suomi 12 % 9 % 7 % 5 % 3 % (Lähde:Tilastokeskus) 28
 • 29. 1.1 Tilastoja Yritystukien muutos Suomessa 2012–2014 Miljoonaa euroa Tekesin rahoituksella on ollut merkittävä vaikutus 60 prosenttiin Suomessa syntyneistä uusista innovaatioista (Lähde: Ministeriöiden työryhmän arvio korjattuna toteutuneellaTKI- verokannustimen käytöllä) 0-100-200-300 100 200 300 400 500 Energia +481 Muut tarkasteltavat tuet +41 Liikenne +30 Elinkeinopoliittiset erityistoimet +21 Yleinen elinkeinopolitiikka -25 Työllisyys- ja aluepolitiikka -33 TKI-toiminta ja kansainvälistyminen -213 (Lähde: SFINNO-tietokanta, Suomessa syntyneet innovaatio) Täysin uudet innovaatiot Suuret parannukset Pienehköt parannukset Tekesin rahoituksella markittävä vaikutus Tekesin rahoituksella vähäinen merkitys Ei julkista rahoitusta 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 29
 • 30. ”Tekesissä on hienoa, että Tekes ei käyttäydy virkamiesmäisesti, vaan oikealla asenteella: mitä me voitaisiin tehdä, että tästä tulisi parempi?” Teknologiajohtaja Matti Rae Ensto Finland 30
 • 31. “Tekesin rooli on ollut aivan keskeinen yrityksen alkuvaiheen rahoitukselle ja riskin jakamiselle. Rahoitus on mahdollistanut panostuksen tuotekehitykseen, auttanut kansainvälistymisessä ja luonut uskottavuutta sijoittajien silmissä.” Toimitusjohtaja Esa Myllylä iLoq 31
 • 32. Tarjoamme monipuolista tietoa innovaatiotoiminnan, kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Hyödynnä ennakointi- ja julkaisuaineistomme tekes.fi/tekes/tietopankki